Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11729/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Győri Tankerületi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győri Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97055194
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 17.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Blazovicsné Varga Marianna
Telefon: +36 96795299
E-mail: gyor@kk.gov.hu
Fax: +36 18009170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/gyor
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lébény - Köznevelési feltételek megteremtése
Hivatkozási szám: EKR000423832020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az EFOP-4.1.2-17-2017-00030 azonosítószámú pályázat során elnyert támogatáshoz kapcsolódó projekt keretében a „XXI. századi
köznevelési feltételek megteremtése a Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában” 1. rész: Felújítás kivitelezése a
Lébény, Iskola u. 1. szám és Lébény, Iskola köz 1. szám alatti iskolaépületekben (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00030)
2. rész: Felújítás kivitelezése a Bezi, Szabadság u. 65. szám alatti iskolaépületben (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00030) 3. rész: Felújítás kivitelezése a Mecsér, Dózsa u. 19. szám alatti iskolaépületben (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00030
) 4. rész: Lébény, Iskola köz 1. szám alatti iskolaépületben műfűves sportpálya

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10648 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A következő helyett:
Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályai: a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és Kbt. 68. § szerint.
Helyesen:
Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályai: a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és Kbt. 68. § szerint.
Az árazatlan költségvetés az I -III. részek tekintetében módosításra került.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/07/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/07/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A kiegészítő tájékoztatás a Közbeszerzési Dokumentumok (költségvetés) módosítását teszi szükségessé, és a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettség alapján az ajánlattételi határidő módosításra került.
Annak érdekében, hogy az Ajánlattevők az ajánlatot össze tudják állítani, a módosított költségvetések a kiegészítő tájékoztatás részeként megküldésre kerültek 2020. 06.29. napján, melyeket csak a II. és III. rész tekintetében szükséges figyelembe venni.
Az I. rész tekintetében a módosított költségvetés a 3. sz. kiegészítő tájékoztatásra tekintettel jelen módosításban kerül közzétételre.
Az ajánlatokat az I. kiegészítő tájékoztatás körében rendelkezésre bocsátott, valamint a jelen módosítás körében rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetésekre figyelemmel kell megtenni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben