Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0121/2020
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Nyírcsaholy Község Önkormányzata
Teljesítés helye:4356 Nyírcsaholy, Szabadság utca 1. hrsz.: 1/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GÉ-65 Mérnökiroda Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírcsaholy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85584864
Postai cím: Szabadság Utca 1
Város: Nyírcsaholy
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4356
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Csabáné
Telefon: +36 44502680
E-mail: igazgatas@nyircsaholy.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyircsaholy.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000265302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4356 Nyírcsaholy, Szabadság utca 1. hrsz.: 1/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. közbeszerzési rész: Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása (4356 Nyírcsaholy, Szabadság utca 1. hrsz.: 1/1.)
A tervezett felújítás során az épület homlokzati falai és padlásfödém szerkezete kerül hőszigetelésre. A falak 15 cm vtg AT-H2 polisztirol lemezzel, míg a lábazatok 10 cm vtg. hőszigeteléssel kerülnek ellátásra. Az épület födémszerkezetére pedig 25 cm vtg. szálas hőszigetelés készül. Felújításra kerül a hőtermelő készülék, mely során kondenzációs gázkazán kerül beépítésre. Az építés során megújuló energiaforrásra irányuló eszközbeszerzés és építés-szerelés is történik, így az épületen 2,5 kW összteljesítményű napelemek kerülnek elhelyezésre, mely a villamos áram előállítására szolgál.
Főbb mennyiségek:
- Homlokzati hőszigetelés: 235,66 m2
- Födémszigetelés: 291,82 m2
- Kondenzációs gázkazán: 1 db
- Időjáráskövető fűtésszabályzó: 1 db
- Hálózatra napelem telepítése: 2,50 KW
A fenti tevékenységek egyike sem engedélyköteles. A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálják, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek. Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli. Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük. A kivitelezési munkával és a megvalósítandó technológiákkal kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, a kivitelezés teljes mennyiségét a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1.-15-SB1-2016-00116

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06264 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GÉ-65 Mérnökiroda Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83535811
Postai cím: Kossuth Lajos Út 5.
Város: Géberjén
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4754
Ország: Magyarország
E-mail: ge65kft@gmail.com
Telefon: +36 309785595
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10788770
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4356 Nyírcsaholy, Szabadság utca 1. hrsz.: 1/1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. közbeszerzési rész: Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása (4356 Nyírcsaholy, Szabadság utca 1. hrsz.: 1/1.)
A tervezett felújítás során az épület homlokzati falai és padlásfödém szerkezete kerül hőszigetelésre. A falak 15 cm vtg AT-H2 polisztirol lemezzel, míg a lábazatok 10 cm vtg. hőszigeteléssel kerülnek ellátásra. Az épület födémszerkezetére pedig 25 cm vtg. szálas hőszigetelés készül. Felújításra kerül a hőtermelő készülék, mely során kondenzációs gázkazán kerül beépítésre. Az építés során megújuló energiaforrásra irányuló eszközbeszerzés és építés-szerelés is történik, így az épületen 2,5 kW összteljesítményű napelemek kerülnek elhelyezésre, mely a villamos áram előállítására szolgál.
Főbb mennyiségek:
- Homlokzati hőszigetelés: 235,66 m2
- Födémszigetelés: 291,82 m2
- Kondenzációs gázkazán: 1 db
- Időjáráskövető fűtésszabályzó: 1 db
- Hálózatra napelem telepítése: 2,50 KW
A fenti tevékenységek egyike sem engedélyköteles. A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálják, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek. Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli. Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük. A kivitelezési munkával és a megvalósítandó technológiákkal kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, a kivitelezés teljes mennyiségét a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10788770
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GÉ-65 Mérnökiroda Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83535811
Postai cím: Kossuth Lajos Út 5.
Város: Géberjén
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4754
Ország: Magyarország
E-mail: ge65kft@gmail.com
Telefon: +36 309785595
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy a szerződés 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.2. A szerződés teljesítésének véghatárideje legkésőbb a jelen a szerződés hatálybalépésétől számított 160 nap, azaz egyszázhatvan naptári nap.
Vállalkozó eddig köteles a munkákat befejezni és átadni a Megrendelő részére. Előteljesítés lehetséges.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A községet 2019. június 27-én jelentős viharkár érte, amely során a szomszédos irodaépület tetőszerkezete (oromfala) számottevően megrongálódott. Folyamatban lévő a biztosítói kármeghatározás, szakértői jelentés elkészítése, mely után meghatározható a szükséges beavatkozások mértéke, indokolt költségigénye, továbbá a Megrendelő önkormányzat intézkedhet a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, a lehetséges források felkutatásával.
A viharkár következtében a Vállalkozó kénytelen volt tevékenységeit az Irodaépület vonatkozásában szüneteltetni, amely munkaszervezésben hatással volt a jelen szerződésben érintett Polgármesteri Hivatal felújítása elvégzésére is.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 10788770 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 10788770 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben