Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:12329/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6800 Hódmezővásárhely, Németh László utca 16. Korábban és az építési engedélyben Ormos Ede utca 18. sz., 13136/33 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03135
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Prajda Éva
Telefon: +36 62530167
E-mail: prajda.eva@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.hodmezovasarhely.hu/kezdolap
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.hodmezovasarhely.hu/kezdolap
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Modern Városok Program keretében Németh László Gimnázium és Általános Iskola bővítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Modern Városok Program keretében Németh László Gimnázium és Általános Iskola bővítése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A Modern Városok Program keretében Németh László Gimnázium és Általános Iskola bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Németh László utca 16.
Korábban és az építési engedélyben Ormos Ede utca 18. sz., 13136/33 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezés
Nómenklatúra:
CPV: fő tárgy: 45210000-2
Az új épület három szinttel tervezett. A földszinten 4 db tanterem (ebből kettő szaktanteremnek megfelelő nagysággal), könyvtár (különálló teremmel az Izsépy gyűjtemény számára) és kiszolgáló helyiségek tervezettek. Az itt létesülő wc blokk mind az oktatási helyiségeket, mind az első emeletre tervezett rendezvényteret is kiszolgálja. (10 db x 30 fő/db = 300 fő leány, 5 db x 80 fő/db = 400 fő fiú, földszinten és az I emeleten egy-egy db akadálymentes wc, egy db tanári wc) Az első emeltre tervezett a rendezvényterem, 600 férőhelyes kapacitással. Ehhez csatlakozik egy-egy nemenkénti, és egy akadálymentes öltöző, illetve szertár-stúdió helyiség. A galéria szinten a rendezvénytérre lelátó közlekedő, illetve szerver szoba, gépészeti helyiség
és raktárak tervezettek. Az épület közlekedő magja a dél-nyugati sarokban kap helyet, ehhez kapcsolódik az első
emeleten a meglévő épületbe átvezető nyaktag. A rendezvénytér észak-nyugati sarkán külső menekülő lépcső tervezett. Meglévő épületben tervezett átalakítás: A tervezett új szárnnyal a meglévő épületen belül néhány helyiség funkciója megváltozik, az a következő átalakítási munkákkal jár:
- Földszint:
A meglévő főépület keleti oldalán a földszintjen az áthelyezendő Izsépy gyűjtemény helyén, két tanterem kerül kialakításra. A könyvtár kialakításakor elbontott fal helyén új Rigidur válaszfal készül (glettelve, festve). Mindkét tanterem teljes felületen új festést kap: 2 réteg Supralux Wallkyd higiéniai beltéri fehér falfestékkel (a falak világos, mennyezet fehér színnel)
- I. Emelet:
Az I emelet déli oldalán az áthelyezendő könyvtár helyén vezetői irodák kerülnek kialakításra, új gipszkarton válaszfalakkal és belső nyílászárókkal. A tanáriból gipszkarton válaszfallal étkező helyiség kerül leválasztásra. A helyiségek teljes felületen új festést kapnak.
- Technológiai leírás:
Az új épületet a meglévő iskola tanulói és oktatói használják, max 600 fős kapacitással. Számukra szükséges illemhelyszám biztosított. (300 fős női létszámra 10 db wc 9 fülke (30 fő/db), 300 fős férfi létszámra 4 db férfi wc és 4 db vizelde (80 fő férfi / 1 WC-fülke és 1 vizelde) Az új épületben iskolai kulturális előadáshoz szükséges két nemű, és egy akadálymentes öltöző tervezett wc-vel, tusolóval.
- Épületen belüli függőleges közlekedés:
A meglévő épület együtteshez történő kapcsolódás, az épület dél-nyugati sarkán, az I. emeleti szinthez kapcsolódó nyaktagon keresztül tervezett. A meglévő épület együttes kapcsolódási pontjánál található az iskola felvonója, így az új szárny emeleti szintjének akadálymentes megközelítése is ennek segítségével történik.
- Épületen belüli vízszintes közlekedés:
Az akadálymentes közlekedésre használt ajtók szabad nyílásmérete legalább 0,90/1,95 m-es. A tervezett ajtók kontrasztos ajtókerettel, küszöb nélkül, ’C’ profilú, kontrasztos kilincsekkel készülnek. A közlekedőkben ontrasztos és felületében eltérő vezetősávok tervezettek. A burkolatok megfelelő szilárdságúak, súszásmentesek. A megvilágítás egyenletes, káprázás- és tükröződésmentes.
- Helyiségek használata:
A bútorok, berendezések akadálymentes használatát biztosítani kell. A berendezési tárgyak és burkolatok kiválasztásakor kontrasztos színhasználatra kell törekedni. A berendezések elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy azok a közlekedést, a nyílászárók használatát ne zavarják. A vizes helyiségekben a szaniterek és egyéb felszerelések elhelyezésekor ügyelni kell a pontos vízszintes és függőleges beépítési méretekre, hogy az akadálymentes használat biztosított legyen. Egykarú csaptelepeket kerülnek alkalmazásra, a szappanadagoló, a kézszárító, a papírtörlő adagoló, kezelőeszközei elérhető magasságban tervezettek (max. 140 cm). A mosdó
szifonja térdszabad mozgást biztosít a kerekesszékben ülő embernek is.
- Akadálymentes mellékhelyiségek kialakítása:
A földszint egy akadálymentes mellékhelyiségeket, az emeleten egy akadálymentes öltöző, wc-vel, zuhanyzóval tervezett. A kialakítandó helyiségek ajtaja 100/210-es, kifelé nyílik, belül 75 cm magasságban behúzó kar található rajta. A zárnak szükség esetén kívülről nyithatónak kell lenni. A helyiségben 2,10 m magasságig világos csempeburkolat készül, 90 cm magasságban sötétebb sáv fut körbe. A WC kagyló hossztengelye a faltól 45 cm-re kerül, a falra fix derékszögű 3-5 cm átmérőjű rozsdamentes, vagy mázolt fém kapaszkodó kerül, melynek a vízszintes szára 75 cm magasságban lesz. A kapaszkodónak a WC elejétől való túlnyúlása kb. 10 cm. A 46 cm magas WC ülőkéje impregnált fa, vagy vastagabb műanyag, hátul fém rögzítéssel elmozdulás ellen, amelyet a vízszintes nyíróerők okozhatnak. A WC kagyló másik oldalára a falra egy 75 cm hosszú, 3-5 cm átmérőjű felhajtható rozsdamentes, vagy mázolt fém kapaszkodó kerül. A WC kagyló egyik oldalán 90 cm szabad szélességű hely áll rendelkezésre. A WC papír tartó a WC-n ülve is elérhető helyre kerül, a fix kapaszkodó alá 70 cm magasságban. A mosdókagyló konkáv kiképzésű, egykarú csapteleppel, a szappanadagoló és a kézszárító, ill. a papírtörlő adagoló kerekesszékből elérhető magasságba kerül. A tükör olyan méretű (60 x 100 cm), hogy
kerekes-székes, ill. álló ember is látja magát benne. A mosdó szifonja olyan kialakítású, hogy térdszabad mozgást biztosít a kerekesszékben ülő embernek is. A mosdó elhelyezése 45 cm tengelytávolságra történik az oldalfaltól. A villanykapcsoló 1,10 m magasra kerül. Az ajtóra ’C’ profilú, kontrasztos kilincs lesz felszerelve.
- Kezelőeszközök használata:
A villanykapcsolók magassága 1,10 m magasságig megfelelő. A konnektorok 40 cm magasságba kerüljenek a padlósíktól. Egyéb berendezések (telefonkészülék, kapucsengő) elhelyezésénél arra kell figyelni, hogy elegendő hely legyen a használatukhoz (1,20x1,20 m), a kezelőgombok 90-130 cm magasságban legyenek, jól elkülönülő kiemelkedő gombokkal, tapintható feliratokkal, és azok szabványos kiosztásával.
- Info-kommunikációs átalakítások:
Az intézményen belül a funkcióknak az elérhetőségét és irányát a bejáratoknál ki kell táblázni, jól olvasható feliratokkal. Az irányváltásoknál és az adott helyiség ajtója mellett 130-150 cm magasan szintén el kell helyezni a tájékozódást segítő táblákat. Ahol lehet, a feliratok mellett piktogramokkal is jelezni kell a funkciókat. A táblák Braille-írással is tartalmazzák az adott információt. Az ajtókeretek kontrasztos kiemelése segíti a tájékozódást.
