Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13136/2020
CPV Kód:09120000-6
Ajánlatkérő:Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Egyesített Bölcsődék;Kőbányai Mocorgó Óvoda;Kocsis Sándor Sportközpont;Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest X. kerület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83769081
Postai cím: Szent László Tér 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Kőbányai Egyesített Bölcsődék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25002856
Postai cím: Körösi Csoma Sétány 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanyaibolcsodek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kőbányai Mocorgó Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39903361
Postai cím: Kőbányai Út 38
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mocorgoovoda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kocsis Sándor Sportközpont
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61596692
Postai cím: Bihari Utca 23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kocsissandorsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84675277
Postai cím: Sütöde U. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1108
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanyaiszivarvany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87263677
Postai cím: Ceglédi Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000546072020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000546072020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
„Földgáz energia beszerzése 2020”
Hivatkozási szám: EKR000546072020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09120000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Földgáz energia értékesítése az ajánlatkérők részére a 2020. 10. 01. 06:00 CET - 2021. 10. 01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében összesen 207.529 m3 mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából. Az ajánlatkérő pótdíjmentesen jogosult legfeljebb +50% mennyiségi opció gyakorlására. Összesen 7 db felhasználási hely, valamennyi felhasználási hely 12-42 m3/h közötti kapacitással vételez. A meghatározott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³). A földgáz minőségi paramétereinek meg kell felelniük az MSZ1648:2016 szabványban rögzített határértékeknek.
II.1.5) Becsült érték:
31249479 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattételt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Földgázenergia beszerzése 2020”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest X. kerület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földgáz energia értékesítése az ajánlatkérők részére a 2020. 10. 01. 06:00 CET - 2021. 10. 01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében összesen 207.529 m3 mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából. Az ajánlatkérő pótdíjmentesen jogosult legfeljebb +50% mennyiségi opció gyakorlására. Összesen 7 db felhasználási hely, valamennyi felhasználási hely 12-42 m3/h közötti kapacitással vételez. A meghatározott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³). A földgáz minőségi paramétereinek meg kell felelniük az MSZ1648:2016 szabványban rögzített határértékeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati egységár (HUF/m3) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 31249479 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az ajánlatkérő pótdíjmentesen jogosult legfeljebb +50% mennyiségi opció lehívására.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k) és m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania ajánlatában arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 114.§ (2) bekezdése szerint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében az ajánlattevő csak arról köteles nyilatkozni, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett) földgáz energia szállítására vonatkozó szerződések ismertetését. Ajánlatkérő felhívására a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ban meghatározott szervezet által írásban kiadott referenciaigazolás/nyilatkozat beszkennelt példányát kell megküldeni. A referenciaigazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét, a szerződés tárgyának rövid leírását (különösen mennyiségi adatok) is tartalmazó ismertetését és a teljesítés helyét, a teljesítés időtartamát (kezdéstől-befejezésig év, hónap, nap bontásban), továbbá azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, valamint a szerződést kötő másik fél nevében referenciát adó személy nevét, beosztását, telefonszámát (mindent, ami az alkalmasság megítéléséhez szükséges).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 36 hónap folyamán rendelkezik legalább 1 db, legalább 100.000 m3/év földgáz energia szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Minőségi, mennyiségi és rendelkezésre állási hibából eredő (hibás teljesítési) kötbér a szerződésben részletezetteknek megfelelően.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A szerződés pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. Az Eladó a Vevő fogyasztásáról havi rendszerességgel számlát állít ki, amely tartalmazza a molekuladíj (gázdíj) mellett az RHD forgalmi díj részét is. Ez a számla tartalmazza továbbá a havi szinten fizetendő teljesítménydíjat is a szerződésben részletezettek szerint. A havi forgalmi díj számla és a havi teljesítménydíj számla fizetési határideje a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése alapján a számla kézhezvételétől számított 20. nap. Irányadó továbbá a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdése.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő és nem is teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. A molekuladíj a szerződés időtartama alatt nem változhat. A rendszerhasználati díj kizárólag jogszabályváltozás eredményeként változhat.
2. A szerződésre nem alkalmazható az Eladó, mint energiakereskedő üzletszabályzatának egyetlen olyan rendelkezése sem, amely az árat egyoldalúan módosíthatóvá teszi.
3. Az Eladó a vételárat és az egyéb díjtételeket forintban köteles kiszámlázni és Vevő azt magyar forintban fizeti meg.
4. Az Eladó az áfát, a jövedéki adót, valamint az MSZKSZ díjat a Vevővel szemben a mindenkori jogi szabályozással összhangban jogosult érvényesíteni a szerződéses áron felül. Az Eladó előzetes írásbeli értesítést követően jogosult továbbá a Vevőre áthárítani minden, a szerződéskötést követően bevezetett hatósági díjtételt, közterhet a jogszabályban meghatározott mértékben a jogszabályban meghatározott hatállyal.
5. A vételár jogszabályban meghatározott mértékű változása a jelen szerződés módosítását igényli a Kbt. 141. §-ának rendelkezéseire figyelemmel.
6. A kibocsátásra kerülő számla az ellenszolgáltatás összegén túlmenően tartalmazza a számla kibocsátás napján hatályos magyar jogszabályok szerint a földgáz értékesítést terhelő adókat (jövedéki adó, áfa) és egyéb hatóságilag előírt díjakat, így az MSZKSZ díjat.
7. Eladó kötelezettséget vállal a Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) és kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, illetve az Eladó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
8. A Felek közötti mennyiségi elszámolás alapját a Vevő részére az átadási ponton átadott földgázmennyiség, illetve az abból számított hőmennyiség képezi, melynek meghatározására a területileg illetékes elosztó által szolgáltatott adatok alapján kerül sor.
9. A számlázás alapját az adott átadási ponton mindenkor érvényes fűtőérték képezi. Az Eladó köteles a számla megküldésével egyidejűleg összesítve, excel formátumban, email-ben megküldeni a Vevő kapcsolattartója részére az aktuális fűtőértéket.
10. Az Eladó az energiaszámlákat havonta, felhasználási helyenkénti bontásban köteles kiállítani, felhasználási helyenként megadva a fogyasztási adatokat, gyűjtőszámla alkalmazásával. A számlán Vevő –amennyiben azt az Eladó számlázási rendszere lehetővé teszi – kéri feltüntetni a mérőórák gyári számát, valamint a mérési pont azonosítót annak érdekében, hogy az azonos felhasználási helyen lévő több mérőórán mért fogyasztás egymástól egyértelműen elkülöníthető legyen.
11. A gyűjtőszámlázás érdekében a Vevő köteles az elszámoláshoz szükséges minden adatot a tárgyhót követő hó 5. napjáig az Eladó rendelkezésére bocsátani.
12. Felek megállapodnak, hogy az Eladó nem jogosult a számlák összegébe beszámítani az esetleges jóváírásoka. Az Eladó az esetleges jóváírás összegét a Vevő jelen szerződésben megadott bankszámlaszámára történő átutalással köteles teljesíteni, megjelölve a mérési pont azonosítót.
13. Eladó a szolgáltatással kapcsolatban köteles elektronikus számlát kibocsátani.
14. Az Eladó havi forgalmi díj számla és havi teljesítménydíj számla kiállítására jogosult.
15. Az Eladó a Vevő fogyasztásáról havi rendszerességgel számlát állít ki, amely tartalmazza a molekuladíj (gázdíj) mellett az RHD forgalmi díj részét is. Ez a számla tartalmazza továbbá a havi szinten fizetendő teljesítménydíjat is. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
Folytatás a VI.3.9) pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdésében, valamint a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend. 15. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
2. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi megállapodást) legalább a közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalommal.
3. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
4. Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor a nem magyar nyelvű irat ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolnia kell ajánlattevőnk.
5. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
6. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
8. Amennyiben az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb ajánlattevőt megnevez, (a nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés.
9. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
11. FAKSZ: Takács György 00393
12. A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattételt.
13. A III.2.2) pont folytatása:
16. Tekintettel arra, hogy valamennyi felhasználási hely 12-42 m3/h közötti lekötött teljesítményű, a földgázfogyasztás mennyiségi díjainak havi elszámolására az Eladó a havi részszámlákat az 1. számú mellékletében közölt havi fogyasztási adatok, illetve az elosztói allokált adatok alapján állítja ki. Figyelemmel arra, hogy a felhasznált energia mennyiségről az Eladó az elosztó által profilozással meghatározott adatok alapján állítja ki a számlát – a Vevő a jelen szerződés aláírásával elismeri az Eladó teljesítését, felek ezt a teljesítés Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerinti igazolásának tekintik. Ennek megfelelően Eladó a havi energiaszámláit további – teljesítés-elismerést bizonyító – okirat nélkül kiállíthatja.
17. Amennyiben a gázmérő a fogyasztást nem, vagy hibásan méri, vagy a gázmérő hitelesítési ideje lejárt, az elszámolás alapjául szolgáló földgázmennyiség meghatározása az Eladó Üzletszabályzatában, illetve az illetékes földgázelosztói engedélyes üzletszabályzatában meghatározott módon történik.
18. A havi forgalmi díj számla és a havi teljesítménydíj számla fizetési határideje a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése alapján a számla kézhezvételétől számított 20. nap.
19. Vevő a számlák ellenértékét átutalással fizeti meg az Eladónak, a számlázásra irányadó a Kbt. 135. § (5) bekezdése.
20. A fizetés teljesítésének az Eladó bankszámláján történő jóváírást kell tekinteni. Minden fél maga viseli a szerződés kapcsán felmerülő összegek kifizetésével vagy fogadásával kapcsolatban az elszámoló vagy számlavezető bankja által érvényesített díjakat és költségeket.
21. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerint késedelmi kamat megfizetésére köteles. Vevő kijelenti, hogy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. A jelen szerződésből eredő követelések elévülési ideje 3 év.
22. Az Eladó által fizetendő kötbér minőségi, mennyiségi és rendelkezésre állási hibából eredő (hibás teljesítési) kötbér:
23. Minőségi hiba esetén a nem megfelelő jellemzőkkel értékesített földgáz mennyiségére az Eladó a jelen szerződés szerinti aktuális nettó molekuladíj 5 %-ának megfelelő díjat, de maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg a Vevő részére, tekintettel arra, hogy a Vevő az Eladóval áll közvetlenül szerződésben, így jogait vele szemben tudja érvényesíteni.
24. A Vevő által észlelt alulszállítás és rendelkezésre állási hiba esetén az Eladó a szerződés szerinti mennyiségből le nem szállított mennyiség nettó molekuladíjának 5 %-át fizeti meg a Vevő részére.
25. A Megrendelő a kötbér összegéről bizonylatot állít ki. A kötbérrel érintett időszak havi számlájának kifizetési feltétele a kötbér összegének az Eladó részéről történő megfizetése.
26. A Vevő jogosult a szerződést felmondani kötbér maximumának elérése esetén.
27. A vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt előírásokhoz képest eltérő színvonalú szolgáltatás miatt fizetendő kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót a szerződésszegéssel okozott kár megtérítése alól. A szerződésszegéssel okozott károk tekintetében a Ptk. 6:142. §-ának rendelkezései az irányadóak.
Egyebekben a szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket az ajánlati felhívás mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges