Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13102/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Teljesítés helye:3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc u. 7. szám (2486 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Középület és Lakásépítő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43829994
Postai cím: Síp Utca 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paszternák Tamás
Telefon: +36 14135500
E-mail: paszternak.tamas@bzsh.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mazsihisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Miskolci zsinagóga - kiszolgáló épület átalakítása
Hivatkozási szám: EKR000636292019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Miskolci zsinagóga - kiszolgáló épület átalakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45223200-8
45262700-8
45300000-0
45310000-3
45332000-3
45332200-5
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc u. 7. szám (2486 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége ajánlatkérő részére a GINOP-7.1.4-16-00002 számú Támogatási Szerződés keretében a 3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc u. 7. szám (2486 hrsz.) alatti miskolci műemlék zsinagóga (műemléki törzsszám: 9821) telkén lévő, műemléki környezetnek minősülő kiszolgáló épület átalakítása az alábbi főbb munkarészek szerint:
 organizációs munkák
 épület bontási munkák
 új építés (építési munkák, szerkezetépítési munkák, épületgépészeti munkák, elektromos munkák)
 átalakítási és felújítási munkák (építési munkák, szerkezetépítési munkák, épületgépészeti munkák, elektromos munkák)
 külső munkák (vízellátás, szennyvíz, csapadékvíz, út- és térburkolás, tájépítési munkák, kút lezárása)
 belsőépítészeti munkák
Főbb mennyiségi mutatók:
 Átalakítással érintett épületrész hasznos alapterülete: 377,67m2
 Vizesblokk és melegítőkonyha (új épületrész) hasznos alapterülete: 114,85 m2
 Ideiglenes térburkolat összesen: 798,01 m2
 Zöldfelület: 486,24 m2
A kivitelezési munkákat működő (hitéleti tevékenységet folytató) műemlék zsinagóga épület közvetlen környezetében kell elvégezni.
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a beszerzés tárgyát és mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentáció, és az annak részét képező Műszaki dokumentáció, így a műszaki leírás, tervek, és az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy az az Ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott gyártmányra vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.4-16-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17500 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Miskolci zsinagóga - kiszolgáló épület átalakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Középület és Lakásépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36542422
Postai cím: Gizella Utca 11.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
E-mail: kozlak@kozlakepzrt.hu
Telefon: +36 46506049
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46506049
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 361694603
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45223200-8
45262700-8
45300000-0
45310000-3
45332000-3
45332200-5
45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc u. 7. szám (2486 hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége ajánlatkérő részére a GINOP-7.1.4-16-00002 számú Támogatási Szerződés keretében a 3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc u. 7. szám (2486 hrsz.) alatti miskolci műemlék zsinagóga (műemléki törzsszám: 9821) telkén lévő, műemléki környezetnek minősülő kiszolgáló épület átalakítása az alábbi főbb munkarészek szerint:
 organizációs munkák
 épület bontási munkák
 új építés (építési munkák, szerkezetépítési munkák, épületgépészeti munkák, elektromos munkák)
 átalakítási és felújítási munkák (építési munkák, szerkezetépítési munkák, épületgépészeti munkák, elektromos munkák)
 külső munkák (vízellátás, szennyvíz, csapadékvíz, út- és térburkolás, tájépítési munkák, kút lezárása)
 belsőépítészeti munkák
Főbb mennyiségi mutatók:
 Átalakítással érintett épületrész hasznos alapterülete: 377,67m2
 Vizesblokk és melegítőkonyha (új épületrész) hasznos alapterülete: 114,85 m2
 Ideiglenes térburkolat összesen: 798,01 m2
 Zöldfelület: 486,24 m2
A kivitelezési munkákat működő (hitéleti tevékenységet folytató) műemlék zsinagóga épület közvetlen környezetében kell elvégezni.
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a beszerzés tárgyát és mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentáció, és az annak részét képező Műszaki dokumentáció, így a műszaki leírás, tervek, és az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy az az Ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott gyártmányra vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 361694603
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Középület és Lakásépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36542422
Postai cím: Gizella Utca 11.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
E-mail: kozlak@kozlakepzrt.hu
Telefon: +36 46506049
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46506049
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/04/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződésben meghatározott kivitelezési munkák végteljesítési határidejének módosítása
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szezrődés módosítása a kialakult járványhelyzetre való tekintettel került sor, amely jelentősen befolyásolja az építőipari tevékenységet, több időt vesz igénybe a kivitelezéshez szükséges építőipari anyagok beszerzése és behozatala az országba.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 361694603 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 361694603 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben