Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13138/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Duna Aszfalt Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07442
Postai cím: Kossuth tér 9.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Göblyös Imre
Telefon: +36 56503810
E-mail: kallais@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolnok.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a „Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése” című, TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a „Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése” című, TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
További tárgyak:45232452-5
45111000-8
45233220-7
45233228-3
45233200-1
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Szolnok 720/2, 0536/3, 0536/4, 0533, 0454, 0471/15, 0489, 0488, 0478
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés a „Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út
fejlesztése” című, TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében jogerős építési engedéllyel rendelkező
tervdokumentáció alapján a Millér-főcsatorna mellett kerékpárút építéséhez kiviteli tervek elkészítésére és kivitelezési feladatok
ellátására” az alábbiak szerint:
Főbb műszaki paraméterek:
Kétirányú kerékpárút szakasz létesítése (1. kerékpáros szakasz: kerékpárút):
A volt laktanya térségében létesülő új városi gyűjtőút és a Mester út (3225 j. út) tervezett körforgalmú csomópontjától kell
megépíteni a külön koronán vezetett kerékpárutat a Mester út jobb oldalán a városból kifelé haladva. A kerékpárutat a
besenyszögi vasúti aluljáróban át kell vezetni. A kerékpárút az aluljáró után lévő, vasúttal párhuzamos meglévő külterületi
szervizúthoz (Millér melletti útszakasz) csatlakozik. A kerékpárút burkolat szélessége 2,00 m, koronaszélessége 3,00 m.
A tervezett kerékpárút hossza 320 m.
A meglévő közúti oldalárkot az érintett teljes szakaszon át kell építeni.
3225 j. út korrekciója:
A kerékpárút besenyszögi aluljáróban történő átvezetésének helyigénye miatt a Mester út (3225 j. út) rövid szakaszát át kell
építeni, mintegy 1,5 m-rel balra eltolva kell korrigálni. A meglévő útburkolat széleket a jobb oldalon vissza kell bontani, a
baloldalon pedig meg kell szélesíteni. A burkolati kopóréteget át kell szőnyegezni az adott szakaszon. Az útszakasz burkolat
szélessége 6,50 m legyen, kétoldali 1,5-1,5 m széles stabilizált padkával.
Az országos közút elhúzásának korrekciós szakasz hossza 194 m.
Millér kiszolgáló út átépítése, kerékpáros fejlesztése (2. kerékpáros szakasz: nyitott kerékpársáv):
A 2. kerékpáros szakasz létesítménye a 3225 j. útra csatlakozó kiszolgáló úttal együtt létesül. A meglévő rossz állapotú
útburkolatot a Millér-főcsatorna hídjáig el kell bontani, majd azt 6,00 m szélességben kell újjáépíteni, és a kétoldali nyitott
kerékpársávot kell felfesteni. A Millér-híd utáni burkolatszakaszon kétoldali szélesítéssel és burkolat megerősítéssel kell átépíteni
az útszakaszt, majd itt is nyitott kerékpársávot kell létesíteni a Tisza-gátig. A Millér-főcsatorna északi oldalán átépítendő
útszakaszon - legfőképp a horgászok járműveinek szabályszerű várakozására - a baloldalon helyenként szélesebb padkát kell
építeni, stabilizálva.
A szakasz teljes hossza az összekötő út és a Tisza-gát között 2005 m.
Millér földút út átépítése, kerékpáros fejlesztése (3. kerékpáros szakasz: nyitott kerékpársáv):
A Millér-főcsatorna hídjától ágazik le, és halad a csatorna déli oldalán lévő töltésen. A meglévő földúton a töltés egy részét el kell
bontani, mivel a meglévő koronaszélesség nem elegendő a kerékpáros létesítmény kialakításához. A töltésszint mintegy 0,80
cm-es süllyesztésével kiépíthető a szükséges 8,00 m-es koronaszélesség. Így a Múzeumig 6,00 m széles nyitott kerékpársávos
utat kell építeni. A Múzeum magánterülete előtt a burkolatszélesség visszacsökkentendő az eredeti méretre, illetve a pályaszint
is visszaemelendő az eredeti töltéstetőre.
A szakasz teljes hossza 568 m.
Kerékpáros pihenőhely építése
A 2. szakasz végén kell elhelyezni, aszfaltburkolattal kiépítve. 10 db kerékpár férőhellyel.
A pihenőhelyen a következő szolgáltatásokat kell biztosítani:
- esővédő illetve árnyékoló pavilon, térképpel
- asztalok, padok
- kerékpár parkolóhelyek
- szeméttárolók
- a legközelebbi WC és ivóvíz vételező hely jelzése
Meglévő földútcsatlakozások átépítése: 5 db.
Meglévő kapubehajtók, teleklehajtók átépítése: 14 db.
Közmű kiváltások, védelembe helyezések:
- Távközlési oszlop áthelyezése az 1. kerékpáros szakaszon.
- Földalatti vezetékek védelembe helyezése a besenyszögi aluljáró térségében rövid szakaszokon.
- Távközlési vezeték kiváltása, süllyesztése a 3. kerékpáros szakaszon 400 m hosszon.
Vízelvezetés:
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése” című, TOP-6.1.4-15- SL1-2016-00002 azonosító számú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 131 - 267337

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése” című, TOP-6.1.4-15- SL1-2016-00002 azonosító számú projekt
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/09/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 531915550 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: DUNA ASZFALT Kft.
Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Adószáma: 11426628-4-03
Ajánlattevő neve: Colas Út Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Adószám: 14904134-2-44
Ajánlattevő neve: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.
Adószám: 13445762-2-09
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: DUNA ASZFALT Kft.
Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Adószáma: 11426628-4-03
Szerződésmódosítás időpontja: 2020.06.18.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233162-2
További tárgyak:45221250-9
45232452-5
45111000-8
45233220-7
45233228-3
45233200-1
71322000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Szolnok 720/2, 0536/3, 0536/4, 0533, 0454, 0471/15, 0489, 0488, 0478
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a „Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út
fejlesztése” című, TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében jogerős építési engedéllyel rendelkező
tervdokumentáció alapján a Millér-főcsatorna mellett kerékpárút építéséhez kiviteli tervek elkészítésére és kivitelezési feladatok
ellátására” az alábbiak szerint:
Főbb műszaki paraméterek:
Kétirányú kerékpárút szakasz létesítése (1. kerékpáros szakasz: kerékpárút):
A volt laktanya térségében létesülő új városi gyűjtőút és a Mester út (3225 j. út) tervezett körforgalmú csomópontjától kell
megépíteni a külön koronán vezetett kerékpárutat a Mester út jobb oldalán a városból kifelé haladva. A kerékpárutat a
besenyszögi vasúti aluljáróban át kell vezetni. A kerékpárút az aluljáró után lévő, vasúttal párhuzamos meglévő külterületi
szervizúthoz (Millér melletti útszakasz) csatlakozik. A kerékpárút burkolat szélessége 2,00 m, koronaszélessége 3,00 m.
A tervezett kerékpárút hossza 320 m.
A meglévő közúti oldalárkot az érintett teljes szakaszon át kell építeni.
3225 j. út korrekciója:
A kerékpárút besenyszögi aluljáróban történő átvezetésének helyigénye miatt a Mester út (3225 j. út) rövid szakaszát át kell
építeni, mintegy 1,5 m-rel balra eltolva kell korrigálni. A meglévő útburkolat széleket a jobb oldalon vissza kell bontani, a
baloldalon pedig meg kell szélesíteni. A burkolati kopóréteget át kell szőnyegezni az adott szakaszon. Az útszakasz burkolat
szélessége 6,50 m legyen, kétoldali 1,5-1,5 m széles stabilizált padkával.
Az országos közút elhúzásának korrekciós szakasz hossza 194 m.
Millér kiszolgáló út átépítése, kerékpáros fejlesztése (2. kerékpáros szakasz: nyitott kerékpársáv):
A 2. kerékpáros szakasz létesítménye a 3225 j. útra csatlakozó kiszolgáló úttal együtt létesül. A meglévő rossz állapotú
útburkolatot a Millér-főcsatorna hídjáig el kell bontani, majd azt 6,00 m szélességben kell újjáépíteni, és a kétoldali nyitott
kerékpársávot kell felfesteni. A Millér-híd utáni burkolatszakaszon kétoldali szélesítéssel és burkolat megerősítéssel kell átépíteni
az útszakaszt, majd itt is nyitott kerékpársávot kell létesíteni a Tisza-gátig. A Millér-főcsatorna északi oldalán átépítendő
útszakaszon - legfőképp a horgászok járműveinek szabályszerű várakozására - a baloldalon helyenként szélesebb padkát kell
építeni, stabilizálva.
A szakasz teljes hossza az összekötő út és a Tisza-gát között 2005 m.
Millér földút út átépítése, kerékpáros fejlesztése (3. kerékpáros szakasz: nyitott kerékpársáv):
A Millér-főcsatorna hídjától ágazik le, és halad a csatorna déli oldalán lévő töltésen. A meglévő földúton a töltés egy részét el kell
bontani, mivel a meglévő koronaszélesség nem elegendő a kerékpáros létesítmény kialakításához. A töltésszint mintegy 0,80
cm-es süllyesztésével kiépíthető a szükséges 8,00 m-es koronaszélesség. Így a Múzeumig 6,00 m széles nyitott kerékpársávos
utat kell építeni. A Múzeum magánterülete előtt a burkolatszélesség visszacsökkentendő az eredeti méretre, illetve a pályaszint
is visszaemelendő az eredeti töltéstetőre.
A szakasz teljes hossza 568 m.
Kerékpáros pihenőhely építése
A 2. szakasz végén kell elhelyezni, aszfaltburkolattal kiépítve. 10 db kerékpár férőhellyel.
A pihenőhelyen a következő szolgáltatásokat kell biztosítani:
- esővédő illetve árnyékoló pavilon, térképpel
- asztalok, padok
- kerékpár parkolóhelyek
- szeméttárolók
- a legközelebbi WC és ivóvíz vételező hely jelzése
Meglévő földútcsatlakozások átépítése: 5 db.
Meglévő kapubehajtók, teleklehajtók átépítése: 14 db.
Közmű kiváltások, védelembe helyezések:
- Távközlési oszlop áthelyezése az 1. kerékpáros szakaszon.
- Földalatti vezetékek védelembe helyezése a besenyszögi aluljáró térségében rövid szakaszokon.
- Távközlési vezeték kiváltása, süllyesztése a 3. kerékpáros szakaszon 400 m hosszon.
Vízelvezetés:
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 531915550
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: DUNA ASZFALT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): .) Felek a Szerződés X.10.2. pontját közös akaratnyilvánítással az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti rendelkezések:
„Vállalkozó kapcsolattartója:
név: Nagy Bálint építésvezető
telefon: +36-20/578-93-73
e-mail: nagy.balint@dunaaszfalt.hu”
Módosított rendelkezések:
„Vállalkozó kapcsolattartója:
név: Magyar Gábor építésvezető
telefon: +36 20 241 9212
e-mail: magyar.gabor@dunaaszfalt.hu”
A VII.2.1. pont folytatása:
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”
Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a vállalkozási szerződés módosítása tekintettel az alábbi körülményekre:
1. ca) pont vizsgálata: jelen szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna tekintettel arra, hogy a kapcsolattartó személyének változása nem érinti sem az értékelési szempontokat, sem a szerződés teljesítésének feltételeit.
2. cb) pont vizsgálata: a jelen szerződésmódosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg figyelemmel arra, hogy az ellenszolgáltatás mértéke nem változik.
3. cc) pont vizsgálata: a jelen szerződésmódosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a Kbt. 197. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a Kbt. 141. § - ban foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor jelen szerződésmódosítás megkötésére.
Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a Vállalkozási szerződés módosításával összefüggő körülményeket:
A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint: „A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
Folytatás a VII.2.1.pontban
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 531915550 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 531915550 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben