Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13084/2020
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BBM Budaber Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85043905
Postai cím: Mogyoródi Út 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák Géza
Telefon: +36 14694253
E-mail: novak.geza@katved.gov.hu
Fax: +36 14694253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gek.katasztrofavedelem.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.gek.katasztrofavedelem.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BM OKF GEK ingatlanok takarítása (1197)
Hivatkozási szám: EKR000797652019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: BM OKF GEK által üzemeltetett ingatlanok takarítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
További tárgyak:90910000-9
90911200-8
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Bp,Mogyoródi út 41-43.
1237 Bp,Dinnyehegyi út 10. A-C
1118 Bp,Gazdagréti tér 3.
1105 Bp,Martinovics tér 12.
1165 Bp,Diósy Lajos u. 28.
1165 Bp,Újszász u. 104. A-E
Folyt. II.2.4) pontban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
AK által üzemeltetett 9 db fővárosi objektum takarítási feladatai, ebből 19 200 m2 belső terület, és 1 440 m2 külső terület.
Feladatok: napi takarítás, heti takarítás, ügyeleti feladatok, nagytakarítás.
Az alábbi helyszíneken:
Ingatlanok Belső terület/m2 Külső terület/ m²
1. 1149 Bp, Mogyoródi út 41-43. 11 734 100
2. 1237 Bp, Dinnyehegyi út 10. A-C 2 368 540
3. 1118 Bp, Gazdagréti tér 3. 892 250
4. 1105 Bp, Martinovics tér 12. 590 -
5. 1165 Bp, Diósy Lajos u. 28. 652 50
6. 1165 Bp, Újszász u. 104. A-E 660 500
7. 1033 Bp, Laktanya u. 33. 820 -
8. 1113 Bp, Tas vezér u. 9. 1 270 -
9. 1012 Bp, Kosciuszkó Tádé u. 5. 214 -
Összesen: 19 200 m2 1 440 m2
irodák és lakóhelyiségek (kollégiumi szobák),
közlekedők és lépcsőházak, társalgók, dohányzásra kijelölt és más közös helyiségek,
raktárak, pince, padlás, közlekedési útvonalak, a teakonyhák, saját dolgozói éttermek, nyilvános éttermek, klubhelyiségek,
hulladékgyűjtő (kuka) tárolók, a szociális helyiségek, kondicionáló termek,
különálló épületek, járdák, udvarok, zöldterületek, szolgálati férőhelyek stb.
A takarítási feladatok elvégzése az ingatlanokban elhelyezett szervezeti egységekkel egyeztetett és meghatározott időintervallumon belüli időbeosztás szerint történhet.
Teljes terjedelemben a közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 004 - 005317

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: BM OKF GEK által üzemeltetett ingatlanok takarítás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: BBM Budaber Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60893330
Postai cím: Török Flóris Utca 114.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
E-mail: palyazatok@budaber.hu
Telefon: +36 306802803
Internetcím(ek): (URL) www.budaber.hu
Fax: +36 12878323
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 231222107 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja: 2020. július 14.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
További tárgyak:90910000-9
90911200-8
90919200-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Bp,Mogyoródi út 41-43.
1237 Bp,Dinnyehegyi út 10. A-C
1118 Bp,Gazdagréti tér 3.
1105 Bp,Martinovics tér 12.
1165 Bp,Diósy Lajos u. 28.
1165 Bp,Újszász u. 104. A-E
Folyt. II.2.4) pontban
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK által üzemeltetett 9 db fővárosi objektum takarítási feladatai, ebből 19 200 m2 belső terület, és 1 440 m2 külső terület.
Feladatok: napi takarítás, heti takarítás, ügyeleti feladatok, nagytakarítás.
Az alábbi helyszíneken:
Ingatlanok Belső terület/m2 Külső terület/ m²
1. 1149 Bp, Mogyoródi út 41-43. 11 734 100
2. 1237 Bp, Dinnyehegyi út 10. A-C 2 368 540
3. 1118 Bp, Gazdagréti tér 3. 892 250
4. 1105 Bp, Martinovics tér 12. 590 -
5. 1165 Bp, Diósy Lajos u. 28. 652 50
6. 1165 Bp, Újszász u. 104. A-E 660 500
7. 1033 Bp, Laktanya u. 33. 820 -
8. 1113 Bp, Tas vezér u. 9. 1 270 -
9. 1012 Bp, Kosciuszkó Tádé u. 5. 214 -
Összesen: 19 200 m2 1 440 m2
irodák és lakóhelyiségek (kollégiumi szobák),
közlekedők és lépcsőházak, társalgók, dohányzásra kijelölt és más közös helyiségek,
raktárak, pince, padlás, közlekedési útvonalak, a teakonyhák, saját dolgozói éttermek, nyilvános éttermek, klubhelyiségek,
hulladékgyűjtő (kuka) tárolók, a szociális helyiségek, kondicionáló termek,
különálló épületek, járdák, udvarok, zöldterületek, szolgálati férőhelyek stb.
A takarítási feladatok elvégzése az ingatlanokban elhelyezett szervezeti egységekkel egyeztetett és meghatározott időintervallumon belüli időbeosztás szerint történhet.
Teljes terjedelemben a közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 232828823
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: BBM Budaber Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60893330
Postai cím: Török Flóris Utca 114.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
E-mail: palyazatok@budaber.hu
Telefon: +36 306802803
Internetcím(ek): (URL) www.budaber.hu
Fax: +36 12878323
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): III.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5.2 pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti rendelkezés:
„5.2. Takarítandó terület összesen 19 200 m2 belső terület, és 1 440 m2 külső terület az 5.3. pontban megjelölt helyszíneken.”
Módosuló rendelkezés (félkövéren a módosítás)
„5.2. Takarítandó terület összesen 19 884 m2 belső terület – ebből 2020. december 31. napjáig takarítandó 684 m2 terület -, és 1 440 m2 külső terület az 5.3. pontban megjelölt helyszíneken.”
III.2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 6.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti rendelkezés:
„6.1. A Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként Vállalkozói díj (a szerződés összértéke) illeti meg, amelynek összege 231.222.107,- Ft + ÁFA, azaz kétszázharmincegymillió-kétszázhuszonkétezer-százhét forint plusz általános forgalmi adó, mely a Vállalkozó részletes kereskedelmi ajánlata alapján került meghatározásra. Az ÁFA tekintetében a mindenkor hatályos ÁFA törvényben foglalt rendelkezések az irányadók.
Módosuló rendelkezés (félkövéren a módosítás)
„6.1. A Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként Vállalkozói díj (a szerződés összértéke) illeti meg, amelynek összege 232.828.823,- Ft + ÁFA, azaz kétszázharminckétmillió-nyolcszázhuszonnyolcezer-nyolcszázhuszonhárom forint plusz általános forgalmi adó, mely a Vállalkozó a részletes kereskedelmi ajánlata alapján került meghatározásra. Az ÁFA tekintetében a mindenkor hatályos ÁFA törvényben foglalt rendelkezések az irányadók.”
III.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 12.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti rendelkezés:
„12.1. Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a Vállalkozási szerződés annak mindkét Fél általi aláírását követően jön létre, a teljesítés mindkét Fél általi aláírását követő naptól kezdődik és 36 hónapig tart.”
Módosuló rendelkezés (félkövéren a módosítás)
„12.1. Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a Vállalkozási szerződés annak mindkét Fél általi aláírását követően jön létre, a teljesítés mindkét Fél általi aláírását követő naptól kezdődik és 36 hónapig tart.
A 1033 Budapest, Laktanya u. 33. szám alatti objektum alábbi tantermei vonatkozásában a teljesítés 2020. december 31. napjáig tart:
- X. ép. Fsz. 1. tanterem: 150 m2
- X. ép. Fsz. 6. tanterem: 90 m2
- X. ép. I. em. 116. tanterem: 73 m2
- X. ép. II. em. 201. tanterem: 35 m2
- X. ép. II. em. 204. tanterem: 106 m2
- X. ép. II. em. Informatikai terem: 70 m2
- III. ép. Fsz. Műszaki tanterem: 51 m2
- IV. ép. 134. tanterem 58 m2”
III.4. Felek megállapodnak, hogy a Műszaki leírás jelen I. számú Módosítás 1. számú mellékleteként csatolt tartalommal módosul.
III.5. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó részletes árajánlata jelen I. számú Módosítás 2. számú mellékleteként csatolt tartalommal módosul.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: II.1. Szerződő felek előadják, hogy a Szerződés módosítása vált szükségessé tekintettel az alábbiakra:
Műszaki tartalom változása, ezzel összefüggésben az ellenszolgáltatás változása:
A KOK napi takarítási feladatai az alábbi helyiségekkel egészülnek ki 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra a 1033 Budapest, Laktanya u. 33. szám alatti Katasztrófavédelmi Oktatási Központban, a járványügyi helyzet miatt, a módosítás következtében:
Takarítandó helyiségek megnevezése, mérete:
- X. ép. Fsz. 1. tanterem: 150 m2
- X. ép. Fsz. 6. tanterem: 90 m2
- X. ép. I. em. 116. tanterem: 73 m2
- X. ép. II. em. 201. tanterem: 35 m2
- X. ép. II. em. 204. tanterem: 106 m2
- X. ép. II. em. 205. tanterem: 51 m2
- X. ép. II. em. Informatikai terem: 70 m2
- III. ép. Fsz. Műszaki tanterem: 51 m2
- IV. ép. 134. tanterem: 58 m2
Összesen: 684 m2
Takarítás időpontja: napi takarítás (06:00 órától 07:30-ig, vagy 16:00 órától 20:00 óráig)
Takarítási feladatok: tantermekben található hulladékgyűjtő edények kiürítése, járófelületek száraz és nedves takarítása, tantermi berendezési tárgyak és bútorok (asztalok és székek), bejárati ajtók és kilincsek, villanykapcsolók, párkányok és egyéb felületek takarítása és fertőtlenítése virucid hatásspektrumú takarítószerrel.
Fent megnevezett tantermek havi takarításának nettó költsége (18,00 Ft/m2 egységár és a 21,75 nap szorzata): nettó 267.786,- Ft.
II.2. Felek rögzítik, hogy a II.1. pontban foglalt módosítási igény megfelel a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak, figyelemmel a következő feltételek teljesülésére:
(2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
Az ellenszolgáltatás az eredeti szerződés alapján összesen 231.222.107,- Ft + ÁFA.
A módosítás ellenértéke havi nettó 267.786,- Ft + ÁFA, a módosítással érintett – 2020. december 31. napjáig számolt – időszakra 2020. július 01. napjával történő szerződésmódosítás esetén 6 (hat) hónappal számolva nettó 1.606.716 Ft + ÁFA.
Az ellenérték növekedés – még abban az esetben sem, ha 2020. június hónapban kerül aláírásra a szerződésmódosítás – nem éri el az uniós értékhatárt.
b) szolgáltatás esetén az ellenérték 10%-át:
Az eredeti ellenérték 10%-a nettó 23.122.210 Ft. Mindezek alapján megállapítható, hogy az ellenérték növekedés – még abban az esetben sem, ha 2020. június hónapban kerül aláírásra a szerződésmódosítás – nem éri el a nettó 23.122.210 Ft összeget.
(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.
A 141.§ (3) bekezdésére figyelemmel a jogalap alkalmazható az ellenérték növekedéssel összefüggésben a műszaki tartalomváltozásra is. Az eljárás során alkalmazott szabályokat az ellenérték növekedés nem befolyásolta volna.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 231222107 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 232828823 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben