Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13128/2020
CPV Kód:39130000-2
Ajánlatkérő:Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyergyai László
Telefon: +36 17955228
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Irodabútorok-2020
Hivatkozási szám: EKR000437792020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39130000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve önként csatlakozó intézmények részére irodabútorok beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése termékkörben.
Részletes feltételek a Közbeszerzési Dokumentumok Műszaki leírásában

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 9989 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 113 - 273743
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
M1) A Kr. 21.§ (1) bekezdés a) pont, ill. 22.§ alapján ajánlattevőnek ismertetni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb irodabútorokra vonatkozó szállításait és kapcsolódó szolgáltatásait, mely(ek)nek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
a) teljesítés ideje (év, hónap, nap-tól év, hónap, nap-ig)
b) szerződést kötő másik fél neve, címe
c) kapcsolattartó személy neve, elérhetősége, telefon száma, email címe
d) szállítás tárgya
e) szállítás mennyisége
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) A Kr. 21.§ (1) bekezdés b) pont alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakmai gyakorlat ismertetése – (az évek számának megjelölésével) - térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.

Előzetes igazolási mód:
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (1) bekezdésére. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 5.§ (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” szakaszát kitölteni. Az EEKD kitöltésével kapcsolatos tov. információkat a Kr. 2–7. § tartalmazzák. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (9)-(12) bekezdés, 67.§, 69.§ -ban foglaltak is irányadók. AK felhívja továbbá a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR Kr.) 12. § (1) és a Kbt. 69. § (11a), illetve a Kbt. 65. § (12) bekezdéseiben foglaltakra.
Igazolási mód:
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
AK a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülni az előírt alkalmassági minimum követelményeknek történő megfelelésnek.
Helyesen:
M1) A Kr. 21.§ (1) bekezdés a) pont, ill. 22.§ alapján ajánlattevőnek ismertetni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb irodabútorokra vonatkozó szállításait és kapcsolódó szolgáltatásait, mely(ek)nek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
a) teljesítés ideje (év, hónap, nap-tól év, hónap, nap-ig)
b) szerződést kötő másik fél neve, címe
c) kapcsolattartó személy neve, elérhetősége, telefon száma, email címe
d) szállítás/szolgáltatás tárgya
e) szállítás/szolgáltatás ellenszolgáltatás összege
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) A Kr. 21.§ (1) bekezdés b) pont alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakmai gyakorlat ismertetése – (az évek számának megjelölésével) - térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.

Előzetes igazolási mód:
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (1) bekezdésére. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 5.§ (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” szakaszát kitölteni. Az EEKD kitöltésével kapcsolatos tov. információkat a Kr. 2–7. § tartalmazzák. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (9)-(12) bekezdés, 67.§, 69.§ -ban foglaltak is irányadók. AK felhívja továbbá a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR Kr.) 12. § (1) és a Kbt. 69. § (11a), illetve a Kbt. 65. § (12) bekezdéseiben foglaltakra.
Igazolási mód:
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
AK a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülni az előírt alkalmassági minimum követelményeknek történő megfelelésnek.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. A Kbt. 2.§ (6) bekezdés alapján az eljárás nyelve magyar. AT általi fordítás és a további dokumentumok benyújtására a Kbt. 47.§ (2)-(2a) bekezdései alkalmazandók.
2. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35. § és a 36. § (1), 44. § és a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben foglaltakra.
3. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségének vonatkozásában az AK-nek figyelembe kell vennie a Kbt. 35. § (2a), a 41/A § (4) és (5) bekezdéseit.
4. AK a közbeszerzési eljárást az EKR-ben folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra.
5. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A § (1) és (3), 55. § (7), valamint az EKR Kr 6. § (1), és (7)-(10), a 16. § - 17.§-ban foglaltakra.
6. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdés alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a KD tartalmazza.
7. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást (HP), figyelembe véve az EKR Kr. 11. § (2) és (3) bek-eit. A Kbt.71. § (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) AK teljes körű HP lehetőséget biztosít.
8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67.§ foglaltakra.
9. AK a Kbt. 104.§ (3) bekezdés szerint megjelöli, hogy a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerinti KM megkötésére irányuló eljárást folytat le. Ennek eredményeképpen a KM-ban meghatározott feltételek szerint az intézmény általi közvetlen megrendelés vagy verseny újranyitását követő egyedi szerződéskötés útján kerülhet sor az adott közbeszerzés megvalósítására.
10. A Kbt. 104.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján Beszerző a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 1. §, valamint a 3. § c) pontja szerint azonosítja a keretmegállapodásban részes AT-kkel szerződéskötésre jogosult AK-k körét.
11. A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
12. Az ajánlatba csatolni kell:
- irodabútorokra vonatkozó elismert (az EA MLA megállapodás alapján akkreditált vizsgáló és tanúsító laboratóriumok által kiállított) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a vizsgált bútor megfelel az állami normatívában nevesített hatályos magyar vagy az Európai Uniós szabványoknak. Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el az akkreditált tanúsító/vizsgálati laboratórium által kiállított ún. forgalomba hozatali engedélyt.
- a megajánlott bútorok gyártójának/gyártóinak érvényes MSz EN ISO 9001:2015 tanúsítványát,
- a biztonsági (pl. GS) jellel rendelkező termék (megajánlott terméktől függően), vagy szerkezeti egység meglétét igazoló, tanúsító okiratot,
- a műszaki leírást, amely egyértelműen alátámasztja, hogy az adott termék megfelel az állami normatíva általános, vagy magas igényességi fokozatának.
- olyan bútorok szállítása esetén, melyet nem AT gyárt, az ajánlathoz csatolni kell AT nyilatkozatát, hogy rendelkezik az adott bútor előállítójának/magyarországi képviseletének írásos felhatalmazásával a bútorok forgalmazására. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a felhatalmazó adatait, kapcsolattartójának nevét, elérhetőségét.
13. A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT, közös AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről szóló, a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is kell csatolni.
Helyesen:
1. A Kbt. 2.§ (6) bekezdés alapján az eljárás nyelve magyar. AT általi fordítás és a további dokumentumok benyújtására a Kbt. 47.§ (2)-(2a) bekezdései alkalmazandók.
2. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35. § és a 36. § (1), 44. § és a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben foglaltakra.
3. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségének vonatkozásában az AK-nek figyelembe kell vennie a Kbt. 35. § (2a), a 41/A § (4) és (5) bekezdéseit.
4. AK a közbeszerzési eljárást az EKR-ben folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra.
5. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A § (1) és (3), 55. § (7), valamint az EKR Kr 6. § (1), és (7)-(10), a 16. § - 17.§-ban foglaltakra.
6. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdés alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a KD tartalmazza.
7. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást (HP), figyelembe véve az EKR Kr. 11. § (2) és (3) bek-eit. A Kbt.71. § (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) AK teljes körű HP lehetőséget biztosít.
8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67.§ foglaltakra.
9. AK a Kbt. 104.§ (3) bekezdés szerint megjelöli, hogy a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerinti KM megkötésére irányuló eljárást folytat le. Ennek eredményeképpen a KM-ban meghatározott feltételek szerint az intézmény általi közvetlen megrendelés vagy verseny újranyitását követő egyedi szerződéskötés útján kerülhet sor az adott közbeszerzés megvalósítására.
10. A Kbt. 104.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján Beszerző a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 1. §, valamint a 3. § c) pontja szerint azonosítja a keretmegállapodásban részes AT-kkel szerződéskötésre jogosult AK-k körét.
11. A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
12. Az ajánlatba csatolni kell:
- irodabútorokra vonatkozó elismert (az EA MLA megállapodás alapján akkreditált vizsgáló és tanúsító laboratóriumok által kiállított) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a vizsgált bútor megfelel az állami normatívában nevesített hatályos magyar vagy az Európai Uniós szabványoknak. Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el az akkreditált tanúsító/vizsgálati laboratórium által kiállított ún. forgalomba hozatali engedélyt/szakvéleményt.
- a megajánlott bútorok gyártójának/gyártóinak érvényes MSz EN ISO 9001 tanúsítványát,
- a biztonsági (pl. GS) jellel rendelkező termék (megajánlott terméktől függően), vagy szerkezeti egység meglétét igazoló, tanúsító okiratot,
- a műszaki leírást, amely egyértelműen alátámasztja, hogy az adott termék megfelel az állami normatíva általános, vagy magas igényességi fokozatának.
- olyan bútorok szállítása esetén, melyet nem AT gyárt, az ajánlathoz csatolni kell AT nyilatkozatát, hogy rendelkezik az adott bútor előállítójának/magyarországi képviseletének írásos felhatalmazásával a bútorok forgalmazására. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a felhatalmazó adatait, kapcsolattartójának nevét, elérhetőségét.
13. A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT, közös AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről szóló, a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is kell csatolni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt és a közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 55. § alapján módosítja. A korrigendummal az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