Fóliázott plexi, táblák az adott helyiség ajtója mellett 120-150 cm magasan kerülnek elhelyezésre, sötét alapon fehér, vagy egyéb világos színű, kb. 5 cm magas Arial Bold 11 betűtípussal feliratozva, lehetőleg piktogrammal is jelölve az adott funkciót. A táblák Braille-írással is tartalmazzák az információt. A 90 cm alatti parapetű ablakok alsó része fixen (min 100 cm-ig) és biztonsági üvegezéssel tervezettek.
- Beépítési paraméterek:
1. Új épület:
• Bruttó beépített alapterület: 1053,9m2+ 109,8m2 = 1163,7m2
• Új épület fsz. 816 m2
• emelet 956 m2
• karzat 195 m2
• összesen 1967 m2
• Multifunkcionális terem építése összesen 615 m2
• Előre gyártott, vagy monolit vasbeton födém építése 911 m2
• Építmény magassága: 8,83 m (szomszéd meghatározó homlokzat magasság: 9,50 +- 1,50 m =
• 8,00 - 11,00 m, azaz megfelel)
• Gerinc magassága: 10,72m
2. Telek:
• Telek területe: 11736+2154m2=13890m2
• Meglévő épületek bruttó beépített területe: 2021,5m2
• Bruttó beépített összterület: 3185,2m2
• Beépítettség: 22,93% (max 50 %)
• Zöldfelület: 10.021m2
• Zöldfelületi fedettség: 72,14% (min. 50 %)
+-0,00: épület melletti járdatő 78,45mBf
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Minőség-, és környezetmenedzsment rendszer megléte magasépítés érvényességi területre (MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2005 vagy azokkal egyenértékű) 15
2 MV-É pozícióban alkalmazni kívánt szakember M/2) a) pont tekintetében bemutatott építési szakterületen szerzett építésvezetői többlet szakmai tapasztalata 5
3 MV-ÉG pozícióban alkalmazni kívánt szakember M/2) b) pont tekintetében bemutatott építménygépész szakterületen szerzett építésvezetői többlet szakmai tapasztalata 5
4 MV-ÉV pozícióban alkalmazni kívánt szakember M/2) c) pont tekintetében bemutatott építményvillamossági szakterületen szerzett építésvezetői többlet szakmai tapasztalata 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3141 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 0 Elnevezés: A Modern Városok Program keretében Németh László Gimnázium és Általános Iskola bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bekezdésében foglaltak alapján a Kbt. 75. § szerint eredménytelennek nyilvánítja, figyelemmel arra, hogy az írásbeli összegezés megküldését követően jelezte Nyertes Ajánlattevő Ajánlatkérő felé, hogy az ajánlatát nem kívánja fenntartani a meghosszabbított ajánlati kötöttség időtartama alatt, így a Kbt. 53. § (7) bekezdésre tekintettel a Kbt. 75. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárás eredménytelen, nem kerül sor szerződéskötésre.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mária Valéria utca 11-13.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392259-2-06

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az eljárás vonatkozásában kiküldött Összegezés az ajánlatok elbírálásáról tárgyú dokumentumban nyertes ajánlattevőként:
Ajánlattevő neve: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria utca 11-13.
Adószáma: 11392259-2-06
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 669.914.482.- Ft
2. Minőség-, és környezetmenedzsment rendszer megléte magasépítés érvényességi területre (MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2005 vagy azokkal egyenértékű)
MSZ EN ISO 9001:2015
igen
MSZ EN ISO 14001:2005
igen
3. A teljesítésbe bevont szakemberek szakmai tapasztalata (hónap)
3/1. MV-É pozícióban alkalmazni kívánt szakember M/2) a) pont tekintetében bemutatott építési szakterületen szerzett építésvezetői többlet szakmai tapasztalata (ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 60 hónap) (személy neve, hónap) 20 hónap
3/2.
MV-ÉG pozícióban alkalmazni kívánt szakember M/2) b) pont tekintetében bemutatott építménygépész szakterületen szerzett építésvezetői többlet szakmai tapasztalata (ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 60 hónap) (személy neve, hónap) 39 hónap
3/3. MV-ÉV pozícióban alkalmazni kívánt szakember M/2) c) pont tekintetében bemutatott
építményvillamossági szakterületen szerzett építésvezetői többlet szakmai tapasztalata
60 hónap
Szerződés megkötésére nem kerülhetett sor, mert támogatói okirattal nem rendelkezett az önkormányzat. A közbeszerzési eljárás során a többször meghosszabbított ajánlati kötöttség lejárt, és az ajánlattevő nem tartotta tovább az ajánlatát.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges