Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:12989/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Népegészségügyi Központ
Teljesítés helye:1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. "A" épület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:System Bau Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Népegészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80204561
Postai cím: Albert Flórián Út 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Müller Cecília
Telefon: +36 14761100
E-mail: tisztifoorvos@nnk.gov.hu
Fax: +36 14761390
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nnk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: nyomdaüzem átalakítása
Hivatkozási szám: EKR001563072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlattevő (vállalkozó) feladatát képezik az „A” épület alagsorában jelenleg is működő nyomda átalakítása és bővítése,, új feladatok végzésére alkalmassá tétele, a nyomda területének előkészítése az új nyomdai berendezések fogadására. A tervek szerinti kiviteli munkák tartalmazzák az alagsori épületrész terveken bejelölt helységeinek teljeskörű építész, elektromos és részbeni gépészeti átalakítási, felújítási munkáit. Az egyes szakágak műleírásait az illetékes tervdokumentációk részletesen tartalmazzák.
A külső munkák célja a nyomda megközelítésének és a feltöltés megoldása tehergépjárművel, a papíráru raklapos lejuttatása az udvari szintről nyomda szintjére és a borítékolt nyomdai végtermékek elszállítása.
Mennyiségi adatok: - belső munkák
270 m2 hasznos alapterületű nyomdahelyiség és kapcsolódó helyiség (irodahelyiség) korszerűsítése, felújítása az alábbi kivitelezési munkálatok elvégzésével; kőműves, burkoló, festés-mázolás, épületgépész, elektromos (erős és gyenge áram) munkák, valamint a kivitelezéshez kapcsolódó kiegészítő munkák (pld. törmelék elszállítás, pipere takarítás, stb), a műszaki leírásban megfogalmazottak szerint.
Mennyiségi adatok külső munkák:
40 m2 rámpa támfallal, 77 m2 rakodási terasz kialakítsa, és a következő kivitelezési munkálatok elvégzése; földmunkák, víz- és csatorna építési munkák, vasbeton támfal szigetelési munkák, a műszaki leírásban megfogalmazottak szerint.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott tervdokumentáció, a pontos mennyiségi tételeket az árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 108460083 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: nyomdaüzem átalakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. "A" épület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlattevő (vállalkozó) feladatát képezi az „A” épület alagsorában jelenleg is működő nyomda átalakítása és bővítése,, új feladatok végzésére alkalmassá tétele, a nyomda területének előkészítése az új nyomdai berendezések fogadására. A tervek szerinti kiviteli munkák tartalmazzák az alagsori épületrész terveken bejelölt helységeinek teljeskörű építész, elektromos és részbeni gépészeti átalakítási, felújítási munkáit. Az egyes szakágak műleírásait az illetékes tervdokumentációk részletesen tartalmazzák.
A külső munkák célja a nyomda megközelítésének és a feltöltés megoldása tehergépjárművel, a papíráru raklapos lejuttatása az udvari szintről nyomda szintjére és a borítékolt nyomdai végtermékek elszállítása.
Mennyiségi adatok: - belső munkák 270 m2 hasznos alapterületű nyomdahelyiség és kapcsolódó helyiség (irodahelyiség) korszerűsítése, felújítása az alábbi kivitelezési munkálatok elvégzésével; kőműves, burkoló, festés-mázolás, épületgépész, elektromos (erős és gyenge áram) munkák, valamint a kivitelezéshez kapcsolódó kiegészítő munkák (pld. törmelék elszállítás, pipere takarítás, stb), a műszaki leírásban megfogalmazottak szerint.
Mennyiségi adatok külső munkák:
40 m2 rámpa támfallal, 77 m2 rakodási terasz kialakítása, az alábbi kivitelezési munkálatok elvégzése; földmunkák, víz- és csatorna építési munkák, vasbeton támfal szigetelési munkák, a műszaki leírásban megfogalmazottak szerint.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott tervdokumentáció, a pontos mennyiségi tételeket az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Az organizációs terv készítése a lehetséges felvonulási terület kijelölésével, a pályázó feladata, de a tervet a beruházó helyszíni képviselőivel előzetesen egyeztetni kell, tűzvédelmi, életvédelmi és egyéb biztonsági feltételek betartása végett.
A kivitelezési munkát úgy kell elvégezni, hogy az építkezés közben a nyomda folyamatos működését a lehető legkisebb mértékben zavarja. Ennek érdekében az érintett területet kivitelezési szempontból három részre osztottuk, amelyeket a tervrajzon eltérő színel jelöltünk:
1. A zölddel jelölt terület az építkezés első ütemében érintett, és az itt folyó kiviteli munkák időtartama alatt a narancsszínnel jelölt területen dolgozik a nyomda
2. A narancsszínnel jelölt terület a kivitelezés második ütemében, a teljesen elkészült zölddel jelölt területre a nyomda átköltöztetése után kezelhető építési területként. A költöztetés ideje alatt csak az épületen kívüli területen történhet munkavégzés.
3. A kék színű kültéri terület kivitelezése mindkét ütemben végezhető, de azzal a szigorú kikötéssel, hogy a nyomdai üzemszerű tevékenységet semmikor sem zavarhatja.
A működő nyomdaüzem dolgozóinak a folyosón való mindenkori biztonságos áthaladást a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosítani kell, de a más személyforgalom elől a folyosó mindkét végét nyitható-zárható ajtókkal le kell zárni. Amennyiben az aktuálisan elvégzendő technológia miatt ez akadályba ütközik, akkor a lezárás időpontját előre egyeztetni kell a nyomda vezetőjével, illetve az ilyen munkákat lehetőség szerint munkaszüneti napokra kell ütemezni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 teljesítési határidő (szerződés hatályba lépésétől számítva, naptári napban) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 354-15/2020/KKF Rész száma: Elnevezés: nyomdaüzem átalakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: System Bau Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71668747
Postai cím: Nádorliget Utca 5/A/603
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: systembautrade@gmail.com
Telefon: +36 307119747
Internetcím(ek): (URL) www.systembau.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23135969243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 87995266
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 108460083
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: System Bau Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71668747
Postai cím: Nádorliget Utca 5/A/603
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23135969243

Hivatalos név: EB Hungary Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69860016
Postai cím: Fogadó utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13240567242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges