Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:1182/2020
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye:Megrendelő székhelye (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.) és telephelye (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. és a WDM eszközök működési helyei Magyarország területén.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MVM NET Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: AK06203
Postai cím: Csalogány utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr Kovács Kitti
Telefon: +36 303177076
E-mail: kovacs.kitti@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): kozbeszerzes@kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: WDM eszközök szupportja és kapcsolódó szolgáltatások
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
WDM eszközök szupportja és kapcsolódó szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés helye: Megrendelő székhelye (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.) és telephelye (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. és a WDM eszközök működési helyei Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő tulajdonában levő WDM eszközeinek és felügyeleti rendszerének szupportja, valamint kapcsolódó szolgáltatások ellátása az alábbiak szerint.
Ellátandó feladatok:
• Hálózatfelügyelet: Ajánlatkérő fent említett WDM hálózata működésének figyelemmel kísérése folyamatosan, 7x24 órában, a meglévő felügyeleti szoftver segítségével, és az ott észlelt probléma esetén Ajánlatkérő értesítése. A felügyeleti szoftvert Ajánlatkérő működteti saját eszközei felhasználásával, és Ajánlattevőnek távoli hozzáférést biztosít hozzá. A felügyeleti szoftverben megjelenő hibát Ajánlattevő proaktívan jelzi az Ajánlatkérőnek telefonon, vagy írásban e-mailben abban az esetben, ha
• a hiba az 1. mellékletben felsorolt alkatrészek valamelyikét érinti, vagy ha
• a hiba az 1. mellékletben szereplő transzponderen végződő, NIIF Programban használt WDM összeköttetést („lambdát”) érint.
Ajánlattevő köteles azt is folyamatosan figyelemmel kísérni, hogy a felügyeleti szoftvert rendesen eléri-e, és az ebben esetlegesen bekövetkező problémáról értesíteni Ajánlatkérőt a WDM rendszer fent említett problémáival azonos módon.
• A felügyeleti szoftver eléréséhez és használatához Ajánlattevőnek megbízható Internet kapcsolattal kell rendelkeznie,
• továbbá Microsoft Windows operációs rendszert futtató számítógépet, és - szükség esetén - az Ajánlatkérő által biztosított szoftvereket (VPN kliens, felügyeleti szoftver kliens része) kell használnia.
• Ajánlatkérő IP hálózata (AS1955) több, Magyarországon jelen lévő jelentős távközlési szolgáltató IP hálózatával össze van kapcsolva (peering). Emellett Ajánlatkérő vállalja, hogy a nála futó felügyeleti szoftver és az Ajánlattevő által ahhoz való hozzáférésre használt számítógépek közti megbízható hálózati kapcsolat érdekében szükség esetén legfeljebb összesen 2 optikai GigabitEthernet interfészt biztosít meglévő routerein abból a célból, hogy IP gerinchálózata az Ajánlattevő által megjelölt hálózattal SFI (settlement-free interconnection) peeringet alakítson ki. Ezen kapcsolat(ok) kiépítésében és üzemeltetésében Ajánlattevő felelősségi köre saját routere fenti interfészének csatlakozó aljzatáig terjed.
A hálózatfelügyeleti szolgáltatás esetén elvárt a magyar nyelvű kommunikáció.
Az Ajánlatkérővel közölt hiba elhárítását Ajánlattevőnek nem kell minden esetben megkezdenie, csak akkor, ha erre Ajánlatkérő az alábbi hibakezelési szolgáltatás keretében utasítást ad. (Bizonyos esetekben a hiba elhárítását Ajánlatkérő maga végzi el.)
• Hibakezelés: Folyamatosan, 7x24 órában működő és elérhető hibabejelentő szolgálat (Help Desk/Service Desk) biztosítása Ajánlatkérő szakemberei számára, valamint hibajegy kezelő rendszer biztosítása, amelyben a bejelentett hibák az Ajánlatkérő számára is elérhetőek és követhetőek. A hibakezelő szolgálat esetén a magyar nyelvű kommunikáció elvárt. A hibabejelentés és a már leadott hibabejelentések követése történhet e-mailen keresztül, vagy nem emeltdíjas magyarországi telefonhívás segítségével. Amennyiben egy hibáról Ajánlattevő értesíti Ajánlatkérőt (a hálózatfelügyeleti szolgáltatás keretében), úgy Ajánlatkérő az értesítés tudomásulvételével egyidejűleg utasíthatja is Ajánlattevőt a hiba elhárításának megkezdésére. Az ajánlatban meg kell adni a hibabejelentő e-mailcímét és a nem emeltdíjas telefonszámot.
• Gyártói támogatás: Ajánlattevő minden esetben lehetőséget biztosít az eszköz gyártójának bevonására a hibák kezelésébe. Ajánlattevő feladata a hibák bejelentése az eszköz gyártója felé és azok javításához, kezeléséhez szükséges további kapcsolattartás és együttműködés mind a gyártóval, mind Ajánlatkérő szakembereivel.
• Hardver javítás/csere: szolgáltatás az 1. mellékletben felsorolt hardver eszközökre: Ajánlattevő szakértői ügyelete szükség esetén a WDM eszköz működési helyén elhárítja a hibát javítás vagy alkatrész csere útján. Csere esetén a csereeszköznek az eredetivel megegyezőnek, vagy azzal minden egyes műszaki paraméterében egyenértékű vagy jobb tulajdonságúnak kell lennie.
• Rendszeres karbantartás: Ajánlattevő az 1. mellékletben megadott eszközökön évente (a szerződéses időszakban, annak kezdő napjától számított, egymást követő 12 hónap hosszú időszakok mindegyikében) egy alkalommal elvégzi az alább felsorolt karbantartási feladatokat Ajánlatkérővel egyeztetett időpontban, és azokat jegyzőkönyvben dokumentálja. A jegyzőkönyvet Ajánlattevő a karbantartás elvégzésétől számított 15 munkanapon belül eljuttatja Ajánlatkérőnek. Ugyanazon az eszközön elvégzett két egymást követő éves karbantartás közt legalább 9, legfeljebb 15 hónap telhet el.
• előlapi jelző LED-ek ellenőrzése (megfelel-e az elvárt működésnek)
• belépés az WDM berendezésbe CIT porton keresztül
• távközlési berendezés belső hőmérséklet adatok lekérdezése
• filler kártyák meglétének ellenőrzése, szükség esetén pótlása
• szűrő csere/mosás
• optikai és réz kábelek elvezetésének ellenőrzése, feliratozás ellenőrzése
• active alarms és alarm log ellenőrzése, szükség esetén hiba elhárítása
• Szoftver verziókövetés: Ajánlattevő az 1. mellékletben megadott eszközökre és azok felügyeleti rendszerére az eszköz gyártója által kiadott szoftver verziók, frissítések elérhetőségét és használatának lehetőségét biztosítja Ajánlatkérő számára. Ajánlatkérő a szoftverekhez elektronikus úton, a gyártó fileszerverén közvetlenül jut hozzá.
Mérnöki konzultációs szolgáltatás biztosítása Ajánlatkérő országos WDM adathálózata fejlesztési és üzemeltetési kérdéseiben, óradíj alapú elszámolással, évi max. 100 óra mennyiségben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6506 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: WDM eszközök szupportja és kapcsolódó szolgáltatások
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MVM NET Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert Károly krt. 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail: kiss.monika@mvmnet.hu
Telefon: +36 203449866
Internetcím(ek): (URL) www.mvmnet.hu
Fax: +36 12020891
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 59350383
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés helye: Megrendelő székhelye (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.) és telephelye (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. és a WDM eszközök működési helyei Magyarország területén.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő tulajdonában levő WDM eszközeinek és felügyeleti rendszerének szupportja, valamint kapcsolódó szolgáltatások ellátása az alábbiak szerint.
Ellátandó feladatok:
• Hálózatfelügyelet: Ajánlatkérő fent említett WDM hálózata működésének figyelemmel kísérése folyamatosan, 7x24 órában, a meglévő felügyeleti szoftver segítségével, és az ott észlelt probléma esetén Ajánlatkérő értesítése. A felügyeleti szoftvert Ajánlatkérő működteti saját eszközei felhasználásával, és Ajánlattevőnek távoli hozzáférést biztosít hozzá. A felügyeleti szoftverben megjelenő hibát Ajánlattevő proaktívan jelzi az Ajánlatkérőnek telefonon, vagy írásban e-mailben abban az esetben, ha
• a hiba az 1. mellékletben felsorolt alkatrészek valamelyikét érinti, vagy ha
• a hiba az 1. mellékletben szereplő transzponderen végződő, NIIF Programban használt WDM összeköttetést („lambdát”) érint.
Ajánlattevő köteles azt is folyamatosan figyelemmel kísérni, hogy a felügyeleti szoftvert rendesen eléri-e, és az ebben esetlegesen bekövetkező problémáról értesíteni Ajánlatkérőt a WDM rendszer fent említett problémáival azonos módon.
• A felügyeleti szoftver eléréséhez és használatához Ajánlattevőnek megbízható Internet kapcsolattal kell rendelkeznie,
• továbbá Microsoft Windows operációs rendszert futtató számítógépet, és - szükség esetén - az Ajánlatkérő által biztosított szoftvereket (VPN kliens, felügyeleti szoftver kliens része) kell használnia.
• Ajánlatkérő IP hálózata (AS1955) több, Magyarországon jelen lévő jelentős távközlési szolgáltató IP hálózatával össze van kapcsolva (peering). Emellett Ajánlatkérő vállalja, hogy a nála futó felügyeleti szoftver és az Ajánlattevő által ahhoz való hozzáférésre használt számítógépek közti megbízható hálózati kapcsolat érdekében szükség esetén legfeljebb összesen 2 optikai GigabitEthernet interfészt biztosít meglévő routerein abból a célból, hogy IP gerinchálózata az Ajánlattevő által megjelölt hálózattal SFI (settlement-free interconnection) peeringet alakítson ki. Ezen kapcsolat(ok) kiépítésében és üzemeltetésében Ajánlattevő felelősségi köre saját routere fenti interfészének csatlakozó aljzatáig terjed.
A hálózatfelügyeleti szolgáltatás esetén elvárt a magyar nyelvű kommunikáció.
Az Ajánlatkérővel közölt hiba elhárítását Ajánlattevőnek nem kell minden esetben megkezdenie, csak akkor, ha erre Ajánlatkérő az alábbi hibakezelési szolgáltatás keretében utasítást ad. (Bizonyos esetekben a hiba elhárítását Ajánlatkérő maga végzi el.)
• Hibakezelés: Folyamatosan, 7x24 órában működő és elérhető hibabejelentő szolgálat (Help Desk/Service Desk) biztosítása Ajánlatkérő szakemberei számára, valamint hibajegy kezelő rendszer biztosítása, amelyben a bejelentett hibák az Ajánlatkérő számára is elérhetőek és követhetőek. A hibakezelő szolgálat esetén a magyar nyelvű kommunikáció elvárt. A hibabejelentés és a már leadott hibabejelentések követése történhet e-mailen keresztül, vagy nem emeltdíjas magyarországi telefonhívás segítségével. Amennyiben egy hibáról Ajánlattevő értesíti Ajánlatkérőt (a hálózatfelügyeleti szolgáltatás keretében), úgy Ajánlatkérő az értesítés tudomásulvételével egyidejűleg utasíthatja is Ajánlattevőt a hiba elhárításának megkezdésére. Az ajánlatban meg kell adni a hibabejelentő e-mailcímét és a nem emeltdíjas telefonszámot.
• Gyártói támogatás: Ajánlattevő minden esetben lehetőséget biztosít az eszköz gyártójának bevonására a hibák kezelésébe. Ajánlattevő feladata a hibák bejelentése az eszköz gyártója felé és azok javításához, kezeléséhez szükséges további kapcsolattartás és együttműködés mind a gyártóval, mind Ajánlatkérő szakembereivel.
• Hardver javítás/csere: szolgáltatás az 1. mellékletben felsorolt hardver eszközökre: Ajánlattevő szakértői ügyelete szükség esetén a WDM eszköz működési helyén elhárítja a hibát javítás vagy alkatrész csere útján. Csere esetén a csereeszköznek az eredetivel megegyezőnek, vagy azzal minden egyes műszaki paraméterében egyenértékű vagy jobb tulajdonságúnak kell lennie.
• Rendszeres karbantartás: Ajánlattevő az 1. mellékletben megadott eszközökön évente (a szerződéses időszakban, annak kezdő napjától számított, egymást követő 12 hónap hosszú időszakok mindegyikében) egy alkalommal elvégzi az alább felsorolt karbantartási feladatokat Ajánlatkérővel egyeztetett időpontban, és azokat jegyzőkönyvben dokumentálja. A jegyzőkönyvet Ajánlattevő a karbantartás elvégzésétől számított 15 munkanapon belül eljuttatja Ajánlatkérőnek. Ugyanazon az eszközön elvégzett két egymást követő éves karbantartás közt legalább 9, legfeljebb 15 hónap telhet el.
• előlapi jelző LED-ek ellenőrzése (megfelel-e az elvárt működésnek)
• belépés az WDM berendezésbe CIT porton keresztül
• távközlési berendezés belső hőmérséklet adatok lekérdezése
• filler kártyák meglétének ellenőrzése, szükség esetén pótlása
• szűrő csere/mosás
• optikai és réz kábelek elvezetésének ellenőrzése, feliratozás ellenőrzése
• active alarms és alarm log ellenőrzése, szükség esetén hiba elhárítása
• Szoftver verziókövetés: Ajánlattevő az 1. mellékletben megadott eszközökre és azok felügyeleti rendszerére az eszköz gyártója által kiadott szoftver verziók, frissítések elérhetőségét és használatának lehetőségét biztosítja Ajánlatkérő számára. Ajánlatkérő a szoftverekhez elektronikus úton, a gyártó fileszerverén közvetlenül jut hozzá.
Mérnöki konzultációs szolgáltatás biztosítása Ajánlatkérő országos WDM adathálózata fejlesztési és üzemeltetési kérdéseiben, óradíj alapú elszámolással, évi max. 100 óra mennyiségben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 67 864 920
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MVM NET Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert Károly krt. 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail: kiss.monika@mvmnet.hu
Telefon: +36 203449866
Internetcím(ek): (URL) www.mvmnet.hu
Fax: +36 12020891
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I. Előzmény
Megrendelő és a Vállalkozó között 2018. április 9. napján, N44-14/2018 iktatószámon vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre „WDM eszközök szupportja és kapcsolódó szolgáltatások” vonatkozásában. Felek a közbeszerzésekről szóló2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (2) bekezdés b) pontja - szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-áta szerződés időbeli hatályát - és (3) bekezdése alapján a Szerződés időbeli hatályának 54 nappal történő meghosszabbításáról egyeztek meg.


II. A módosítás tárgya
1. A Szerződés 2.5. pontja az alábbi bekezdéssel és 8.5. ponttal kiegészül :
2.5. „Felek kijelentik, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján - szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-áta szerződés időbeli hatályát - és (3) bekezdése alapján a szerződés időbeli hatályát 54 nappal meghosszabbítják.
8.5. Felek rögzítik, hogy a szerződés időbeli hatálya(54 nap) meghosszabbításának vállalkozói díjra vetített egyösszegű ellenértéke: nettó 6 097 680 Ft, azaz hatmillió kilencvenhét ezer hatszáznyolcvan forint.””
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

b) * szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 59350383 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 67 864 920 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben