Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13116/2020
CPV Kód:15800000-6
Ajánlatkérő:Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Teljesítés helye:HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gulyás János és Társa Kft;Alfa-Meat Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Gulyás János és Társa Kft;Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Kft.;Egertej Tejipari Korlátolt Felelősségű Társaság;M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft;Oligo 2000 Kft;NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft;Oligo 2000 Kft;Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Kft.;Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Kft.;Lekenyerezzük Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;;M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Oligo 2000 Kft;Oligo 2000 Kft
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74552335
Postai cím: Nagyvárad Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sebestyén Ádám
Telefon: +36 12196167
E-mail: szfki@dpckorhaz.hu
Fax: +36 12196198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dpckorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dpckorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle élelmiszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000994712019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele / Különféle élelmiszerek beszerzése az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint
1. rész - Tőkehús: összesen 17 105 kg
2. rész - Húskészítmény: összesen 7 220 kg
3. rész - Csomagolt húskészítmény: összesen 179 000 db
4. rész - Baromfi (mirelit): összesen 19 135 kg
5. rész - Tej, tejtermékek, margarinok: összesen 19 648 kg, 9 200 kördoboz, 29 300 csomag, 102 605 liter, 514 160 db
6. rész - Zöldség, gyümölcs, savanyúság: összesen 35 781 kg, 35 200 db
7. rész - Tésztafélék: összesen 7 750 kg
8. rész - Májkonzervek, halkonzerv: összesen 7 420 kg
9. rész - Konzervek, befőttek, lekvárok, italok: összesen 13 140 kg, 102 liter, 192 650 db
10. rész - Fűszerek, szárazáru, édesség: összesen 37 501 kg, 4 500 db, 4 031 liter, 2 440 csomag
11. rész - Mélyhűtött zöldségek, palacsinták: összesen 66 320 kg
12. rész - Mélyhűtött húskészítmény: összesen 5 250 kg
13. rész - Kenyér, péktermék: összesen 36 500 kg, 825 200 db
14. rész - Tojás: összesen 51 000 db
15. rész - Tisztított zöldségek: összesen 33 960 kg
16. rész - Bébiétel: összesen 21 200 db
17. rész - Instant termékek: összesen 57 790 csomag
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 227595607 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tőkehús
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 17.105 kg tőkehús szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Marha lábszár: 5 kg
2. Sertés lapocka: 3600 kg
3. Sertés comb: 6500 kg
4. Sertés karaj csont nélkül: 7000 kg
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Húskészítmények
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 7.220 kg húskészítmény szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Párizsi: 2000 kg
2. Sonka: 1400 kg
3. Kolozsvári szalonna: 80 kg
4. Csirkemell sonka: 1000 kg
5. Füstölt virsli: 1380 kg
6. Füstölt szalonna: 120 kg
7. Olasz felvágott: 80 kg
8. Zala felvágott: 780 kg
9. Lecsókolbász: 280 kg
10. Szalámi: 100 kg
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
A megajánlott terméknek meg kell felelnie valamennyi idevonatkozó és érvényben lévő törvénynek, jogszabálynak és előírásnak, különösen a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2008. évi XLVI. törvényben és a Magyar Élelmiszerkönyvben foglaltaknak. Az I. osztályú minőség a fentiekben előírt valamennyi idevonatkozó jogszabályban, előírásban, irányelvekben foglalt követelményeknek való megfelelést jelenti.
A megajánlott termékek szavatossága a szállítás napjához képest legalább 14 napot vagy azt meghaladó idejű kell, hogy legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Csomagolt húskészítmények
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 179.000 db csomagolt húskészítmény szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Párizsi: 38500 db
2. Sonka: 70000 db
3. Zala felvágott: 22000 db
4. Sajtos párizsi: 17000 db
5. Sonka: 13500 db
6. Főtt füstölt tarja: 2000 db
7. Szalámi: 2000 db
8. Olasz felvágott: 14000 db
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
A megajánlott terméknek meg kell felelnie valamennyi idevonatkozó és érvényben lévő törvénynek, jogszabálynak és előírásnak, különösen a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2008. évi XLVI. törvényben és a Magyar Élelmiszerkönyvben foglaltaknak. Az I. osztályú minőség a fentiekben előírt valamennyi idevonatkozó jogszabályban, előírásban, irányelvekben foglalt követelményeknek való megfelelést jelenti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Baromfi (mirelit)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15112000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 19.135 kg baromfi (mirelit) szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Csirke felsőcomb: 9000 kg
2. bőrös csirke felsőcomb filé: 4000 kg
3. Csirkemell filé: 2000 kg
4. Csirkemáj: 720 kg
5. Pulykamell filé: 415 kg
6. Pulykacomb filé: 3000 kg
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
A megajánlott terméknek meg kell felelnie valamennyi idevonatkozó és érvényben lévő törvénynek, jogszabálynak és előírásnak, különösen a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2008. évi XLVI. törvényben és a Magyar Élelmiszerkönyvben foglaltaknak. Az I. osztályú minőség a fentiekben előírt valamennyi idevonatkozó jogszabályban, előírásban, irányelvekben foglalt követelményeknek való megfelelést jelenti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tej, tejtermékek, margarinok
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15500000-3
További tárgyak:15540000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Rehabilitációs Centrum (1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62-66.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 19.648 kg, 9.200 kördoboz, 29.300 csomag, 102.605 liter, 514.160 db tej, tejtermék, margarin szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Tej: 45000 liter
2. Tej: 2000 liter
3. Tejföl: 2700 kg
4. Tejföl: 255 kg
5. Natúr joghurt: 510 kg
6. Tehéntúró: 230 kg
7. Kőrözött: 18500 db
8. Sajt: 2350 kg
9. Vajkrém: 258 kg
10. Sajtkrém: 15000 db
11. Sajtkrém: 46000 db
12. Háromszög sajt: 9200 kördoboz
13. Kefir: 3300 kg
14. Gyümölcsös joghurt: 2145 kg
15. Diabetikus gyümölcsjoghurt: 1900 kg
16. Túró rudi: 20000 db
17. Sajt lapka: 29300 csomag
18. Tej: 1500 db
19. Kakaós tej: 240 db
20. Tej: 55000 liter
21. Diabetikus túró rudi: 7000 db
22. Főzőtejszín: 580 liter
23. Szendvicstúró: 2000 kg
24. Szendvicstúró: 150 kg
25. Szendvicstúró: 1150 kg
26. Vaníliás krémtúró: 1000 kg
27. tejbenrizs: 500 kg
28. kefíres túró: 1150 kg
29. Margarin: 330000 db
30. Margarin: 2500 db
31. Margarin: 420 db
32. Növényi habalap: 25 liter
33. Margarin: 46000 db
34. Joghurt: 50 kg
35. Minivaj: 27000 db
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, savanyúság
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03220000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 35.781 kg, 35.200 db zöldség, gyümölcs, savanyúság szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Fejes káposzta: 1500 kg
2. Kelkáposzta: 2200 kg
3. Sárgarépa: 12 kg
4. Petrezselyem gyökér: 12 kg
5. Zeller: 450 kg
6. Dióbél: 15 kg
7. Cukkíni: 250 kg
8. Citrom: 400 kg
9. Gomba: 1600 kg
10. Alma: 11000 kg
11. Banán: 1500 kg
12. Lencse: 380 kg
13. Csemege uborka: 2000 kg
14. Savanyú káposzta: 200 kg
15. Sárgaborsó: 750 kg
16. Narancs: 1800 kg
17. Retek: 3200 db
18. Újhagyma: 32000 db
19. Paradicsom: 6200 kg
20. Kígyóuborka: 2000 kg
21. Mák: 12 kg
22. Zöldpaprika: 3500 kg
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
A megajánlott terméknek meg kell felelnie valamennyi idevonatkozó és érvényben lévő törvénynek, jogszabálynak és előírásnak, különösen a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2008. évi XLVI. törvényben és a Magyar Élelmiszerkönyvben foglaltaknak.. Az I osztályú minőség a fentiekben előírt valamennyi idevonatkozó jogszabályban, előírásban, irányelvekben foglalt követelményeknek való megfelelést jelenti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tésztafélék
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15850000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 7.750 kg tésztaféle szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Levestészta kiskocka: 600 kg
2. Levestészta kiskagyló: 600 kg
3. Levestészta cérnácska: 600 kg
4. Levestészta kiscsillag: 600 kg
5. Gépi tarhonya: 1500 kg
6. Széles metélt: 600 kg
7. Szarvacska: 600 kg
8. Spagetti: 600 kg
9. Orsó: 600 kg
10. Olasz csavart: 600 kg
11. Penne: 250 kg
12. Fodros nagykocka: 600 kg

A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
A megajánlott termékek szavatossága a szállítás napjához képest legalább 90 napot vagy azt meghaladó idejű kell, hogy legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Májkonzervek, halkonzerv
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15131000-5
További tárgyak:15897200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 7.420 kg májkonzerv, halkonzerv szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Baromfikrém: 1100 kg
2. Májkrém: 2000 kg
3. Májkrém: 1000 kg
4. Májpástétom: 300 kg
5. Halpástétom: 1000 kg
6. Halpástétom: 900 kg
7. Zöldségpástétom: 120 kg
8. Szardínia: 1000 kg
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Konzervek, befőttek, lekvárok, italok
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15897200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 13.140 kg, 102 liter, 192.650 db konzerv, befőtt, lekvár, ital szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Mini méz: 20000 db
2. Mézpótló: 4500 db
3. Mini jam: 26000 db
4. Mini jam: 11000 db
5. Ketchup: 160 kg
6. Lecsó: 2000 kg
7. Lecsó: 500 kg
8. Sűrített paradicsom: 1000 kg
9. Sűrített paradicsom: 500 kg
10. Mustár: 120 kg
11. Almabefőtt: 550 kg
12. Almabefőtt: 500 kg
13. Meggybefőtt: 600 kg
14. Őszibarack befőtt: 150 kg
15. méz: 5 kg
16. Gyümölcslé: 126000 db
17. Ásványvíz: 490 db
18. Sárgabarack lekvár: 265 kg
19. Mini mogyorókrém: 29 kg
20. Ásványvíz: 3100 db
21. Meggybefőtt: 10 kg
22. Diabetikus jam: 14 kg
23. ananász befőtt: 75 kg
24. mini majonéz: 12 kg
25. mini mustár: 80 kg
26. málnaszörp: 102 liter
27. ásványvíz: 1500 db
28. Ásványvíz: 60 db
29. Vegyesíz sütésálló: 70 kg
30. Gyümölcspép: 6500 kg
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
1/1 kiszerelés fogalma:
Egy egység kb 300-1000 köbcentiméter űrtartalmú befőttes üveg, fém tartály, vagy doboz.
5/1 kiszerelés fogalma:
Egy egység kb. 4000-5000 köbcentiméter űrtartalmú befőttes üveg, fém tartály, vagy doboz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Fűszerek, szárazáru, édesség
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15610000-7
További tárgyak:15870000-7
15893000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 37.501 kg, 4.500 db, 4.031 liter, 2.440 csomag fűszer, szárazáru, édesség szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Babérlevél: 24 kg
2. Bors őrölt: 50 kg
3. Fűszerpaprika: 210 kg
4. Gyömbér őrölt: 5 kg
5. Kömény őrölt: 20 kg
6. Majoránna: 50 kg
7. Oreganó morzsolt: 5 kg
8. Grill fűszerkeverék: 152 kg
9. szegfűszeg: 2 kg
10. Ételízesítő: 580 kg
11. Háztartási keksz: 740 kg
12. Keksz: 250 kg
13. Vaníliás cukor: 14 kg
14. Kakaópor: 60 kg
15. Pudingpor: 100 kg
16. Kristálycukor: 2650 kg
17. Porcukor: 170 kg
18. Búzadara: 1160 kg
19. Liszt: 10700 kg
20. Rizs: 8400 kg
21. Tyúkhús leves fűszerkeverék: 170 kg
22. Zsemlemorzsa: 740 kg
23. Jódozott konyhasó: 3600 kg
24. Puffasztott rizs: 2000 csomag
25. Ecet: 150 liter
26. Karfiolkrémleves fűszerkeverék: 20 kg
27. Zellerkrémleves fűszerkeverék: 160 kg
28. Kapormártás: 130 kg
29. Burgonyapüre pehely: 3000 kg
30. Műzli szelet: 210 kg
31. Kukoricaliszt: 60 kg
32. Diabetikus keksz: 80 kg
33. Babapiskóta: 175 kg
34. Abonett: 440 csomag
35. Mokka cukor: 8 kg
36. Étkezési keményítő: 30 kg
37. Olajos magkeverék: 900 kg
38. Teljes kiőrlésű keksz: 1400 kg
39. Teljes kiőrlésű keksz: 144 kg
40. Húsgaluska levesbetét : 500 kg
41. Citromlé: 81 liter
42. Teafű: 8 kg
43. Fahéj: 4 kg
44. Füstölthús alapíz: 30 kg
45. Filteres tea: 1500 db
46. Daragaluska levesbetét: 90 kg
47. Gombás tésztaszósz: 80 kg
48. diabetikus műzli szelet: 240 kg
49. szalonnás hagymás fűszerkeverék: 25 kg
50. pörkölt kávé őrölt: 6 kg
51. szerecsendió őrölt: 1 kg
52. tárkony morzsolt: 4 kg
53. étolaj: 3800 liter
54. kakaós töltött ostyaszelet: 200 kg
55. Glukonon: 50 kg
56. Mesterséges édesítő: 3000 db
57. Sütőpor: 10 kg
58. Emulgeáló paszta: 30 kg
59. Tortabevonó étcsokoládé: 18 kg
60. Fondant: 30 kg
61. mazsola: 6 kg
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Mélyhűtött zöldségek, palacsinták
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15331170-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 66.320 kg mélyhűtött zöldség, palacsinta szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Húsleves zöldség hasáb: 22000 kg
2. Brokkoli rózsa: 2000 kg
3. Karalábé kocka: 1500 kg
4. Karfiol rózsa: 2200 kg
5. Kelbimbó: 210 kg
6. Gyalult tök kaporral: 4500 kg
7. Zöldbab: 6000 kg
8. Zöldborsó: 6100 kg
9. Sárgarépa kocka: 3500 kg
10. Sárgarépa korong: 3000 kg
11. Zeller kocka: 3200 kg
12. Parajkrém: 2500 kg
13. Kukorica morzsolt: 950 kg
14. Vadas mártás: 1000 kg
15. Sajtkrémmel töltött palacsinta: 100 kg
16. Burgonya krokett: 120 kg
17. Kapor: 70 kg
18. Vegyes főzelék: 720 kg
19. Petrezselyem zöld: 600 kg
20. Sóska: 80 kg
21. Zöldségkeverék: 2500 kg
22. fejtett bab: 120 kg
23. gyökér kocka: 50 kg
24. bébirépa: 1200 kg
25. Brokkolis mix zöldségkeverék: 2000 kg
26. Zöldségburger: 100 kg
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
A megajánlott terméknek meg kell felelnie valamennyi idevonatkozó és érvényben lévő törvénynek, jogszabálynak és előírásnak, különösen a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2008. évi XLVI. törvényben és a Magyar Élelmiszerkönyvben foglaltaknak. Az I. osztályú minőség a fentiekben előírt valamennyi idevonatkozó jogszabályban, előírásban, irányelvekben foglalt követelményeknek való megfelelést jelenti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Mélyhűtött húskészítmény
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 5.250 kg mélyhűtött húskészítmény szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Panírozott sajttal töltött pulykamell szelet: 2000 kg
2. Panírozott hús pogácsa: 1850 kg
3. Panírozott halszelet: 1400 kg
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kenyér, péktermék
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Rehabilitációs Centrum (1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62-66.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 36.500 kg, 825.200 db kenyér, péktermék szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Kenyér: 36500 kg
2. Vizes zsömle: 565000 db
3. Teljes kiőrlésű zsemle: 250000 db
4. Tartós kenyér: 3000 db
5. Tartós kenyér: 7200 db
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tojás
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03142500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 51.000 db tojás szállítása
A megajánlott termék szavatossága az áru átvételét követően legalább 14 napot vagy azt meghaladó idejű kell, hogy legyen.
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tisztított zöldségek
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03220000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 33.960 kg tisztított zöldség szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Tisztított burgonya egészben: 230 kg
2. Tisztított burgonya hasábolva: 21800 kg
3. Tisztított burgonya kiskocka: 5700 kg
4. Tisztított fokhagyma: 380 kg
5. Tisztított vöröshagyma: 5850 kg
A megajánlott termékek szavatossága a szállítás napjához képest legalább 48 órát vagy azt meghaladó idejű kell, hogy legyen.
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Bébiétel
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15884000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 21.200 db bébiétel szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Almaszósz csirkehússal: 1200 db
2. Zsenge sárgarépafőzelék csirkehússal: 1800 db
3. Almaszósz banánnal csirkehússal: 1500 db
4. Vegyes zöldfőzelék csirkehússal: 1200 db
5. Sütőtökpüre csirkehússal: 1500 db
6. Sütőtökpüre marhahússal: 1500 db
7. Zsenge zöldborsófőzelék csirkehússal: 1500 db
8. Spenót pulykamellel: 1500 db
9. Szilva-alma bébidesszert: 1000 db
10. Zöldbabpüre csirkehússal: 500 db
11. Sütőtök alma bébidesszert: 500 db
12. Zöldséges rizottó csirkemellel: 1000 db
13. Körte őszibarack pulykahússal: 500 db
14. Alma sárgabarack sütőtök bébidesszert: 600 db
15. Sütőtök körtével almával bébidesszert: 600 db
16. Trópusi gyümölcs bébidesszert: 600 db
17. Alma őszibarack bébidesszert : 600 db
18. Őszibarack alma banán bébidesszert: 600 db
19. Paradicsomos burgonya, zöldségpüré: 600 db
20. Vegyes zöldfőzelék zöldségpüre: 600 db
21. Zsenge zöldborsófőzelék: 600 db
22. Alma burgonyával bébidesszert: 600 db
23. Zsenge sárgarépafőzelék zöldségpüre: 600 db
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Instant termékek
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15860000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 57.790 csomag instant termék szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Instant tejeskávé por: 140 csomag
2. instant kakaó por: 650 csomag
3. Instant tea por: 21 000 csomag
4. Instant tea por: 21 000 csomag
5. Instant tea por: 15 000 csomag
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 227 - 556499
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tőkehús
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gulyás János és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43509254
Postai cím: II. Kerület 80
Város: Felgyő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6645
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz.felgyoivagohid@gmail.com
Telefon: +36 202383721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63483248
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20726750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Húskészítmények
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alfa-Meat Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20504397
Postai cím: Tölgyesi Utca 6/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: alfameat@alfameat.hu
Telefon: +36 703705062
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6259600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Csomagolt húskészítmények
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gulyás János és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43509254
Postai cím: II. Kerület 80
Város: Felgyő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6645
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz.felgyoivagohid@gmail.com
Telefon: +36 202383721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63483248
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12765000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Baromfi (mirelit)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56255955
Postai cím: Dobó Út 32.
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.belovecz@gmail.com
Telefon: +36 309600244
Internetcím(ek): (URL) www.belohus.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12414900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Tej, tejtermékek, margarinok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Egertej Tejipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68790345
Postai cím: Sas Utca 60.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: egertej@egertej.hu
Telefon: +36 36513100
Internetcím(ek): (URL) www.egertej.hu
Fax: +36 36516796
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54114725
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szállítási feladatok

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, savanyúság
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76844456
Postai cím: Röszkei Út 48
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
E-mail: mestarsakft@gmail.com
Telefon: +36 62580660
Internetcím(ek): (URL) www.mestarsakft.hu
Fax: +36 62580663
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10669260
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Tésztafélék
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72045691
Postai cím: Kardos István Utca 1586/1
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: naturrost@invitel.hu
Telefon: +36 24367017
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24367019
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1658500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Májkonzervek, halkonzerv
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Oligo 2000 Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60254610
Postai cím: Orion Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1214
Ország: Magyarország
E-mail: info@oligo2000.hu
Telefon: +36 709773233
Internetcím(ek): (URL) www.oligo2000.hu
Fax: +36 12782913
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6522440
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Konzervek, befőttek, lekvárok, italok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72045691
Postai cím: Kardos István Utca 1586/1
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: naturrost@invitel.hu
Telefon: +36 24367017
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24367019
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15517548
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Fűszerek, szárazáru, édesség
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Oligo 2000 Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60254610
Postai cím: Orion Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1214
Ország: Magyarország
E-mail: info@oligo2000.hu
Telefon: +36 709773233
Internetcím(ek): (URL) www.oligo2000.hu
Fax: +36 12782913
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18509664
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: Mélyhűtött zöldségek, palacsinták
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56255955
Postai cím: Dobó Út 32.
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.belovecz@gmail.com
Telefon: +36 309600244
Internetcím(ek): (URL) www.belohus.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18480500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: Mélyhűtött húskészítmény
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56255955
Postai cím: Dobó Út 32.
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.belovecz@gmail.com
Telefon: +36 309600244
Internetcím(ek): (URL) www.belohus.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3917500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: Kenyér, péktermék
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lekenyerezzük Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12530137
Postai cím: Táncsics Út 6.
Város: Mogyoród
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2146
Ország: Magyarország
E-mail: fulop.csaba@digikabel.hu
Telefon: +36 309276900
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23675000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 14 Elnevezés: Tojás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 022366 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 14 Rész száma: 15 Elnevezés: Tisztított zöldségek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76844456
Postai cím: Röszkei Út 48
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
E-mail: mestarsakft@gmail.com
Telefon: +36 62580660
Internetcím(ek): (URL) www.mestarsakft.hu
Fax: +36 62580663
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7904500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 15 Rész száma: 16 Elnevezés: Bébiétel
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Oligo 2000 Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60254610
Postai cím: Orion Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1214
Ország: Magyarország
E-mail: info@oligo2000.hu
Telefon: +36 709773233
Internetcím(ek): (URL) www.oligo2000.hu
Fax: +36 12782913
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5094000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 17 Rész száma: 17 Elnevezés: Instant termékek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Oligo 2000 Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60254610
Postai cím: Orion Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1214
Ország: Magyarország
E-mail: info@oligo2000.hu
Telefon: +36 709773233
Internetcím(ek): (URL) www.oligo2000.hu
Fax: +36 12782913
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9365720
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) A 14. számú rész vonatkozásában nyertes ajánlattevőként a Mortak Fruit Kft. ajánlattevő került kihirdetésre az írásbeli összegezésben (megküldés dátuma: 2020.06.14.), a további ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. A Kbt. 131. § (5) bekezdésében foglalt időtartam alatt a szerződés a nyertes ajánlattevő által nem került aláírásra.
2.) Nyertes ajánlattevők adószáma:
1. és 3. számú részek: 11399531-2-06
2. számú rész: 12489408-2-43
4., 11. és 12. számú részek: 11078768-2-05
5. számú rész: 11067555-2-10
6. és 15. számú részek: 11392929-2-06
7. és 9. számú részek: 10957587-2-13
8., 10., 16. és 17. számú részek: 10864672-2-43
13. számú rész: 24645588-2-13
3.) Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. rész:
Gulyás János és Társa Kft.; HU-6645 Felgyő, II. Kerület 80; 11399531-2-06
Székely és Társa Ker. Kft.; HU-5000 Szolnok, Batthyány u. 32.; 13546849-2-16
Húsház Hungary Kft.; HU-8638 Balatonlelle, Rákóczi út 356/B; 23913178-2-14
Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Ker. Kft.; HU-3900 Szerencs, Dobó út 32.; 11078768-2-05
Alfa-Meat Ker. Kft., HU-1182 Budapest, Tölgyesi u. 6/b.; 12489408-2-43
Jégtrade Élelmiszeripari és Ker. Kft.; HU-2220 Vecsés, Ecseri út 0127/15/A; 10828694-2-13
2. rész:
Alfa-Meat Ker. Kft., HU-1182 Budapest, Tölgyesi u. 6/b.; 12489408-2-43
Gulyás János és Társa Kft.; HU-6645 Felgyő, II. Kerület 80; 11399531-2-06
Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Ker. Kft.; HU-3900 Szerencs, Dobó út 32.; 11078768-2-05
Székely és Társa Ker. Kft.; HU-5000 Szolnok, Batthyány u. 32.; 13546849-2-16
3. rész:
Gulyás János és Társa Kft.; HU-6645 Felgyő, II. Kerület 80; 11399531-2-06
Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Ker. Kft.; HU-3900 Szerencs, Dobó út 32.; 11078768-2-05
Alfa-Meat Ker. Kft., HU-1182 Budapest, Tölgyesi u. 6/b.; 12489408-2-43
4. rész:
Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Ker. Kft.; HU-3900 Szerencs, Dobó Út 32.; 11078768-2-05
Gulyás János és Társa Kft.; HU-6645 Felgyő, II. Kerület 80; 11399531-2-06
Székely és Társa Ker. Kft.; HU-5000 Szolnok, Batthyány u. 32.; 13546849-2-16
Húsház Hungary Kft.; HU-8638 Balatonlelle, Rákóczi út 356/B; 23913178-2-14
Alfa-Meat Ker. Kft., HU-1182 Budapest, Tölgyesi u. 6/b.; 12489408-2-43
Jégtrade Élelmiszeripari és Ker. Kft.; HU-2220 Vecsés, Ecseri út 0127/15/A; 10828694-2-13
5. rész:
„EGERTEJ” Tejipari Kft.; H-3300 Eger, Sas u. 60.; 11067555-2-10
6. rész:
M és Társa Kft.; H-6782 Mórahalom, Röszkei út 48.; 11392929-2-06
MORTAK FRUIT Ker. és Szolg. Kft.; HU-1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt. 2.; 14492846-2-42
I'Fresh Vegetables & Fruits Kft.; HU-1098 Budapest, Dési Huber Utca 16/1.; 25317121-2-43
La Fresa Team Kft.; HU-1161 Budapest, Körvasút sor 6.; 25757912-2-42
7. rész:
Natur-Rost Kft.; H-2310 Szigetszentmiklós, Kardos István u. 1586/1; 10957587-2-13
Oligo 2000 Kft.; H-1214 Budapest, Orion u. 14.; 10864672-2-43
Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Ker. Kft.; HU-3900 Szerencs, Dobó Út 32.; 11078768-2-05
Jégtrade Élelmiszeripari és Ker. Kft.; HU-2220 Vecsés, Ecseri út 0127/15/A; 10828694-2-13
M és Társa Kft.; H-6782 Mórahalom, Röszkei út 48.; 11392929-2-06
8. rész:
Oligo 2000 Kft.; H-1214 Budapest, Orion u. 14.; 10864672-2-43
Natur-Rost Kft.; H-2310 Szigetszentmiklós, Kardos István u. 1586/1; 10957587-2-13
M és Társa Kft.; H-6782 Mórahalom, Röszkei út 48.; 11392929-2-06
9. rész:
Natur-Rost Kft.; H-2310 Szigetszentmiklós, Kardos István u. 1586/1; 10957587-2-13
Oligo 2000 Kft.; H-1214 Budapest, Orion u. 14.; 10864672-2-43
M és Társa Kft.; H-6782 Mórahalom, Röszkei út 48.; 11392929-2-06
10. rész:
Oligo 2000 Kft.; H-1214 Budapest, Orion u. 14.; 10864672-2-43
Natur-Rost Kft.; H-2310 Szigetszentmiklós, Kardos István u. 1586/1; 10957587-2-13
11. rész:
Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Ker. Kft.; HU-3900 Szerencs, Dobó Út 32.; 11078768-2-05
Naturice Kft.; HU-4080 Hajdúnánás, Szikra Telep 0946/13. hrsz.; 25400263-2-09
BA-HA-MA'S Élelmiszer Nagyker. és Szolg. Kft.; HU-2120 Dunakeszi, Pallag Utca 55.; 12245442-2-13
Jégtrade Élelmiszeripari és Ker. Kft.; HU-2220 Vecsés, Ecseri út 0127/15/A; 10828694-2-13
Székely és Társa Ker. Kft.; HU-5000 Szolnok, Batthyány u. 32.; 13546849-2-16
Húsház Hungary Kft.; HU-8638 Balatonlelle, Rákóczi út 356/B; 23913178-2-14
12. rész:
Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Ker. Kft.; HU-3900 Szerencs, Dobó út 32.; 11078768-2-05
Székely és Társa Ker. Kft.; HU-5000 Szolnok, Batthyány u. 32.; 13546849-2-16
Naturice Kft.; HU-4080 Hajdúnánás, Szikra Telep 0946/13. hrsz.; 25400263-2-09
Jégtrade Élelmiszeripari és Ker. Kft.; HU-2220 Vecsés, Ecseri út 0127/15/A; 10828694-2-13
13. rész:
Lekenyerezzük Kft.; H-2146 Mogyoród, Táncsics út 6.; 24645588-2-13
Alba-Kenyér Zrt., HU-8000 Székesfehérvár, Váralja Sor 4.; 11111702-2-07
14. rész:
MORTAK FRUIT Ker. és Szolg. Kft.; HU-1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt. 2.; 14492846-2-42
M és Társa Kft.; H-6782 Mórahalom, Röszkei út 48.; 11392929-2-06
I'Fresh Vegetables & Fruits Kft.; HU-1098 Budapest, Dési Huber Utca 16/1.; 25317121-2-43
La Fresa Team Kft.; HU-1161 Budapest, Körvasút sor 6.; 25757912-2-42
15. rész:
M és Társa Kft.; H-6782 Mórahalom, Röszkei út 48.; 11392929-2-06
MORTAK FRUIT Ker. és Szolg. Kft.; HU-1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt. 2.; 14492846-2-42
Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Ker. Kft.; HU-3900 Szerencs, Dobó út 32.; 11078768-2-05
La Fresa Team Kft.; HU-1161 Budapest, Körvasút sor 6.; 25757912-2-42
I'Fresh Vegetables & Fruits Kft.; HU-1098 Budapest, Dési Huber Utca 16/1.; 25317121-2-43
Jégtrade Élelmiszeripari és Ker. Kft.; HU-2220 Vecsés, Ecseri út 0127/15/A; 10828694-2-13
16. rész:
Oligo 2000 Kft.; H-1214 Budapest, Orion u. 14.; 10864672-2-43
Natur-Rost Kft.; H-2310 Szigetszentmiklós, Kardos István u. 1586/1; 10957587-2-13
17. rész:
Oligo 2000 Kft.; H-1214 Budapest, Orion u. 14.; 10864672-2-43
Natur-Rost Kft.; H-2310 Szigetszentmiklós, Kardos István u. 1586/1; 10957587-2-13
Gast-Food Ker. és Szolg. Bt.; HU-5000 Szolnok, Gárdonyi Géza Utca 12. 3. em. 7.; 22535012-2-16
4.) Alvállalkozók:
5. rész Egertej Kft. alvállalkozó: Over Cargo Kft.; HU-1185 Budapest, Üllői út 638.; 25731334-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)