Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:12523/2020
CPV Kód:72212984-0
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FORNAX SI Nagyvállalati Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fehér Melinda
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tesztelést támogató rendszer_KBF/857/2019
Hivatkozási szám: EKR001537822019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212984-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tesztelést támogató rendszer_KBF/857/2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212984-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye: 1054 Budapest Szabadság tér 8-9.
Ajánlatkérő telephelyei: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Ajánlattevő saját telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az MNB automatikus tesztelést támogató rendszerének bevezetése
- 6 db automatikus teszteléstámogató rendszer licensz további 4 éves licensz előfizetéssel;
- Az automatikus teszteléstámogató rendszerhez 6 rendszer illesztése;
- A 6 illesztett rendszerből két rendszerhez meghatározott számú teszteset automatizálása, oktatással;
- További rendszerek illesztésére, valamint tesztesetek automatizálására opciós tételként 2880 embernap opciós szoftverfejlesztési támogatás;
- Eseti technikai és konzultációs feladatok ellátására, tesztelési feladatok létrehozásának támogatására 200 nap opciós üzemeltetési támogatás;
- Opciós tételként további licencek vásárlása licenckövetéssel.
További részletes információk a Követelményspecifikációban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 82 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 088 - 210556

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tesztelést támogató rendszer_KBF/857/2019
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/04/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FORNAX SI Nagyvállalati Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16011553
Postai cím: Táltos Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fornax.hu
Telefon: +36 704573084
Internetcím(ek): (URL) www.fornaxsi.hu
Fax: +36 14673000
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 738600000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
a szerződésmódosítás dátuma: 2020.07.08.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212984-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212984-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye: 1054 Budapest Szabadság tér 8-9.
Ajánlatkérő telephelyei: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Ajánlattevő saját telephelye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MNB automatikus tesztelést támogató rendszerének bevezetése
- 6 db automatikus teszteléstámogató rendszer licensz további 4 éves licensz előfizetéssel;
- Az automatikus teszteléstámogató rendszerhez 6 rendszer illesztése;
- A 6 illesztett rendszerből két rendszerhez meghatározott számú teszteset automatizálása, oktatással;
- További rendszerek illesztésére, valamint tesztesetek automatizálására opciós tételként 2880 embernap opciós szoftverfejlesztési támogatás;
- Eseti technikai és konzultációs feladatok ellátására, tesztelési feladatok létrehozásának támogatására 200 nap opciós üzemeltetési támogatás;
- Opciós tételként további licencek vásárlása licenckövetéssel.
További részletes információk a Követelményspecifikációban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 82 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 738600000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FORNAX SI Nagyvállalati Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16011553
Postai cím: Táltos Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fornax.hu
Telefon: +36 704573084
Internetcím(ek): (URL) www.fornaxsi.hu
Fax: +36 14673000
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A rendszer specifikálása, illetve a szerződés megkötése közötti időszakban azon folyamatban lévő projektek, melyek tesztelésének automatizálására a rendszer beszerzésre került ütemezése változott. A tervezett, beszerzésre szánt időszak alatt ezen projektek kapcsán olyan időbeli módosulások történtek, melyek indokolják a fix tételként a szerződésben említett rendszercsoportok sorrendjének módosítását, melyre a Szerződés – a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján- egyébként is lehetőséget ad. Jelenleg az „A rendszercsoport”-ban foglalt rendszer kapcsán a tesztelés automatizálása nem indokolt, annak előfeltételei nem biztosítottak. Az ütemezések módosítása alapján viszont lehetőség nyílna a „D rendszercsoport” alkalmazásainak illesztésére, és azok teszteseteinek automatizálására úgy, hogy az a szerződésben rögzített határidőkre, és teljesítési tételekre nem lenne hatással.
Emellett szakmailag indokoltnak látjuk a szerződésben foglalt oktatás két részben történő teljesítését, melyek időben tolódnának el egymástól. A rendszer implementálása során kizárólag egy átfogó, általános oktatásra lenne szükség, mivel ezen időintervallumban még a felhasználói terület kollégái nem tudják fizikailag használatba venni a rendszert. A szakértői oktatást mindenképpen az első rendszercsoport illesztése utáni időszakban tartjuk indokoltnak, a kollégák így a részletes oktatás után napokon belül hasznosítani tudnák az ott szerzett tudást, tapasztalatokat. A jelen szerződésben foglaltak szerint az oktatást követően hónapokig nem tudnánk a tudás felhasználni, valószínűleg az rengeteget kopna a tényleges használatbavétel időpontjáig.
Felek a Szerződés 1.2.1. pontjában meghatározott táblázatban megadott „Oktatás” feladatát akképpen módosítják, hogy a Szerződés szerinti táblázat „Oktatás” sorához tartozó feladatokat kettő részre bontják. Az 1.2.1. pont szerinti táblázat a „Keretrendszer kialakítása, a szükséges oktatások megtartása és a Keretrendszer műkö-déséhez szükséges 6 db szoftverlicenc –1 éves beépített és további 4 éves szoftverkövetési szolgáltatással örö-kös használati jogának átadása” címet viseli, melynek „Oktatás” feladatából a Szerződéshez képest a jelen megállapodás alapján annak 20%-a végzendő el a keretrendszer kialakításakor. Ehhez a Felek egyrészt a jelen megállapodással az oktatás 20%-ához tartozó feladatok Vállalkozó általi szerződésszerű feltételeit határozzák meg a táblázatban és az eredetileg az oktatás díja 100% helyett az oktatás díjának 20%-a kerül kifizetésre a Szerződésben meghatározott „T+85 nap” szerződésszerű teljesítésének igazolását követően a Vállalkozó részére. az 1.2.1. pont „Oktatatás” sorban megjelölt oktatási feladatok kettéválásával ott meghatározott oktatási tevékeny-ség 80%-át a Vállalkozó az 1.2.2. pont szerinti táblázat módosítása alapján az A alprojekt teljesítésekor, a „T+170” határidő szerint végzi el, melynek teljesítésigazolására az A alprojekt „Megrendelő általi jóváhagyás, azaz a teljesí-tésigazolás kiállítása” teljesítésekor, TA+185 napon kerül sor és kifizetése is ekkor történik.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A rendszer specifikálása, illetve a szerződés megkötése közötti időszakban azon folyamatban lévő projektek, melyek tesztelésének automatizálására a rendszer beszerzésre került ütemezése változott. A tervezett, beszerzésre szánt időszak alatt ezen projektek kapcsán olyan időbeli módosulások történtek, melyek indokolják a fix tételként a szerző-désben említett rendszercsoportok sorrendjének módosítását, melyre a Szerződés – a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján- egyébként is lehetőséget ad. Jelenleg az „A rendszercsoport”-ban foglalt rendszer kapcsán a tesztelés automatizálása nem indokolt, annak előfeltételei nem biztosítottak. Az ütemezések módosítása alapján viszont lehető-ség nyílna a „D rendszercsoport” alkalmazásainak illesztésére, és azok teszteseteinek automatizálására úgy, hogy az a szerződésben rögzített határidőkre, és teljesítési tételekre nem lenne hatással.
Emellett szakmailag indokoltnak látjuk a szerződésben foglalt oktatás két részben történő teljesítését, melyek időben tolódnának el egymástól. A rendszer implementálása során kizárólag egy átfogó, általános oktatásra lenne szükség, mivel ezen időintervallumban még a felhasználói terület kollégái nem tudják fizikailag használatba venni a rendszert. A szakértői oktatást mindenképpen az első rendszercsoport illesztése utáni időszakban tartjuk indokoltnak, a kollégák így a részletes oktatás után napokon belül hasznosítani tudnák az ott szerzett tudást, tapasztalatokat. A jelen szerződésben foglaltak szerint az oktatást követően hónapokig nem tudnánk a tudás felhasználni, valószínűleg az rengeteget kopna a tényleges használatbavétel időpontjáig.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 738600000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 738600000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben