Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:12890/2020
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Dombóvár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dombóvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31506007
Postai cím: Szabadság Utca 18
Város: Dombóvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Péter
Telefon: +36 74564598
E-mail: jegyzo@dombovar.hu
Fax: +36 74564567
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dombovar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000533902020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000533902020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyermekétkeztetéshez étel-előállítási feladatok
Hivatkozási szám: EKR000533902020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-a és 21/B. §-a alapján Dombóvár Város Önkormányzata által biztosítandó intézményi és szünidei gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó ételkészítési, valamint ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó főző- és tálalókonyhák üzemeltetése, fejlesztése és felújítása.
Általános étkeztetés, azzal, hogy glutén érzékeny, tejfehérje allergiás, tejcukor érzékeny, ill. egyéb speciális étkeztetést adott esetben biztosítani kell.
A nyertes ajánlattevő szerződéses feladatát köteles a mindenkor hatályos, közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi jogszabály [a szerződéskötéskor hatályos 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet] és önkormányzati szabályok alapján ellátni, ideértve különösen a diétás étkezés jogszabály szerinti biztosításának kötelezettségét is.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyermekétkeztetéshez étel-előállítási feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55321000-6
További tárgyak:55322000-3
55520000-1
55523100-3
55524000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Dombóvár város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlattevő feladata Dombóvár Város oktatási és nevelési intézményeiben a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-a, 21/C. §-a alapján Dombóvár Város Önkormányzata által biztosítandó intézményi és szünidei gyermekétkeztetés.
Ezen belül feladata a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő Dombóvár, Földvár utcában található,1882/2 helyrajzi számú volt vasúti konyha főzőkonyhájának, valamint a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája, a Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, SZC Apáczai Szakközépisk. és az SZC HEMI tálalókonyhájának üzemeltetése.
Ajánlattevőnek kötelessége továbbá a Dombóvár 1882/2 helyrajzi szám alatti főzőkonyha (alapterülete 474 m2) közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott műszaki tartalom szerinti felújítása 2020.12.15. napjáig. AK felhívja AT figyelmét, hogy a szolgáltatás ellátására másik főzőkonyha nem kerül átadásra, csak a felújítandó Vasút konyha.
Adagszámok: (Megnevezés Étkezési éves adagszámok)
1. Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma:
ebéd: 1959
reggeli: 8811
ebéd: 8655
vacsora:6935
2. Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma:
ebéd: 5578
reggeli:1449
ebéd:1783
vacsora: 1.040
3. Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája
tízórai: 9816
ebéd: 10635
uzsonna: 9816
4. Dombóvári József Attila Általános Iskola
tízórai: 34596
ebéd: 67539
uzsonna: 34596
5. Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
tízórai: 32061
ebéd: 65996
uzsonna: 32061
6. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium
ebéd:
11-14 éves 10759
15-18 éves 1104
7. Dombóvári Szivárvány Óvoda
tízórai: 26288
ebéd: 26288
uzsonna:26288
8. Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája
tízórai: 16540
ebéd: 16540
uzsonna: 16540
9. Dombóvári Százszorszép Óvoda
tízórai: 18824
ebéd: 18824
uzsonna: 18824
10. Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolájának Telephelye
tízórai: 1271
ebéd: 1683
uzsonna: 1271
11. Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje
reggeli: 10714
tízórai: 10714
ebéd: 10714
uzsonna: 10714
Ajánlattevő köteles minden intézmény vonatkozásában a felmerülő diétás étkezéseket ellátni. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a korábbi évek gyakorlati tapasztalatai szerint a fenti adagszámoktól 20%-nál nagyobb eltérés egyik étkezési típus esetében sem várható.
Ajánlatkérő a szolgáltatás ellátásához a közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett főzőkonyhákat és tálalókonyhákat azok meglévő felszerelési eszközeivel és kapcsolódó helyiségeivel együtt nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja. Nyertes ajánlattevő köteles a rendelkezésére bocsátott helyiségeket bérbe venni, azokat a megkötött szerződésnek, a jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően működtetni, üzemeltetni.
További teljesítési helyszínek:
Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje 7200 Dombóvár, Kórház u. 35.
Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 7200 Dombóvár, Arany János tér 21.
Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma 7200 Dombóvár, Pannónia út 21.
Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 27.
Dombóvári József Attila Általános Iskola 7200 Dombóvár, Fő u. 42-44.
Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23.
Dombóvári Szivárvány Óvoda 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10.
Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája 7200 Dombóvár, Bezerédj utca 33.
Dombóvári Százszorszép Óvoda 7200 Dombóvár, III.34.
Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolájának Telephelye 7200 Dombóvár, Kinizsi utca 37.
Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje 7200 Dombóvár, Kórház u. 35.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 120 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Műszaki-szakmai alkalmasság igazolási módjai:
A Kbt. 114. § (2) bek negyedik mondata alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 67. § (1) bek szerinti nyilatkozatot, melyben kijelenti, hogy az általa igazolni kívánt M/1-M/3. számú műszaki és szakmai alkalmassági feltétel teljesül, annak megfelel.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-a alapján az alkalmassági követelmények részletes igazolására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia műszaki, illetve szakmai alkalmasságát:
M/1. Az ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban teljesített releváns szolgáltatásait, figyelemmel a Korm. rend 23. §-ában foglaltakra, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, vagy az ajánlattevő nyilatkozatával. [321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja, valamint Kbt. 114. § (2) bek. utolsó előtti mondata]
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak, illetve az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),
- a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,
- a szolgáltatás időtartamát és mennyiségét,
- a teljesítés (részteljesítés) idejét (teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év/hó-nap/nap formátumban),
- a referenciamunka tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő elfogadja az olyan szolgáltatást (referenciamunkát) is, melyet az ajánlattételkor még hatályos szerződés alapján nyújtottak, de a már teljesített szolgáltatás mindenben megfelel az alkalmassági feltételnek.
M/2. Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítványt / jegyzőkönyvet / , vagy ezzel egyenértékű tanúsítványt, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. [321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. c) pontja, valamint Kbt. 114. § (2) bek. utolsó előtti mondata], hogy rendelkezik az előírtakkal.
M/3. Az ajánlattevőnek a Korm. rend 21. § (3) bek b) pontja alapján az M/3. pont szerinti műszaki-alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével kell igazolnia, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. [321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja, valamint Kbt. 114. § (2) bek. utolsó előtti mondata]
A szakember bemutatása során a képzettséget és szakmai tapasztalatot alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó önéletrajza, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata csatolandó.
Ajánlatkérő az előírt gyakorlati időt az önéletrajz alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai tapasztalatot év, hónap, nap pontossággal kell feltüntetni. Az ajánlatkérő 1 hónap alatt 30 napos időtartamot ért. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember gyakorlati idejébe.
A szakmai önéletrajzban nyilatkozni kell arról, hogy a szakember az ajánlattevővel munkaviszonyban áll-e.
Alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7), (9) és (11)-(12) bek-ben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bek-ben,valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bek-ben foglaltak.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: 1./ Kizáró okok és igazolási módok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll [Kbt. 114. § (1) bekezdés].
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az AT-nek — a Kbt. 114. § (2), és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) szerint — nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bek g)-j), ka) és kc), m) és q) pontjának hatálya alá. Az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkoznia kell a tényleges tulajdonosáról.
Az alvállalkozók tekintetében a Kbt. 67. § (4) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) szerinti nyilatkozat benyújtása szükséges.
2./ Pénzügyi- és gazdasági alkalmassági követelmények:
P/1. AT alkalmatlan, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődjének számviteli törvény szerinti beszámolója szerint az üzemi (üzleti) eredménye az utolsó három lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt. (321/2015. KR. 19.§ (1) bek.b) pont)
A KR 19. § (2) bek. esetben (ha AT azért nem rendelkezik beszámolóval az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését) AT alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési szolgáltatások nyújtásából) származó - árbevétele nem éri el összesen a nettó 250.000.000,- Ft-ot.
P/2. AT alkalmatlan, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben az ált. forg. adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti (közétkeztetési szolg. nyújtásából származó) árbevétele a vizsgált években összesen nem éri el a 250.000.000,- HUF-ot. (321/2015. KR. 19.§ (1) bek.c) pont)
Ha az ajánlattevő a P/1. vagy P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Igazolási mód:
P/1. saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti mérleg és eredménykimutatásának benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
P/2.Az előző legfeljebb két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési szolg.) származó – ált. forg-i adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Részletek a KD-ben.
3./ Műszaki- és szakmai alkalmassági követelmények:
M/1. AT alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített
M/1.1. összesen legfeljebb 3 db megrendelőtől származó, nevelési és oktatási intézmények részére végzett közétkeztetési szolgáltatások jogszabály- és szerződésszerű elvégzését igazoló referenciával, amelyek legalább összességében 300 négyzetméter alapterületet érintő közétkeztetési fejlesztés (közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó építészeti, épületgépészeti, konyhatechnológia felújítás) jogszabály- és szerződésszerű elvégzését is magában foglalta.
M/1.2. összesen legfeljebb 3 db megrendelőtől származó, legalább az alábbi adagszámokat magában foglaló: 4-6 év korcsoport ebéd:300 adag/nap, és 7-14 év korcsoport ebéd: 330adag/nap; és 15-18 év korcsoport ebéd: 150 adag/nap elkészítését és legalább 8 szállítási, illetve tálalópont ellátását magában foglaló nevelési és oktatási intézmények részére jogszabály- és szerződésszerűen végzett közétkeztetési szolgáltatások nyújtására vonatkozó referenciával;
M/2. nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes:
M.2.1-2.4. pontoknál étkezési / közétkeztetési és diétás élelmezési alkalmazási területre vonatkozó nevezett MSZ vagy egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a leírt intézkedés részletes leírásával:
M/2.1. MSZ EN ISO 9001:2015 tanúsítvány, ill. nem csatolja a minőségbiztosítás megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását, és
M/2.2. MSZ EN ISO 22000:2005 tanúsítvány, ill. nem csatolja élelmiszer biztonság megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását, és
M/2.3 MSZ EN ISO 14001:2015 tanúsítvány, ill. nem csatolja a környezetvédelmi követelmények megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását, és
M/2.4. MSZ EN ISO 45001:2018 tanúsítvány, ill. nem csatolja a minőségbiztosítás megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását, vagy egyenértékű tanúsítvánnyal, ill. nem csatolja a munkahelyi egészségvédelem és biztonság megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását, és
M/2.5. a HACCP vagy egyenértékű minőségbiztosítási rendszer meglétéről szóló tanúsítvánnyal, ill. nem csatolja az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek részletes leírását.
M/3. AT alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik legalább
a) 1 fő élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök végzettséggel rendelkező, legalább 24 hónap gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
b) 1 fő szakács végzettséggel rendelkező, legalább 24 hónap gyermekétkeztetési gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
c) 1 fő diétás szakács végzettséggel rendelkező, legalább 24 hónap gyermekétkeztetési gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
d) 1 fő felsőfokú dietetikai végzettséggel rendelkező, legalább 24 hónap gyermekétkeztetési gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
A szakmai gyak. időtartama a végzettség megszerzésétől max. a jelen felhívás feladási napjáig terjedhet.
Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb a P/1.-P/2. és M/1-M/3. alkalmassági feltételek tekintetében.
Igazolási mód: II.2.14) pont
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek alapján a teljesítés Ajánlatkérő általi igazolását követően a jogszabályoknak megfelelően havonta kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. A havi elszámolás a ténylegesen nyújtott szolgáltatás alapján történik, a lemondások figyelembevételével. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (6) bek-ben foglaltakra.
A havi bérleti díjat az ajánlattevő havonta utólag 30 napos fizetési határidővel fizeti meg az ajánlatkérő részére. Szerződést megerősítő rendelkezések:késedelmi (1%), meghiúsulási (10MFt), hibás teljesítési (1Mft / 50.000Ft) kötbér. Jótállás (24 hó). A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. A fejlesztési kötelezettség keretében megvalósított infrastrukturális beruházásokat a felek a szerződés lejártakor nettó eszközértéken számolják el egymással.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempontok / súlyszámok:
1. Nettó ajánlati ár (70)
1.a) Előállítási díj egy évre vetített nettó összege (Ft) (65)
1.b) Diétás étkezés felára (%) (5)
Ért.mód: fordított arányosítás. Ezen szemponton belül az Ajánlatkérő a nettó előállítási díjat / diétás étkezés felárát veti össze és a Kbt. szabályai szerint a legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) preferálja.
A nettó előállítási díj meghatározása: Az értékelésre kerülő, egy évre vetített előállítási díjat az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Ártáblázat kitöltésével kell megadniuk nettó magyar forintban. Az ártáblázatban az ajánlattevőknek kizárólag a nettó előállítási egységárakat (nettó HUF/adag) kell kitölteniük, ezen cellák kitöltése alapján a táblázat kiszámolja az egy évre vetített előállítási díj nettó összegét (nettó Ft/év).
Az ajánlattevőknek tehát kizárólag a normál (nem diétás) étkezési típusokra vonatkozó nettó előállítási egységárakat (nettó HUF/adag) kell meghatározniuk. Az Ártáblázat mindösszesen során megjelenő értéket (nettó Ft/év) kell a felolvasólapon feltüntetni. Az ajánlatok értékelése során ez az összeg kerül egymással összehasonlításra.
2.a) Minta étlap megfelelősége (15)
Ért.mód.: relatív értékelés
A szakmai ajánlatnak minősülő étlapoknak és a hozzá tartozó dokumentumoknak az alábbiakat kell tartalmaznia:
Az ajánlattevő által nyújtott étkezések korcsoportonkénti energiatartalma egy főre a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 3. mellékletében feltüntetett energiaszükségleti értékek figyelembevételével naponta biztosítandó.
Az ajánlattevő köteles:
 20 napos mintaétlapot készíteni tavaszi időszakra, napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna) óvodás (4-6 éves) korcsoport számára.
 20 napos mintaétlapot készíteni tavaszi időszakra, napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna) általános iskolás (7-10 éves korcsoport számára).
 20 napos mintaétlapot készíteni tavaszi időszakra, napi egyszeri étkezésre (ebéd) általános iskolás (11-14 éves korcsoport számára).
 20 napos mintaétlapot készíteni tavaszi időszakra, napi egyszeri étkezésre (ebéd) gimnáziumi(15-18 éves) korcsoport számára.
A mintaétlapokon fel kell tüntetni minden étkezés számított energia-, fehérje-, zsír-, telített zsír-, szénhidrát-, hozzáadott cukor-, és sótartalmát, valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott allergén összetevőket.
Az óvodás és általános iskolás 7-10 éves korosztályok tekintetében a főétkezésen kívül a tízórai is komplett legyen.
Az étrend összeállításánál biztosítani kell, hogy az egymást követő kétszer tíz élelmezési nap főétkezéseiben és kisétkezéseiben egy ételsor csak egy alkalommal forduljon elő.
Az ételek jellegének megfelelő ízesítés előírt.
Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapokhoz tartozó étrend 1 személyes nyersanyagkiszabásait –
 étkezésenkénti bontásban, és
 az alapanyagokat 2x10 napos időszakra összesítve, továbbá
 „Összehasonlítás a hatályos rendelet mellékletének ajánlott energia- és tápanyag értékeivel”,
 „Összehasonlítás a hatályos rendelet mellékletének előírt értékeivel tíz élelmezési napra”,
 a változatossági mutatót és annak számítását igazoló kimutatást,
 minden étrend energia- és tápanyag-kimutatását étkezésenként és naponta, melyen fel kell tüntetni az alábbi adatokat ( energia (kcal, kJ), fehérje – állati és növényi fehérje (g), zsír – állati és növényi zsír (g), szénhidrát (g), Nátrium (mg), Kálcium (mg), SFA (g) )
Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapok által biztosított étrend 2x10 napra számított átlagos energiatartalmát (kcal), fehérje-, zsír- (feltüntetve a telített zsírtartalmat is), szénhidrát-, valamint a számított sótartalmat grammban kifejezve, ezenkívül az energiaszázalékban kifejezett zsírtartalmat és hozzáadott cukortartalmat tartalmazó kimutatást. Tartalmazza továbbá a tej-, tejtermékből származó kalcium összes mennyiségét (mg.).(„Összehasonlítás a hatályos rendelet mellékletének ajánlott energia- és tápanyag értékeivel”) Ezen kívül csatolnia szükséges minden korcsoport tekintetében egy-egy, a rendeleti megfelelőségnek való kimutatás igazolására vonatkozó táblázatot.(„Összehasonlítás a hatályos rendelet mellékletének előírt értékeivel tíz élelmezési napra”)
Ajánlattevőnek az étlapokat, és a tápanyag-kimutatásokat (napi és étkezésenkénti) word vagy excell formátumban is be kell nyújtania.
Az ellenőrzés alapját mindenkor az Ajánlattevő által elkészített étlaphoz tartozó és az ajánlatba becsatolt nyersanyag-kiszabások képezik.
A 2.a) pontban kizárólag a 4-6 éves korcsoport normál étlapja kerül pontozásra. A többi étlap (7-10 éves, 11-14 éves, 15-18 éves étlap) feleljen meg a hatályos 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendeletnek. Ezek az étlapok nem kerülnek pontozásra.
A 4-6 éves korcsoport napi háromszori étkezésre vonatkozó étlapját az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint pontozza. Az elérhető pontszámok érvényes ajánlat esetén: minimum 0 pont, maximum 15 pont (3x5-5pont).
2.b) Változatossági mutató (5)
Ért. módszer: egyenes arányosság
A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet előírásaira figyelemmel az étrend összeállításánál biztosítani kell, hogy a fenti változatossági mutató az egymást követő kétszer tíz élelmezési nap melegétkezéseinek vonatkozásában ne legyen kisebb 60-nál, és az egymást követő kétszer tíz élelmezési nap főétkezéseiben egy ételsor csak egy alkalommal forduljon elő.Fentieknek megfelelően a változatossági mutató értékelésére az ajánlattevő szakmai ajánlatában a 4-6, 7-10, 11-14 és 15-18 éves korcsoportra bemutatott 20 napos mintaétrend étlapjai alapján kerül sor. Összesen 4 db 20 napos mintaétrend változatossági mutatója alapján számítjuk a végső mutatószámot. A rendeletben foglaltaknak megfelelően az ajánlattevő által bemutatott változatossági mutató értéke minimum 60 kell, legyen a mintaétrend alapján.Azt az ajánlatot, melyben a változatossági mutató értéke 60-nál kevesebb, Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. Továbbiakban a különböző korcsoportok szerint bemutatott változatossági mutató értékek számtani átlagát véve, a bemutatott változatossági mutató értéke minimum 60 kell, legyen a mintaétrend alapján, így ez az érték kapja a minimum pontszámot (0 pont).A számítás utáni legmagasabb változatossági mutató értéket tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális értékelési pontszámot (100 pont) a többi ajánlat értékelési pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra.
Folytatás VI.3) pontban.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Folytatás IV.1.11) ponttól:
3. A szolgáltatás teljesítésében résztvevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (10)
a) Szakács végzettséggel rendelkező szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap mértékegységben meghatározva); Kbt. 77.§ (1) alapján: max. 60 hónap (5)
b) Diétás szakács végzettséggel rendelkező szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap mértékegységben meghatározva)
Ért. módszer: egyenes arányosítás
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja által adott lehetőség szerint az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok körében értékként tekinti a minél nagyobb szakmai tapasztalattal (többlettapasztalattal)rendelkező szakember bevonását, mellyel a szolgáltatás szakmai minősége és színvonala emelhető. Ajánlatkérő egyértelműen rögzíti, hogy jelen minőségi értékelési részszempont tekintetében, hogy az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember többlettapasztalatát értékeli és nem az azon felül bemutatott szakember tapasztalatát.
Az ajánlatkérő egyúttal felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 60 hónapot elérő, és az azt meghaladó mértékű többlettapasztalat az ajánlatok elbírálása során azonos (maximális) pontszámot kap. Azaz amennyiben valamelyik ajánlattevő szakembere 60 hónapot meghaladó mértékű többlettapasztalattal rendelkezik, az ajánlatkérő az arányosításánál legkedvezőbb tar-talmi elemként a 60 hónapot veszi figyelembe.
Az ajánlatkérő először az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszerek szerint, majd a kapott (két tizedes jegyig kerekített) értékelési pontszámokat értékelési szempontonként megszorozza az adott értékelési szempontra megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja. Az az ajánlat képviseli a legmagasabb ár/érték arányt, amelynek összpontszáma a legmagasabb. Az ajánlatkérő minden értékelési szem-pont tekintetében öt tizedes jegyre kerekíti a kapott pontszámokat, és az összpontszám is két tizedes jegyre kerül kerekítésre.
Egyéb Információk:
- Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték összege 2.500.000,- Ft. A befizetés helye: Dombóvár Város Önkormányzata. Fizetési számlaszám: 11746043-15415819. Befizetés igazolásának módja:
• átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat, egyszerű másolat) becsatolásával;
• pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szerződéssel való teljesítés esetén a garancia másolati példányával,
• biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény másolati példányával.
A Kbt. 41/A.§ (2) bekezdésalapján ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően előírja, hogy a garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
- AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-t alkalmazza.
- Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot. A Kbt. 66. § (6) bek. esetén a nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani.
- FAKSZ dr. Bakó Zoltán FAKSZ 00782; 7090 Tamási, Petőfi S. u. 12.;bakougyvediiroda@gmail.com.
- Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arány alapján történik. A tartalmi értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Az értékelési módszer: Az ár esetén fordított arányosítás, az 1. és 2. minőségi értékelési szempont esetén egyenes arányosítás.
- Az AT-nek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell az ártáblázatot, a 20 napos mintaétlapot készíteni tavaszi időszakra, napi háromszori étkezésre valamennyi korcsoport számára a KD-ba előírtak szerint. Ajánlattevőnek az étlapokat, és a tápanyag-kimutatásokat (napi és étkezésenkénti) word vagy excell formátumban is be kell nyújtania.
A szakember személyének meghatározása. Amennyiben a szakember személye az ajánlatban foglaltak alapján megállapítható, úgy az AT-i nyilatkozat hiánya / hiányossága hiánypótolható, az nem eredményezi automatikusan az ajánlat érvénytelenségét.
- Amennyiben AK gyermek- és közétkeztetési ellátási kötelezettsége bővül és/vagy az ellátási kötelezettség alá vont intézmények száma változik, akkor az AK a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat intézményi gyermekétkeztetési és/vagy közétkeztetési szolgáltatások megrendelése, valamint adott esetben az ezekhez kapcsolódó főző- és tálalókonyhák üzemeltetése, fejlesztése és felújítása tárgyában, a jelen eljárásban meghatározottakkal azonos feltételek szerint.
- Ajánlati kötöttség: ajánlattételi határidőtől számított 30 nap.
- AT nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
- AK gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé.
- AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
- AK előírja a PDF, valamint XLS vagy Word fájlformátum alkalmazását. A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható és olvasható. Titkosítás nem alkalmazható.
- Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68.§ (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)