Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:12593/2020
CPV Kód:16000000-5
Ajánlatkérő:Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye:• NYUDUVIZIG 8369 Keszthely-Fenékpuszta, VIZIG telep 1. • TIVIZIG 4200 Hajdúszoboszló, Szováti út 72. • ATIVIZIG Szeged 3. kerület, külterület 02196/4 Medencés Kikötő
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vízügyi igazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56699940
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Unger István
Telefon: +36 705043385
E-mail: kozbeszerzes@ovf.hu
Fax: +36 1225 4400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000520072020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000520072020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügyi igazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gumikerekes fenntartó gép - árubeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000520072020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A 2020-as évben rendelkezésre álló keretösszegből az OVF (Országos Vízügyi Főigazgatóság) többek között 3 db nagy munka teljesítményű, gumikerekes, gémszerkezetes, befordítható fülkés speciális csatorna fenntartó gépet kíván beszerezni szállítási szerződés keretében.
A munkagép kezelőfülkéje a gémszerkezet végén lévő munkaszerelék irányába, jobb oldalra elfordíthatónak kell lenni.
A nyertes Ajánlattevő feladata a Gumikerekes, gémszerkezetes, befordítható fülkés speciális fenntartó gépnek és a munkaszerelékeinek /adaptereinek a teljesítés helyére történő leszállítása, üzembe helyezése, a kezelőszemélyzet betanítása, illetve az üzemeltető telephelyén történő, a kezelési és karbantartási útmutatóban, a fenntartó munkagép által teljesített üzemórákhoz kötött, a garanciális időn belül az előírt szakszerviz munkák elvégzése, amely az üzemeltető megrendelése alapján 1500 üzemóráig, (24 hónap jótállási időn belül) kerül végrehajtásra).
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gumikerekes fenntartó gép
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222,HU321,HU333 A teljesítés fő helyszíne: • NYUDUVIZIG 8369 Keszthely-Fenékpuszta, VIZIG telep 1.
• TIVIZIG 4200 Hajdúszoboszló, Szováti út 72.
• ATIVIZIG Szeged 3. kerület, külterület 02196/4 Medencés Kikötő
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Magyarország ágazati stratégiai céljainak elérése érdekében olyan vízügyi földmű fenntartó gépcsoportok beszerzését irányozta elő, amely a vízügyi igazgatóságoknál rendszeresített traktor alapú földmű fenntartógépek üzemeltetési tulajdonságait meghaladó tulajdonsággal rendelkezik.
Az OVF (Országos Vízügyi Főigazgatóság) kifejezetten fővédvonalak gátjainak mentett oldali rézsűjén továbbá a nyíltvízi csatornákban, előre és hátra menetben is a magasra nőtt zöld és fás szárú növényzetek letakarítására alkalmas földmű fenntartógép árubeszerzését tervezi szállítási szerződés keretében.
A beszerzés tárgya a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezet l pontjában meghatározott mezőgazdasági vontató alá tartozik, amely mezőgazdasági, erdészeti feladatú berendezések, gépek hordozására, működtetésére alkalmas.
A jelen beszerzéshez kapcsolódóan a nyertes Ajánlattevő feladata az gumikerekes rézsű és csatorna fenntartógép a teljesítés helyére történő leszállítása, üzembe helyezése, a kezelőszemélyzet betanítása, illetve a kezelési és karbantartási útmutatóban, a fenntartó munkagép által teljesített üzemórákhoz kötött, az előírt szakszerviz munkák elvégzése is, az üzemeltető megrendelése alapján. A további részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentációban vannak meghatározva.
• A dieselmotor névleges teljesítménye legalább 125 kW
• kerékhajtása legyen 4WD, amely 2 WD módban is üzemeltethető
• A fenntartógép három féle kormányzási móddal rendelkezzen:
o csak első kerék,
o összkerék,
o első és hátsó kerekek egy irányba fordulásos kormányzása (úgynevezett kutyamenet)
• A haladási végsebesség: minimum 40 km/h.
• A fenntartó munkagép elsődleges feladata kosaras kaszával történő medertisztítás, a lekaszált és kiemelt anyag csatorna parton történő elhelyezése, lerakása.
• A vezetőfülke legyen munkavégzés irányába minimum 90 fokkal hidraulikus módon elfordítható.
• A vezetőfülke legyen légkondicionált.
• A hidraulikus működtetésű háromtagú gémszerkezet, az első és hátsó tengely között oldala kinyújtható módon, üzemeljen. Az utolsó tagja legyen teleszkópos kialakítású.
• Gémszerkezet maximális kinyúlása 45 fokos rézsűszögön, lefelé min. 7000 mm.
• Gémszerkezet maximális kinyúlása 45 fokos szögben, felfelé min. 9300 mm.
• Az elején rendelkezzen szabványos hárompontos, hidraulikusan működtetett munkaeszköz függesztő szerkezettel és teljesítmény leadó tengellyel.
A fenntartó munkagép legyen alkalmas továbbá az alábbi munkaeszközökkel történő munkavégzésre, melyekre szintén kérünk ajánlatokat.

a) A gémszerkezet végére kapcsolva működtethető munkaeszközök:
• 1 db legalább 1 400 mm munkaszélességű Y késes mulcsozó munkaszerelék.
• 1 db legalább 1 400 mm munkaszélességű cserjéző munkaszerelék.
• 1 db legalább 3 000 mm munkaszélességű medertisztító kosaras kasza.
• 1 db legalább 450 mm átmérőjű marótárcsás tuskómaró.
b) A fenntartó munkagép elejére csatlakoztatva működtethető munkaeszköz:
• 1 db munkagép elejére kapcsolható, oldalra kitolható vízszintes tengelyű, le-fel hajló legalább 1 400 mm munkaszélességű kaszafejes mulcsozó.
• 1 db munkagép elejére kapcsolható, legalább 2 300 mm munkaszélességű vízszintes tengelyű mulcsozó.
A gépek kirészletezve összesen az alábbiakat tartalmazzák: 3 db gumikerekes, gémszerkezetes, befordítható fülkés speciális csatorna fenntartó gép, 3 db legalább 1400 mm munkaszélességű Y késes mulcsozó munkaszerelék, 3 db legalább 1400 mm munkaszélességű cserjéző munkaszerelék, 3 db legalább 3000 mm munkaszélességű medertisztító kosaras kasza, 3 db legalább 450 mm átmérőjű marótárcsás tuskómaró, 3 db munkagép elejére kapcsolható, oldalra kitolható, vízszintes tengelyű, le-fel hajló, legalább 1400 munkaszélességű kaszafejes mulcsozó, 3 db munkagép elejére kapcsolható, legalább 2300 mm munkaszélességű vízszintes tengelyű mulcsozó.
A fenntartógép átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva, illetve a közúti közlekedéshez és az üzemeltetéshez szükséges valamennyi dokumentum átadásával együtt történik.
A jelen beszerzéshez kapcsolódóan nyertes Ajánlattevő feladata a fenntartó munkagépnek és munkaeszközöknek a teljesítés helyére történő leszállítása, üzembe helyezése, a kezelőszemélyzet betanítása, illetve az üzemeltető telephelyén történő, a kezelési és karbantartási útmutatóban, a fenntartó munkagép által teljesített üzemórákhoz kötött, az előírt szakszerviz munkák elvégzése is, az üzemeltető megrendelése alapján 1500 üzemóráig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A gémszerkezet maximális kinyúlása a végén lévő mulcsozófej külső széléig 45 fokban lefelé (min. 7000 mm) 10
2 A gémszerkezet maximális kinyúlása a végén lévő mulcsozófej külső széléig 45 fokban felfelé (min 9300 mm) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ár összetevő a gép nettó ellenértéke és a szervízdíj. Ajánlatkérő külön számítja ki a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján az eszközökre adott ajánlati ár pontszámát, 65 súlyszámmal, valamint a szervízdíjra adott ajánlat pontszámát 15 súlyszámmal. A kapott eredmények összege alapján határozza meg az ajánlati ár összpontszámát.
A megajánlandó fenntartó munkagépek és a hozzá tartozó munkaeszközök a megfelelő illeszkedés érdekében azonos gyártótól kell, hogy származzanak, továbbá költséghatékonysági szempontból fontos, hogy az alkatrészellátás és szervíz a teljes üzemben tartási időszak azonos szállítótól kerüljön biztosításra. Az említett műszaki és gazdaságossági indokok miatt nem indokolt a részekre történő ajánlattétel

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
Előzetes igazolás: A Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése alapján ajánlattevő – adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében, azok kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § előírja.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, ajánlattevőnek erre kell nyilatkoznia.
Utólagos igazolás valamennyi rész tekintetében: A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint felhívott ajánlattevő(k) a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezetében foglaltak szerint kötelesek igazolni. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az alábbiak szerint kell igazolnia:
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozat; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolási módok az V. fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Elsődleges igazolás: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek [EEKD IV. rész (alfa) szakasz kitöltése]. Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek (továbbiakban: kapacitás szervezet) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint.
Utólagos igazolás:
P/1. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevő(k)nek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek/ kapacitás szervezetnek az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgyára (mezőgazdasági gép szállítása) vonatkozó nettó árbevételről szóló nyilatkozata éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P/1. követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben gazdálkodási adatai alapján tett nyilatkozata szerint elért a közbeszerzés tárgyára (mezőgazdasági gép szállításából származó) vonatkozó nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 175 millió HUF-ot. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Elsődleges igazolás: Az összes alkalmassági előírás tekintetében ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitás szervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek [EEKD IV. rész (alfa) szakasz kitöltése]. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitásszervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t kell benyújtani.
Utólagos igazolás:
M/1. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevő(k)nek a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös ajánlattevőnek/ kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) megkezdett legjelentősebb, mezőgazdasági gép szállításairól szóló nyilatkozata. A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: — a teljesítés időpontja (kezdő és befejező időpont), — a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, elérhetőség) — a szerződés tárgya (legalább az alkalmassági minimumfeltétel megállapításához szükséges részletességgel) — a szerződés tárgyát képező gépek darabszáma, — nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra ajánlattevőnek a Kr. 21. § (1) bek. b) pontja alapján csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (Az önéletrajzból a szakmai tapasztalatnak, egyértelműen ki kell derülnie, év/hónap bontásban);
b) szakemberek képzettségét/végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
M/3: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) bekezdésének e) pontja alapján csatolnia kell a beszerzés tárgyához kapcsolódó tevékenységre vonatkozó érvényes ISO 9001:2015 minőségbiztosítási rendszer tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt egyszerű másolati példányban. (Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.)
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti, legalább 2 db mezőgazdasági gép szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. A referencia egy vagy több szerződéssel teljesíthető.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik
M/2.1. legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakember, aki rendelkezik a megajánlott eszközök gyártója által igazolt szervizmérnöki képzettséggel és legalább 12 hónap gyakorlattal mezőgazdasági gépek szervizelésében és/vagy javításában.
M/2.2. legalább 1 fő, minimum középfokú gépszerelői végzettséggel rendelkező szakember, aki rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti eszközök gyártói által igazolt szervizszerelői képzettséggel, valamint legalább 12 hónap gyakorlattal rendelkezik mezőgazdasági gépek szervizelésében és/vagy javításában.
Az M/2.1. és M/2.2. pontra bemutatott szakemberek között átfedés lehetséges.
M/3: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó kereskedelmi- és szerviz tevékenységre vonatkozó érvényes minőségbiztosítási rendszerrel vagy azokkal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek leírásával.
Folyamatos teljesítés esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő kizárólag az ajánlati felhívás feladását megelőző hatéves (72 hónapos) időszakon belül megkezdett és hároméves (36 hónapos) időszakon belül befejezett tényleges teljesítéseket veszi figyelembe. Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására (M/1.) ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A kapacitás szervezet kötelezettségvállalásnak azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenérték a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, utólag egy összegben a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. Irányadó a Kbt. 135. § (6) bek., ill. a Ptk. 6:155.§.AK előleget nem biztosít, az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF Ajánlatkérő az elektronikus számla vonatkozásában a Kbt. 27/A. § szerint jár el. Forrás: hazai forrás. Késedelmi kötbér: nettó teljes ellenérték 3 %-a/ késedelmes nap Hibás teljesítési kötbér: teljes nettó ellenérték 0,2 %-a/ alkalom Meghiúsulási kötbér: teljes nettó ellenérték 15%-a Teljesítési biztosíték: teljes nettó ellenérték 5%-a.
Jóteljesítési biztosíték: teljes nettó ellenérték 3%-a Kötelező jótállási idő: 24 hónap vagy 1500 üzemóra (amelyik hamarabb bekövetkezik).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. előírásai alapján az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve öt napon belül - elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárását a Kbt. 53.§ (5) bekezdése és a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján indítja meg.
2) Az ajánlatban csatolandó iratokat teljes körűen a Dokumentáció tartalmazza.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2), és (6) bek. szerint (utóbbira nézve nemleges tartalommal is).
4) Az ajánlatban az EKR Rendelet 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot.
5) AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a P/1., és M/1., M/2, M/3. alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
6) AK az ajánlattételt a Kbt.35. § (5) bek, és 54. § (4)–(7) bek. alkalmazásával nettó 2.000.0000.,- HUF összegű ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell AK rendelkezésére bocsátani. A biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK 100320000-00319841- 00000000 számú számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték befizetéssel vagy átutalással történő teljesítését az átutalási/befizetési megbízás csatolásával kell igazolni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Amennyiben az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy kisebb mértékben bocsátja ajánlattevő rendelkezésre az ajánlat érvénytelen.
7) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra. Az eljárás nyertese az az AT, aki az AK részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján a legjobb ár-érték arány bírálati szempontja szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsőhatára: 0-10. Az a módszer, amellyel AK megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A 2.1. és 2.2. részszempont: fordított arányosítás a dokumentációban foglalt képlet szerint (az ajánlatkérő számára legkedvezőbb értékű ajánlat kap 10 pontot, a többi arányosan kevesebbet). Az 1.1-1.2. részszempont: a dokumentációban foglaltak szerint (az ajánlatkérő számára legkedvezőbb értékű ajánlat kap 10 pontot, a legkedvezőtlenebb 0 pontot). Az egyes értékelési részszempontokkal kapcsolatos követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
8) AK a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
9) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
10) AK nem biztosítja a többváltozatú ajánlattétel lehetőségét. AK projekttársaság létrehozását nem teszi lehetővé.
11) AT-nek szakmai ajánlatot kell készítenie és benyújtania a Dokumentációban meghatározott tartalommal, melyben a megajánlott gépeket, részletes műszaki tartalom bemutatásával és a gyártó valamint a típus pontos megjelölésével. A műszaki megfelelősség igazolása tekintetében ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést.
12) A szerződéskötés feltételei:Kizárólag új termék ajánlható meg. A szakmai ajánlat Dokumentációban meghatározott feltételeknek történő meg nem felelése az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján történő érvénytelenségét okozza.
- a leszállított eszköz legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendeletben előírt EK megfelelőségi nyilatkozattal
- a megajánlott eszközre, annak szakszerviz ellátására, illetve az eredeti gyári pótalkatrészek forgalmazására vonatkozó, a magyarországi forgalmazási jogosultságot alátámasztó iratok benyújtásra kerüljenek AK részére egyszerű másolatban.
- folytatás: VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
A szerződéskötési feltételek teljesítésének hiányában ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes AT a szerződéskötéstől visszalép és a sorban következő legkedvezőbb ajánlatot tevő ATvel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok bírálatáról szóló írásbeli összegezésben megnevezte.
13) Felhívjuk AT-k figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett valósul meg.
14) Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az okirati biztosítéknak tartalmilag meg kell felelnie a Kbt. 54. § (4) bek. szerinti eseteknek. A biztosíték rendelkezésre bocsátását – ide nem értve a biztosíték befizetéssel történő rendelkezésre bocsátásának esetét – az arra vonatkozó eredeti okirat benyújtásával igazolni kell az ajánlatban. A biztosíték befizetéssel történő teljesítése esetén az ajánlatban csatolni kell az átutalási/befizetési megbízást vagy az átutalás/befizetés igazolását másolatban. Érvénytelen az az ajánlat, amely nem tartalmazza az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló dokumentumot. Bankgarancia nyújtás esetében annak időtartama legalább az ajánlati kötöttség időtartama kell legyen, kedvezményezettként abban az AKt kell megnevezni. Az ajánlati biztosíték nyújtásával kapcsolatban AK az ATnek kamatot nem fizet. AK kizárólag magyar forintban teljesített ajánlati biztosítékot fogad el.
15) Jóteljesítés biztosíték: A nyertes AT hibás teljesítéséből eredő AKi igények biztosítékául jótállási biztosítékot köteles nyújtani, amelynek mértéke a teljes nettó ellenérték 3 %- a. Az okirati formában nyújtott jótállási biztosítéknak a jótállási időszak lejártát követő 30. (harmincadik) napig. A jótállási biztosítékot a nyertes AT legkésőbb a jótállási idő kezdetének időpontjában köteles nyújtani, és annak a teljes jótállási idő alatt folyamatosan fenn kell állnia. A jótállási biztosíték az AT választása szerint nyújtható a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerinti formában.
16) Teljesítési biztosíték: A nyertes AT köteles a saját költségén teljesítési biztosítékot nyújtani az AK részére a nyertes AT teljesítésének késedelmével vagy elmaradásával kapcsolatos igényeire. A teljesítési biztosíték összege a teljes nettó ellenérték 5 %-a. A teljesítési biztosítékot a nyertes AT legkésőbb a szerződés hatályba lépésének napján köteles nyújtani, és folyamatosan fenn kell állnia az utolsó részteljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításáig, abban az esetben is, ha a nyertes AT késedelembe esik, vagy a teljesítési határidő módosul. A teljesítési biztosíték az AT választása szerint nyújtható a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerinti formában.
17) A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ATnek az ajánlatban a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
18) AK rögzíti, hogy a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az EKR Rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált ATk részére biztosítja. A közbeszerzési dokumentumokat az EKR rendszerben regisztrált AT elektronikus úton az ajánlattételi határidő lejártáig elérheti.
19) A jelen ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók.
20) AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónapos időtartamon 60 naptári napot ért.
21) FAKSZ: Dr. Unger István 00296
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák