Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:12974/2020
CPV Kód:60000000-8
Ajánlatkérő:Budapesti Operettszínház
Teljesítés helye:HU, CZ0, SK, AT, RO, PL, ES, DE, IT, FR, UK, NL, BE, LU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:„Örökmozgó 90” Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Operettszínház
Nemzeti azonosítószám: AK15846
Postai cím: Nagymező utca 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Somfai Péter
Telefon: +36 1 4722030
E-mail: muszak@operett.hu
Fax: +36 14722030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.operett.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.operett.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „A Budapesti Operettszínház díszleteinek, kellékeinek, eszközeinek közúti szállítása Magyarországon és külföldön
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Budapesti Operettszínház díszleteinek, kellékeinek, eszközeinek közúti szállítása Magyarországon és külföldön
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU, CZ0, AT, SK, RO, PL, DE, IT, FR, UK, NL, BE, LU, ES A teljesítés fő helyszíne: 1. rész: HU, SK, CZ, AT, Horvátország, RO, Ukrajna, Oroszország, Lengyelország, Németország, Svájc, Olaszország, Franciaország, UK, NL, Belgium, Luxemburg, Spanyolország, Bosznia-Hercegovina
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. rész:
A Budapesti Operettszínház díszleteinek, kellékeinek, eszközeinek közúti szállítása Budapest területén belül, Magyarországon és külföldön 1 tonnás, 3,5 - 7,5 tonnás és a 7,5 - 12 tonnás szállítójárművel 3 évre összesen: 1047 db fuvar.
Tételesen:
Vendégjátékok (összesen: 228 db fuvar):
7,5 t - 12 t: 132 db fuvar
3,5 t: 48 db fuvar
1 t: 48 db fuvar
Budapesten belüli díszletszállítások (összesen: 819 db fuvar):
7,5 t - 12 t: 711 db fuvar
3,5 t: 108 db fuvar
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 122 - 247416

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: A Budapesti Operettszínház díszleteinek, kellékeinek, eszközeinek közúti szállítása Magyarországon Rész száma: 1. Elnevezés:
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: „Örökmozgó 90” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zab u. 12. 4. em. 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail: szasztruck1@t-online.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) -
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 40000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész:
Módosítás aláírásának dátuma: 2020.06.18.
VII.2.2) folytatása:
Felek a keretösszeget az egyes részek vonatkozásában az alábbiakban határozzák meg:
a) 1. rész esetén a nettó 40.000.000.-Ft, azaz Negyvenmillió-forint
Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés megszűnése a fentiek szerint egy meghatározott időpontban csak az egyik rész vonatkozásában következik be, akkor a szerződéses jogviszony a másik rész vonatkozásában fennmarad.”
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb rendelkezései változatlanok azzal, hogy
a) azokat a jelen okiratban, illetve a Szerződés hatályba lépését követően bekövetkezett jogszabály módosításokra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni,
b) a 9. pontban rögzített kapcsolattartók személyében időközben részleges változás történt, amiről a Felek tájékoztatták egymást; az e körben bekövetkező változások külön okiratot szerződésmódosítást nem tesznek szükségessé, azokat a Felek kölcsönös tájékoztatási kötelezettségük keretében kezelik.
Figyelemmel „A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről” (KÉ. 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) c. iratban foglaltakra - azaz, hogy keretszerződés esetén nem jelentősnek minősül a szerződés időtartamának nem jelentős módosítása - a Felek jelen szerződésmódosítást a Kbt. 141.§ (6) bekezdésre alapozzák, figyelemmel arra, hogy:
a. a módosítás általánosságban nem minősül lényegesnek, továbbá
b. a tárgyi módosítás olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, továbbá
c. a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, hiszen a sem az ellátandó feladat, sem az ellenérték nem változik, és egyebekben sem válik a nyertes ajánlattevő részére könnyebbé a teljesítés, továbbá
d. a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre egyáltalán nem terjeszti ki.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60000000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60000000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU, CZ0, SK, AT, RO, PL, ES, DE, IT, FR, UK, NL, BE, LU A teljesítés fő helyszíne: 1. rész: HU, SK, CZ, AT, Horvátország, RO, Ukrajna, Oroszország, Lengyelország, Németország, Svájc, Olaszország, Franciaország, UK, NL, Belgium, Luxemburg, Spanyolország, Bosznia-Hercegovina
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész:
A Budapesti Operettszínház díszleteinek, kellékeinek, eszközeinek közúti szállítása Budapest területén belül, Magyarországon és külföldön 1 tonnás, 3,5 - 7,5 tonnás és a 7,5 - 12 tonnás szállítójárművel 3 évre összesen: 1047 db fuvar.
Tételesen:
Vendégjátékok (összesen: 228 db fuvar):
7,5 t - 12 t: 132 db fuvar
3,5 t: 48 db fuvar
1 t: 48 db fuvar
Budapesten belüli díszletszállítások (összesen: 819 db fuvar):
7,5 t - 12 t: 711 db fuvar
3,5 t: 108 db fuvar
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 40 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 40000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: „Örökmozgó 90” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zab u. 12. 4. em. 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail: szasztruck1@t-online.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) -
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek rögzítik, hogy az alapszerződés eddig még nem került módosításra, továbbá, hogy az alapszerződés jelen szerződés létrejöttének napján hatályban van.
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés keretösszeget határozott meg mind a közbeszerzés 1. része, mind a 2. része vonatkozásában. Felek azt is rögzítik, hogy a két rész vonatkozásában ugyanazon iratban hozták létre a jogviszonyokat.
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő működését érdemben befolyásolja (akadályozza) a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet, továbbá a kapcsolódó jogszabályokban bevezetett egyéb rendelkezések. Fentiek alapján a fenti intézkedések hatálya alatt a Megrendelő tevékenysége szünetel, így nem merülnek fel az alapszerződés tárgyi hatálya alá tartozó feladatok, így nem kerül a keretszerződésben meghatározott keret a szerződés eredeti időtartama alatt kimerítésre
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az alapszerződés 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ Jelen szerződést Felek határozott időtartamra, a szerződés aláírásától számított 40 hónapos időtartamra hozzák létre azzal, hogy a fenti időtartamon belül az adott rész vonatkozásában megszűnik a szerződés azon a napon, amikor az adott részre vonatkozó keretösszeg kimerül, vagy annak fel nem használt része olyan összegre csökken, amely már nem fedezné további (soron következő) fuvarozási feladat ellenértékét (ehhez Vállalkozó a keretösszeg alakulására vonatkozó naprakész nyilvántartást vezet, és annak alakulásáról folyamatosan tájékoztatja megrendelőt); ez utóbbi esetben a felek a szerződés adott részre vonatkozó megszűnésének időpontját külön iratban rögzítik, amely csak deklarálja, de nem eredményezi a szerződés megszűntetését.
Folytatás: VI.3) pontban.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 40000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 40000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben