Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:11832/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Darida Olivér
Teljesítés helye:4558 Ófehértó, Alkotmány u. 942/2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DCS-Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Darida Olivér
Nemzeti azonosítószám: AK26169
Postai cím: Ószőlő utca 97/1
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Darida Olivér
Telefon: +36 303593656
E-mail: darida.o@digitmail.hu
Fax: +36 42400866
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ULO technológiás hűtőház kialakítása Darida Olivér egyéni vállalkozónál
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
ULO technológiás hűtőház kialakítása Darida Olivér egyéni vállalkozónál
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4558 Ófehértó, Alkotmány u. 942/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elvégzendő munkák:
terület előkészítés,
• alapozási munkák,
• talajnedvesség és technológiai víz elleni szigetelés kialakítása,
• teherhordó fal kialakítása,
• vasbeton pillérek és oszlopszerkezetek készítése,
• válaszfalszerkezetek,
• fémszerkezet készítése,
• nyílászárók elhelyezése,
• padló burkolat elhelyezések,
• hűtéstechnológia kialakítása,
• erős és gyengeáramú hálózat kialakítása, villámvédelem,
• csapadékvíz elvezetés, járdaépítés,
• akadálymentes bejárat kialakítása,
• megújuló erőforrást hasznosító rendszerek telepítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 19 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Kertészet korszerűsítése-gomba házak-hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak-hűtőházak korszerűsítése VP5-4.1.3.4-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11830 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DCS-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tünde u. 12.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 186103097
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4558 Ófehértó, Alkotmány u. 942/2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elvégzendő munkák:
terület előkészítés,
• alapozási munkák,
• talajnedvesség és technológiai víz elleni szigetelés kialakítása,
• teherhordó fal kialakítása,
• vasbeton pillérek és oszlopszerkezetek készítése,
• válaszfalszerkezetek,
• fémszerkezet készítése,
• nyílászárók elhelyezése,
• padló burkolat elhelyezések,
• hűtéstechnológia kialakítása,
• erős és gyengeáramú hálózat kialakítása, villámvédelem,
• csapadékvíz elvezetés, járdaépítés,
• akadálymentes bejárat kialakítása,
• megújuló erőforrást hasznosító rendszerek telepítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 21 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 190060097
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DCS Bau KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tünde u. 12.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződő felek módosítják a 2018. 08.16. napján kelt vállalkozási szerződés 9. és 2. és 3.pontját a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján:

9) Vállalt teljesítési határidők:
Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munka kivitelezését a munkaterület átadásától számított 21 hónapon belül vállalja, a megrendelő előteljesítést is elfogad. Vállalkozó köteles valamennyi létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárását a fenti időpontig teljesíteni.
.
2) Műszaki tartalom kapcsán -Közbeszerzési dokumentációban, terveket a hűtőház használatbavételéhez szükséges szociális blokk kialakítása nem volt része, így a szerződés sem tartalmazza. Megrendelő ezen pótmunkának a fedezetét önerőből biztosítja. A szociális blokk kialakítására kért és kapott pótmunka ajánlatot a Megrendelő elfogadta, jelen szerződés módosítás keretében megrendeli.
Megrendelői igényként műszaki tartalom változott, pótmunka került megrendelésre, a vállalkozó által benyújtott Megrendelő, Műszaki Ellenőr által elfogadott pótmunkák, műszaki változtatási kérelmek kerültek elfogadásra, jelen szerződés módosítás 1.sz. melléklete szerint a műszaki tartalom módosul.
3., A felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó a szerződés alapján az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:
Vállalkozói díj: 190.060.097.-Ft
ÁFA : 51.462.836.-Ft
Mindösszesen: 241.522.933.-Ft
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Közbeszerzési dokumentációban, terveket a hűtőház használatbavételéhez szükséges szociális blokk kialakítása nem volt része, így a szerződés sem tartalmazza. Megrendelő ezen pótmunkának a fedezetét önerőből biztosítja. A szociális blokk kialakítására kért és kapott pótmunka ajánlatot a Megrendelő elfogadta, jelen szerződés módosítás keretében megrendeli.
Megrendelői igényként műszaki tartalom változott, pótmunka került megrendelésre, a vállalkozó által benyújtott Megrendelő, Műszaki Ellenőr által elfogadott pótmunkák, műszaki változtatási kérelmek kerültek elfogadásra, jelen szerződés módosítás 1.sz. melléklete szerint a műszaki tartalom módosul.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 186103097 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 190060097 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben