Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:12342/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Teljesítés helye:Budapest, VIII. kerület Kőbányai út 22.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64999582
Postai cím: Attila Út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csiky Botond
Telefon: +36 304368260
E-mail: csiky.botond@bfvk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000534242020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000534242020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
VEKOP-7.1.5-16 Kőbányai út 22. felújítás (2. ütem)
Hivatkozási szám: EKR000534242020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
-130. lakás
Régi bojler elbontása.
Új bojler felszerelése,elektromos hálózatba történő bekötése
-136. lakás
Gázórára főelzáró kulcs elhelyezése
-138. lakás (akadálymentesítendő ingatlan)
A wc csészét az ülőkével együtt cserélni kell olyan típusra, amit mozgássérült is tud használni. A wc tartály öblíthetőségét is biztosítani kell kerekesszékben ülő ember számára. A wc két oldalára kapaszkodó elhelyezése
A meglévő bejárati ajtó keskeny kerekesszék használatához, így a megegyezővel azonos kialakítású és anyagú, de szélesebb változatra kell cserélni, max 2 cm magas küszöbbel. A belt. ajtók küszöbeit ki kell szedni és burkolatváltó profilra cserélni.
A wc-ben a mosdókagylót le kell szerelni helyhiány miatt. A mosógép csatl.-t a konyhacsap szifonján és sarokszelepén kell megoldani olyan módon, hogy a gép a szobában lesz elhelyezve és a vezetékeit a falon keresztül lehet az új kiállásokra csatlakoztatni.
Új dugaljakat kell külső vezetékcsatornával kialakítani 3 fogyasztóhoz (rezsó, mosógép, vízmelegítő).
-224. lakás
A wc ülőke repedt, cserélni kell. A mosdó alatti sarokszelepet és szifont ki kell cserélni mosógép csatl. fogadására alkalmasra.
A konyhai fali melegítő megtáplálásához vezetékcsatornát kell kiépíteni a legközelebbi kötődoboztól vagy dugaljtól és falon kívüli dugaljat kell felszerelni a bojler mellé.
A konyhai főelzárót cserélni kell.
-231. lakás
A mosogató alatti sarokszelepet és szifont ki kell cserélni mosógép csatl. fogadására alkalmasra.
A szoba fűtéséhez 2 db termosztáttal és időszabályzóval ellátott fali készüléket kell felszerelni. Ezek biztonságos üzemeltetéséhez a megtáplálásra felhaszn. elektr. kör biztosítékát 16A-ra kell cserélni.
-236. lakás
A mosogató alatti sarokszelepet és szifont ki kell cserélni mosógép csatl. fogadására alkalmasra.
-328. lakás
Új dugaljakat kell külső vezetékcsatornával kialakítani 2 fogyasztóhoz
Meglévő wc duguláselhárításáról gondoskodni kell.
A bejárati ajtó felett gyengeáramú vezetékek lógnak, melyeket az ajtó felett vezetékcsatornába kell rejteni.
-330. lakás
A fürdőben a meglévő wc-t és a tartályt el kell bontani és újat kell beépíteni a wc ülőkével együtt.
A villanykapcsolók burkolatait le kell cserélni. Ha nem található a felszerelthez tartozó keret, akkor a teljes szerelvényt cserélni kell.
Régi bojler elbontása.
Új bojler felszerelése, elektromos hálózatba történő bekötése.
A fürdőszobai főelzáró cseréje.
-334. lakás
Meglévő konyha duguláselhárításáról gondoskodni kell.
A fürdőben a mosdó körül hiányzik pár darab falicsempe. Ezeket a meglévővel hasonlóra kell cserélni.
-336. lakás
A fürdőben a mosdó körül hiányzik pár darab falicsempe. Ezeket a maglévővel hasonlóra kell cserélni.
Új dugaljakat kell külső vezetékcsatornával kialakítani 1 fogyasztóhoz (mosógép).
A wc ülőke repedt, cserélni kell.
A mosogató alatti szifont ki kell cserélni mosógép csatl. fogadására alkalmasra.
-338. lakás
A mosogató alatti sarokszelepet és szifont ki kell cserélni mosógép csatlakozás fogadására alkalmasra.
Új dugaljakat kell külső vezetékcsatornával kialakítani 1 fogyasztóhoz (rezsó).
Faláttörés kialakítása gépészeti vezetékhez.
Meglévő ablakkáva javítása véséssel, káva javítással.
-424. lakás
A mosogató alatti sarokszelepet és szifont ki kell cserélni mosógép csatl. fogadására alkalmasra.
Meglévő mosdókagyló leszerelése és új elhelyezése szifonnal, csapteleppel együtt.
-425. lakás
Új dugaljakat kell külső vezetékcsatornával kialakítani 1 fogyasztóhoz
A fürdőben a mosdó körül hiányzik pár darab falicsempe. Ezeket a maglévővel hasonlóra kell cserélni.
Meglévő zuhany duguláselhárításáról gondoskodni kell.
A wc tartály melletti főelzáró meghibásodott, cserére szorul és a helyén is módostani kell, hogy ne legyen túl közel a tartály oldalához.
-426. lakás
Új dugaljakat kell külső vezetékcsatornával kialakítani 1 fogyasztóhoz
A mosogató alatti sarokszelepet és szifont ki kell cserélni mosógép csatl. fogadására alkalmasra.
Meglévő mosdókagyló leszerelése és új elhelyezése szifonnal, csapteleppel együtt.
Az ablakok feletti műanyag takaróléc leesett, ugyanezt kell visszaragasztani.
-428. lakás
Új dugaljakat kell külső vezetékcsatornával kialakítani 2 fogyasztóhoz
A fürdőben a meglévő wc-t el kell bontani és újat kell beépíteni a wc ülőkével együtt.
A konyhai főelzáró meghibásodott, cserére szorul.
Az előszobai villanykapcs. burkolatainak cseréje. Ha nem található a felszerelthez tartozó keret, akkor a teljes szerelvényt cserélni kell.
-431. lakás
Új dugaljakat kell külső vezetékcsatornával kialakítani 2 fogyasztóhoz
A fürdőben a meglévő wc-t és a tartályt el kell bontani és újat kell beépíteni a wc ülőkével együtt.
A wc tartály melletti főelzáró meghibásodott, cserére szorul és a helyén is módostani kell, hogy ne legyen túl közel a tartály oldalához.
Meglévő mosdókagyló leszerelése és új elhelyezése szifonnal, csapteleppel együtt.
A meglévő mosogató csaptelep és a hozzá vezető falon kívüli, kb. 2 m vízvezeték rögzítése elégtelen, erősíteni kell mindkettőn.
-530. lakás
Új dugaljakat kell külső vezetékcsatornával kialakítani 1 fogyasztóhoz
-531. lakás
Új dugaljakat kell külső vezetékcsatornával kialakítani 1 fogyasztóhoz
Meglévő bojler elektr. bekötése a lakáson belüli biztosíték táblába, vezeték és csatorna kiépítésével.
-534. lakás
Gázórára főelzáró kulcs elhelyezése
-536. lakás
Új dugaljakat kell külső vezetékcsatornával kialakítani 3 fogyasztóhoz
A mosogató alatti sarokszelepet és szifont ki kell cserélni mosógép csatl. fogadására alkalmasra
II.1.5) Becsült érték:
27559055 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés műszaki és szerződésteljesítési okokból oszthatatlan. A műszaki oszthatatlanság azt jelenti, hogy műszaki tartalmában hasonló, vagy részben azonos munkákat kell elvégezni a lakásokban. Az egyes lakásokban végzendő munkák ellenértéke alacsony, így a gazdasági racionalitással is ellentétes a részekre bontás. A szerződés teljesítése lakásonként azonos biztosítékot igényel (jótállás), illetve a különböző szakági teljesítések lakásonkénti elszámolása megnehezítené a kifizetést.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
VEKOP-7.1.5-16 Kőbányai út 22. felújítás (2. ütem)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, VIII. kerület Kőbányai út 22.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Konvektor csere, beüzemeléssel együtt, a kijelölt lakásokban 11 db
130 Régi bojler elbontása 1 db
Új bojler beépítése elektromos bekötéssel 1 db
Gázórára főelzáró kulcs elhelyezése 1 db
136 Gázórára főelzáró kulcs elhelyezése 1 db
138 Meglévő WC csésze elbontása 1 db
Új WC csésze beépítése 1 db
WC ülőke 1 db
Kapaszkodók elhelyezése wc-be 2 db
Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása 2,25 m2
Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással) 1 db
Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba 1 db
Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon 14 m
Festés javítás ajtóbeépítés utána, mindkét oldalon 14 m
Küszöbök kiemelése beltéri ajtóknál 2 db
Küszöbök helyeinek pótlás széles burkolat váltóval 2 db
Mosógép csatlakozás kialakítás, mosogató alatt sarokszelep és szifon cserével, csatlakozás kialakítása a fal túloldalán, fal áttöréssel együtt 1 db
Mosdókagyló leszerelése, csapteleppel 1 db
Dugalj kialakítás konyhai vízmelegítőhöz, rezsóhoz, mosogató géphez, falon kívüli dugalj 3 db
Külső vezetékcsatorna elhelyezése 30 m
3 eres MBCu kábel behúzása 30 m
Gázórára főelzáró kulcs elhelyezése 1 db
224 Mosógép csatlakozás kialakítás, mosogató alatt sarokszelep és szifon cserével 1 db
WC ülőke 1 db
Dugalj kialakítás fali vízmelegítőhöz, rezsóhoz, falon kívüli dugalj 1 db
Külső vezetékcsatorna elhelyezése 10 m
3 eres MBCu kábel behúzása 10 m
Konyhában vízfőelzáró csere 1 db
Gázórára főelzáró kulcs elhelyezése 1 db
231 Mosógép csatlakozás kialakítás, mosogató alatt sarokszelep és szifon cserével 1 db
Kismegszakítő cseréje 16A-ra 2 db
Elektromos fali fűtőkészülék felszerelése 2 db
Elektromos hálózat bővítés fűtőkészülék 1 tétel
236 Mosógép csatlakozás kialakítás, mosogató alatt sarokszelep és szifon cserével 1 db
Gázórára főelzáró kulcs elhelyezése 1 db
328 WC dugulás elhárítás 1 db
Dugalj kialakítás fali vízmelegítőhöz, rezsóhoz, falon kívüli dugalj 2 db
Külső vezetékcsatorna elhelyezése 20 m
3 eres MBCu kábel behúzása 20 m
Bejárati ajtó feletti kábelkötek elrejtése csatornába 2 m
Gázórára főelzáró kulcs elhelyezése 1 db
330 Meglévő WC csésze elbontása 1 db
Új WC csésze beépítése 1 db
WC ülőke 1 db
WC tartály bontás 1 db
WC tartály csere 1 db
Régi bojler elbontása 1 db
Új bojler beépítése elektromos bekötéssel 1 db
Villanykapcsoló burkolat csere 5 db
Fürdőszoba vízfőelzáró csere 2 db
Gázórára főelzáró kulcs elhelyezése 1 db
334 Konyha lefolyó dugulás elhárítás (fali szakaszban) 1 db
Csempe hiánypótlás 1 m2
Gázórára főelzáró kulcs elhelyezése 1 db
336 Külső vezetékcsatorna elhelyezése 10 m
3 eres MBCu kábel behúzása 10 m
Dugalj kialakítás fali mosógéphez, falon kívüli dugalj 1 db
WC ülőke 1 db
Csempe hiánypótlás 2 m2
Szifon csere konyhai mosogató 1 db
Gázórára főelzáró kulcs elhelyezése 1 db
338 Mosógép csatlakozás kialakítás, mosogató alatt sarokszelep és szifon cserével 1 db
Fal áttörés kialakítása gépészeti vezetékhez 1 m
Dugalj kialakítás fali vízmelegítőhöz, rezsóhoz, falon kívüli dugalj 2 db
Külső vezetékcsatorna elhelyezése 20 m
3 eres MBCu kábel behúzása 20 m
Ablakkáva vésés 3 m
Ablakkáva javítás 3 m
Gázórára főelzáró kulcs elhelyezése 1 db
424 Mosógép csatlakozás kialakítás, mosogató alatt sarokszelep és szifon cserével 1 db
Mosdókagyló leszerelése, csapteleppel 1 db
Új mosdókagyló elhelyezése szifonnal, csapteleppel 1 db
Gázórára főelzáró kulcs elhelyezése 1 db
425 Dugalj kialakítás rezsóhoz, rezsóhoz, falon kívüli dugalj 1 db
Külső vezetékcsatorna elhelyezése 10 m
3 eres MBCu kábel behúzása 10 m
Zuhany dugulás elhárítás 1 db
Csempe hiánypótlás 2 m2
WC feletti elzáró csere 1 db
Gázórára főelzáró kulcs elhelyezése 1 db
426 Dugalj kialakítás bojlerhez, rezsóhoz, falon kívüli dugalj 1 db
Külső vezetékcsatorna elhelyezése 10 m
3 eres MBCu kábel behúzása 10 m
Ablak felső takaróléc csere 2 m
Mosógép csatlakozás kialakítás, mosogató alatt sarokszelep és szifon cserével 1 db
Mosdókagyló leszerelése, csapteleppel 1 db
Új mosdókagyló elhelyezése szifonnal, csapteleppel 1 db
Gázórára főelzáró kulcs elhelyezése 1 db
428 Dugalj kialakítás fali vízmelegítőhöz, rezsóhoz, falon kívüli dugalj 2 db
Külső vezetékcsatorna elhelyezése 20 m
3 eres MBCu kábel behúzása 20 m
Konyha vízfőelzáró csere 1 db
Előszoba villanykapcsoló burkolat csere 1 db
Meglévő WC csésze elbontása 1 db
Új WC csésze beépítése 1 db
WC ülőke 1 db
Gázórára főelzáró kulcs elhelyezése 1 db
431 Dugalj kialakítás fali vízmelegítőhöz, rezsóhoz, falon kívüli dugalj 2 db
Külső vezetékcsatorna elhelyezése 20 m
3 eres MBCu kábel behúzása 20 m
Mosogató csaptelep rögzítés 1 db
Falon kívüli vízvezeték rögzítés 2 m
WC deszka bontás 1 db
WC deszka elhelyezés 1 db
WC tartály sarokszelep csere 1 db
Meglévő WC csésze elbontása 1 db
Új WC csésze beépítése 1 db
WC tartály bontás 1 db
WC tartály csere 1 db
Mosdókagyló leszerelése, csapteleppel 1 db
Új mosdókagyló elhelyezése szifonnal, csapteleppel 1 db
Gázórára főelzáró kulcs elhelyezése 1 db
530 Elektromos tűzhely csatlakozás kiépítés 1 db
Külső vezetékcsatorna elhelyezése 20 m
3 eres MBCu kábel behúzása 20 m
Gázórára főelzáró kulcs elhelyezése 1 db
531 Dugalj kialakítás fürdőszobai tükör mellé, falon kívüli dugalj 1 db
Külső vezetékcsatorna elhelyezése 20 m
3 eres MBCu kábel behúzása 20 m
Meglévő bojler bekötése a biztosíték táblába 1 db
Gázórára főelzáró kulcs elhelyezése 1 db
534 Gázórára főelzáró kulcs elhelyezése 1 db
536 Dugalj kialakítás rezsó, mosógép, konyhai bojler, falon kívüli dugalj 3 db
Külső vezetékcsatorna elhelyezése 30 m
3 eres MBCu kábel behúzása 30 m
Mosógép csatlakozás kialakítás, mosogató alatt sarokszelep és szifon cserével 1 db
Gázórára főelzáró kulcs elhelyezése 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Öblítőtartály öblítési mennyisége (min. 6l, max. 10l) 15
2 Mosdó csaptelep kerámiabetétjének mérete (min. 25 mm, max. 40 mm) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ajánlati ár (árazott költségvetés nettó Ft.) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 27559055 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-7-1-5-16-2017-00003
II.2.13) További információ
A bejárás szükségességét az ajánlattevők kiegészítő tájékoztatás iránti igényben jelezzék (a bejárást az ajánlatkérő biztosítja). A bejárásról jegyzőkönyv készül, a bejáráson feltett kérdéseket az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás keretében válaszolja meg.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint a nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell építési-szerelési tevékenységre szóló felelősségbiztosítással, ahol a felelősségbiztosítási kártérítési limit el kell érje a káronkénti 5 millió Ft-ot, továbbá az évenkénti 15 millió Ft-ot. (A felelősségbiztosítási követelmény nem alkalmassági követelményként kerül rögzítésre, azt a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor kell bemutatnia.)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a-q) pontjaiban, a Kbt. 62. § (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról és az alkalmassági feltételek teljesítéséről nyilatkoznia kell. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról (a továbbiakban rendelet) 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatában, a jelen közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § és a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepeljen.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A névjegyzékben való szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari regisztrált vállalkozások online adatbázisában (az ajánlattevőnek nem kell külön igazolást benyújtaniuk).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás megküldését megelőző lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, saját vagy jogelődje beszámolóját (illetőleg annak eredménykimutatás részét), ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló (eredménykimutatás) a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló (eredmény-kimutatás) adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a Céginformációs Szolgálat honlapján megtalálható beszámoló (eredmény-kimutatás) csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az ajánlattevő a fentiekben meghatározott irattal (eredménykimutatással) azért nem rendelkezik a fentiekben meghatározott teljes időszakban, mert az időszak után kezdte meg a működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni (a közbeszerzés tárgya bármilyen építési tevékenység).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az üzemi (üzleti) tevékenység szerinti eredménye az ajánlati felhívás megküldését megelőző üzleti év során negatív volt. Amennyiben az ajánlattevő eredménykimutatással azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ilyen esetben az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább nettó (az általános forgalmi adó nélkül számított) 2,4 millió Forint összegben a közbeszerzés tárgyának megfelelő építési tevékenységből származó árbevétellel. Ha az ajánlattevő eredménykimutatással, vagy árbevételi adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló (eredménykimutatás), illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a pénzügyi és gazdasági alkalmassággal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kbt. 65. § (4) bekezdése, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése. A közbeszerzési eljárásban a referenciát a (korábbi) szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni (figyelemmel a Rendelet 23. §-ára). Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint ellenértékét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (Rendelet 22. § (3) bek.). Az ajánlatkérő az építési referencia kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésére (az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe). Az Ajánlattevő az alkalmassági követelmény teljesítéséről az ajánlatában csak nyilatkozni köteles. Az Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást
megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben legalább egy, de akár több szerződésből származó a közbeszerzés tárgyára irányuló olyan referenciával, amelynek értéke eléri a nettó 2,4 millió Ft-ot.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: 0,5 % / nap (késedelmes munkakezdés)
Késedelmi kötbér: 1,0 % / nap (késedelmes végteljesítés)
Hibás teljesítési kötbér: 1,5 % / nap
Meghiúsulási kötbér: 20 %
Kötbér alapja: nettó vállalkozói díj
Jótállás: 24 hónap
Felelősségbiztosítás (322/2015 Korm. rend. 26. § szerint)
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenérték kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A-B. §-áiban foglalt
rendelkezéseit kell alkalmazni. Alvállalkozó hiányában a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó. Az ellenérték a VEKOP-7.1.5-16-2017-00003 projekt keretében, 100 %-ban EU-s támogatásból, banki átutalással a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. szerinti utófinanszírozással kerül kifizetésre. Az ajánlatkérő előleget nem fizet, a nyertes részszámlázásra nem jogosult. A teljesítés elismerésére a Kbt. 135. § (2) bek. alkalmazandó. Az elszámolás, kifizetés pénzneme Magyar Forint. Az ellenérték nem esik a fordított adózás hatálya alá (Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevő(k)től nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontására az EKR rendszerben fog sor kerülni.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a 424/2017. Kormányrendelet 15.§, 16.§, 20.§(15), valamint a Kbt. 68.§ szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) V. részében ajánlott képlet szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Az ajánlatban (alábbiakban A-ban) csatolandó iratokat teljes körűen a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Az A-nak
tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4), (5) bek. szerinti nyilatkozatokat. Az AK előírja a Kbt. 66.§ (6) bek. a-b) pont szerinti nyil.
benyújtását (nemleges is). A nem magyar nyelvű dok. esetén az AT ált. felelős fordítás csatolandó. A Kbt. 35. § (8) bek. 2.
fordulata, 54. § és 75. § (2) bek. e) pont nem alkalmazandó. Faksz: Fülöp Zoltán (1024 Bp., Kút u. 5.) lajstromszám: 706. Az alkalmassági feltételek a nyilvántartott ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerül meghatározásra. EKR használati útmutatót és file formátumokat lásd dokumentációban.
A részletes értékelési módszer:
1. Az ajánlatkérő az ajánlati árat 0-100 pont között értékeli a következő képlet szerint. Súlyszám: 70
Pontozási képlet: P = ((Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb)) * (Pmax-Pmin) + Pmin
P = pontszám
Avizsgált = adott ajánlat (értékelésre kerülő nettó Ft.)
Alegkedvezőbb = az összes ajánlat közül a legalacsonyabb ajánlat (nettó Ft.)
Alegkedvezőtlenebb = az összes ajánlat közül a legmagasabb ajánlat (nettó Ft.)
Pmax=pontskála felső határa (100)
Pmin=pontskála alsó határa (0)
2. A mosdó csaptelep kerámiabetétjének mérete (min. 25 mm., max. 40 mm.)
Az ajánlatkérő a kerámiabetét vastagságát 0-100 pont között értékeli a következő képlet szerint.
Pontozási képlet: P = ((Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb)) * (Pmax-Pmin) + Pmin
P = pontszám
Avizsgált = adott ajánlat (értékelésre kerülő vastagság mm-ben)
Alegkedvezőbb = az összes ajánlat közül a legmagasabb ajánlat (legmagasabb vastagság mm-ben)
Alegkedvezőtlenebb = az összes ajánlat közül a legalacsonyabb ajánlat (legalacsonyabb vastagság mm-ben)
Pmax=pontskála felső határa (100)
Pmin=pontskála alsó határa (0)
3. A (wc) öblítőtartály öblítési mennyisége (min. 6 l., max. 10 l.)
Az ajánlatkérő az öblítési mennyiséget 0-100 pont között értékeli a következő képlet szerint. Súlyszám: 10
Pontozási képlet: P = ((Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb)) * (Pmax-Pmin) + Pmin
P = pontszám
Avizsgált = adott ajánlat (értékelésre kerülő mennyiség literben)
Alegkedvezőbb = legalacsonyabb ajánlat (legalacsonyabb megajánlott mennyiség literben)
Alegkedvezőtlenebb = legmagasabb ajánlat (legmagasabb megajánlott mennyiség literben)
Pmax=pontskála felső határa (100)
Pmin=pontskála alsó határa (0)
Az ajánlatkérő az egyes értékelési részszempontok körében szerzett pontszámot a (részszemponthoz tartozó) súlyszámmal szorozza és összeadja. A legmagasabb pontszámot elért ajánlat az eljárás nyertese, az összegezésben második helyezett ajánlattevő nem kerül megjelölésre.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges