Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:12964/2020
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, 9400 Sopron, Deák tér 78. hrsz.: 2576/10 és Király Jenő utca 34. hrsz.: 2576/9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Horváth Color Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64637802
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárvári Szabolcs
Telefon: +36 99515413
E-mail: jegyzo@sopron-ph.hu
Fax: +36 99515244
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopron.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iskolák energetikai korszerűsítése II.
Hivatkozási szám: EKR000107172018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Deák Téri Általános Iskola
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39715000-7
További tárgyak:45110000-1
45200000-9
45262500-6
45262690-4
45300000-0
45311200-2
45312310-3
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45453100-8
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Magyarország, 9400 Sopron, Deák tér 78. hrsz.: 2576/10
és Király Jenő utca 34. hrsz.: 2576/9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Régi épület:
- Homlokzati, faszerkezetű nyílászárók (65db) felújítása és korszerűsítése (egyes ablakszárnyak újragyártása, hőszigetelő üvegezéssel, tömítőprofil beépítésével).
- 413 m2 nyílászáró teljes cseréje (3rétegű üvegezésű) ablakokra, a hozzá tartozó kieg. épületelemek építésével, cseréjével.
- Az épület műeml. véd. alatt áll, emiatt a zárófödémek (és a csatlakozó falszakaszok) belső oldalról kapnak utólagos hőszigetelést, gipszkarton burkolattal, 670 m2es felületen.
- Új, energiatakarékos világítási rendsz. kiépítése, új vezetékezéssel és kapcsolókkal.
- 240 m2es, alacsonyhajlású tetőfelületen a meglévő csapadékvíz elleni szigetelés javítása bitumenes lemezzel.
- Az épületgépészet fűtési és HMV rendszerének korszerűsítése: a fűtési vezetékek, radiátorok lecserélése, termosztatikus szabályozófejjel felszerelve, a távhőellátás fogadó gépészeti elemeinek korszerűsítése (új, 300kW teljesítményű, kompakt hőközpont), új melegvíztároló tartály telepítése.
- A gépészeti felújítás során a fűtési energiát nem kell megváltoztatni.
- A lépcsőházban hő- és füstelvezető rendsz. kiépítése a meglévő nyílászárók felhasználásával.
- Az épület – az átalakítás mértékének megfelelően szükséges – hatályos tűzvéd. jogsz.-nak történő megfeleltetése.
- A műeml. épületen végzett felújítási munkával, a műeml. szakmunkával (ablakcsere) érintett alapterület nagysága: 1574m2. A műeml. védettség miatt minden beépítésre kerülő anyagot, és építési technológiát a kulturális és örökségvéd. hatósággal egyeztetni és engedélyeztetni kell, továbbá a 266/2013(VII.11.)Korm.r. szerinti MV-É-M vagy azzal egyenértékű építési szakterület felelős műszaki vezető szükséges.
Új épület:
- Az épület homlokzatán utólagos hőszigetelő vakolatrendsz. készítése 842m2-es felületen (a kiegészítő épületelemek építésével, cseréjével).
- A homlokzati nyílászárók (a legújabb, 6éve épített éttermi épületrész kivételével, összesen 554m2 felülettel) korszerű (3rétegű üvegezésű), műanyag szerkezetű ablakokra cserélése, a hozzá tartozó kieg. épületelemek építésével, cseréjével.
- A lapostető 1680m2es felületének hőszigetelése, PVC anyagú csapadékvíz elleni lemezszigeteléssel, a meglévő szigetelésre ráépítve.
- Az épületgépészet fűtési rendsz. korszerűsítése: a fűtési vezetékek, radiátorok lecserélése termosztatikus szabályozófejjel felszerelve, a távhőellátás fogadó gépészeti elemeinek korszerűsítése, a szolgálati lakás kazánjának lecserélése.
- A gépészeti felújítás során a fűtési energiát nem kell megváltoztatni.
- A lépcsőházban hő- és füstelvezető rendsz. kiépítése a meglévő nyílászárók felhasználásával.
- Az épület – az átalakítás mértékének megfelelően szükséges – hatályos tűzvéd. jogsz.-nak történő megfeleltetése.
- A meglevő villámvédelmi rendsz. lebontása, és az új rendsz. kiépítése – szaktervező által tervezett módon – a felújítással párhuzamosan.
- Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendsz. kiépítése, a tetőn elhelyezett 30db 270-275Wp teljesítményű napelemmel, összesen 7,6kW teljesítménnyel, a saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.
- A projekt tartalmaz projektarányos akadálymentesítést: az akadálymentes használathoz szükséges, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesített WC és bejárat kialakítása, a meglévő rámpa átépítése, veszélyjelző sáv felfestése. Az akadálymentességi követelményekkel kapcsolatban a TOP6.5.1-15 pályázat elvárásait teljes körűen figyelembe kell venni.
- Műeml. körny.-ben álló épület - a műeml. szakmunkával (ablakcsere) érintett alapterület nagysága: 1895m2.
A felújításhoz kapcsolódóan, kiegészítő építési tevékenységek (elektromos, felületképzés, stb.) elvégzése is szükséges.
A felújítás során a pályázat műszaki elvárások fejezetében foglaltakat teljes körűen figyelembe kell venni.
További részletek a Műszaki Leírásban és a Közbeszerzési dok.-ban.
A megnevezett konkrét gyártmányok/típusok helyett, azokkal mindenben egyenértékű gyártmányok/típusok is alkalmazhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1.-15-SP1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20895 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Deák Téri Általános Iskola
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Horváth Color Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68188425
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 2.
Város: Gyóró
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9363
Ország: Magyarország
E-mail: horvathcolor@m-kabel.hu
Telefon: +36 209254241
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 371630787
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39715000-7
További tárgyak:45110000-1
45200000-9
45262500-6
45262690-4
45300000-0
45311200-2
45312310-3
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45453100-8
45421100-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Magyarország, 9400 Sopron, Deák tér 78. hrsz.: 2576/10
és Király Jenő utca 34. hrsz.: 2576/9.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Régi épület:
- Homlokzati, faszerkezetű nyílászárók (65db) felújítása és korszerűsítése (egyes ablakszárnyak újragyártása, hőszigetelő üvegezéssel, tömítőprofil beépítésével).
- 413 m2 nyílászáró teljes cseréje (3rétegű üvegezésű) ablakokra, a hozzá tartozó kieg. épületelemek építésével, cseréjével.
- Az épület műeml. véd. alatt áll, emiatt a zárófödémek (és a csatlakozó falszakaszok) belső oldalról kapnak utólagos hőszigetelést, gipszkarton burkolattal, 670 m2es felületen.
- Új, energiatakarékos világítási rendsz. kiépítése, új vezetékezéssel és kapcsolókkal.
- 240 m2es, alacsonyhajlású tetőfelületen a meglévő csapadékvíz elleni szigetelés javítása bitumenes lemezzel.
- Az épületgépészet fűtési és HMV rendszerének korszerűsítése: a fűtési vezetékek, radiátorok lecserélése, termosztatikus szabályozófejjel felszerelve, a távhőellátás fogadó gépészeti elemeinek korszerűsítése (új, 300kW teljesítményű, kompakt hőközpont), új melegvíztároló tartály telepítése.
- A gépészeti felújítás során a fűtési energiát nem kell megváltoztatni.
- A lépcsőházban hő- és füstelvezető rendsz. kiépítése a meglévő nyílászárók felhasználásával.
- Az épület – az átalakítás mértékének megfelelően szükséges – hatályos tűzvéd. jogsz.-nak történő megfeleltetése.
- A műeml. épületen végzett felújítási munkával, a műeml. szakmunkával (ablakcsere) érintett alapterület nagysága: 1574m2. A műeml. védettség miatt minden beépítésre kerülő anyagot, és építési technológiát a kulturális és örökségvéd. hatósággal egyeztetni és engedélyeztetni kell, továbbá a 266/2013(VII.11.)Korm.r. szerinti MV-É-M vagy azzal egyenértékű építési szakterület felelős műszaki vezető szükséges.
Új épület:
- Az épület homlokzatán utólagos hőszigetelő vakolatrendsz. készítése 842m2-es felületen (a kiegészítő épületelemek építésével, cseréjével).
- A homlokzati nyílászárók (a legújabb, 6éve épített éttermi épületrész kivételével, összesen 554m2 felülettel) korszerű (3rétegű üvegezésű), műanyag szerkezetű ablakokra cserélése, a hozzá tartozó kieg. épületelemek építésével, cseréjével.
- A lapostető 1680m2es felületének hőszigetelése, PVC anyagú csapadékvíz elleni lemezszigeteléssel, a meglévő szigetelésre ráépítve.
- Az épületgépészet fűtési rendsz. korszerűsítése: a fűtési vezetékek, radiátorok lecserélése termosztatikus szabályozófejjel felszerelve, a távhőellátás fogadó gépészeti elemeinek korszerűsítése, a szolgálati lakás kazánjának lecserélése.
- A gépészeti felújítás során a fűtési energiát nem kell megváltoztatni.
- A lépcsőházban hő- és füstelvezető rendsz. kiépítése a meglévő nyílászárók felhasználásával.
- Az épület – az átalakítás mértékének megfelelően szükséges – hatályos tűzvéd. jogsz.-nak történő megfeleltetése.
- A meglevő villámvédelmi rendsz. lebontása, és az új rendsz. kiépítése – szaktervező által tervezett módon – a felújítással párhuzamosan.
- Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendsz. kiépítése, a tetőn elhelyezett 30db 270-275Wp teljesítményű napelemmel, összesen 7,6kW teljesítménnyel, a saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.
- A projekt tartalmaz projektarányos akadálymentesítést: az akadálymentes használathoz szükséges, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesített WC és bejárat kialakítása, a meglévő rámpa átépítése, veszélyjelző sáv felfestése. Az akadálymentességi követelményekkel kapcsolatban a TOP6.5.1-15 pályázat elvárásait teljes körűen figyelembe kell venni.
- Műeml. körny.-ben álló épület - a műeml. szakmunkával (ablakcsere) érintett alapterület nagysága: 1895m2.
A felújításhoz kapcsolódóan, kiegészítő építési tevékenységek (elektromos, felületképzés, stb.) elvégzése is szükséges.
A felújítás során a pályázat műszaki elvárások fejezetében foglaltakat teljes körűen figyelembe kell venni.
További részletek a Műszaki Leírásban és a Közbeszerzési dok.-ban.
A megnevezett konkrét gyártmányok/típusok helyett, azokkal mindenben egyenértékű gyártmányok/típusok is alkalmazhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 374178132
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Horváth Color Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68188425
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 2.
Város: Gyóró
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9363
Ország: Magyarország
E-mail: horvathcolor@m-kabel.hu
Telefon: +36 209254241
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződésmódosítás keretében, az ellenszolgáltatás összegének a megnövekedésének az oka a megváltozó műszaki tartalom. A megnövekedett ellenszolgáltatás összege összefüggésben van a felmerülő munkálatok ellátásának a költségével, az a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott szakmai ajánlata és a felmerülő új, a korábbi szakmai ajánlatban nem szereplő munkálatok kapcsán (üveg fóliázás és a radiátorok) a Megrendelő által kért árajánlata alapján került kialakításra.
A eredeti Vállalkozási szerződés szerinti ellenérték nettó 371.630.787,- Ft volt, míg a tárgyi szerződésmódosítás kapcsán felmerülő plusz költség nettó 1.497.345,- Ft (fogyasztó mérő szekrények) + nettó 1.050.000,-Ft (egyéb elmaradó és pótmunkák), azaz nettó 2.547.345,-Ft. Megállapítható, hogy a műszaki tartalom módosítása kapcsán felmerülő többlet érték az eredeti szerződéses ellenérték 0,69 %-a, azaz az ellenértéknövekedés nem éri el a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott, 15%-os korlátot, továbbá az eredeti szerződés vonatkozásában első alkalommal kerül sor módosításra, így nem szükséges semmilyen egyéb értékkel egybeszámítani sem.
A szerződésmódosítás keretében megváltozó műszaki tartalom nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, mivel a felmerülő munkálatok mind az eredeti Vállalkozási szerződés tárgyához, azaz a Deák Téri Általános Iskola energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódónak (azokat kiegészítik) [tárgyi szerződésmódosítás 9. sz. melléklete – Műszaki ellenőri nyilatkozat – pótmunkákról és a teljesítési határidő vonatkozásában]
A teljesítési határidő módosítása szorosan kapcsolódik a szerződés műszaki tartalmának a módosításához (fogyasztó mérő szekrények) és az ehhez kapcsolódó vállalkozói díjmódosításhoz figyelemmel arra, hogy az a felmerülő pótmunkák időigényéhez kapcsolódik.[tárgyi szerződésmódosítás 9. sz. melléklete – Műszaki ellenőri nyilatkozat – pótmunkákról és a teljesítési határidő vonatkozásában]
A 60 nap többlet teljesítési határidő igény az alábbiak szerint tevődik össze:
- tervezés: 14 nap
- gyártás: 35 nap
- bontás: 3 nap
- építés és beüzemelés: 8 nap
Összesen: 60 nap
Folytatás: "VII.1) További információk:" pontban
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződ módosítására a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján került sor a tárgyi hirdetmény "VII.1) További információk" és "VI.2.1) A módosítások ismertetése" pontjaiban foglaltak szerint.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 371630787 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 374178132 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
"VI.2.1) A módosítások ismertetése" pont folytatása
1. A Vállalkozási szerződés 3.1. pontja kerül módosításra az alábbiak szerint:
Eredeti szerződéses feltétel:
A Vállalkozót a jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, valamint a 2.3. pont szerinti határidőben való teljesítése esetén az alábbi vállalkozási díj illeti meg:
Nettó vállalkozási díj: 371.630.787,-Ft
Bruttó vállalkozási díj: 471.971.099,-Ft
Módosított szerződéses feltétel:
A Vállalkozót a jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, valamint a 2.3. pont szerinti határidőben való teljesítése esetén az alábbi vállalkozási díj illeti meg:
Nettó vállalkozási díj: 374.178.132,-Ft
Bruttó vállalkozási díj: 475.206.227,-Ft
2. A Vállalkozási szerződés 2.3. pontja kerül módosításra az alábbiak szerint:
Eredeti szerződéses feltétel:
A munka befejezésének időpontja a munkaterület átadás – átvételétől számított: 365 naptári nap.
Módosított szerződéses feltétel:
A munka befejezésének időpontja a munkaterület átadás – átvételétől számított: 365 + 60 naptári nap.
3. A műszaki tartalom az alábbiak szerint módosul:
A tárgyi szerződésmódosítás 4. és 7. sz. mellékleteként csatolt árajánlatokban foglaltak szerint.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben