Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:12933/2020
CPV Kód:33600000-6
Ajánlatkérő:Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Teljesítés helye:HU110,HU120,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU311,HU312,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61179686
Postai cím: Váci Út 73/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beleznai Gábor
Telefon: +36 12982509
E-mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu
Fax: +36 12982403
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.neak.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Új tételes elsz. HA-k beszerzése 10 részben 2019.
Hivatkozási szám: EKR000244282019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33600000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: szekukinumab
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU311,HU312,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: 9/1993. (IV.2.) NM rendelet 1/A. melléklet 3., 5. pontokban meghatározott intézmények köre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
• 9/1993. (IV.2) NM rendelet 1/A melléklete szerint a 3. pont és 5. pont támogatott indikációkban kerül beszerzésre Szekukinumab hatóanyag.;
• OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: 06067 szekukinumab;
• Keretmennyiség: 855 000,00 mg;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 195 - 473659

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: szekukinumab
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/09/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10867853
Postai cím: Dorottya Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@atlaspharma.hu
Telefon: +36 18153100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18153107
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 941466150 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33600000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33600000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU311,HU312,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: 9/1993. (IV.2.) NM rendelet 1/A. melléklet 3., 5. pontokban meghatározott intézmények köre.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
• 9/1993. (IV.2) NM rendelet 1/A melléklete szerint a 3. pont és 5. pont támogatott indikációkban kerül beszerzésre Szekukinumab hatóanyag.;
• OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: 06067 szekukinumab;
• Keretmennyiség: 855 000,00 mg;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 22 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1411208208
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10867853
Postai cím: Dorottya Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@atlaspharma.hu
Telefon: +36 18153100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18153107
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Ajánlatkérő élt a Keretmegállapodás 18.2 pontja szerinti szerződéshosszabbítás lehetőségével, ezáltal a Keretmegállapodás hatálya további 9 hónappal meghosszabbításra került 2021. március 17. napjáig tartó aktív, és 2021. július 17. napjáig tartó passzív időszakra.
Felek 2020. június 29. napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosították a Keretmegállapodást és a Keretmennyiséget megemelték. A módosítás az eredeti keretmegállapodásos érték 49,89 %-a, a Keretmegállapodás időbeli hatályát nem érintve kizárólag a veszélyhelyzet és járványhelyzet várható végéig feltétlenül szükséges gyógyszer mennyiségre terjed ki. A módosítás alapján a megemelt keretösszeg: nettó 1 411 208 208 Ft, a megemelt keretmennyiség: 1 281 600 mg. A Keretmegállapodás jelen módosítás során nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Kormány rendelettel veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött, melynek oka az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19). Magyarországon a közeljövőben várható a járvány tömeges megbetegedések szakaszába lépése, amelynek következtében a krónikus betegek fokozott, egyre nagyobb életveszélynek vannak kitéve. A veszélyeztetettség az onkológiai, hematológiai és gyulladásos betegségben szenvedőket érinti kiemelten, ezen betegkör kezeléséhez elengedhetetlenül és feltétlenül szükséges a terápiájukat alapját képező tételes elszámolású hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek folyamatos és biztonságos, természetben történő biztosítása az ellátó kórházak és a betegek részére. Fentiekre tekintettel a NEAK a folyamatos és biztonságos betegellátás érdekében több intézkedést is bevezetett annak érdekében, hogy a betegek minél kevesebb orvos-beteg találkozó alkalmával, az otthonuk minél kevesebb elhagyása mellett juthassanak hozzá az életmentő gyógyszeres terápiájukhoz. A fertőzésveszély csúcspontját megelőzően mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a betegek az életmentő terápiájukhoz a járvány lecsengéséig hozzájuthassanak, és csak a legszükségesebb esetekben kelljen felkeresni kezelőorvosukat. Az ehhez szükséges intézkedések egyike volt, hogy feloldásra került az egy havi gyógyszeres terápiához elegendő mennyiségű gyógyszer kiadásának korlátozása. A kockázatot jelentő kontaktálások és egészségügyi intézmények elkerülése érdekében a kijelölt kezelő centrumokban a kezelőorvosok élnek a NEAK által a pandémiás helyzetre tekintettel biztosított lehetőséggel, és betegeiket hosszabb időszakra látják el gyógyszerekkel, így csökkentve az orvos beteg találkozások számát. A korlátozás feloldásával az tapasztalható, hogy számos olyan beteg esetében, akinek a terápiája mellékhatások nélkül szakmai protokollban foglaltak szerint gond nélkül folytatható, a gyógyszerek kiadására 3 havi, vagy adott esetben 6 havi mennyiséggel került sor. Mindezek következtében az elmúlt időszakban jelentősen, előre nem látható mértékben és mennyiségben emelkedett a gyógyszerigény, amellyel előre sem az orvosszakma, sem a NEAK a jelenleg hatályos keretmegállapodások megkötésekor nem számolhatott.
A jelen Keretmegállapodás tárgyát képező, szekukinumab hatóanyagot tartalmazó, tételes elszámolás alá eső gyógyszer esetében a kezelés folyamatos biztosítása elengedhetetlen és szükséges, különösen a kialakult pandémiás helyzetre tekintettel. A kezelés megszakítása, elmaradása esetén a betegek állapotában visszafordíthatatlan állapotromlás állhat elő, biológia terápiás kezelések megszakítása esetén a betegek immunrendszerének legyengült állapota miatt akár az elhalálozás kockázata is felmerülhet, különös tekintettel a krónikus betegek járványügyi veszélyeztetettségére. A betegek folyamatos, hosszú távú kezeléseinek biztosítása sem a kezelő intézmények, sem az érintett orvosszakma, sem a finanszírozó NEAK számára előre nem tervezhető mértékben megnövekedett gyógyszermennyiség felhasználást indukált.
Sem a járvány kialakulása, sem európai terjedésének intenzitása előre nem volt látható, a tételes elszámolású gyógyszeres terápiás ellátásban azonban a járványügyi helyzet miatt, a veszélyhelyzettel közvetlen összefüggésben olyan – előre nem látható – többlet gyógyszerigények merültek fel, amelyek a jelenlegi keretmegállapodásos mennyiségek keretei között nem biztosíthatók, így a keretmegállapodások Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti módosítása vált szükségessége.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 941466150 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1411208208 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben