Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:12940/2020
CPV Kód:71356400-2
Ajánlatkérő:MVM NET Zrt.
Teljesítés helye:1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Generál-Telecom Mérnöki Szolgáltató Kft. (Generál-Telecom - Mátra-Phone közös ajánlattevők);Mátra-Phone Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Generál-Telecom - Mátra-Phone közös ajánlattevők);OT Industries - KVV Kivitelező Zrt. (OT Industries - KVV Kivitelező Zrt. és OT Industries Tervező Zrt. közös ajánlattevők);OT Industries Tervező Zrt. (OT Industries - KVV Kivitelező Zrt. és OT Industries Tervező Zrt. közös ajánlattevők);Sagemcom Magyarország Kft.;pro MONTEL Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM NET Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK24002
Postai cím: Róbert Károly körút 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bagi Ida
Telefon: +36 13043479
E-mail: ibagi@mvm.hu
Fax: +36 12020891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mvmnet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mvmnet.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a GINOP 3.4.3.-VEKOP-15-2016-00001 számú projekt keretében optikai hálózatok tervezésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356400-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás a GINOP 3.4.3.-VEKOP-15-2016-00001 számú projekt keretében optikai hálózatok tervezésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
GINOP-3.4.3.-VEKOP-15-2016-00001 támogatás terhére,
kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése érdekében
optikai hálózatok tervezési feladatainak ellátása Magyarország területén legfeljebb nettó
245.000.000,- HUF keretösszeg kimerüléséig.
A megkötésre kerülő keretmegállapodás részét képező projektekben az egyedi vállalkozási
szerződés(ek) teljesítésére vonatkozó konkrét feltételek a keretmegállapodásos eljárás 2. részében,
a verseny újranyitása során kerülnek meghatározásra.
A keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét munkára vonatkozó egyedi szerződések
műszaki tartalma előre nem meghatározható, az a tényleges beszerzési igény felmerülésétől függ.
Az elvégzendő munkák köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed a következő feladatok
ellátására:
Földalatti nyomvonal hálózatok tervezése
Földfeletti nyomvonal hálózatok tervezése
Optikai légkábelhálózatok tervezése
Belsőtéri hálózat tervezés
Engedélyezéssel kapcsolatos tervezési feladatok
Egyedi szaktervek készítése
Bontási tervek készítése
Tervezői művezetés
Az egyes tervezési szakaszok vonatkozásában a részletes feladatleírás az adott tervezési szakaszra
vonatkozó egyedi megrendelésben kerül meghatározásra.
A megkötendő keretmegállapodás érvényessége alatt előfordulhat, hogy Ajánlatkérő egyszerre
több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is ki kell tudnia elégítenie a nyertes ajánlattevőnek,
így a párhuzamos munkavégzés, több egyedi ajánlat egyidejű benyújtása és/vagy a különböző
munkák összehangolása, egyidejű lebonyolítása elvárás, ennek hiányában az ajánlatkérő
egyidejűleg fellépő több beszerzési igényét nem lehetne rugalmasan módon, kellő időben
(késedelem nélkül) kielégíteni.
Várhatóan a keretmegállapodás alapján történő tervezési munkák összmennyisége: 650 km optikai
hálózat tervezése, mely csupán nagyságrendet mutat, a pontos mennyiségek, a konkrét feladatok
ismeretében kerülnek meghatározásra.
A fenti munkamegjelölések kizárólag tájékoztató jellegűek. A tényleges tervezési munkák az egyedi
szerződésben kerülnek meghatározásra mind területileg, mind mennyiségileg. A tervezési terület
Magyarország teljes területét lefedi, de a területenkénti mennyiségmeghatározás a műszaki
leírásban csak tájékoztató jellegű, pontosítására a keretmegállapodás második részében kerül sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése” elnevezésű GINOP-3.4.3-VEKOP-15-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6200 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Keretmegállapodás a GINOP 3.4.3.-VEKOP-15-2016-00001 számú projekt keretében optikai hálózatok tervezésére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/04/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Generál-Telecom Mérnöki Szolgáltató Kft. (Generál-Telecom - Mátra-Phone közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyömrői út 154.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1183
Ország: HU
E-mail: generaltelecom.kft@upcmail.hu
Telefon: +36 703115748
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Mátra-Phone Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Generál-Telecom - Mátra-Phone közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Madách u. 11.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: HU
E-mail: matra-phone@vnet.hu
Telefon: +36 27351065
Internetcím(ek): (URL) elnokseg@kozbeszerzok.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: OT Industries - KVV Kivitelező Zrt. (OT Industries - KVV Kivitelező Zrt. és OT Industries Tervező Zrt. közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky u. 207.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
E-mail: kollare@otindustries.hu
Telefon: +36 14536565
Internetcím(ek): (URL) elnokseg@kozbeszerzok.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: OT Industries Tervező Zrt. (OT Industries - KVV Kivitelező Zrt. és OT Industries Tervező Zrt. közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Galvani u. 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: kollare@otindustries.hu
Telefon: +36 14536565
Internetcím(ek): (URL) elnokseg@kozbeszerzok.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Sagemcom Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 16/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: info@sagemcom.hu
Telefon: +36 13991020
Internetcím(ek): (URL) elnokseg@kozbeszerzok.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: pro MONTEL Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hegyalja út 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
E-mail: montel@hu.inter.net
Telefon: +36 14501424
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 245000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356400-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
GINOP-3.4.3.-VEKOP-15-2016-00001 támogatás terhére, kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése érdekében optikai hálózatok tervezési feladatainak ellátása Magyarország területén legfeljebb nettó 245.000.000,- HUF keretösszeg kimerüléséig.
A megkötésre kerülő keretmegállapodás részét képező projektekben az egyedi vállalkozási szerződés(ek) teljesítésére vonatkozó konkrét feltételek a keretmegállapodásos eljárás 2. részében, a verseny újranyitása során kerülnek meghatározásra.
A keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét munkára vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma előre nem meghatározható, az a tényleges beszerzési igény felmerülésétől függ.
Az elvégzendő munkák köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed a következő feladatok ellátására:
Földalatti nyomvonal hálózatok tervezése
Földfeletti nyomvonal hálózatok tervezése
Optikai légkábelhálózatok tervezése
Belsőtéri hálózat tervezés
Engedélyezéssel kapcsolatos tervezési feladatok
Egyedi szaktervek készítése
Bontási tervek készítése
Tervezői művezetés
Az egyes tervezési szakaszok vonatkozásában a részletes feladatleírás az adott tervezési szakaszra vonatkozó egyedi megrendelésben kerül meghatározásra.
A megkötendő keretmegállapodás érvényessége alatt előfordulhat, hogy Ajánlatkérő egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is ki kell tudnia elégítenie a nyertes ajánlattevőnek, így a párhuzamos munkavégzés, több egyedi ajánlat egyidejű benyújtása és/vagy a különböző munkák összehangolása, egyidejű lebonyolítása elvárás, ennek hiányában az ajánlatkérő egyidejűleg fellépő több beszerzési igényét nem lehetne rugalmasan módon, kellő időben (késedelem nélkül) kielégíteni.
Várhatóan a keretmegállapodás alapján történő tervezési munkák összmennyisége: 650 km optikai hálózat tervezése, mely csupán nagyságrendet mutat, a pontos mennyiségek, a konkrét feladatok ismeretében kerülnek meghatározásra.
A fenti munkamegjelölések kizárólag tájékoztató jellegűek. A tényleges tervezési munkák az egyedi szerződésben kerülnek meghatározásra mind területileg, mind mennyiségileg. A tervezési terület Magyarország teljes területét lefedi, de a területenkénti mennyiségmeghatározás a műszaki leírásban csak tájékoztató jellegű, pontosítására a keretmegállapodás második részében kerül sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 245000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Generál-Telecom Mérnöki Szolgáltató Kft. (Generál-Telecom - Mátra-Phone közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyömrői út 154.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1183
Ország: HU
E-mail: generaltelecom.kft@upcmail.hu
Telefon: +36 703115748
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Mátra-Phone Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Generál-Telecom - Mátra-Phone közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Madách u. 11.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: HU
E-mail: matra-phone@vnet.hu
Telefon: +36 27351065
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: OT Industries - KVV Kivitelező Zrt. (OT Industries - KVV Kivitelező Zrt. és OT Industries Tervező Zrt. közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky u. 207.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
E-mail: kollare@otindustries.hu
Telefon: +36 14536565
Internetcím(ek): (URL) elnokseg@kozbeszerzok.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: OT Industries Tervező Zrt. (OT Industries - KVV Kivitelező Zrt. és OT Industries Tervező Zrt. közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Galvani u. 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: kollare@otindustries.hu
Telefon: +36 14536565
Internetcím(ek): (URL) elnokseg@kozbeszerzok.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Sagemcom Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 16/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: info@sagemcom.hu
Telefon: +36 13991020
Internetcím(ek): (URL) elnokseg@kozbeszerzok.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: pro MONTEL Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hegyalja út 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
E-mail: montel@hu.inter.net
Telefon: +36 14501424
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/04/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A keretmegállapodás
3.2. pontja a módosítás során törlésre került. A törölt 3.2. pont tartalma arra, vonatkozott hogy a keretmegállapodás alapján megkötésre került egyedi szerződésekben rögzített teljesítési határidők nem haladhatják meg a keretmegállapodás időhatályát.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A keretmegállapodás alapján megkötött egyedi tervezési szerződésekben rögzített tervezői művezetési feladatok egy része kizárólag a keretmegállapodás időhatályát követően lehet teljesíteni.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 245000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 245000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben