Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:12931/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Balatonföldvár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Balatonföldvár, 398/1; 398/2; 400, 394 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Átrium 88 Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonföldvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15917357
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 1.
Város: Balatonföldvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Helena Zsuzsanna
Telefon: +36 74470699
E-mail: dr.horvath.helena@bujdosoiroda.com
Fax: +36 74470699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonfoldvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.balatonfoldvar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Balatonföldvár - Zöld Város II. - kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000023492020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Balatonföldvár Zöldváros program megvalósítása” című, TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002 kódszámú pályázat keretében kivitelezési munkák elvégzése, vállalkozási szerződés keretében
8623 Balatonföldvár, 400 helyrajzi szám alatti ingatlanon az építéshatóság szerint jóváhagyott dokumentáció szerint szabadtéri színpad épületegyüttes megújítása, átépítése. A tervezett építési munka során a megújuló, modernizált környezetbe nem illeszkedő meglévő épületek bontását követően lelátó-színpad-kiszolgáló épületegyüttes és különálló jegypénztár épület létesül. Az épületek összes hasznos alapterülete 1213,07 m2.
Szabadtéri színpad átépítéséhez tartozó út létesítése. A tervezett szabadtéri színpad északi oldalán közvetlenül az színpad mellett változó szélességben tehergépjármű terhelésre alkalmas beton burkolatú behajtó kerül kialakításra, mely a kapuig tart.
Kultkikötő csapadékvíz elvezetése, befogadó a Séd patak.
Megvalósulnak a Kultkikötő szabadtéri színpad környezetrendezési munkái, közvetlenül a Kultkikötő mellett található közpark (398/1 hrsz) fejlesztése, rózsalugas kialakítása, valamint az érintett ingatlanok egyes belső sétányainak újraszegélyezése a műszaki tervdokumentáció szerint. A közvilágítás részeként díszvilágítás kialakítás a rózsalugas környékére.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 576798100 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Balatonföldvár - Zöld Város II. - kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45112711-2
45212300-9
45231300-8
45236250-7
45262500-6
45300000-0
45310000-3
45315100-9
45330000-9
45350000-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Balatonföldvár, 398/1; 398/2; 400, 394 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
8623 Balatonföldvár, 400 helyrajzi szám alatti ingatlanon az építéshatóság szerint jóváhagyott dokumentáció szerint szabadtéri színpad épületegyüttes (szabadtéri színpad, jegypénztár, rózsalugas, kerítés és pergolás előtető) megújítása, átépítése. A tervezett építési munka során a megújuló, modernizált környezetbe nem illeszkedő meglévő épületek bontását követően lelátó-színpad-kiszolgáló épületegyüttes és különálló jegypénztár épület létesül. Az épületek összes hasznos(nettó) alapterülete 1213,07 m2.
Szabadtéri színpad átépítéséhez tartozó út létesítése. A tervezett szabadtéri színpad északi oldalán közvetlenül a színpad mellett változó szélességben tehergépjármű terhelésre alkalmas beton burkolatú behajtó kerül kialakításra, mely a kapuig tart.
Kultkikötő csapadékvíz elvezetése, befogadó a Séd patak.
Megvalósulnak a Kultkikötő szabadtéri színpad környezetrendezési munkái, közvetlenül a Kultkikötő mellett található közpark (398/1 hrsz) fejlesztése, rózsalugas kialakítása, valamint az érintett ingatlanok egyes belső sétányainak újraszegélyezése a műszaki tervdokumentáció szerint. A közvilágítás részeként díszvilágítás kialakítás a rózsalugas környékére.
JEGYPÉNZTÁR KIALAKÍTÁSA : 5,31/4,20 m mérettel + 26,59/2,89 m előtetővel.BÜFÉ TERÜLET KIALAKÍTÁSA : 6 DB BÜFÉEGYSÉG RÉSZÉRE, PERGOLÁVAL FEDETTEN, 75,01 m2 felülettel.FIX LELÁTÓ KIALAKÍTÁSA : 408 DB NÉZŐTÉRI ÜLŐHELLYEL, LELÁTÓ ALATTI GYERMEKSZÍNPADDAL, VIZESBLOKKOKKAL, IRODÁKKAL ÉS EGYÉB KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEKKEL, PONYVA FEDÉSSEL
NÉZŐTÉRI PONYVAFEDÉS KIALAKÍTÁSA : NAGYFESZTÁVÚ PONYVAFEDÉS KIALAKÍTÁSA, ACÉL SZERKEZETEN, 659,76 VETÜLETI m2 FELÜLETTEL.SZÍNPAD KIALAKÍTÁSA, átépítése, megújítása: ACÉL, SZERELT TARTÓSZERKEZETTEL, KÜLTÉRI BURKOLATTAL, 222,07 m2 ALAPTERÜLETTEL.SZÍNPADI PONYVAFEDÉS KIALAKÍTÁSA : NAGYFESZTÁVÚ PONYVAFEDÉS KIALAKÍTÁSA, ACÉL SZERKEZETEN, 310,18 VETÜLETI m2 FELÜLETTEL.ÖLTÖZŐ ÉS DÍSZLETRAKTÁR ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA : 2*78,17 m2 BRUTTÓ ALAPTERÜLETTEL.KERÍTÉS MEGÚJÍTÁSA : MEGLÉVŐ KERÍTÉS MEGÚJÍTÁSA, 200,77 fm HOSSZBAN.TELKEN BELÜLI ZÖLDFELÜLET KIALAKÍTÁSA : ZÖLDFELÜLET MEGÚJÍTÁSA, 1360,38 m2 FELÜLETTEL.TELKEN BELÜLI TÉRBURKOLAT KIALAKÍTÁSA : TÉRBURKOLAT KIALAKÍTÁSA, 1217,46 m2 FELÜLETTEL.Helyiséglista: lépcsőház 3 db,közlekedő 6 db,mosdó 6 db,wc blokk 2 db,öltöző 5 db, díszletraktár 1 db raktár 1 db, akadálymentes vizesblokk 2 db, jegypénztár 1 db,nézőtér 1 db,gyermekszínpad,színpad 1 db,mobil nézőtér 1 db,iroda 2 db, IT (rack) 1 db,dimmer h. 1 db.
2 fő betanítása egy hét időtartamban (5 munkanap, napi 4 óra, összesen 20 óra) a nyertes ajánlattevő feladata a projekt végén a beüzemelés során.
A részletes helyiséglistát külön dokumentum összefoglalóan is tartalmazza. Egyéb kiszolgáló helyiségek meghatározása: A lelátó alatti iroda, vizesblokk, gyerekszínpad funkcióba nem sorolható egyéb a tervek szerint kialakítandó helyiségek (raktár, közlekedő, öltöző, stb.) Ajánlatkérő (üzemeltető) határozza meg a betanítandó személyek számát. A megvalósuló létesítményt kompletten, 100 %-os kivitelezettség mellett, működőképes állapotban szükséges átadni, az összes mérési és beszabályozási jkv-el együtt.
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles. Ajánlatkérő az engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus építési napló vezetéséhez köti. A jogerős engedélyben szereplők betartása mellett kell megvalósítani a feladatot.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdése alapján, ha egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési termék került a tervben megjelölésre, az egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék műszakielőírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása. Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűségetajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott műszaki vezető / építésvezető szakember többlettapasztalata (min. 0., max. 36 hó) 1
2 Többletjótállás vállalása - előny a magasabb hónapban és egész számban megadva (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 1
3 Környezetvédelmi szempont (min. 0 db, max. 3 db)  1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: - Mobil lelátó székek, porszórt acél, vagy horganyzott acél felületű tartószerkezettel, műanyag ülő és háttámla felülettel, karfás kialakítással. Az ülőfelület felhajtható szerkezettel készül. A nézőtéri szék szélessége 44-50 cm, ülősíkjának magassága 42-45 cm. Felhajtott állapotban a szék mélységi mérete 20-22 cm. A nézőtéri szék terhelhetősége max. 130 kg. A nézőtér tartószerkezetéül egyedi a teljes mobil nézőteret alátámasztó, a nézőtéri szinteknek megfelelő lépcsőzésű acél alátámasztó szerkezet készítendő, az építész tervek szerinti járófelülettel. A nézőtéri acélszerkezet gyártmányterveit a kivitelzője készíti. Az acél szerkezet R60 tűzvédő festéssel készül, a tűzvédelmi műszaki leírás szerint., 486 fő befogadására.
- Műszaki specifikáció:
teherhordó szerkezete : egyedi acél szerkezet
teherhordó szerkezet felületkezelése : horganyzás, vagy mázolás
teherhordó szerkezet tűzállósága : A1 R60
lelátó járófelületének tűzállósága : Bfl-s1
lelátó felületének csúszásmentessége : min. R9
lelátó járófelületének anyaga : épített lelátóval azonos
lelátó korlátkialakítása : épített lelátóval azonos
lelátó oldalsó burkolata : világító tornyok perforált acéllemez burkolatával azonos kialakítású, fémlemez burkolat,
lelátó teherbírása : 4 KN/m2 hasznos terhelésre méretezett szerkezet
lelátó pontszerű terhelhetősége : 4,0 KN
lelátó korlátjainak vízszintes irányú teherbírása : 3,0 KN/fm
lelátó mozgatása : kézi
lelátó részekre oszthatósága : könnyebb mozgathatóság érdekében szükséges
Ajánlatkérő az opciós tétel lehívására bármikor jogosult a szerződés teljesítése során, a teljesítési határidő lejártát megelőző 90. napig.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002
II.2.9) További információ:
A II.2.7 pontban megadott szerződés időtartama a szerződés hatálybalépésétől kezdődik, melyre várhatóan az összegezés kiküldését követő 11. napon kerül sor.
Részajánlat kizárásának indoka: Az Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását.
A beruházással érintett terület egy egység. Részajánlattétel esetén az egyes kivitelezők felvonulási költsége növelné a beruházás összköltségét. A kivitelezők egymás zavarása, akadályoztatása nélkül nem lennének képesek a kivitelezési munkálatokat elvégezni - tekintettel arra is, a felvonulási terület korlátozott.
A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a technológiai rendszerek összetettsége, illetve ezek több szinten történő kapcsolódása, a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt - figyelembe véve az Ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait -, a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés.
A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a feladat egy munkaterülethez és egy épülethez kapcsolódik, melynek részekre bontása nem lehetséges, szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, jelentős többletköltséget jelentene, mind műszaki, mind garanciális szempontok miatt. Ajánlatkérő álláspontja tehát, hogy a beruházás jellegéből, komplexitásából adódóan jelen esetben részajánlattételi lehetőség nem biztosítható, a teljesítés nem osztható, az egy építési beruházásnak számít.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03297 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Balatonföldvár - Zöld Város II. - kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Átrium 88 Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32646074
Postai cím: Ringló Utca 74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: atrium88@hotmail.hu
Telefon: +36 309569574
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13593504243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 470563000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 576798100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Az ajánlati felhívás III.1.3) M1/A. pontja szerinti szerinti, műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek történő
megfelelés.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Átrium 88 Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32646074
Postai cím: Ringló Utca 74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13593504243

Hivatalos név: SPORTCHAMPION Sportszervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77141714
Postai cím: Móricz Zsigmond Tér 10. 3. emelet 4
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22741396205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges