Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13064/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Imola Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Imola-patak 6+620 és 7+126,3 szelvények közötti szakasz Érintett ingatlan: Imola 39 hrsz. Építéskor érintett ingatlanok: Imola 82/2 hrsz. Imola 43 hrsz. Imola 38/5 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MISA ÉPÍTŐIPARI,KERESKEDELMI és SZOLGÁLTATÓ Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Imola Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48195296
Postai cím: Kossuth Lajos Út 35.
Város: Imola
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3725
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Osváth Katalin
Telefon: +36 48354002
E-mail: polhiv.imola@gmail.com
Fax: +36 48354002
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.imola.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.imola.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Imola-patak mederrendezése TOP-2.1.3.
Hivatkozási szám: EKR001501672019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Az Imola-patak mederrendezése TOP-2.1.3.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Imola-patak 6+620 és 7+126,3 szelvények közötti szakasz Érintett ingatlan: Imola 39 hrsz.
Építéskor érintett ingatlanok:
Imola 82/2 hrsz.
Imola 43 hrsz.
Imola 38/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében az Imola-patak mederrendezése TOP-2.1.3.
Imola-patak 6+620 és 7+126,3 szelvények közötti szakasz mederrendezése
Érintett ingatlan: Imola 39 hrsz.
Építéskor érintett ingatlanok:
Imola 82/2 hrsz.
Imola 43 hrsz.
Imola 38/5 hrsz.
A 6+620 ÉS 7+126,3 szelvények között, valamint a megelőző és követő 300-300 m-es szakaszon a mederben növényzetirtást.
A patak belterületi szakaszán kétoldalt közel függőleges, 20 cm vtg. betonba rakott
terméskő rézsűburkolattal ellátott, vápás, betonba rakott 40x40x6 cm betonlap burkolatú meder kialakítása.
A rézsűburkolt mögé 20-80 mm szemcseméretű 10 cm vastag kavicsszivárgót kell
építeni, 15 cm vastag agyagdugóval lezárva
Az Imola-patak kisvízi medrét érintő beavatkozásokat július 15. és október 31. közötti időszakban lehet kivitelezni.
A fakivágás, illetve cserjeirtás augusztus 15. és március 31. közötti időszakban lehet elvégezni.
A szerződés teljesítésével érintett összes munkanemet, feladatot, részletes mennyiséget a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.
A kivitelezési tevékenység engedély köteles tevékenység, végleges vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll. A szerződés vonatkozásában alkalmazni kell az Áfa tv. 142.§-ában rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket.
Részletes információk a műszaki leírásban.
CPV:
45000000-7 Építési munkák
45246000-3 Folyószabályozási és árvízvédelmi munkák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00031

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04826 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Az Imola-patak mederrendezése TOP-2.1.3.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MISA ÉPÍTŐIPARI,KERESKEDELMI és SZOLGÁLTATÓ Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94175860
Postai cím: Váci Mihály Út 40
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
E-mail: misa59@t-online.hu
Telefon: +36 209148324
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46587297
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 72700817
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Imola-patak 6+620 és 7+126,3 szelvények közötti szakasz Érintett ingatlan: Imola 39 hrsz.
Építéskor érintett ingatlanok:
Imola 82/2 hrsz.
Imola 43 hrsz.
Imola 38/5 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében az Imola-patak mederrendezése TOP-2.1.3.
Imola-patak 6+620 és 7+126,3 szelvények közötti szakasz mederrendezése
Érintett ingatlan: Imola 39 hrsz.
Építéskor érintett ingatlanok:
Imola 82/2 hrsz.
Imola 43 hrsz.
Imola 38/5 hrsz.
A 6+620 ÉS 7+126,3 szelvények között, valamint a megelőző és követő 300-300 m-es szakaszon a mederben növényzetirtást.
A patak belterületi szakaszán kétoldalt közel függőleges, 20 cm vtg. betonba rakott
terméskő rézsűburkolattal ellátott, vápás, betonba rakott 40x40x6 cm betonlap burkolatú meder kialakítása.
A rézsűburkolt mögé 20-80 mm szemcseméretű 10 cm vastag kavicsszivárgót kell
építeni, 15 cm vastag agyagdugóval lezárva
Az Imola-patak kisvízi medrét érintő beavatkozásokat július 15. és október 31. közötti időszakban lehet kivitelezni.
A fakivágás, illetve cserjeirtás augusztus 15. és március 31. közötti időszakban lehet elvégezni.
A szerződés teljesítésével érintett összes munkanemet, feladatot, részletes mennyiséget a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.
A kivitelezési tevékenység engedély köteles tevékenység, végleges vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll. A szerződés vonatkozásában alkalmazni kell az Áfa tv. 142.§-ában rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket.
Részletes információk a műszaki leírásban.
CPV:
45000000-7 Építési munkák
45246000-3 Folyószabályozási és árvízvédelmi munkák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 72700817
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MISA ÉPÍTŐIPARI,KERESKEDELMI és SZOLGÁLTATÓ Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94175860
Postai cím: Váci Mihály Út 40
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
E-mail: misa59@t-online.hu
Telefon: +36 209148324
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46587297
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2. A szerződés 3.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezést helyezik:
3.7. Az ÁFA mértékére, elszámolására az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) rendelkezései az irányadóak. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy jelen szerződés vonatkozásában nem kell alkalmazni az Áfa tv. 142. §-ában rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket, annak ellenére, hogy jelen beruházás engedélyköteles beruházás, de Megrendelő adóalanyiságának jellege miatt nem alkalmazandó (1-es adószámmal rendelkezik, azaz nem alanya az ÁFA-nak).
az alábbi helyett:
3.7. Az ÁFA mértékére, elszámolására az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) rendelkezései az irányadóak. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy jelen szerződés vonatkozásában alkalmazni kell az Áfa tv. 142.§-ában rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az ÁFA mértékére, elszámolására az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) rendelkezései az irányadóak. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy jelen szerződés vonatkozásában nem kell alkalmazni az Áfa tv. 142. §-ában rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket, annak ellenére, hogy jelen beruházás engedélyköteles beruházás, de Megrendelő adóalanyiságának jellege miatt nem alkalmazandó (1-es adószámmal rendelkezik, azaz nem alanya az ÁFA-nak).
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 72700817 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 72700817 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek a módosítás tartalmával egyetértenek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben