Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11759/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47212675
Postai cím: Batthyány Utca 14
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pincés Noémi Márta
Telefon: +36 203266710
E-mail: pincesn@bacs.police.hu
Fax: +36 76513301
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BKRFK Kiskőrös épületének energ. korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000538642020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00081 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09783 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
A projekt a Kiskőrösi Rendőrkapitányság, Bács-Kiskun Megye 1582 és 1583 HRSZ; 6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos út 24. épületét érinti. Ezen épületrészek az építési koroknak megfelelő technológiai színvonalon épültek, de a határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési rendszer korszerűsítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület homlokzati falainak, a lábazatoknak, lapostetőnek és a padlásfödémnek is. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani az épület fűtési hálózatát és a HMV rendszerének a korszerűsítését, valamint a rendszer szabályozását.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival:
Homlokzati nyílászárók cseréje: 272 m2;
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival;
Homlokzati EPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal, káva kialakítással: 2005 m2;
Lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása: 147 m2;
Lapostető utólagos hő-, hang- és vízszigetelése kapcsolódó munkáival;
Lapostető utólagos EPS hő- és hangszigetelése: 154 m2;
Padlásfödém utólagos hő-és hangszigetelése kapcsolódó munkáival;
Padlásfödém utólagos üveggyapot hő- és hangszigetelése: 772 m2;
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival:
Fűtési rendszer kiépítése hőszivattyús rendszerrel: 1 készlet;
Fűtési ágról leágaztatva új HMV rendszer kiépítése: 1 készlet;
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival:
Napelemes energiarendszer kialakítása teljesítmény: 26,46 kWp (98 db 270 Wp napelem)
Nem elszámolható korszerűsítési kivitelezési tevékenységek, melyek önerő bevonásával valósíthatók meg
Helyi védettség alá eső szerkezeti elemek javítása és tisztítása: 1 készlet
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja, az egyenértékűség igazolása AT feladata.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 23 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip,Total Commander, WinRAR).
Helyesen:
A projekt a Kiskőrösi Rendőrkapitányság, Bács-Kiskun Megye 1582 és 1583 HRSZ; 6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos út 24. épületét érinti. Ezen épületrészek az építési koroknak megfelelő technológiai színvonalon épültek, de a határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési rendszer korszerűsítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület homlokzati falainak, a lábazatoknak, lapostetőnek és a padlásfödémnek is. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani az épület fűtési hálózatát és a HMV rendszerének a korszerűsítését, valamint a rendszer szabályozását.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival:
Homlokzati nyílászárók cseréje: 266,6 m2;
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival;
Homlokzati EPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal, káva kialakítással: 2005 m2;
Lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása: 147 m2;
Lapostető utólagos hő-, hang- és vízszigetelése kapcsolódó munkáival;
Lapostető utólagos EPS hő- és hangszigetelése: 235,59 m2;
Padlásfödém utólagos hő-és hangszigetelése kapcsolódó munkáival;
Padlásfödém utólagos üveggyapot hő- és hangszigetelése: 772 m2;
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival:
Fűtési rendszer kiépítése hőszivattyús rendszerrel: 1 készlet;
Fűtési ágról leágaztatva új HMV rendszer kiépítése: 1 készlet;
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival:
Napelemes energiarendszer kialakítása teljesítmény: 26,46 kWp (98 db 270 Wp napelem)
Nem elszámolható korszerűsítési kivitelezési tevékenységek, melyek önerő bevonásával valósíthatók meg
Helyi védettség alá eső szerkezeti elemek javítása és tisztítása: 1 készlet
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja, az egyenértékűség igazolása AT feladata.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 23 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip,Total Commander, WinRAR).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/07/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/07/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a műszaki és közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerültek.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben