Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:12588/2020
CPV Kód:33696500-0
Ajánlatkérő:Paksi Gyógyászati Központ
Teljesítés helye:Paksi Gyógyászati Központ, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.;Paksi Gyógyászati Központ, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.;Paksi Gyógyászati Központ, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.;Paksi Gyógyászati Központ, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.;Paksi Gyógyászati Központ, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.;Paksi Gyógyászati Központ, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.;Paksi Gyógyászati Központ, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.;Paksi Gyógyászati Központ, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.;Paksi Gyógyászati Központ, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paksi Gyógyászati Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50748620
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 13
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodnár Imre
Telefon: +36 75830840
E-mail: foig.gyogykozpont@paks.hu
Fax: +36 75519080
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.paksigyogyfurdo.hu/index.php
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.paksigyogyfurdo.hu/index.php
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000683872020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000683872020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Labor anyagok vásárlása és készülékek bérlése
Hivatkozási szám: EKR000683872020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Laboratóriumi reagensek, kalibrátorok, kontroll anyagok, rendszer oldatok beszerzése és a reagenseknek megfelelő mérőműszerek bérlése a Paksi Gyógyászati Központ részére az alábbiak szerint:
1. rk: Klinikai kémiai vizsgálatok és elektrolit mérésekhez szükséges reagensek beszerzése Olympus AU480 klinikai laborautomatához.
2. rk: Labor vizeletvizsgálathoz reagens beszerzése
3. rk: Labor immunkémiai vizsgálatokhoz reagens beszerzése.
4. rk: Székletből vér kimutatása
5. rk: Labor hematológiai vizsgálathoz reagens és kiegészítő oldatok, anyagok beszerzése Sysmex XN 1000 RET hematológiai automatához
6. rk: Immunológiai reagensek, rendszeroldatok és kellékanyagok beszerzése Cobas e411 immunológiai automatához.
7. rk: D-dimer vizsgálathoz reagens beszerzése Cobas h323 POCT rendszerhez.
8. rk: Allergológiai vizsgálatokhoz reagens beszerzése.
9. rk: Hemosztázis vizsgálatokhoz reagensek, valamint rendszeroldatok és kellékanyagok beszerzése ACL Elite Pro készülékhez.
A közbesz. dok.-ban írtak szerint.
Ajánlattevőnek valamennyi rész esetében az ajánlatában be kell nyújtania az általa megajánlott vegyszereknek/reagenseknek/termékeknek az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet szerinti érvényes forgalomba hozatali engedélyét.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: REAGENSEK BESZERZÉSE OLYMPUSAU480 LABORAUTOMATÁHOZ
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Paksi Gyógyászati Központ, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. részajánlati kör:
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK ÉS ELEKTROLIT MÉRÉSEKHEZ SZÜKSÉGES REAGENSEK BESZERZÉSE OLYMPUS AU480 KLINIKAI LABORAUTOMATÁHOZ
Olympus AU480 klinikai laborautomatához reagensek, kontroll és kalibrátor oldatok, rendszeroldatok és mosófolyadékok szállítása.
Reagensek applikációját a szállító biztosítja.
A reagensek min. követelményei:
A reagens rendelkezik vonalkóddal, amely az Olympus AU480 készülék számára egyértelmű azonosítást jelent.
Reagens név vizsgálati szám/év
összfehérje 2 000
szérum albumin 2 600
CRP 12 200
fruktózamin 1 750
Karbamid (CN) 21 000
húgysav 16 500
kreatinin (enzimatikus) 25 000
totál bilirubin 13 900
direkt bilirubin 1 050
glukóz (hexokináz) 21 500
triglicerid 16 000
koleszterin 16 000
HDL koleszterin 15 200
nátrium 18 000
kálium 18 000
klorid 18 000
kálcium 5 000
foszfát 1 700
magnézium 1 500
LDH 10 500
GOT (AST) 20 000
GPT (ALT) 20 000
CK 9 500
GGT 20 000
amiláz 4 000
ALP 17 000
ASLO 600
RF 450
vas 12 500
transzferrin 1 500
HbA1C 6 500
Összesen: 349 450
A megadott vizsgálati számoktól/megadott darabszámoktól +30%-os eltérés (opciós tétel) lehetséges.
A módszer: amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámokat
1. Orvos szakmai minimum feltételeken túlmutató szakmai elvárások (reagensenként) esetében:
A 1.1-1.3. alszempontok esetén a megajánlásokat alszempontonként és reagensenként kell megadni.
Az alszempontokra vonatkozó válaszok alapján - reagensenként - a legjobb ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlat ehhez képest egyenes, illetve fordított arányosság alapján kevesebb pontot kap, kettő tizedes jegyig kerekítve.
Ez képletben meghatározva:
Ahol a kevesebb az előnyösebb (1.1 szempont: Mintatérfogat…) (fordított arányosítás):
P = [Alegjobb/ Avizsgált] x 10
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ahol a több az előnyösebb (1.2. gyári reagensek száma és a 1.3. eltarthatósági idő rész-szempontok esetében) (egyenes arányosítás):
P = [Avizsgált/ Alegjobb] x 10
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
2. Szállítási határidő: a fordított arányosítás, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a max. pontszámot, a többi megajánlás, a vállalás alapján ehhez képest arányosan kevesebbet, kettő tizedes jegyig kerekítve.
Képlet:
P = [Alegjobb/ Avizsgált] x 10
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Amennyiben az ajánlatkérői max.-ként meghatározott 4 napot meghaladó megajánlást tesz, úgy az ajánlata érvénytelen, amennyiben 4 napot ajánl meg úgy 0 pontot kap!
3. szempont: Ajánlati ár: a fordított arányosítás, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a max. pontszámot, a többi megajánlás, ehhez képest arányosan kevesebbet, kettő tizedes jegyig kerekítve.
Képlet:
P = [Alegjobb/ Avizsgált] x 10
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Orvos szakmai minimum feltételeken túlmutató szakmai elvárások (reagensenként) az alábbi alszempontok alapján 40
2 1.1 Mintatérfogat (az adott reagens esetében a felhasználandó minta mennyisége) (µl) (a kevesebb az előnyösebb) 10
3 1.2 A megajánlott reagensek közül az eredeti gyári reagensek száma (db) 20
4 1.3 Reagens felbontás utáni eltarthatósága (nap)  10
5 2. Szállítási határidő (max. 4 nap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés maximum 2 alkalommal, alkalmanként maximum 12 -12 hónappal, az Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával meghosszabbítható. A szerződés meghosszabbítására vonatkozó Ajánlatkérői írásbeli nyilatkozatát, legalább 30 nappal a szerződés időtartamának lejárta előtt köteles megküldeni az Ajánlattevő(k) felé.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Valamennyi részajánlati kör esetében a megadott vizsgálati számoktól/darabszámoktól évente +30%-os eltérés (opciós tétel) lehetséges. Az opció lehívására mindig az adott, 12 hónapig érvényes szerződés időtartama alatt kerülhet sor, azzal, hogy a szerződés utolsó munkanapján az ajánlatkérő még élhet az opciós lehívási jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: LABOR VIZELET VIZSGÁLATHOZ REAGENS BESZERZÉSE
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Paksi Gyógyászati Központ, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. részajánlati kör: LABOR VIZELET VIZSGÁLATHOZ REAGENS BESZERZÉSE
Labor vizeletvizsgálathoz reagens beszerzése új vagy használt (2014. január után beüzemelt) általános vizeletvizsgáló és üledékvizsgáló készülék biztosításával.
Benne foglaltatik: a készülék kiszállítása, beüzemelése, betanítása, szervize, karbantartása és on-line illesztése; meghibásodás esetén, ha 1 munkanapon belül nem javítható, cserekészülék biztosítása, folyamatos üzemeltetés érdekében háttérgép állandó biztosítása.
Vizeletvizsgálat:
- Általános vizsgálat: 23 500 db / év
- Üledék vizsgálat: 17 500 db / év
A kihelyezésre kerülő készülék minimum követelményei:
• vizeletcsík leolvasás: óránként minimum 200
• üledékvizsgálat: óránként minimum 90
• vizeletcsík paraméterei: pH, fajsúly, bilirubin, UBG, glukóz, keton, fehérje, nitrit, vér, fvs
• üledékvizsgálat paraméterei: vvt, fvs, laphámsejtek, baktériumok, gombák, kristályok, spermium, nyák, hyalin és egyéb cylinderek
• automatikus kontrollkártya rögzítés
• vonalkódos és alfanumerikus mintaazonosítás
A megadott vizsgálati számoktól/megadott darabszámoktól +30%-os eltérés (opciós tétel) lehetséges.
A módszer: amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámokat
Értékelési rész-szempontok és súlyszámaik Súlyszámok segéd pontszámok
1. További többlet műszaki-orvos szakmai megajánlások 60
1.1 Üledékvizsgálat elvégzése legyen beállítható a vizeletkémiai vizsgálat eredménye alapján 2 pont
1.2 Aszkorbinsav hatásának kiküszöbölése külön tesztmező nélkül 2 pont
1.3 Teljes látóteres, valós mikroszkópos képek biztosítása 2 pont
1.4 Beépített centrifuga található a készülékben 2 pont
1.5 Vizeletüledék vizsgálata egyszer-használatos küvetták segítségével 2 pont
1.6 Üledékvizsgálat reagens igénye nélkül 2 pont
Összes segédpont 12 pont
A 1 . rész-szempont: Többlet műszaki-orvos szakmai tartalom:
Az előírt többlet műszaki-orvos szakmai tartalmak megléte esetén minden egyes többlet műszaki-szakmai megajánlásra a táblázatban szereplő segédpontok kerülnek kiosztásra. Összesen 12 segédpont szerezhető meg, amennyiben az ajánlattevő által megajánlott berendezés egyik többlet műszaki tartalommal sem rendelkezik (egyetlen segédpontot sem kap), az ajánlattevő ajánlata nem fog pontot kapni.
A megszerzett segédpontok alapján egyenes arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő a pontok kiosztását, azaz a legtöbb segédpontot szerzett ajánlat kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás arányosan kevesebb pontot kap kettő tizedes jegyig kerekítve.
Ez képletben meghatározva a következőt jelenti:
P = [Avizsgált/ Alegjobb] x 10
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
2. szempont: Ajánlati ár: a fordított arányosítás, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a max. pontszámot, a többi megajánlás, ehhez képest arányosan kevesebbet, kettő tizedes jegyig kerekítve.
Képlet:
P = [Alegjobb/ Avizsgált] x 10
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. További többlet műszaki-orvos szakmai megajánlások 60
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés maximum 2 alkalommal, alkalmanként maximum 12 -12 hónappal, az Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával meghosszabbítható. A szerződés meghosszabbítására vonatkozó Ajánlatkérői írásbeli nyilatkozatát, legalább 30 nappal a szerződés időtartamának lejárta előtt köteles megküldeni az Ajánlattevő(k) felé.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Valamennyi részajánlati kör esetében a megadott vizsgálati számoktól/darabszámoktól évente +30%-os eltérés (opciós tétel) lehetséges. Az opció lehívására mindig az adott, 12 hónapig érvényes szerződés időtartama alatt kerülhet sor, azzal, hogy a szerződés utolsó munkanapján az ajánlatkérő még élhet az opciós lehívási jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: IMMUNKÉMIAI VIZSGÁLATOKHOZ REAGENS BESZERZÉSE
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Paksi Gyógyászati Központ, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. részajánlati kör: LABOR IMMUNKÉMIAI VIZSGÁLATOKHOZ REAGENS BESZERZÉSE
Labor immunkémiai vizsgálatokhoz reagens beszerzése új vagy használt (az eljárást megindító felhívás feladásától számítva maximum 2 éve üzembe helyezett) miniVidas vagy azzal egyenértékű készülék biztosításával.
Benne foglaltatik: készülék kiszállítása, beüzemelése, betanítása, szervize, karbantartása és on-line illesztése; meghibásodás esetén ha 1 munkanapon belül nem javítható, cserekészülék biztosítása.
Reagens név vizsgálati szám/év
Ösztradiol 90
FSH 80
HCG 40
LH 80
Prolaktin 110
Progeszteron 220
Tesztoszteron 100
Total PSA 160
CEA 260
AFP 160
CA 15-3 80
CA 19-9 180
CA 125 160
AMH 30
Total IgE 130
Anti-TPO 30
Összesen: 1910
QCV 11 db/év
A megadott vizsgálati számoktól/megadott darabszámoktól +30%-os eltérés (opciós tétel) lehetséges.
A kihelyezésre kerülő készülék minimum követelményei:
• Monoteszt reagens rendszer
• Átlagos mérési idő nem több 45 percnél
• A készülék teljesítménye minimum 15 teszt/óra
• Nincs szükség rendszeres (napi, heti, havi) karbantartásra
A reagensek minimum követelményei:
• A reagens doboz tartalmazza a tesztet, a kalibrátort és a kontrollt.
• Minimum 14 napos kalibrációs stabilitás.
_________________________________________________________________________________
A módszer: amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámokat
A 1. rész-szempont, a minimum (14 napos) elvárás feletti megajánlás a kalibrációs stabilitásra esetében:
Az egyenes arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a 14 nap feletti időtartamokat összevetve a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás, a vállalás alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap, kettő tizedes jegyig kerekítve.
Ez képletben meghatározva a következőt jelenti:
P = [Avizsgált/ Alegjobb] x 10
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Amennyiben az Ajánlattevő a minimum 14 napos kalibrációs stabilitást ajánlja meg, úgy az ajánlata 0 pontot kap, mivel az Ajánlatkérő csak a 14 nap feletti megajánlásokat értékeli és hasonlítja össze!
Amennyiben az Ajánlattevő a minimum 14 napos kalibrációs stabilitást sem ajánlja meg, úgy az ajánlata érvénytelen.
2. szempont: Ajánlati ár: a fordított arányosítás, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a max. pontszámot, a többi megajánlás, ehhez képest arányosan kevesebbet, kettő tizedes jegyig kerekítve.
Képlet:
P = [Alegjobb/ Avizsgált] x 10
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Minimum (14 napos) elvárás feletti megajánlás a kalibrációs stabilitásra (nap) 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés maximum 2 alkalommal, alkalmanként maximum 12 -12 hónappal, az Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával meghosszabbítható. A szerződés meghosszabbítására vonatkozó Ajánlatkérői írásbeli nyilatkozatát, legalább 30 nappal a szerződés időtartamának lejárta előtt köteles megküldeni az Ajánlattevő(k) felé.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Valamennyi részajánlati kör esetében a megadott vizsgálati számoktól/darabszámoktól évente +30%-os eltérés (opciós tétel) lehetséges. Az opció lehívására mindig az adott, 12 hónapig érvényes szerződés időtartama alatt kerülhet sor, azzal, hogy a szerződés utolsó munkanapján az ajánlatkérő még élhet az opciós lehívási jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: SZÉKLETBŐL VÉR KIMUTATÁSA
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Paksi Gyógyászati Központ, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. részajánlati kör: SZÉKLETBŐL VÉR KIMUTATÁSA.
Széklet vér vizsgálat: 1100 db/év
Reagens minimum követelményei:
• Egylépéses gyorsteszt
• Humán hemoglobinra specifikus
• Kontroll csík van a teszten
• Kiértékelés szemmel történik (szemikvantitatív)
A megadott vizsgálati számoktól/megadott darabszámoktól +30%-os eltérés (opciós tétel) lehetséges.
_________________________________________________________________________________
A módszer: amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámokat
1-2. szempont esetében is a fordított arányosítás, azaz a legkedvezőbb (legalacsonyabb) megajánlás kapja a max. pontszámot, a többi megajánlás, ehhez képest arányosan kevesebbet, kettő tizedes jegyig kerekítve.
Képlet:
P = [Alegjobb/ Avizsgált] x 10
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Reagens érzékenysége (kimutatási határ: ng/ml humán hemoglobin) súlyszáma 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés maximum 2 alkalommal, alkalmanként maximum 12 -12 hónappal, az Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával meghosszabbítható. A szerződés meghosszabbítására vonatkozó Ajánlatkérői írásbeli nyilatkozatát, legalább 30 nappal a szerződés időtartamának lejárta előtt köteles megküldeni az Ajánlattevő(k) felé.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Valamennyi részajánlati kör esetében a megadott vizsgálati számoktól/darabszámoktól évente +30%-os eltérés (opciós tétel) lehetséges. Az opció lehívására mindig az adott, 12 hónapig érvényes szerződés időtartama alatt kerülhet sor, azzal, hogy a szerződés utolsó munkanapján az ajánlatkérő még élhet az opciós lehívási jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: HEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATHOZ REAGENS BESZERZÉSE
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Paksi Gyógyászati Központ, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5. részajánlati kör: LABOR HEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATHOZ REAGENS ÉS KIEGÉSZÍTŐ OLDATOK, ANYAGOK BESZERZÉSE Sysmex XN 1000 RET automatához
Hematológiai vizsgálathoz reagensek, kontroll és kalibrátor oldatok, rendszeroldatok, mosófolyadékok, kiegészítők szállítása Sysmex XN 1000 RET automatához. Reagensek applikációját a szállító biztosítja.
A reagensek minimum követelménye: A reagenseket az azonosítójuk alapján a készülék képes legyen felismerni!
Vizsgálat név vizsgálati szám/év
5 part diff-es minőségi vérkép 22 500
Retikulocitaszám meghatározás 1 400
Napi 3 szinten történő QC mérés 250
Összesen: 24 150
A megadott vizsgálati számoktól/megadott darabszámoktól +30%-os eltérés (opciós tétel) lehetséges.
_________________________________________________________________________________
Az ajánlatok értékelési szempontja:
- a legalacsonyabb ár (az opciókkal együtt) mivel az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés maximum 2 alkalommal, alkalmanként maximum 12 -12 hónappal, az Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával meghosszabbítható. A szerződés meghosszabbítására vonatkozó Ajánlatkérői írásbeli nyilatkozatát, legalább 30 nappal a szerződés időtartamának lejárta előtt köteles megküldeni az Ajánlattevő(k) felé.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Valamennyi részajánlati kör esetében a megadott vizsgálati számoktól/darabszámoktól évente +30%-os eltérés (opciós tétel) lehetséges. Az opció lehívására mindig az adott, 12 hónapig érvényes szerződés időtartama alatt kerülhet sor, azzal, hogy a szerződés utolsó munkanapján az ajánlatkérő még élhet az opciós lehívási jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: IMMUNOLÓGIAI REAGENSEK COBAS E411 AUTOMATÁHOZ
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Paksi Gyógyászati Központ, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6. részajánlati kör: IMMUNOLÓGIAI REAGENSEK, RENDSZEROLDATOK ÉS KELLÉKANYAGOK BESZERZÉSE COBAS E411 IMMUNOLÓGIAI AUTOMATÁHOZ
Reagens név vizsgálati szám/év
D Vitamin 1 200
TSH 8 100
fT3 600
fT4 2 200
PTH 180
Inzulin 230
Összesen: 12 510
A megadott vizsgálati számoktól/megadott darabszámoktól +30%-os eltérés (opciós tétel) lehetséges.
_________________________________________________________________________________
Az ajánlatok értékelési szempontja:
- a legalacsonyabb ár (az opciókkal együtt) mivel az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés maximum 2 alkalommal, alkalmanként maximum 12 -12 hónappal, az Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával meghosszabbítható. A szerződés meghosszabbítására vonatkozó Ajánlatkérői írásbeli nyilatkozatát, legalább 30 nappal a szerződés időtartamának lejárta előtt köteles megküldeni az Ajánlattevő(k) felé.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Valamennyi részajánlati kör esetében a megadott vizsgálati számoktól/darabszámoktól évente +30%-os eltérés (opciós tétel) lehetséges. Az opció lehívására mindig az adott, 12 hónapig érvényes szerződés időtartama alatt kerülhet sor, azzal, hogy a szerződés utolsó munkanapján az ajánlatkérő még élhet az opciós lehívási jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: REAGENS BESZERZÉSE COBAS H323 POCT RENDSZERHEZ
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Paksi Gyógyászati Központ, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7. részajánlati kör: D-dimer vizsgálathoz reagens beszerzése Cobas h323 POCT rendszerhez
D-dimer reagens 130 db/év
A megadott vizsgálati számoktól/megadott darabszámoktól +30%-os eltérés (opciós tétel) lehetséges.
_________________________________________________________________________________
Az ajánlatok értékelési szempontja:
- a legalacsonyabb ár (az opciókkal együtt) mivel az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés maximum 2 alkalommal, alkalmanként maximum 12 -12 hónappal, az Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával meghosszabbítható. A szerződés meghosszabbítására vonatkozó Ajánlatkérői írásbeli nyilatkozatát, legalább 30 nappal a szerződés időtartamának lejárta előtt köteles megküldeni az Ajánlattevő(k) felé.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Valamennyi részajánlati kör esetében a megadott vizsgálati számoktól/darabszámoktól évente +30%-os eltérés (opciós tétel) lehetséges. Az opció lehívására mindig az adott, 12 hónapig érvényes szerződés időtartama alatt kerülhet sor, azzal, hogy a szerződés utolsó munkanapján az ajánlatkérő még élhet az opciós lehívási jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: ALLERGOLÓGIAI VIZSGÁLATOKHOZ REAGENS BESZERZÉSE
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Paksi Gyógyászati Központ, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
8. részajánlati kör: ALLERGOLÓGIAI VIZSGÁLATOKHOZ REAGENS BESZERZÉSE
Allergológiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése új vagy használt (az eljárást megindító felhívás feladásától számított 6 évnél nem régebben üzembe helyezett) vizsgálati (inkubáló) és kiértékelő készülék kihelyezésével.
Benne foglaltatik: készülék kiszállítása, beüzemelése, betanítása, szervize, karbantartása, on-line illesztése, meghibásodás esetén, ha 1 munkanapon belül nem javítható, cserekészülék biztosítása.
Vizsgálat név vizsgálati szám/év
Pediatric panel 50
Inhalatív panel 110
Nutritív panel 200
tTg IgA + totál IgA 70
CCD marker 10
Összesen: 440
A megadott vizsgálati számoktól/megadott darabszámoktól +30%-os eltérés (opciós tétel) lehetséges.
A reagensek elvárt követelményei:
• Valamennyi panel (Pediatric, Inhalatív, Nutritív) legalább 20 komponensű,
• A leggyakoribb allergének (háziporatka, parlagfű, fűkeverék, állati toll/szőr, szójabab, tej, kazein, tojás, mogyoró, búzaliszt, olajos magvak, paradicsom, narancs, szezámmag, alma, tőkehal) szerepeljenek
• A reagens kit-ben a reagensek felhasználásra készen találhatók
• A kitek lejárati ideje minimum 6 hónap,
• A reagensek felbontás utáni eltarthatósága minimum 2 hónap,
• A teszt allergénjei keresztreakciót ne adjanak
• Szérum igény maximum 250 μl/panel
_________________________________________________________________________________
A módszer: amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámokat
Az 1. rész-szempont (szérum igény) és a 3. rész-szempont (ajánlati ár, opciókkal együtt) esetében, ahol az alacsonyabb megajánlás a kedvezőbb, a fordított arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás, a vállalás alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap kettő tizedes jegyig kerekítve. Ez képletben meghatározva a következőt jelenti:
P = [Alegjobb/ Avizsgált] x 10
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Amennyiben az Ajánlattevő a szérum igény esetén a maximum 250 μl/panel -t ajánlja meg, úgy az ajánlata 0 pontot kap, mivel az Ajánlatkérő csak a 250 μl/panel alatti megajánlásokat értékeli és hasonlítja össze. Ha az ajánlattevő ajánlata magasabb mint 250 μl/panel, úgy az ajánlata érvénytelen.
A 2. rész-szempont estében (minimum komponensszámot meghaladó komponensek összesített száma): az egyenes arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás a vállalás alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap kettő tizedes jegyig kerekítve. Ez képletben meghatározva a következőt jelenti:
P = [Avizsgált/ Alegjobb] x 10
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
3. szempont: Ajánlati ár: a fordított arányosítás, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a max. pontszámot, a többi megajánlás, ehhez képest arányosan kevesebbet, kettő tizedes jegyig kerekítve.
Képlet:
P = [Alegjobb/ Avizsgált] x 10
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szérum igény (maximum 250 μl/panel) súlyszáma 25
2 2. Minimum (20) komponensszámot meghaladó komponensek összesített száma, súlyszáma 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés maximum 2 alkalommal, alkalmanként maximum 12 -12 hónappal, az Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával meghosszabbítható. A szerződés meghosszabbítására vonatkozó Ajánlatkérői írásbeli nyilatkozatát, legalább 30 nappal a szerződés időtartamának lejárta előtt köteles megküldeni az Ajánlattevő(k) felé.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Valamennyi részajánlati kör esetében a megadott vizsgálati számoktól/darabszámoktól évente +30%-os eltérés (opciós tétel) lehetséges. Az opció lehívására mindig az adott, 12 hónapig érvényes szerződés időtartama alatt kerülhet sor, azzal, hogy a szerződés utolsó munkanapján az ajánlatkérő még élhet az opciós lehívási jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: HEMOSZTÁZIS VIZSGÁLATOKHOZ REAGENSEK BESZERZÉSE
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Paksi Gyógyászati Központ, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
9. részajánlati kör: Hemosztázis vizsgálatokhoz reagensek valamint rendszeroldatok és kellékanyagok beszerzése ACL Elite Pro készülékhez
Hemosztázis vizsgálatokhoz ACL Elite Pro készülékhez gyártói applikációval rendelkező reagensek valamint rendszeroldatok és kellékanyagok biztosítása.
Vizsgálat név vizsgálati szám/év
INR 7 100
APTI 700
Fibrinogén (Clauss) 650
Összesen: 8 450
A megadott vizsgálati számoktól/megadott darabszámoktól +30%-os eltérés (opciós tétel) lehetséges.
_________________________________________________________________________________
Az ajánlatok értékelési szempontja:
- a legalacsonyabb ár (az opciókkal együtt) mivel az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés maximum 2 alkalommal, alkalmanként maximum 12 -12 hónappal, az Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával meghosszabbítható. A szerződés meghosszabbítására vonatkozó Ajánlatkérői írásbeli nyilatkozatát, legalább 30 nappal a szerződés időtartamának lejárta előtt köteles megküldeni az Ajánlattevő(k) felé.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Valamennyi részajánlati kör esetében a megadott vizsgálati számoktól/darabszámoktól évente +30%-os eltérés (opciós tétel) lehetséges. Az opció lehívására mindig az adott, 12 hónapig érvényes szerződés időtartama alatt kerülhet sor, azzal, hogy a szerződés utolsó munkanapján az ajánlatkérő még élhet az opciós lehívási jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell előzetesen benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására kell benyújtani. A felhívott ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontjára vonatkozóan csatolni kell a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha nincs a Pmt 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni. (Kr. 8. § i) pont ib) alpont, illetve 10. § g) pont gb) alpont) (EKR Űrlap)
A Kbt. 62. § (1) k) pont kc) alpontjára vonatkozóan csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn (Kr. 8. § i) pont ic) alpont, illetve 10. § g) pont gc) alpont); (EKR Űrlap).
Az ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtásra került. Ebben az esetben a felkért gazdasági szereplő, nyilatkozik, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (Kr. 1.§ (7) bek)
A Kr. 1-8 és 10 § valamint a 13-16. § rend-ei is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)
Az ajánlatkérő Kbt. 69.§-a (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
P.1) A Korm. rend 19. § (1) c) pont alapján a felhívás feladásától visszafelé számított előző egy mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, az adott részajánlati kör tárgyából származó - ÁFA nélkül számított – nettó árbevételéről szóló - nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő egy évnél rövidebb ideje működik, úgy a működésének megkezdése óta eltelt időszakból származó árbevételéről csatoljon nyilatkozatot.
Ha az ajánlattevő a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6) - (8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a Kr. 19. § (3) - (7) és (10) bekezdéseire.
Az ajánlattétel során, az árbevétel tekintetében a különböző devizáknak a forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes, a MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, és a devizában feltüntetett árbevételi adat mellett meg kell adnia az alkalmazott árfolyamot, valamint az árfolyam alapján átszámolt forintális összeget is.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított előző egy mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan (vagy amióta az Ajánlattevő megkezdte a működését) az adott részajánlati kör tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el az alábbi nettó értékeket:
1./ Klinikai kémiai vizsgálatok és elektrolit mérésekhez szükséges reagensek értékesítése:11.169.000 Ft
2./ Labor vizeletvizsgálathoz reagensek értékesítése: 6.785.000 Ft.
3./ Labor immunkémiai vizsgálatokhoz reagens értékesítése: 3.328.000 Ft.
4./ Széklet - vér kimutató reagens értékesítése: 419.000 Ft.
5./ Labor hematológiai vizsgálathoz reagens és kiegészítő oldatok, anyagok értékesítése: 3.384.000 Ft.
6./ Immunológiai reagensek, rendszeroldatok és kellékanyagok értékesítése: 10.089.000 Ft.
7./ D-dimer vizsgálathoz reagens értékesítése: 689.000 Ft.
8./ Allergológiai vizsgálatokhoz reagens értékesítése: 1.872.000 Ft.
9./ Hemosztázis vizsgálatokhoz reagensek, valamint rendszeroldatok és kellékanyagok értékesítése. 3.122.000 Ft
Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek az ajánlatkérő által előírt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, értelemszerűen a működésük alatt elért összes, az adott részajánlat tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbban határozta meg a gazdasági - pénzügyi alkalmassági feltételeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)
Az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
M.1) A Kr. 21.§ (3) a) alapján be kell mutatnia a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az adott részajánlati kör tárgyához kapcsolódó, reagens szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciáit.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előírt referenciát a Kr. 22.§ (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint kell igazolni.
A referencia-igazolásnak/nyilatkozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe
b) a munka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, mennyisége, olyan mélységben, hogy abból az alkalmasságnál előírtak megállapíthatóak legyenek),
c) a teljesítés helye, a teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja, mindkettőév/hó/nap pontossággal,
d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
Az ajánlattétel során, a referenciák tekintetében, a különböző devizáknak a forintra történő átszámításánál, az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes, a MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, és a devizában feltüntetett díjak mellett meg kell adnia az alkalmazott árfolyamot, valamint az árfolyam alapján átszámolt forintális összeget is.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2) Be kell mutatni a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő, független szervezet által tanúsított érvényes ISO 9001, vagy ezzel egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó tanúsítvány másolatát, vagy az ezzel egyenértékű, megtett intézkedéseinek egyéb bizonyítékai csatolását, ha az ajánlattevőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége a tanúsítványt az ajánlattételi határidő lejártáig megszerezni, feltéve, hogy az ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványnak. Az ajánlatkérő egyéb bizonyíték körében elfogadja a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban készült kézikönyvek, szabályzatok, illetve egyéb dokumentációk cégszerűen aláírt formáját (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentumot.)
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ha a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja, azonban erre a körülményre az ajánlatba csatolt külön nyilatkozatban utalni kell, megjelölve, hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó nyilvántartás, illetve, elektronikus nyilvántartás esetén, hogy mi az elérési út.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az Ajánlattevő alkalmatlan, valamennyi részajánlati körben, ha:
M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az adott részajánlati kör tárgyára vonatkozóan, az alábbi vizsgálati számhoz szükséges reagens szállítására vonatkozóan, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően végzett referenciával:
1./ Klinikai kémiai vizsgálatok és elektrolit mérésekhez szükséges reagensek értékesítése: 262.000 db;
2./ Labor vizeletvizsgálathoz reagensek értékesítése: 30.700 db;
3./ Labor immunkémiai vizsgálatokhoz reagens értékesítése: 1.430 db;
4./ Széklet - vér kimutató reagens értékesítése: 820 db;
5./ Labor hematológiai vizsgálathoz reagens és kiegészítő oldatok, anyagok értékesítése: 18.100 db;
6./ Immunológiai reagensek, rendszeroldatok és kellékanyagok értékesítése: 9.380 db;
7./ D-dimer vizsgálathoz reagens értékesítése: 97 db;
8./ Allergológiai vizsgálatokhoz reagens értékesítése: 330 db;
9./ Hemosztázis vizsgálatokhoz reagensek, valamint rendszeroldatok és kellékanyagok értékesítése: 6.300 db,
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a beszerzés tárgyára (Laboratóriumi reagensek, kalibrátorok, kontroll anyagok, rendszer oldatok, reagenseknek forgalmazására, értékesítésére) vonatkozó akkreditált minőségbiztosítási rendszerrel (ISO 9001-es sorozat), vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási rendszerek egyéb bizonyítékaival.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kifizetés, az ajánlattétel és elszámolás is: HUF-ban történik. A megfelelően leszállított termékek átvételét követően, utólag, 15 napon belül állítható ki számla, aminek mellékletét kell, hogy képezze a Megrendelő által aláírt szállító levél másolati példánya (teljesítés igazolás). A számla banki átutalással a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1)-(3); (5)-(7) (10) - (11) szerint, 30 napos fiz. határidővel kerül kifizetésre. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. tv. szerinti behajtási költségátalányra számolható el. Kötbérek: a) Késedelmi az érintett áru/szolgáltatás nettó árának a 3 %/ nap, max összege, az éves nettó díj 25 %-a; b) hibás telj.:8 napon belül csere, ha nem késedelmi kötbért kell fizetni.
c) meghiúsulási: az egyedi megrendelés meghiúsulása esetén az adott megrendelés nettó ellenértékének a 35%-a, a szerződés meghiúsulása estén a nettó ajánlati ár 35%-a.
További információk a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (2) bek.)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1/ Közös AT esetén a gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező és nem megengedett. Közös AT esetében csatolni egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a közbesz. dok-banfoglaltak szerint. 2/EKR űrlapok: EEKD, felolvasólapot; nyilatkozatok: a Kbt. 66. § (2)-re; a Kbt. 67. § (4)-re; a Kbt. 62.§ (1) bek. k) kb és kc pontjaira);Kbt. 65. § (7)-re; folyamatban lévő vált. bejegy. elj-ról (ilyen van csatolni kell a cégb-hoz benyújtott vált.bej. kérelmet, az érkezt.-ről az igazolást.) 3/ HP során bemutatott új gazd.i szereplő esetén max 1-szer lesz HP (Kbt. 71. § (6) bek.). 4/A IV.2.6), ajánlati kötöttség: az AT határidőt követő 30 nap. 5/FAKSZ235 dr. Deák Krisztina, Deák Ügyvédi Iroda7100 SzekszárdJókai,u.22. deakugyvediiroda@tolna.net 6/Irányadó jog/idő: HU 7/AK nem alkalm. Kbt.75.§(2)e)-t. 8/AT/alkalm.igazol-ban résztvevő nevében aláírók cégaláírási nyilatkozatát/a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-mintáját csatolni. Term személy/egyéni vállal/külföldi AT: az ennek megfeleltethető dokumentumot (pl. teljes biz. erejű magánok. ügyvéd/közjegyző/jogtanácsos előtt tett aláírás-minta) 9/AT/alkal.igaz-ban résztvevő, ha a www.e-cegjegyzek.hu-n nem érhető el, csatolni 60 napnál nem régebbi cégkivonat. 10./ pontszámok: 0-10
11./ Szakmai ajánlatként kell benyújtani:
- a megajánlott berendezések tekintetében a szakmai specifikációnak és az értékelési szempontokra tett megajánlásoknak való megfelelőséget bemutató részletes ajánlattevői leírását, és ennek altámasztásaként a gyártói igazolást, vagy termékleírást vagy ismertetőt, amelyben az AT által megajánlottak egyértelműen megállapíthatóak,
- a megajánlott reagensek tekintetében az AT-i nyilatkozatot, a megajánlott reagensek szakmai megfelelőségre vonatkozóan, és ennek altámasztásaként az adott reagens(ek) magyar nyelvű szakmai leírását vagy használati utasítását, amiből az AT által megajánlottak egyértelműen megállapíthatóak.
- az ajánlati árat alátámasztó, a részletes ártáblázatot, melynek végösszegének meg kell egyeznie a felolvasó lapon szereplő nettó ajánlati árral. (lásd Excel táblázat)
12./ A megrendelések szállítási határideje:
3 hét (21 nap): 3. rk. (Labor immunkémiai vizsgálatokhoz reagens beszerzése)
2 hét (14 nap): 8. rk. (Allergológiai vizsgálatokhoz reagens beszerzése)
1 hét (7 nap):
- 2. rk: (Labor vizelet vizsgálathoz reagens beszerzése.)
- 5. rk: (Labor hematológiai vizsgálathoz reagens és kiegészítő oldatok, anyagok beszerzése Sysmex XN 1000 RET hematológiai automatához.)
- 6. rk: (Immunológiai reagensek, rendszeroldatok és kellékanyagok beszerzése Cobas e411 immunológiai automatához.)
- 7. rk: (D-dimer vizsgálathoz reagens beszerzése Cobas h323 POCT rendszerhez.)
- 9. rk: (Hemosztázis vizsgálatokhoz reagensek, valamint rendszeroldatok és kellékanyagok beszerzése ACL Elite Pro készülékhez).
5 nap: 4. rk. (Székletből vér kimutatása)
Megajánlás, de max. 4 naptári nap: 1.rk: (Klinikai kémiai vizsgálatok és elektrolit mérésekhez szükséges reagensek beszerzése Olympus AU480 klinikai laborautomatához).
13./ VALAMENNYI RK ESETÉBEN IRÁNYADÓ:
Az ajánlatkérő által min. lehívható mennyisége nincs meghatározva (átlagban negyedévi mennyiség kerül lehívásra, de előfordulhat esetenként 1 -1 egységnyi megrendelés is).
A laboratórium csak munkanapokon üzemel, ügyeleti rendszer nincs, szállítás munkanapokon reggel 7.00 és 15.00 óra között lehetséges.
Az AK által kötelezően előírt, valamint az értékelés szempontoknál értékelt, a reagensekkel szemben támasztott AK-i min. elvárások nem teljesítése a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatok érvénytelenségét eredményezi.
14./ Amennyiben az Ajánlatkérő él a szerződés meghosszabbításának lehetőségével, úgy az Eladó ajánlatában megadott egységárakat megemelheti, a KSH által a megelőző évre közzétett éves átlagos egészségügyi harmonizált fogyasztói árindex változásának mértéke 100 %-ával. Az első áremelésre 2022. évben megrendelt termékek tekintetében van lehetőség.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák