Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13205/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:1135 Budapest, Lehel út 59-61., 27403/10 hrsz-en elhelyezkedő „A” jelű pszichiátriai épület 3. és 4. emelete
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Beáta
Telefon: +36 13561522
E-mail: olah.beata@aeek.hu
Fax: +36 96507907
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyírő Gyula OPAI vizesblokk felújítása
Hivatkozási szám: EKR000094942020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a Nyírő Gyula OPAI „A”-jelű Pszichiátriai - épület 3. és 4. emeletén vizesblokk felújítása
A felújítási feladatok két szintet érintenek (3-4. emelet), ahol a vizes helyiségek felújítása:
• 48 db betegfürdő
• 6 db személyzeti fürdő
A két érintett emeleten szintenként illetve szakaszonként önállóan elvégezhetőek a felújítási feladatok. A fürdők felújítása során a helyiségek vízszigetelését is meg kell oldani. Ehhez igazodva kell elvégezni a vízszerelési feladatokat. Egyszerre 2-3 betegszoba belső felújítása lehetséges a betegek elhelyezésének függvényében, így az ezekhez tartozó fürdőszobák is átalakításra kerülhetnek. A folyosói strangok lezárásával lehet a fürdőket kiszakaszolni. Ahol nem lehet megoldani a kizárást, ott a teljes strangot le kell üríteni, s gondoskodni kell a strangra kötő fürdők bezárásáról a szerelés befejezéséig. A pontos ütemtervet a kórházzal együttműködve kell a kivitelezőnek összeállítania. A kivitelezés organizációját (munkaterület lehatárolása, közlekedési utak, felvonulási helyszínek, munkavégzés időtartama) is az üzemeltető Kórházzal kell elfogadtatni. A beszerzés főbb tájékoztató mennyiségi adatai: - falazási és egyéb kőművesmunkák 1502,32 nm - felületképzés 3545,76 nm - 108 db légrács felszerelése és 54 db egyéb befúvó és elszívó szerkezet felszerelése - 54 db nővérhívó felszerelés és bekötés - 54 db lámpatest elhelyezése Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumokban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 276941335 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyírő Gyula OPAI vizesblokk felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39714000-0
További tárgyak:45261400-8
45262500-6
45300000-0
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1135 Budapest, Lehel út 59-61., 27403/10 hrsz-en elhelyezkedő „A” jelű pszichiátriai épület 3. és 4. emelete
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítási feladatok két szintet érintenek (3-4. emelet), ahol a vizes helyiségek felújítása:
• 48 db betegfürdő
• 6 db személyzeti fürdő
A két érintett emeleten szintenként illetve szakaszonként önállóan elvégezhetőek a felújítási feladatok. A fürdők felújítása során a helyiségek vízszigetelését is meg kell oldani. Ehhez igazodva kell elvégezni a vízszerelési feladatokat. Egyszerre 2-3 betegszoba belső felújítása lehetséges a betegek elhelyezésének függvényében, így az ezekhez tartozó fürdőszobák is átalakításra kerülhetnek. A folyosói strangok lezárásával lehet a fürdőket kiszakaszolni. Ahol nem lehet megoldani a kizárást, ott a teljes strangot le kell üríteni, s gondoskodni kell a strangra kötő fürdők bezárásáról a szerelés befejezéséig. A pontos ütemtervet a kórházzal együttműködve kell a kivitelezőnek összeállítania. A kivitelezés organizációját (munkaterület lehatárolása, közlekedési utak, felvonulási helyszínek, munkavégzés időtartama) is az üzemeltető Kórházzal kell elfogadtatni.
A beszerzés főbb tájékoztató mennyiségi adatai:
- falazási és egyéb kőművesmunkák 1502,32 nm
- felületképzés 3545,76 nm
- 108 db légrács felszerelése és 54 db egyéb befúvó és elszívó szerkezet felszerelése
- 54 db nővérhívó felszerelés és bekötés
- 54 db lámpatest elhelyezése
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumokban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap) 10
2 2.2. M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap) 10
3 2.3. M2) c) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár tartalékkeret nélkül (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: ÁEEK/13562-29/2020 Rész száma: Elnevezés: Nyírő Gyula OPAI vizesblokk felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52127960
Postai cím: Bokréta Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@hcepito.hu
Telefon: +36 14558840
Internetcím(ek): (URL) www.hcepito.hu
Fax: +36 14558842
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13792590243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 276941335
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építőmesteri munkák - részfeladatok, szakipari munkák - részfeladatok, elektromos munkák- részfeladatok, épületgépészeti
munkák - részfeladatok, épületgépész felelős műszaki vezető feladatok ellátása, épületvillamossági felelős műszai vezető feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52127960
Postai cím: Bokréta Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13792590243

Hivatalos név: Creo-Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25344161
Postai cím: San Marco Utca 19. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12037575241

Hivatalos név: Mester -Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83885055
Postai cím: Munkásotthon Utca 46.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13707824241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/03/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők:
HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: Magyarország 1094 Budapest, Bokréta Utca 19, adószám: 13792590243)
Creo-Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: Magyarország 1034 Budapest, San Marco Utca 19. fszt. 1., adószám: 12037575241)
Mester -Építő Kft., (székhely: Magyarország 1042 Budapest, Munkásotthon Utca 46. adószám: 13707824241)
Nyertes ajánlattevő:
HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: Magyarország 1094 Budapest, Bokréta Utca 19, adószám: 13792590243)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges