Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:12520/2020
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Józsefvárosi Önkormányzat
Teljesítés helye:HU;HU;HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Józsefvárosi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26198453
Postai cím: Baross Utca 63-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukács Andrea
Telefon: +36 14592123
E-mail: kozbeszerzes@jozsefvaros.hu
Fax: +36 13036696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://jozsefvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://jozsefvaros.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000670322020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000670322020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetés
Hivatkozási szám: EKR000670322020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közétkeztetési szolgáltatás 3 részajánlati körben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Óvoda 13 különböző feladatellátási helyen
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest VIII kerület Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. törvény 21/A. §-a és a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján Józsefvárosi Önkormányzat által biztosítandó intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása a mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján a közétkeztetés feladatokat az alábbi főbb mennyiségek szerint:
1. rész:
a) Óvoda 13 különböző feladatellátási helyen badellás kiosztásban összesen:
tízórai:233.200 adag/év melyből diétás, (sertés mentes) 8.800 adag/év
ebéd: 233.200 adag/év melyből diétás (sertés mentes) 8.800 adag/év
uzsonna: 233.200/ adag/év melyből diétás (sertés mentes) 8.800 adag/év
felnőtt dolgozói 440 adag/év
élelmezési napok száma: 220 nap/év.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fenti adagszámok tájékoztató jellegűek a felek közötti elszámolás a ténylegesen megrendelt és kiszállított mennyiségek alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a korábbi évek gyakorlati tapasztalatai szerint a fenti adagszámoktól 15%-nál/év nagyobb eltérés egyik étkezési típus esetében sem várható. Rendkívüli események, országos pandémia eseteiben nagyobb eltérés előfordulhat.
1-2. részek: Ajánlattevő feladata az ételhulladék elszállítása
Szállítási időpont Intézményi szállításnál: tízórai, uzsonna:6.15-7.00
ebéd:10.00-11.00
vacsora:ebéddel egyidőben
Szállítási időpont házhozszállításnál: ebéd:8.00-11.00-ig
Nappali ellátás klubok: 10 óráig
Intézmények Cím
Óvodák
Napraforgó Tagóvoda 1084 Bp., Tolnai L. u. 7-9.
Várunk-Rád Tagóvoda 1086 Bp., Csobánc u. 5.
TÁ-TI-KA Tagóvoda 1088 Bp., Rákóczi u. 15.
Napsugár Tagóvoda 1086 Bp., Dankó u. 31.
Százszorszép Tagóvoda 1086 Bp., Szűz u. 2.
Hétszínvirág Tagóvoda 1081 Bp., Kun u. 3.
Csodasziget Tagóvoda 1083 Bp., Tömő u. 38/A.
Mesepalota Tagóvoda 1085 Bp., Somogyi B. u. 9-15.
Gyerekvirág Tagóvoda 1083 Bp., Baross u. 111/b.
Virágkoszorú Tagóvoda 1083 Bp., Baross u. 91.
Katica Tagóvoda 1089 Bp., Vajda P. u. 35-37.
Kincskereső Tagóvoda 1089 Bp., Bláthy O. u. 35.
Pitypang Tagóvoda 1087 Bp., Százados u. 14.

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés plusz 1 évvel hosszabbítható meg, amennyiben vállalkozó a szerződést igazoltan szerződésszerűen teljesítette. Többváltozatú ajánlattétel nem megengedett.

II.2.1)
Elnevezés: Általános iskola 7 különböző feladatellátási hely
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest, VIII. kerület Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. törvény 21/A. §-a és a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján Józsefvárosi Önkormányzat által biztosítandó intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása a mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján a közétkeztetés feladatokat az alábbi főbb mennyiségek szerint:
2. rész:
b) Általános iskola 7 különböző feladatellátási helyen badellás kiosztásban összesen:
Általános iskola alsó tagozat
tízórai: 115 255 adag/év, melyből diétás (sertés mentes)1 480 adag/év
ebéd: 139 120 adag/év, melyből diétás ( sertés mentes) 2 775 adag/év
uzsonna: 115 255 adag/év, melyből diétás (sertés mentes) 1 480 adag/év
felnőtt dolgozói 185 adag/év
élelmezési napok száma: 185 nap/év.
Általános iskola felső tagozat
tízórai: 59 015 adag/év, melyből diétás (sertés mentes) 1 480 adag/év
ebéd: 92 315 adag/év, melyből diétás ( sertés mentes) 1 850 adag/év
uzsonna: 59 015 adag/év, melyből diétás (sertés mentes) 1 480 adag/év
felnőtt dolgozói 185 adag/év
élelmezési napok száma: 185 nap/év.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fenti adagszámok tájékoztató jellegűek a felek közötti elszámolás a ténylegesen megrendelt és kiszállított mennyiségek alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a korábbi évek gyakorlati tapasztalatai szerint a fenti adagszámoktól 15%-nál/év nagyobb eltérés egyik étkezési típus esetében sem várható. Rendkívüli események, országos pandémia eseteiben nagyobb eltérés előfordulhat.
1-2. részek: Ajánlattevő feladata az ételhulladék elszállítása
Szállítási időpont Intézményi szállításnál: tízórai, uzsonna:6.15-7.00
ebéd:10.00-11.00
vacsora:ebéddel egyidőben
Szállítási időpont házhozszállításnál: ebéd:8.00-11.00-ig
Nappali ellátás klubok: 10 óráig
Intézmények Cím

Iskolák Cím
Németh László Általános Iskola 1084 Bp., Német u. 14.
Molnár Ferenc Általános Iskola 1085 Bp., Somogyi B. u. 9-15.
Deák Diák Általános Iskola 1081 Bp., II. János Pál pápa tér 4.
Losonci Téri Általános Iskola 1083 Bp., Losonci tér 1.
Vajda Péter Általános Iskola 1089 Bp., Vajda P. u. 25-31.
Lakatos Menyhért Ált. Isk. és Gimn. 1086 Bp., Bauer S. u. 6-8.
JEGYMI 1084 Bp., Tolnai L. u. 11-15.

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés plusz 1 évvel hosszabbítható meg, amennyiben vállalkozó a szerződést igazoltan szerződésszerűen teljesítette.Többváltozatú ajánlattétel nem megengedett.

II.2.1)
Elnevezés: Nyári,Szociális,Gyermekek Átmeneti Otthona
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest VIII. kerület, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. törvény 21/A. §-a és a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján Józsefvárosi Önkormányzat által biztosítandó intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása a mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján a közétkeztetés feladatokat az alábbi főbb mennyiségek szerint:
3. rész:
c) Nyári gyermekétkeztetés badellás kiosztásban 2021.-től:
ebéd: 2600 adag/ év
élelmezési napok száma: 65 nap/év
d) Szociális étkeztetés előre csomagolva:
Kötelező feladat: 6. feladatellátási helyen csomagolt adagokban:
ebéd: - normál 13 695 adag/ év
- diétás cukros: 1 394,-adag/év
- diétás gyomros-epés: 598adag/ év

Kötelező feladat: 1. feladatellátási helyen badellás adagokban:
ebéd: - normál 4 482,- adag/ év
- diétás cukros: 249 adag/év
- diétás gyomros-epés: 249 adag/ év
élelmezési napok száma: 249 nap/év
Önként vállalt feladat: 6 feladatellátási helyen csomagolt adagokban:
ebéd: - normál 4 408 adag/ év
- diétás cukros: 348 adag/év
- diétás gyomros-epés: 232 adag/ év
élelmezési napok száma: 116 nap/év
Házhoz szállítás előre csomagolt adagokban:
Kötelező feladat
ebéd: - normál 9 093,- adag/ év
- diétás cukros: 5 976 adag/év
- diétás gyomros-epés: 1 494,-adag/ év
élelmezési napok száma: 249 nap/év
Önként vállalt feladat:
ebéd: - normál 14 152,- adag/ év
- diétás cukros: 2 134 adag/év
- diétás gyomros-epés: - 534 adag/ év
élelmezési napok száma: 116 nap/év
e) Gyermekek Átmeneti Otthonába előre csomagolva:
gyermekek átmeneti otthona normál ebéd óvodás – 2 fő
gyermekek átmeneti otthona normál ebéd ált. isk. alsó – 4 fő
gyermekek átmeneti otthona normál ebéd ált. isk. felső – 4 fő
gyermekek átmeneti otthona normál ebéd. közép isk. – 2 fő
ebéd: 4 380 adag/év,
vacsora: 4 380 adag/év,
élelmezési napok száma: 365 nap/év

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fenti adagszámok tájékoztató jellegűek a felek közötti elszámolás a ténylegesen megrendelt és kiszállított mennyiségek alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a korábbi évek gyakorlati tapasztalatai szerint a fenti adagszámoktól 15%-nál/év nagyobb eltérés egyik étkezési típus esetében sem várható. Rendkívüli események, országos pandémia eseteiben nagyobb eltérés előfordulhat.
1-2. részek: Ajánlattevő feladata az ételhulladék elszállítása
Szállítási időpont Intézményi szállításnál: tízórai, uzsonna:6.15-7.00
ebéd:10.00-11.00
vacsora:ebéddel egyidőben
Szállítási időpont házhozszállításnál: ebéd:8.00-11.00-ig
Nappali ellátás klubok: 10 óráig

Szociális ellátás

Napraforgó Idősek Klubja 1089 Bp., Delej u. 34.
Ciklámen Idősek Klubja 1081 Bp., II. János Pál pápa tér 17.
Víg otthon Idősek Klubja 1084 Bp., Víg u. 18.
Őszikék Idősek Klubja 1082 Bp., Baross u. 109.
Reménysugár Idősek klubja 1084 Bp., Mátyás tér 4.
Szenvedélybetegek Klubja 1084 Bp., Mátyás tér 12.
Értelmi fogyatékosok Napk.O. 1082 Bp., Kis Stáció u. 11.

Gyermekek átmeneti otthona 1088 Bp. Szentkirályi u. 15.

Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés (ebéd házhoz szállítása) 1089 Bp. Orczy út 41.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés plusz 1 évvel hosszabbítható meg, amennyiben vállalkozó a szerződést igazoltan szerződésszerűen teljesítette.Többváltozatú ajánlattétel nem megengedett.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, AVés nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd.szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2) bek kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet AT, AV,nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd.szereplő, akivel szemben a Kbt.63.§(1) bekc) pontja szerint kizáró ok fennáll.Öntisztázás:Kbt.64 § szerint.Előzetes ig: ATa 321/2015.(X. 30.)Korm. rendelet (Kr.) 1.§(1) bek alapján az EEKD benyújtásával előzetesen igazolja, hogy nem áll a Kbt.62.§(1)-(2) bek,63.§(1) bek c) pont hatálya alatt.EEKD-ban AT/közös AT, ill. alkalmasság igazolásában részt vevő gazd.szereplő az AT ajánlatában a Kr.4.§ (1) bek.,Kr.4.§ (2) bek. a) szerint igazolja előzetesen a kizáró ok hiányát.Igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerint: AT, közös ATaz előírt kizáró okok hiányát a Kr.8. §, 9. §, 10. §, 11.§ alapján igazolja, figyelemmel a Kr.12.-16. § is. A Kr.15.§ (1) bek. alapján az AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő AVvagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására.A Kr. 15.§(2) bek: azon AV tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AT, közös ATa Kbt. 67.§(4) bek szerinti nyilatkozik.A Kr.1.§(7) bek alkalmazható.A Kbt. 69. § (11a) bek. irányadó.Pénzügyi,gazdasági alkalmasság:AK nem vizsgálja. Műszaki alkalmasság igazolása, minimumkövetelmény:A Kbt. 67.§(1)bek alapján ATnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.§(5) bek alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa):„Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően ellenőrzi.Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattételben részes gazdasági szereplők közül annak kell benyújtania, aki a Kbt. 35. § (2a) bekezdés szerinti meghatalmazás alapján a nyilatkozatok megtételekor a közös AT képviseletében eljárhat.A bírálat során megkövetelt igazolásmód (AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján).A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények.M.1. AT ismertesse a Kr. 21.§(3) bek.a) alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, az adott részajánlati kör közbeszerzés tárgyának megfelelő területen (közétkeztetés) végzett legjelentősebb,befejezett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szolgáltatásait a Kr. 22. § (1) bek. meghatározott formában és 22. § (2) bekezdésben megadott tartalom szerint igazolva.A referencianyilatkozatból/referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie.A ref.nyilatkozatnak/ref.igazolásnak a következőket kell min tartalmaznia:-a szolgáltatás tárgyának és a mennyiségének rövid ismertetését (minimális tartalomként fel kell tüntetni az alkalmasság minimumkövetelményeiben elvárt adatot), -a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával), -a szerződő (referenciát adó) partner nevét, székhelyét, kapcsolattartóját, elérhetőségét,-nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.AK csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek teljesítési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik és legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül került megkezdésre. A Kr.21/A.§ irányadó.A referencia több szerződéssel is igazolható.M.2. ATismertesse a Kr.21.§(3)bek.b) alapján azokat a szakembereket (szervezeteket)-különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek-akiket be kíván vonni a teljesítésbe,ezen szakemberek megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, szakember által aláírt önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat csatolásával. AKaz élelmezésvezető és diétás szakács szakmai tapasztalatát a benyújtott önéletrajz alapján ellenőrzi az értékelés során, ezért abban a többlettapasztalatot is egyértelműen fel kell tüntetni. A párhuzamos tapasztalati időt AKegyszer veszi figyelembe.M.3.AT ismertesse a Kr.21.§(3)bek.d)alapján ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszerét annak megjelölésével, amelyeket a gazd.szereplő a szerződés telj. során alkalm.tud.M.4. AT ismertesse teljesítéshez rendelk. álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltségét annak leírásával, a szállító jármű érvényes forgalmi igazolványa és engedélye másolatának csatolásával; Amennyiben ATtöbb részben indul, úgy vagy részenként külön-külön igazolja a szállító járművek meglétét, vagy ajánlatához csatolja azon logisztikának a pontos ismertetését, mellyel igazolja, hogy egy gépjárművel is alkalmas a szerződés teljesítésére, a határidőket, előírásokat képes betartani. Minimum követelmény: Alkalmatlan AT: M.1.nem rendelkezik AF feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, melynek tárgya közétkeztetési szolgáltatás és melyből min 1 szerződést min. 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített, és a szolgáltatás bármely egybefüggő 12 hónapja alatt összesen legalább: 1. rész:100.000 normál ebédadag és 6000 diétás adag;2. rész:150.000 normál ebédadag és 3000. diétás adag; 3. rész:15000 normál ebédadag és 1500 diétás ebédadag került előállításra, illetőleg szállításra. Ugyanazon szerződés több résznél is felhasználható.M.2.:nem rendelkezik valamennyi rész: min -1 fő, min36 hónapos, közétkeztetés területén élelmezésvezetőként szerzett szakmai tapasztalattal rendelk. szakemberrel;(több részhez ugyanazon szakember megjelölhető)-1 fő, legalább középfokú végzettségű, min36 hónapos, közétkeztetés területén szakácsként szerzett szakmai tapasztalattal rendelk szakemberrel; (részenként szükséges igazolni az 1 főt, ugyanazon szakember több résznél nem igazolhat)-1 fő, legalább felsőfokú végzettségű, min36 hónapos közétkeztetés területén dietetikusként szerzett szakmai tapasztalattal rendelk szakemberrel; (több részhez ugyanazon szakember megjelölhető) -1 fő, legalább középfokú diétás szakács képzettségű, min36 hónapos diétás szakácsként szerzett szakmai tapasztalattal rendelk szakemberrel; (több részhez ugyanazon szakember megjelölhető.M.3.Valamennyi rész: nem rendelk. az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes , közétkeztetési szolg.vonatk.HACCP rendszer működését igazoló tanúsítvánnyal/egyenértékű bizonyítékM.4:nem rendelk szállításra alkalm gépjárművel,vagy több rész esetén nem mutatta be azt az ellátási logisztikát, mely igazolja, hogy egy, ugyanazon szállító járművel több részben alkalmas szerz telj.re.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.
Az elszámolási időszak a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig terjed. A teljesítésigazolást a Megrendelő képviselője állítja ki a szerződésszerű teljesítés esetén a tárgyhónapot követőhónap 15. napjáig. Vállalkozó havonta (Kbt. 135. § (5) bekezdésére figyelemmel) jogosult számlát utólag benyújtani. A számlát a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ nevére és címére (1081 Budapest, Népszínház u. 22) kell kiállítani. A teljesítés igazolásra is ezen szervezet vezetője jogosult. A számlák kifizetése banki átutalással történik, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel. Alkalmazandó a Kbt. 135. § (6) bekezdése is. A rögzített szolgáltatási adagárak 2021. szeptember 1. napjától, továbbá ezt követően a szerződés időtartama alatt minden év szeptember 1. napjától a KSH által közzétett közétkeztetésre vonatkozó szakági infláció mértékének megfelelően (előző évi átlagos fogyasztói árindex) emelhető (bővebben a szerződésben).
Vállalkozó a szállítási időpontokhoz képest 60 percnél nagyobb késedelembe esik kötbért köteles fizetni: az adag nettó egységárának 20 %-a szorozva a késedelmesen lefőzött adagok számával. Hibás teljesítési kötbér: az adag nettó egységárának 20 %-a szorozva a hibás teljesítésben érintett adagok számával.
Meghiúsulási kötbér: az adag nettó egységárának 30 %-a szorozva a nem teljesítésben érintett adagok számával.
További információ a dokumentációban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Minőségi kritérium –
1. Név: Élelmezésvezető többlet tapasztalata (egész hónap, 0-72 hónap) Súlyszám: 2
2. Név: Diétás szakács többlet tapasztalata (egész hónap, 0-72 hónap) Súlyszám: 2
3. Név: Szakmai ajánlat Súlyszám: 40
4. Név: Ajánlattevő az összes nyersanyag 5%-ára vállalja-e, hogy azokat ökológiai gazdálkodótól szerzi be és használja fel. (igen/nem) Súlyszám: 2
Ár: súlyszám:60
Módszer, ponthatár:ár: arányosítás, 1. és 2. minőségi szempont: arányosítás két szélső érték között, 3. Szakmai ajánlat: arányosítás Szakmai ajánlat alszempontjai: Étlap változatossága a bemutatott étlaptervek alapján, súlyszám 10, Összeállított étlap tartalma, súlyszám 30, módszer: arányosítás, 4. minőségi: igen 100 /nem 0 pont, ponthatár:0-100
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ATnek/közös ATnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni.Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. §-át és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.• Bontás ideje: 2020.08.11. 15:00 óra CET. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik.
• Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
• Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
• Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján.
• Az ajánlat készítésénél, benyújtásánál figyelemmel kell lenni a részajánlati lehetőségre, az ajánlat részenként nyújtandó be.
• AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatot, továbbá minden olyan nyilatkozatot, iratot melyet jogszabály, illetve ajánlatkérő előírt, függetlenül attól, hogy nyilatkozat minta rendelkezésre áll-e vagy sem, figyelemmel a részajánlattételi lehetőségre is
• Ajánlatnak tartalmaznia kell részenként a felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti tartalommal, nyilatkozatot a Kbt. 66.§ (2) és (6) bek. szerint, adott esetben a Kbt. 65. § (7)-(8) bek. szerinti nyilatkozatokat. Az AF terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a KD-ben foglaltakkal együttesen értelmezendők (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
• Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.
• FAKSZ:00163, dr. Lukács Andrea (00163)
• További info DOC-ban.
• AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
• AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
• AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
• A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
• Az ajánlathoz csatolni kell részenként a kitöltött, beárazott ártáblázatot, melyben szereplő adatok a felolvasólapon megadott adatokkal egyeznek..
• Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik olyan műszaki felszereltséggel, mellyel az adott résznél előírt diétás (cukros, gyomros-epés) ételek elkészítését, szállítását teljesíteni képes, és a nyilatkozatban ajánlattevőnek meg kell jelölnie azt a helyszínt (pontos címmel) ahol ezen ételek készítését végzi, megjelölve azt is, hogy az adott helyszín (konyha) használatának mi a jogcíme (tulajdona, bérlet, egyéb).
• Ajánlattevőnek az ajánlat szakmai részeként mintaétlapot kell csatolnia a közbeszerzési dokumentációban megadott elvárás szerint, részenként.
• További információ a Dokumentációban, műszaki leírásban, közbeszerzési dokumentumokban található.
Közbeszerzési eljárás GPA hatálya alá tartozik, és nem kapcsolódik EU alaphoz. AK árlejtést nem alkalmaz és dinamikus beszerzési rendszert sem.
Opció: Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartama alatt jogosult az ajánlattevő ajánlatában megajánlott ellenértéken és feltételekkel az alapmennyiségen (adagszámon) felül, további a felhívás II.2.14. pontjában meghatározott adag megrendelésére.
• Jelen eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) II. része szerinti, nyílt, gyorsított uniós közbeszerzési eljárás megindítása 3 részajánlati körben. A gyorsított eljárás alkalmazásának indoka: Ajánlatkérőnek kiemelten fontos, hogy alapfeladata körében a szolgáltatást ellássa, jelenleg rövid, átmeneti, rendkívüli helyzetre tekintettel megkötött szerződéssel rendelkezik.
• Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)