Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:12601/2020
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Teljesítés helye:1108 Budapest, Tarkarét u. 8.;Bp. III., Gázgyári külső – belső lakótelep;1053 Budapest Curia u. 3.;Bp. VIII., Kőbányai út 22.;Bp. IX., Ferde u. 5. / Bp. X., Zách u. 10. / Bp. X., Gyöngyike u. 1/b / Bp. X., Gyöngyike u. 1/c;Bp. XI. ker. Keveháza u. 19-21.;Bp. XIII. ker. Kassák Lajos u. 78.;Bp. XIV., Sárrét park 6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64999582
Postai cím: Attila Út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Favrettó Gábor
Telefon: +36 309524802
E-mail: office@drfulopzoltan.eu
Fax: +36 13252444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000606402020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000606402020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Épület és Közterület Takarítás 2020/2021
Hivatkozási szám: EKR000606402020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérő különböző telephelyein)” / 1. rész: Bp. X., Tarkarét u. 8. Takarítandó területek összesen (TTÖ): 195 m2 A munka mennyisége (ME): 1 fő 1 óra/fő/munkanap, összesen 1 óra/munkanap / 2. rész: Bp. III., Gázgyári külső – belső lakótelep TTÖ: 4944 m2 ME: 2 fő 8 óra/fő/munkanap , összesen 16 óra/munkanap / 3. rész: Bp. V., Curia u. 3., TTÖ: 1843 m2 ME: 3 fő 4 óra/fő/munkanap, összesen 12 óra/munkanap / 4. rész: Bp. VIII., Kőbányai út 22. TTÖ: 4838 m2 ME: 4 fő 4 óra/fő/munkanap, összesen: 16 óra/munkanap / 5. rész: Bp. IX., Ferde u. 5. TTÖ: 140 m2 és Bp. X., Gyöngyike u. 1/b. TTÖ: 167 m2 és Bp. X., Gyöngyike u. 1/c. TTÖ: 317 m2 és Bp. X., Zách u. 10. TTÖ: 234 m2 ME: 1 fő 4 óra/fő/munkanap, összesen 4 óra/munkanap / 6. rész: Bp. XI. ker., Keveháza u. 19-21. TTÖ: 6728 m2 ME: 2 fő 6 óra/fő/munkanap, összesen: 12 óra/munkanap / 7. rész: Bp. XIII. ker. Kassák Lajos u. 78. TTÖ: 1599,1 m2 ME: 1 fő 8 óra/fő/munkanap, összesen: 8 óra/munkanap / 8. rész: Bp. XIV., Sárrét park 6. TTÖ: 917 m2 ME: 1 fő 8 óra/fő/munkanap, összesen 8 óra/munkanap
II.1.5) Becsült érték:
59312000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 8
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: nem
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1108 Bp. Tarkarét u. 8. takarítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1108 Budapest, Tarkarét u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Bp. X., Tarkarét u. 8. Takarítandó területek összesen (TTÖ): 195 m2 A munka mennyisége (ME): 1 fő 1 óra/fő/munkanap, összesen 1 óra/munkanap
Elvégzendő feladatok: Takarítás
Napi takarítás munkanapokon 8,00-10,00 között végezhető.
(Ez nem a takarítás időtartamára vonatkozik.)
Takarítandó területek összesen: 195 m2
ebből közlekedők, előtér, lépcsőház 95 m2
ebből mellékhelyiség (2 helyiség, csempefelülettel együtt) 100 m2

Naponta (munkanapokon végzendő feladatok)
Mellékhelyiségek:
Alapterület felmosása, fertőtlenítése
Tükrök, üvegfelületek tisztítása
Szemetes kosarak kiürítése, fertőtlenítése, szemeteszsák cseréje
Hulladékok gyűjtőhelyre történő elszállítása
Csapok, mosdók, WC csészék, pissoirok külső-belső tisztítása, fertőtlenítése
Lefolyó csapok tisztítása, fertőtlenítése
Rozsdamentes fémfelületek tisztítása, fényesítése
Földszinti mellékhelyiségekben a WC papír szükség szerinti pótlása
Földszinti mellékhelyiségekben a higiéniai anyagok szükség szerinti pótlása
Közlekedők, előtér, lépcsőház
Alapterület napi seprése, felmosása
Szemetes kosarak kiürítése, szemeteszsák cseréje
Hulladékok gyűjtőhelyre történő elszállítása
Ajtók portalanítása (7 db 20 m2)
Függőleges felületről napi szennyeződés eltávolítása
Elválasztó üvegfelületről ujjnyomok eltávolítása
Ajtókilincsek, címkék tisztítása, fényezése
Heti , illetve szükség szerint elvégzendő feladatok:
Mellékhelyiségek:
Berendezések portalanítása, szükség szerinti nedves letörlése
Lábazatok, ajtószárnyak, kapcsolók szükség szerinti tisztítása
Szaniterek tisztítása, fertőtlenítése, WC papír és folyékony szappantartók feltöltése
Vízkő eltávolítás
Ajtókilincsek, címkék fényezése, tisztítása
Csempe felületének lemosása
Pókháló eltávolítása
Közlekedők, előtér, lépcsőház
Oldalfalak, lépcsőkorlátok, párkányok portalanítása, lemosása
Pókháló eltávolítása
Hulladék gyűjtő ki-be helyezése
Kedden és csütörtökön a hulladék gyűjtő ingatlan elé kihelyezése (beleértve az esetleges ünnepnapokra esést is)
Szerdán és pénteken hulladék gyűjtő behelyezése az ingatlanra a kijelölt helyére (beleértve az esetleges ünnepnapokra esést is)
Havonta elvégzendő feladatok
Mellékhelyiség, iroda ajtók portalanítása, lemosása (6 db 24 m2)
Kukák mosása, fertőtlenítése (1db 1100 literes)
Évente egyszer végzendő feladatok
Épület területén lévő közlekedő, lépcsőház, mellékhelyiség üvegfelület külső-belső tisztítása, párkányok tisztítása
Megjegyzés:
A takarítási feladatok legjobb minőségű ellátásához szükséges eszközök, tisztító eszközök, szemeteszsákok biztosítása a Vállalkozó feladata. A felületek, berendezési tárgyak takarításához megfelelő, azok állagát, minőségét nem károsító anyagok, eszközök, szerek biztosítása alapvetően elvárt.
Vállalkozó a 346/2008 (XII.30.) Korm. rendeletben engedélyezett csúszásmentesítő anyagokkal végezheti a munkát.
Jelen épületben továbbá Vállalkozó biztosítja az épület földszintjén lévő mellékhelyiségekhez szükséges WC papírt, papírkéztörlőt, folyékony szappant, valamint az összes takarítandó területen a szemeteszsákot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 takarítási plusz feladat - félévente folyosók gépi tisztítása (igen / nem)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1600000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7 pontban, a szerződés kezdetére meghatározott időpont tervezett kezdet, az a közbeszerzés lebonyolításának időtartama függvényében 2020 október 31-re csúszhat.

II.2.1) Elnevezés:
1031 Bp. III., Gázgyár ltp. takarítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Bp. III., Gázgyári külső – belső lakótelep
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Bp. III., Gázgyári külső – belső lakótelep TTÖ: 4944 m2 ME: 2 fő 8 óra/fő/munkanap , összesen 16 óra/munkanap
Elvégzendő feladat: lakóépület körüli járda takarítása és a járdák és az úttest közötti sáv takarítása.
Takarítás munkanapokon 7:00-16:00 között végezhető, de legkésőbb 8:00 óráig meg kell kezdeni.
Takarítandó területek összesen: 4944 m2,
Ebből:
- külső lakótelep közlekedő, előtér, lépcsőház: 1338 m2
- belső lakótelep közlekedő, előtér, lépcsőház: 72 m2
- külső lakótelep járda: 2686 m2
- járdához tartozó zöld terület: 848 m2
Elvégzendő feladatok:
Naponta:
Külső lakótelep járda és hozzá tartozó zöldfelület
A járdák söprése
Járdákon és a hozzájuk tartozó zöld területen keletkezett szemét és avar összeszedése és elszállítása
Közlekedők, előtér, lépcsőház külső és belső lakótelepen
Alapterület napi seprése, felmosása
Függőleges felületről napi szennyeződés eltávolítása
Korlátok, kapaszkodók tisztítása
Évszaktól függően naponta
Téli időszakban a járdák hó és csúszás mentesítése (hévégén és ünnepnapokon is)

Megjegyzés:
A takarítási feladatok legjobb minőségű ellátásához szükséges eszközök, tisztítóanyagok, eszközök, szemeteszsákok biztosítása a Vállalkozó feladata. A felületek, berendezési tárgyak takarításához megfelelő, azok állagát, minőségét nem károsító anyagok, eszközök, szerek biztosítása alapvetően elvárt.
A csúszásmentesítő anyagokat a Megrendelő biztosítja.
Vállalkozó a 346/2008 (XII.30.) Korm. rendeletben engedélyezett csúszásmentesítő anyagokkal végezheti a munkát.
Megrendelő biztosítja az öltöző és eszköz tároló helyet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Takarítási plusz feladat - félévente a járdák gépi tisztítása (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 10688000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7 pontban, a szerződés kezdetére meghatározott időpont tervezett kezdet, az a közbeszerzés lebonyolításának időtartama függvényében 2020 október 31-re csúszhat.

II.2.1) Elnevezés:
1053 Bp. Curia u. 3. takarítás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1053 Budapest Curia u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Bp. V., Curia u. 3., TTÖ: 1843 m2 ME: 3 fő 4 óra/fő/munkanap, összesen 12 óra/munkanap
Elvégzendő feladatok: Takarítás
Napi takarítás munkanapokon 5,00-9,00 között végezhető.
Takarítandó területek összesen: 1843 m2
ebből iroda 1113 m2
egyéb helyiség 662 m2
járda 68 m2
Naponta (munkanapokon végzendő feladatok)
Irodák, porta helyiség:
Alapterületen szükség szerinti porszívózás, teljes terület felmosása
Szemetes kosarak kiürítése, szemeteszsák szükség szerinti cseréje
Hulladékok gyűjtőhelyre történő elszállítása
Bútorok és nyitott polcok portalanítása, letörlése
Irodai berendezések portalanítása, szükség szerinti nedves letörlése
Ajtókilincsek foltmentes tisztítása
Mellékhelyiségek:
Alapterület felmosása, fertőtlenítése
Tükrök, üvegfelületek tisztítása
Szemetes kosarak kiürítése, fertőtlenítése, szemeteszsák cseréje
Hulladékok gyűjtőhelyre történő elszállítása
Csapok, mosdók, wc csészék, pissoirok külső-belső tisztítása, fertőtlenítése
Lefolyó csapok tisztítása, fertőtlenítése
Rozsdamentes fémfelületek tisztítása, fényesítése
Földszinti mellékhelyiségekben a WC papír szükség szerinti pótlása
Földszinti mellékhelyiségekben a higiéniai anyagok szükség szerinti pótlása
Közlekedők, előtér, lépcsőház
Alapterület napi seprése, felmosása
Szemetes kosarak kiürítése, szemeteszsák cseréje
Hulladékok gyűjtőhelyre történő elszállítása
Ajtók portalanítása ( 7 db 20 m2)
Függőleges felületről napi szennyeződés eltávolítása
Elválasztó üvegfelületről ujjnyomok eltávolítása
Ajtókilincsek, címkék tisztítása, fényezése
Lábtörlők tisztítása
Lift ajtó (7 db 14 m2) tisztítás, aljzat felmosás,
Dohányzó-udvar
Alapterület teljes felseprése
Téli időszakban hó eltakarítása, csúszásmentesítés
Járda
Járda felseprése
Járda heti 2 x vizes lemosása
Téli időszakban hó eltakarítás, csúszásmentesítés, hétvégén, ünnepnapokon is.
Heti , illetve szükség szerint elvégzendő feladatok:
Irodák, porta helyiségek, gondnoki szoba:
Fémfelületek tisztítása, ápolása
Párkányok portalanítása, lemosása
Ajtókilincsek, villanykapcsolók azok környékének tisztítása
Kárpit felület porszívózása
Fűtőtestek, lámpák, csövek portalanítása, letörlése
Hulladékgyűjtők, lábazatok, ajtószárnyak és szegélyek tisztítása
Falak és oszlopok portalanítása 2 m magasságig, pókhálózás
Szőnyegek helyi folttisztítása
Üvegezett felületen üvegtisztítás
Ajtók, ablakkeretek lemosása
Bútorzatfényezés
Pókháló eltávolítása
Mellékhelyiségek:
Berendezések portalanítása, szükség szerinti nedves letörlése
Lábazatok, ajtószárnyak, kapcsolók szükség szerinti tisztítása
Vízkő eltávolítás
Ajtókilincsek, címkék fényezése, tisztítása
Csempe felületének lemosása
Pókháló eltávolítása
Közlekedők, előtér, lépcsőház
Oldalfalak, lépcsőkorlátok, párkányok portalanítása, lemosása
Pókháló eltávolítása
Dohányzó-udvar
Aljzat vízsugárral történő mosása heti 2 alkalommal
Havonta elvégzendő feladatok
Raktár, irattár lapterület seprése, szükség szerinti felmosása
Iroda ajtók portalanítása, lemosása (100 db 255 m2)
Mellékhelyiség ajtók portalanítása, lemosása (28 db 56 m2)
Kukák mosása, fertőtlenítése (2db 240 literes)
Évente egyszer végzendő feladatok
Épület közös területein lévő lámpatestek portalanítása, tisztítása
Megjegyzés:
A takarítási feladatok legjobb minőségű ellátásához szükséges eszközök, tisztító eszközök, szemeteszsákok biztosítása a Vállalkozó feladata. A felületek, berendezési tárgyak takarításához megfelelő, azok állagát, minőségét nem károsító anyagok, eszközök, szerek biztosítása alapvetően elvárt.
A csúszásmentesítő anyagokat a Megrendelő biztosítja.
Vállalkozó a 346/2008 (XII.30.) Korm. rendeletben engedélyezett csúszásmentesítő anyagokkal végezheti a munkát.
Jelen épületben továbbá Vállalkozó biztosítja az épület földszintjén lévő mellékhelyiségekhez szükséges WC papírt, papírkéztörlőt, folyékony szappant, valamint az összes takarítandó területen a szemeteszsákot.
Megrendelő biztosítja az öltöző és eszköz tároló helyet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 takarítási plusz feladat - félévente folyosók gépi tisztítása (igen / nem)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 7520000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7 pontban, a szerződés kezdetére meghatározott időpont tervezett kezdet, az a közbeszerzés lebonyolításának időtartama függvényében 2020 október 31-re csúszhat.

II.2.1) Elnevezés:
1087 Bp. Kőbányai út 22. takarítás
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Bp. VIII., Kőbányai út 22.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész: Bp. VIII., Kőbányai út 22. TTÖ: 4838 m2 ME: 4 fő 4 óra/fő/munkanap, összesen: 16 óra/munkanap
Elvégzendő feladat: lakóépület takarítása
Napi takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető, de legkésőbb 8:00 óráig meg kell kezdeni
Takarítandó területek összesen: 4838 m2, ebből:
10 m2 iroda,
2239 m2 folyosó,
1200 m2 pince,
210 m2 zuhanyzók
559 m2 lépcsőpihenők, raktárak, öltözők, egyéb
200 m2 járda
420 m2 zöldfelület
Naponta (munkanapokon végzendő feladatok)
Folyosók, előterek, pihenők, lépcsőházak leseprése.
Korlátok portalanítása, liftek felmosása.
20 db zuhanyzó felmosása, fertőtlenítése, falikutak, mosdók kimosása, csempék lemosása, padlóösszefolyók takarítása
Csapok, külső-belső tisztítása, fertőtlenítése
Udvar, járda, kukatároló seprése.
Szemétszállítási napokon kukák rendezése, mozgatása, igazodva a szemétszállítási időpontokhoz.
Évszaktól függően naponta
Téli időszakban járda, udvar hó és csúszás mentesítése, hétvégén, ünnepnapokon is.
Lombhullás esetén szükség szerint a hulladék összeszedése és elszállítása
Heti feladat:
Folyosók és lépcsőházak felmosása heti két alkalommal
Folyosók, átjárók üvegajtóinak tisztítása (10 db, összesen 24 m2)
Földszinti bejárati ajtók + üvegeinek tisztítása (4 db, összesen 19 m2)
Korlátok mosása, postaládák törlése
Férfi és női öltözők takarítása
Gondnoki iroda takarítása
Zöld területen szemét összeszedése
Járda locsolása.
Kukatároló fertőtlenítő felmosása, kukák tetejének lemosása igazodva a szemétszállítási időpontokhoz

Havi feladat:
Pókhálózás a folyosókon, lépcsőházakban
20 db zuhanyzó ajtóinak külső – belső lemosása, ablakok áttörlése. (20 db, összesen 76 m2)
Jelzőcsengők, kaputelefonok tisztítása.
Ablakpárkányok lemosása. (18 db)
Földszinti kiszolgáló helyiségek felseprése, fellocsolása.
Villanyóra szekrények portalanítása
Folyosói elektromos kábelvezetékek portalanítása
Féléves feladat:
Pince felseprése
Folyosó ablakok tisztítása (18 db, összesen 42 m2)
Megjegyzés:
A takarítási feladatok legjobb minőségű ellátásához szükséges eszközök, tisztítóanyagok, eszközök, szemeteszsákok biztosítása a Vállalkozó feladata. A felületek, berendezési tárgyak takarításához megfelelő, azok állagát, minőségét nem károsító anyagok, eszközök, szerek biztosítása alapvetően elvárt.
A csúszásmentesítő anyagokat a Megrendelő biztosítja.
Vállalkozó a 346/2008 (XII.30.) Korm. rendeletben engedélyezett csúszásmentesítő anyagokkal végezheti a munkát.
Megrendelő biztosítja az öltöző és eszköz tároló helyet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 takarítási plusz feladat - félévente folyosók gépi tisztítása (igen / nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 15200000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7 pontban, a szerződés kezdetére meghatározott időpont tervezett kezdet, az a közbeszerzés lebonyolításának időtartama függvényében 2020 október 31-re csúszhat.

II.2.1) Elnevezés:
1097-1101 Bp. négy ingatlan takarítás
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Bp. IX., Ferde u. 5. / Bp. X., Zách u. 10. / Bp. X., Gyöngyike u. 1/b / Bp. X., Gyöngyike u. 1/c
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5. rész: Bp. IX., Ferde u. 5. TTÖ: 140 m2 és Bp. X., Gyöngyike u. 1/b. TTÖ: 167 m2 és Bp. X., Gyöngyike u. 1/c. TTÖ: 317 m2 és Bp. X., Zách u. 10. TTÖ: 234 m2 ME: 1 fő 4 óra/fő/munkanap, összesen 4 óra/munkanap
Ingatlan címe: Bp. IX., Ferde u. 5.
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület körüli járda takarítása
Takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető.
Takarítandó területek összesen: 140 m2
Elvégzendő feladatok:
Heti két alkalommal a járda seprése
Évszaktól függően naponta
Téli időszakban a járda hó és csúszás mentesítése, hétvégén és ünnepnapokon is
Megjegyzés:
A takarítási feladatok legjobb minőségű ellátásához szükséges eszközök, tisztítóanyagok, eszközök, szemeteszsákok biztosítása a Vállalkozó feladata. A felületek, berendezési tárgyak takarításához megfelelő, azok állagát, minőségét nem károsító anyagok, eszközök, szerek biztosítása alapvetően elvárt.
A csúszásmentesítő anyagokat a Megrendelő biztosítja.
Vállalkozó a 346/2008 (XII.30.) Korm. rendeletben engedélyezett csúszásmentesítő anyagokkal végezheti a munkát.
Ingatlan címe: Bp. X., Zách u. 10.
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület takarítása
Takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető.
Takarítandó területek összesen: 234 m2, ebből:
85 m2 járda,
97 m2 folyosó,
52 m2 zöld terület
Heti egy alkalommal:
Az épület lépcsőházának lesöprése és lemosása
Heti két alkalommal:
A járda söprése
Járdán és a hozzá tartozó zöld területen keletkezett szemét és avar összeszedése és elszállítása
Évszaktól függően naponta
Téli időszakban a járda hó és csúszás mentesítése, hétvégén és ünnepnapokon is.
Megjegyzés:
A takarítási feladatok legjobb minőségű ellátásához szükséges eszközök, tisztítóanyagok, eszközök, szemeteszsákok biztosítása a Vállalkozó feladata. A felületek, berendezési tárgyak takarításához megfelelő, azok állagát, minőségét nem károsító anyagok, eszközök, szerek biztosítása alapvetően elvárt.
A csúszásmentesítő anyagokat a Megrendelő biztosítja.
Vállalkozó a 346/2008 (XII.30.) Korm. rendeletben engedélyezett csúszásmentesítő anyagokkal végezheti a munkát.
Ingatlan címe: Bp. X., Gyöngyike u. 1/b
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület körüli járda takarítása
Takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető.
Takarítandó területek összesen: 167 m2
Ebből:
66 m2 járda
101 m2 zöld terület
Elvégzendő feladatok:
Heti két alkalommal a járda seprése
Járdán és a hozzá tartozó zöld területen keletkezett szemét és avar összeszedése és elszállítása
Évszaktól függően naponta
Téli időszakban a járda hó és csúszás mentesítése, hétvégén és ünnepnapokon is
Megjegyzés:
A takarítási feladatok legjobb minőségű ellátásához szükséges eszközök, tisztítóanyagok, eszközök, szemeteszsákok biztosítása a Vállalkozó feladata. A felületek, berendezési tárgyak takarításához megfelelő, azok állagát, minőségét nem károsító anyagok, eszközök, szerek biztosítása alapvetően elvárt.
A csúszásmentesítő anyagokat a Megrendelő biztosítja.
Ingatlan címe: Bp. X., Gyöngyike u. 1/c
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület takarítása
Takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető.
Takarítandó területek összesen: 317 m2
Ebből:
járda 76 m2
lépcsőház 118 m2
folyosó 119 m2
Elvégzendő feladatok:
Heti egy alkalommal:
Az épület lépcsőházának, folyosóinak lesöprése és lemosása
Heti két alkalommal:
A járda söprése
Járdán és a hozzá tartozó zöld területen keletkezett szemét és avar összeszedése és elszállítása
Évszaktól függően naponta
Téli időszakban a járda hó és csúszás mentesítése, hétvégén és ünnepnapokon is
Megjegyzés:
A takarítási feladatok legjobb minőségű ellátásához szükséges eszközök, tisztítóanyagok, eszközök, szemeteszsákok biztosítása a Vállalkozó feladata. A felületek, berendezési tárgyak takarításához megfelelő, azok állagát, minőségét nem károsító anyagok, eszközök, szerek biztosítása alapvetően elvárt.
A csúszásmentesítő anyagokat a Megrendelő biztosítja.
Vállalkozó a 346/2008 (XII.30.) Korm. rendeletben engedélyezett csúszásmentesítő anyagokkal végezheti a munkát.
Megrendelő biztosítja az öltöző és eszköz tároló helyet.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 takarítási plusz feladat - félévente folyosók gépi tisztítása (igen / nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 912000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7 pontban, a szerződés kezdetére meghatározott időpont tervezett kezdet, az a közbeszerzés lebonyolításának időtartama függvényében 2020 október 31-re csúszhat.

II.2.1) Elnevezés:
1115 Bp. Keveháza u. 19-21. takarítás
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Bp. XI. ker. Keveháza u. 19-21.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
6. rész: Bp. XI. ker., Keveháza u. 19-21. TTÖ: 6728 m2 ME: 2 fő 6 óra/fő/munkanap, összesen: 12 óra/munkanap
Ingatlan címe: Bp. XI. ker. Keveháza u. 19-21.
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület takarítása
Napi takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető, de legkésőbb 8:00 óráig meg kell kezdeni
Takarítandó területek összesen: 6728 m2, ebből:
20 m2 iroda,
1350 m2 folyosó,
1081 m2 lépcsőpihenők, szemétledobók, öltözők egyéb
2262 m2 járda és betonozott felület
2015 m2 zöldterület
Naponta (munkanapokon végzendő feladatok)
Folyosók, előterek, pihenők, lépcsőházak leseprése
Korlátok portalanítása, liftek felmosása
Szemétledobókból napi leszemetelés
Szemétledobó berendezés kezelése, dugulások megszüntetése
A megtelt kukák üresre való cserélése
Épület körüli járda leseprése
Szemétszállítási napokon kukák rendezése, mozgatása, tetejük napi lemosása, igazodva a szemétszállítási időpontokhoz
Évszaktól függően naponta
Téli időszakban járda, udvar betonozott felület hó és csúszás mentesítése, hétvégén, ünnepnapokon is.
Lombhullás esetén szükség szerint a hulladék összeszedése és elszállítása
Heti feladat:
Folyosók és lépcsőházak felmosása heti két alkalommal
Szeméttárolók és a szemétledobók aljzatának, valamint berendezések fertőtlenítő felmosása, szemeteskukák tetejének lemosása, igazodva a szemétszállítási időpontokhoz.
Folyosók üvegajtóinak (beleértve azok fogantyúit) tisztítása (45 db, 76 m2)
Földszinti bejárati ajtók + üvegeinek tisztítása (6 db, összesen 14 m2)
Korlátok, postaládák törlése
Férfi és női öltözők, gondnoki iroda takarítása
Zöld területen szemét összeszedése,
Épületek közötti betonozott felület seprése
Havi feladat:
Pókhálózás a folyosókon, lépcsőházakban
Jelzőcsengők, kaputelefonok tisztítása
Ablakpárkányok, bejáratai ajtók feletti előtető lesöprése, tisztítása
Földszinti kiszolgáló helyiségek felseprése, fellocsolása
Szemétledobó cső gépi takarítása.
Féléves feladat:
Folyosó végi és felvonók melletti ablakok tisztítása (80 db, összesen 140 m2)
Megjegyzés:
A takarítási feladatok legjobb minőségű ellátásához szükséges eszközök, tisztítóanyagok, eszközök, szemeteszsákok biztosítása a Vállalkozó feladata. A felületek, berendezési tárgyak takarításához megfelelő, azok állagát, minőségét nem károsító anyagok, eszközök, szerek biztosítása alapvetően elvárt.
A csúszásmentesítő anyagokat a Megrendelő biztosítja.
Vállalkozó a 346/2008 (XII.30.) Korm. rendeletben engedélyezett csúszásmentesítő anyagokkal végezheti a munkát.
Megrendelő biztosítja az öltöző és eszköz tároló helyet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 takarítási plusz feladat - félévente folyosók gépi tisztítása (igen / nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 13792000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7 pontban, a szerződés kezdetére meghatározott időpont tervezett kezdet, az a közbeszerzés lebonyolításának időtartama függvényében 2020 október 31-re csúszhat.

II.2.1) Elnevezés:
1134 Bp. Kassák Lajos u. 78. takarítás
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Bp. XIII. ker. Kassák Lajos u. 78.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
7. rész: Bp. XIII. ker. Kassák Lajos u. 78. TTÖ: 1599,1 m2 ME: 1 fő 8 óra/fő/munkanap, összesen: 8 óra/munkanap
Ingatlan címe: Bp. XIII. ker. Kassák Lajos u. 78.
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület + lepényépület emeletének takarítása
Napi takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető, de legkésőbb 8:00 óráig meg kell kezdeni.
Takarítandó területek összesen: 1599,1 m2, ebből:
20,54 m2 iroda,
525 m2 folyosó,
400 m2 lépcsőpihenők, szemétledobók, öltöző egyéb
60 m2 járda
467,56 m2 lepényépület emelete, melyből a közös terület 126 m2

Naponta (munkanapokon végzendő feladatok)
Folyosók, előterek, lépcsőházak leseprése
Korlátok portalanítása, liftek felmosása
Épület körüli járda leseprése
Szemétszállítási napokon kukák rendezése, mozgatása, igazodva a szemétszállítási időpontokhoz
Téli időszakban járda, udvar hó és csúszás mentesítése, hétvégén, ünnepnapokon is.
Heti feladat:
Folyosók és lépcsőházak felmosása heti két alkalommal
Lepényépület emeleti közös területeinek (126 m2) takarítása (porszívózás, hulladék eltávolítása)
Kukák tetejének lemosása, igazodva a szemétszállítási időpontokhoz.
Folyosók üvegajtóinak (beleértve azok fogantyúit) tisztítása
Földszinti bejárati ajtók + üvegeinek tisztítása
Korlátok, postaládák törlése
Férfi és női öltözők, gondnoki iroda takarítása
Járda locsolása
Épületek közötti betonozott felület seprése

Havi feladat:
Pókhálózás a folyosókon, lépcsőházakban
Lepényépület emeleti közös területeinek takarítása az emeletre felvezető lépcső és előtér felsöprése, pókhálózása
Bejáratai ajtók feletti előtető lesöprése, tisztítása
Jelzőcsengők, kaputelefonok tisztítása
Földszinti kiszolgáló helyiségek felseprése, fellocsolása
240 l-es szemetes kukák fertőtlenítő mosása kívül-belül
Negyedéves feladat
Közös használatú területek fa-és fém ajtóinak, olajlábazatainak lemosása
Közös területek ablakainak tisztítása
Éves feladat:
Lepényépület emeleti szintjén ablaktisztítás
A lakóépület folyosóinak lemezborításának lemosása
Megjegyzés:
A takarítási feladatok legjobb minőségű ellátásához szükséges eszközök, tisztítóanyagok, eszközök, szemeteszsákok biztosítása a Vállalkozó feladata. A felületek, berendezési tárgyak takarításához megfelelő, azok állagát, minőségét nem károsító anyagok, eszközök, szerek biztosítása alapvetően elvárt.
A csúszásmentesítő anyagokat a Megrendelő biztosítja.
Vállalkozó a 346/2008 (XII.30.) Korm. rendeletben engedélyezett csúszásmentesítő anyagokkal végezheti a munkát.
Megrendelő biztosítja az öltöző és eszköz tároló helyet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 takarítási plusz feladat - félévente folyosók gépi tisztítása (igen / nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 4800000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7 pontban, a szerződés kezdetére meghatározott időpont tervezett kezdet, az a közbeszerzés lebonyolításának időtartama függvényében 2020 október 31-re csúszhat.

II.2.1) Elnevezés:
1142 Bp. Sárrét park 6. takarítás
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Bp. XIV., Sárrét park 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
8. rész: Bp. XIV., Sárrét park 6. TTÖ: 917 m2 ME: 1 fő 8 óra/fő/munkanap, összesen 8 óra/munkanap
Ingatlan címe: Bp. XIV., Sárrét park 6.
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület takarítása
Takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető, de legkésőbb 8:00 óráig meg kell kezdeni.
Takarítandó területek összesen: 917 m2
Ebből:
járda 100 m2
lépcsőház + folyosó 481m 2
pince, kukatároló, gondnoki iroda, raktár 311 m2
zöldterület 25 m2
Naponta végzendő feladatok:
A lakóházakhoz tartozó járdák seprése
Az épületek földszintjén lévő közös területek seprése
Szemétszállítási napokon kukák rendezése, igazodva a szemétszállítási időpontokhoz
A lakóház teljes lépcsőházaiban, és közös területek (folyosók, előterek, lépcsőház, lépcsőpihenők, felvonófülkék, és korlátok) portalanítása, a lakóházon kívüli közös területek napi takarítása, zöldterületek tisztán tartása
Téli időszakban járdák, épületek előtti terek hó -,és jégmentesítése szükség szerint, hétvégén, ünnepnapokon is.
Hetente végzendő feladatok:
Folyosók és lépcsőházak felmosása heti két alkalommal
Az épület pincéjében lévő közös helyiségek mosószeres felmosása
Gondnoki iroda seprése, fertőtlenítő felmosása
Folyosók üvegajtóinak (beleértve azok fogantyúit) tisztítása
Földszinti bejárati ajtók + üvegeinek tisztítása
Korlátok, postaládák törlése
A felvonófülke belső felületének fertőtlenítő mosása
Szemetes kukák tetejének lemosása, igazodva a szemétszállítási napokhoz
Havonta végzendő feladatok:
Kaputelefonok, postaládák tisztítása
Zöld területen szemét összegyűjtése
Fél évente végzendő feladatok:
Külső nyílászárók mosása (3 db ajtó 10 m2, 20 db ablak 50 m2)
Pókháló eltávolítása a folyosókon, lépcsőházban
Éves feladat:
Lámpatestek portalanítása, tisztítása
Megjegyzés:
A takarítási feladatok legjobb minőségű ellátásához szükséges eszközök, tisztítóanyagok, eszközök, szemeteszsákok biztosítása a Vállalkozó feladata. A felületek, berendezési tárgyak takarításához megfelelő, azok állagát, minőségét nem károsító anyagok, eszközök, szerek biztosítása alapvetően elvárt.
A csúszásmentesítő anyagokat a Megrendelő biztosítja.
Vállalkozó a 346/2008 (XII.30.) Korm. rendeletben engedélyezett csúszásmentesítő anyagokkal végezheti a munkát.
Megrendelő biztosítja az öltöző és eszköz tároló helyet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 takarítási plusz feladat - félévente folyosók gépi tisztítása (igen / nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 4800000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7 pontban, a szerződés kezdetére meghatározott időpont tervezett kezdet, az a közbeszerzés lebonyolításának időtartama függvényében 2020 október 31-re csúszhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a-q) pontjaiban, a Kbt. 62. § (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő az ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében egyszerű nyilatkozatát benyújtani (az EKR-ben szereplő minta szerint). A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az
alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő (AT) az ajánlatkérő (AK) 69. §-a szerinti felhívására nyújtsa be P1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (R) 19. § (1) bek. a ) pontja szerint pénzügyi intézménytől származó, legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó megfelelő nyilatkozatot, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak P2. az R. 19. § (1) bek. b) pontja szerint az AT saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha az AT letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét), illetve ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges, ha az AT beszámolóval azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P3. az R. 19. § (1) bek. d) pontja szerint szakmai felelősségbiztosítás fennálltát, vagy az AT nyertessége esetére szóló fedezeti igérvényt tanúsító, vagy igazoló iratot (meglévő kötvényt, fedezet igazolást, a szerződéskötés esetére szóló biztosítói kötelezettségvállalást, a biztosító által felvett ajánlatot).
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1. Alkalmatlan az ajánlattevő (AT), ha bármely pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) bármilyen időtartamú sorba állítás volt. Sorba állítás alatt ajánlatkérő (AK) a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottakat érti. Valamennyi részre vonatkozó alkalmassági követelmény. P2. Alkalmatlan az AT, ha saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó üzleti évben negatív volt. Valamennyi részre vonatkozó alkalmassági követelmény. Ha az AT a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor az AK megállapítja az ajánlattevő P2. pont szerinti alkalmasságát, ha a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele az ajánlattevő működésének ideje alatt az 1. rész esetében eléri – ÁFA nélküli – 0,4 mio Ft-ot, a 2. rész esetében eléri – ÁFA nélküli – 7,5 mio Ft-ot, a 3. rész esetében eléri – ÁFA nélküli – 5 mio Ft-ot, a 4. rész esetében eléri – ÁFA nélküli – 7,5 mio Ft-ot, az 5. rész esetében eléri – ÁFA nélküli – 0,5 mio Ft-ot, a 6. rész esetében eléri – ÁFA
nélküli – 5 mio Ft-ot, a 7. rész esetében eléri – ÁFA nélküli – 3,5 mio Ft-ot, a 8. rész esetében eléri – ÁFA nélküli – 3,5 mio Ft-ot. Ha az AT a számviteli beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a számviteli beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor az AK megállapítja az AT P2. pont szerinti alkalmasságát, ha az AT a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatási tevékenységet üzletszerűen (bevételre törekedően), vagy nem üzletszerűen (bevételre vagy profitra tekintet nélkül) a P2. pontban meghatározott időszakban rendszeresen és folyamatosan nyújtotta, illetőleg folytatta. P3. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik részenként önállóan legalább 300 000,- Ft./kár és legalább 1 000 000,- Ft./év mértékű, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, takarításra kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással (FB-vel), amely fedezetet nyújt – a közbeszerzés tárgyát képező takarítási tevékenységből eredő – alábbi kockázatokra: — mindazok a károk, amelyekért a megrendelőként szerződő AK 3. személyek felé kárfelelős, továbbá — mindazok a károk, amelyekért a megrendelőként szerződő AK
saját szerződő partnerei felé tartozik kártérítési felelősséggel (különös tekintettel az üzemeltetésében, hasznosításában,
vagyonkezelésében vagy bármilyen más jogcímen birtokában álló vagyontárgyakban, épületekben és ingóságokban keletkezett károk miatt jelentkező felelősségre), — mindazok a károk, amelyek akár személysérülésből, akár dologi károsodásokból erednek és amelyekért vállalkozóként szerződő AT tartozik kártérítési felelősséggel 3. személyek, vagy a megrendelőként szerződő AK irányában. Az FB-nek fedezetet kell nyújtania a lopásból, szakmai hibából okozott törés, rongálás, vagy bármilyen más károkozás esetére is. Amennyiben az AT részenként önállóan nem rendelkezik a fentiekben meghatározott FB-i fedezettel, akkor az AK megállapítja az AT alkalmasságát, ha biztosító pénzintézet olyan előszerződése / biztosítási ajánlata / előfedezeti igazolása kerül benyújtásra, amely részenként önállóan tartalmazza (és teljesíti) az alkalmassági követelményeket. A fenti P1., P2. ésP3. pontokban foglalt követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ezeknek
a követelményeknek az ajánlattevők egyike megfelel. A P2. és P3. pontban foglalt követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (azaz a külön-külön bemutatott alkalmassági mennyiségek összeadódhatnak).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az ajánlattevő (AT) az ajánlatkérő (AK) 69. §-a szerinti felhívására nyújtsa be M1. a R. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az alkalmassági követelmény igazolása kapcsán alkalmazásra kerül a R. 21. § (3a) bek., 23. §-a. Az ajánlattevő az ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében egyszerű nyilatkozatát benyújtani (az EKR-ben szereplő minta szerint). A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább 1 db a közbeszerzés tárgya (takarítási tevékenység ellátása az adott közbeszerzési rész műszaki leírása) szerinti referenciával, amely az 1. rész esetében legalább 100 m2 összterület takarítására vonatkozik, a 2. rész esetében legalább 3 500 m2 összterület takarítására vonatkozik, a 3. rész esetében legalább 1 200 m2 összterület takarítására vonatkozik, a 4. rész esetében legalább 3 500 m2 összterület takarítására vonatkozik, az 5. rész esetében legalább 500 m2 összterület takarítására vonatkozik, a 6. rész esetében legalább 4 500 m2 összterület takarítására vonatkozik, a 7. rész esetében legalább 750 m2 összterület takarítására vonatkozik, a 8. rész esetében legalább 600 m2 összterület takarítására vonatkozik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlattevő teljesítése az egyes közbeszerzési részekre önállóan elkészített "ellenőrzési protokoll" elnevezésű dokumentumban meghatározott szempontok szerint kerül értékelésre. Az ellenőrzési protokoll egyes rovataiban "+" jellel kerül rögzítésre az adott feladat elvégzése és annak minőségi megfelelősége. Az ellenőrzési protokoll egyes rovataiban "-" jellel kerül rögzítésre a feladat el nem végzése, vagy nem megfelelő minőségben történő elvégzése. Amennyiben a havi összesítésben a "-" jellel ellátott feladatok értékelése eléri az összes rovat 20 %-át, akkor az ajánlatkérő 20 %-os hibás teljesítési kötbér levonást alkalmaz a havi takarítási díjból. Amennyiben a "-" jellel ellátott feladatok értékelése eléri az összes rovat 30 %-át, akkor az ajánlatkérő 30 %-os hibás teljesítési kötbér levonást alkalmaz a havi takarítási díjból. Amennyiben a "-" jellel ellátott feladatok értékelése eléri az összes rovat 50 %-át, akkor az ajánlatkérő 50 %-os hibás teljesítési kötbér levonást alkalmaz a havi takarítási díjból. Az e feletti mérték esetén az ajánlatkérő eláll a szerződéstől.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenérték kiegyenlítése a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik. Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt a havi ellenértéket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint fizeti ki (a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül). A nyertes ajánlattevő havonta utólag nyújthat be számlát a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján kiállított teljesítési igazolás szerint.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szerv létrehozását a közös ajánlattevők részéről.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontására az EKR-ben kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm. rend. 15. §, 16. §, 20. § (15) bek., valamint a Kbt. 68.§ szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: lásd VI.3.12. pont
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) V. pont szerinti képlet.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Pontozási módszer és képlet: 1. Takarítási plusz feladatok vállalása (súlyszám: 5) pontintervallum: 0-100 / félévente folyosók gépi tisztítása (igen / nem) - 1. és 3-8. közbeszerzési rész esetében / félévente a járdák gépi tisztítása (igen / nem) - 2. közbeszerzési rész esetében / Igen válasz esetén az ajánlattevő 100 pontot kap, nem válasz esetén 1 pontot. / 2. Nettó ajánlati ár - Ft/fő/óra (súlyszám: 95) pontintervallum: 0-100 / Az 1-8. közbeszerzési rész esetében kerül alkalmazásra. / Pontozási képlet: P = ((Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb)) * (Pmax-Pmin) + Pmin / P = pontszám / Avizsgált = adott ajánlat (értékelésre kerülő díj Ft/fő/óra) / Alegkedvezőbb = az összes ajánlat közül a legalacsonyabb ajánlat (legalacsonyabb díj Ft/fő/óra) / Alegkedvezőtlenebb = az összes ajánlat közül a legmagasabb ajánlat (legmagasabb díj Ft/fő/óra) / Pmax=pontskála felső határa (100) / Pmin=pontskála alsó határa (0) / Az egyes értékelési részszempontokra szerzett pontszám a súlyszámokkal szorzásra és az így nyert összegek összeadásra kerülnek. A legmagasabb pontszámot elért ajánlat az eljárás nyertese. Az ajánlatkérő az összegezésben második helyezett ajánlatot megjelöli. / A teljesítési igazolás kiállítása havonta utólag a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint történik. Az ellenérték kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint történik. A fedezet a szerződés 2020/08/01-2020/12/31 időtartamára rendelkezésre áll. A 2021/01/01-2021/12/31 időtartamra a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint feltételesen kerül kiírásra. Az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt fog benyújtani és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján - amennyiben megkötésre kerül a szerződés - a 2021/01/01 - 2021/12/31 időtartamra szóló meghosszabbítás felfüggesztő feltétele lesz a támogatási igény pozitív elbírálása. Alkalmazandó a Kbt. 66. § (2), (4), (5) bek., 66. § (6) bek. a-b) pontok, 67. § (4) bek. A Kbt. 35. § (8) bek. 2. fordulata nem alk., 54. § és 75. § (2) bek. e) pont nem alk., de a Kbt. 81. § (4) és (5) bek alkalmazandó. Faksz: Fülöp Zoltán (1024 Bp., Kút u. 5.) lajstromszám: 706. A Kbt. 57. § (2) bek ., 131. § (4) bek. és 71. § (6) bek. második mondat alkalmazandó. Kbt. 66. § (1) és 68. § (2) bek. Csatolandó a. 321/2015 (X.30.) Korm.rend (Rend.) 13. § dok-kat (ha az eset fennáll, ellenkező esetben nemleges nyil. csat). Rend. 30. § (4) Bek. alkalmazandó, mert AK valamennyi alkalm. felt-nél szigorúbban állapította meg az AT alkalmasságát (Rend. 28. § (3) min-i.).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges