Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13037/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kartal Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:2173 Kartal, Iskola tér 1., Kartal 795/2. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CANESSA-BAU Építőipari Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kartal Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76611805
Postai cím: Baross Út 103
Város: Kartal
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2173
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Klára
Telefon: +36 303055043
E-mail: polgarmester@kartal.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kartal.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
Hivatkozási szám: EKR000494072020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen eljárásban az EKR technikai korlátja okán: Váll.szerz. konyhafel „Önkormányzati étkeztetés" = „Vállalkozási szerződés
konyhafelújításra „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” (438355 az.sz.pályázat) keretében” Mennyiségi kiírás, csak a
költségvetéssel együtt érvényes: Átadás-átvétel, jegyzőkönyv 1 db Ellenőrző próbák, érintésvédelem, mérések 1 db aljzat, járda
bontása 132 m2 Beton aljzat készítése, heggesztett betonacél háló készítése 7,92 m3 válaszfal bontása, válaszfal építése ktgvetés
szerint 31 m2 lapburkolat bontása, alapozás, aljzatkiegyenlítés, felületkészítés 284 m2 Falburkolat, padlóburkolat gres lappal 72 m2
Aljzatkiegyenlítés, PVC burkolat fektetése 120 m2 Lábazat kialakítása PVC burkolatból 160 m Beltéri műanyag nyílászárók cseréje,
meglévők bontása, fal és burkolat javítása 19 db Műanyag tálaló ablakok kialakítása, alumínium redőnyzettel 2 db Belső festés
előkészítési, utómunkákkal 2 rétegben 293 m2 Teljes belső elektromos hálózat felújítása vezetékelléssel, védőcsővel, szerelvényekkel
együtt 1 db LED-es lámpatestek elhelyezése 25 db Gázterv, légtechnikai használatbavételi nyilatkozat, akkreditált vízminőség vizsgálat
1 db Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, szakaszos nyomáspróbával 1db Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett
kötésekkel szakaszos nyomáspróbával 12 m Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel 30m Vízellátás
berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb. 16db Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak
leszerelése 6db Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése 6db Egyéb kiegészítő vízszerelési berendezések,
zsírfogó berendezések elhelyezése és bekötése 3 db Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, gázoldali
bekötés 10m Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése bekötéssel, termoopciós,visszatérő szeleppel 2 soros 4 db Élelmiszer üzemi és
nagykonyhai csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelep 3db Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró,
padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése 2db Két részes padlóösszefolyó sav. ac. kivitelben bűzzárral 7db Kézmosó sav. ac. kivitelben,
szifonnal, álló csapteleppel 3db Munkaasztal sav. ac kivitelben, polcos 13db Nyitott faliszekrény sav.ac. kivitelben 3db 400 l-es
hűtőszekrény sav. ac. külső-belső burkolat 1db 600 l faszasztószekrény rozsdamentes küldővel 1db 3-medencés mosogató sav. ac.
kivitelben 1db Állvány rácspolcos, sav. ac. kivitelben 3db Elektromos sütő sav.ac kivitelben 43 kW gáz, elektromos 0,7 kW,230V,50Hz
1db Fali elszívóernyő sav. ac. kivitelben, 4db Gáz főzőzsámoly sav. ac. kivitelben, GZS-14 tip. 14kW 1db 4 nyílt égős gáztűzhely, sav.
ac. kivitelben, sűtő nélkül blokkba építhető, alul polcos oldalfalakkal 1db 200 l-es gázüzemű főzőüst, sav. ac. Kivitelben indirekt
fűtéssel, 19kW,0,1kW,230V 1db 300 l-es gázüzemű főzőüst, sav. ac. kivitelben indirekt fűtéssel 32kW,0,1kW, 230V 1db
Padlóösszefolyó vályú, rács és alsó elem, sav. ac. kivitelben 2db Kézikocsi hárompolcos sav. ac. kivitelben 1db Befutó asztal
mosogatógéphez 3-medencével, előmosó 1db Mosogatógép,60 kosár/ óra kapacítással, folyamatos vízlágyítóval kosarakkal(10 db) 1db
Kifutóasztal mosogatógéphez sav.ac.kivitelben 1db Meglévő technológiai berendezések bontása, elszállítása 1db Technológiai
berendezések helyszínre szállítása, bekötés, beüzemelése 1db AK a KD műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít
AT-nek. AT-nek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés kitöltésével. A tételes költségvetési kiírásban szereplő
mennyiségek tájékoztató jellegűek. AT ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen
vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására. Szerződés-tervezetben nevesített jogcímeken felül AT egyéb címen díjazásra nem
tarthat igényt, sem ajánlattétel során, sem későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel
kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre. 321/ 2015. (X. 30.) Korm. r. 46.§(3) bek. alapján különösen: ha a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása alapján ajánlatkérő hivatkozott meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre , szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, úgy ezen megnevezések mellett a „
vagy azzal egyenértékű” kifejezés minden esetben értendő. Egyenértékű dolog megajánlása esetén: AT-nek az ajánlatában igazolnia
kell. Továbbiak az adott résznél és a KD-ben.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32407663 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: VSZ konyhafelújításra Önk.étkeztetési fejl. 438355
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:39711200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2173 Kartal, Iskola tér 1., Kartal 795/2. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen eljárásban az EKR technikai korlátja okán: Váll.szerz. konyhafel „Önkormányzati étkeztetés" = „Vállalkozási szerződés
konyhafelújításra „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” (438355 az.sz.pályázat) keretében” Mennyiségi kiírás, csak a
költségvetéssel együtt érvényes: Átadás-átvétel, jegyzőkönyv 1 db Ellenőrző próbák, érintésvédelem, mérések 1 db aljzat, járda
bontása 132 m2 Beton aljzat készítése, heggesztett betonacél háló készítése 7,92 m3 válaszfal bontása, válaszfal építése ktgvetés
szerint 31 m2 lapburkolat bontása, alapozás, aljzatkiegyenlítés, felületkészítés 284 m2 Falburkolat, padlóburkolat gres lappal 72 m2
Aljzatkiegyenlítés, PVC burkolat fektetése 120 m2 Lábazat kialakítása PVC burkolatból 160 m Beltéri műanyag nyílászárók cseréje,
meglévők bontása, fal és burkolat javítása 19 db Műanyag tálaló ablakok kialakítása, alumínium redőnyzettel 2 db Belső festés
előkészítési, utómunkákkal 2 rétegben 293 m2 Teljes belső elektromos hálózat felújítása vezetékelléssel, védőcsővel, szerelvényekkel
együtt 1 db LED-es lámpatestek elhelyezése 25 db Gázterv, légtechnikai használatbavételi nyilatkozat, akkreditált vízminőség vizsgálat
1 db Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, szakaszos nyomáspróbával 1db Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett
kötésekkel szakaszos nyomáspróbával 12 m Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel 30m Vízellátás
berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb. 16db Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak
leszerelése 6db Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése 6db Egyéb kiegészítő vízszerelési berendezések,
zsírfogó berendezések elhelyezése és bekötése 3 db Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, gázoldali
bekötés 10m Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése bekötéssel, termoopciós,visszatérő szeleppel 2 soros 4 db Élelmiszer üzemi és
nagykonyhai csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelep 3db Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró,
padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése 2db Két részes padlóösszefolyó sav. ac. kivitelben bűzzárral 7db Kézmosó sav. ac. kivitelben, szifonnal, álló csapteleppel 3db Munkaasztal sav. ac kivitelben, polcos 13db Nyitott faliszekrény sav.ac. kivitelben 3db 400 l-es
hűtőszekrény sav. ac. külső-belső burkolat 1db 600 l faszasztószekrény rozsdamentes küldővel 1db 3-medencés mosogató sav. ac.
kivitelben 1db Állvány rácspolcos, sav. ac. kivitelben 3db Elektromos sütő sav.ac kivitelben 43 kW gáz, elektromos 0,7 kW,230V,50Hz
1db Fali elszívóernyő sav. ac. kivitelben, 4db Gáz főzőzsámoly sav. ac. kivitelben, GZS-14 tip. 14kW 1db 4 nyílt égős gáztűzhely, sav.
ac. kivitelben, sűtő nélkül blokkba építhető, alul polcos oldalfalakkal 1db 200 l-es gázüzemű főzőüst, sav. ac. Kivitelben indirekt
fűtéssel, 19kW,0,1kW,230V 1db 300 l-es gázüzemű főzőüst, sav. ac. kivitelben indirekt fűtéssel 32kW,0,1kW, 230V 1db
Padlóösszefolyó vályú, rács és alsó elem, sav. ac. kivitelben 2db Kézikocsi hárompolcos sav. ac. kivitelben 1db Befutó asztal
mosogatógéphez 3-medencével, előmosó 1db Mosogatógép,60 kosár/ óra kapacítással, folyamatos vízlágyítóval kosarakkal(10 db) 1db
Kifutóasztal mosogatógéphez sav.ac.kivitelben 1db Meglévő technológiai berendezések bontása, elszállítása 1db Technológiai
berendezések helyszínre szállítása, bekötés, beüzemelése 1db AK a KD műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít
AT-nek. AT-nek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés kitöltésével. A tételes költségvetési kiírásban szereplő
mennyiségek tájékoztató jellegűek. AT ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen
vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására. Szerződés-tervezetben nevesített jogcímeken felül AT egyéb címen díjazásra nem
tarthat igényt, sem ajánlattétel során, sem későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel
kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre. 321/ 2015. (X. 30.) Korm. r. 46.§(3) bek. alapján különösen: ha a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása alapján ajánlatkérő hivatkozott meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre ,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, úgy ezen megnevezések mellett a „
vagy azzal egyenértékű” kifejezés minden esetben értendő. Egyenértékű dolog megajánlása esetén: AT-nek az ajánlatában igazolnia
kell. Továbbiak az adott résznél és a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás időintervalluma (min. 36 hónap, max. 72 hónap) (Hónap) 10
2 3. A felhívás III.1.3.) pont M/1.alkalmassági követelménynek megfelelő szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) (Hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az EKR technikai korlátja okán jelen részben irányadó teljesítési határidő (II.1.5. és II.2..7. pont) itt kerül rögzítésre: A szerződés teljesítésének határideje: a
szerződés hatályba lépésétől számított 442 naptári nap, de legkésőbb 2021.08.31-e. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1.szerződés Rész száma: Elnevezés: VSZ konyhafelújításra Önk.étkeztetési fejl. 438355
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CANESSA-BAU Építőipari Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84379717
Postai cím: Bocskai Út 19
Város: Kartal
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2173
Ország: Magyarország
E-mail: canessabaukft@gmail.com
Telefon: +36 203334137
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25040759213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32407663
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Magyar-Ép Holding Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98460656
Postai cím: Bocskay u 85
Város: Kartal
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24784676213

Hivatalos név: CANESSA-BAU Építőipari Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84379717
Postai cím: Bocskai Út 19
Város: Kartal
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25040759213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/05/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges