Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13211/2020
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Velikovszky László
Telefon: +36 301578875
E-mail: koncsar.andrea@dkuzrt.hu
Fax: +36 301578875
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dkuzrt.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DKÜ portál működtetése
Hivatkozási szám: EKR000095662020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Portál üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Antenna Hungária Zrt. székhelye, 1119 Budapest, Petzval József u. 31-33. és ajánlatkérő telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Digitális Kormányzati Ügynökség Portál működéséhez szükséges hardver, szoftver és hálózati infrastruktúra biztosítása és annak üzemeltetése, az alábbiak szerint:
1. A Portál rendszer működéséhez szükséges, jelenleg is ezt a célt szolgáló hardver infrastruktúra, az azon futó szoftver környezet (operációs rendszer, virtualizációs szoftver, adatbázis szerver) és a rendszer elérhetőségéhez szükséges hálózati infrastruktúra biztosítása és üzemeltetése.
2. A hardver és szoftver infrastruktúrán a következő virtuális környezetek biztosítása és üzemeltetése: éles környezet, fejlesztői környezet, teszt környezet, hibareprodukálási környezet.
3. A fenti virtuális környezetek napi rendszerességű mentése és a megfelelő mentési adathordozók rendelkezésre bocsátása.
4. A Portál rendszer félévenkénti visszatöltése szalagról a visszaállítási tesztelése érdekében a hibajavítási környezetbe.
5. A Portál rendszer frissített verzióinak kiadásával és a hardver, szoftver és hálózati környezetben futtatásával kapcsolatos feladatok ellátása.
6. A Portál rendszer működéséhez szükséges adatbázis üzemeltetése.
7. Az infrastruktúra, valamint a kritikus rendszerkomponensek monitorozó rendszerbe történő bekötése.
8. Log állományok elkülönült gyűjtése.
9. Az infrastruktúra és adatbázis rendszeres karbantartása (szükség esetén standard infrastruktúra eszközökkel történő reorganizációja).
10. Rendelkezésre állás és hibaelhárítás a műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelően.
A részletes feladatokat a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
A jelen eljárás hátterét képező műszaki-technikai körülmények:
A szerződés műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg és az Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére és a verseny hiánya nem annak következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg Ajánlatkérő.
Fentiek alapján ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 068 - 162285

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Portál üzemeltetése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/03/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30790140
Postai cím: Petzval József Utca 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: htsz@htsz.eu
Telefon: +36 209541773
Internetcím(ek): (URL) https://www.ahrt.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 86100000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás dátuma: 2020.06.30.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt-nek megfelelően
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Antenna Hungária Zrt. székhelye, 1119 Budapest, Petzval József u. 31-33. és ajánlatkérő telephelye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Digitális Kormányzati Ügynökség Portál működéséhez szükséges hardver, szoftver és hálózati infrastruktúra biztosítása és annak üzemeltetése, az alábbiak szerint:
1. A Portál rendszer működéséhez szükséges, jelenleg is ezt a célt szolgáló hardver infrastruktúra, az azon futó szoftver környezet (operációs rendszer, virtualizációs szoftver, adatbázis szerver) és a rendszer elérhetőségéhez szükséges hálózati infrastruktúra biztosítása és üzemeltetése.
2. A hardver és szoftver infrastruktúrán a következő virtuális környezetek biztosítása és üzemeltetése: éles környezet, fejlesztői környezet, teszt környezet, hibareprodukálási környezet.
3. A fenti virtuális környezetek napi rendszerességű mentése és a megfelelő mentési adathordozók rendelkezésre bocsátása.
4. A Portál rendszer félévenkénti visszatöltése szalagról a visszaállítási tesztelése érdekében a hibajavítási környezetbe.
5. A Portál rendszer frissített verzióinak kiadásával és a hardver, szoftver és hálózati környezetben futtatásával kapcsolatos feladatok ellátása.
6. A Portál rendszer működéséhez szükséges adatbázis üzemeltetése.
7. Az infrastruktúra, valamint a kritikus rendszerkomponensek monitorozó rendszerbe történő bekötése.
8. Log állományok elkülönült gyűjtése.
9. Az infrastruktúra és adatbázis rendszeres karbantartása (szükség esetén standard infrastruktúra eszközökkel történő reorganizációja).
10. Rendelkezésre állás és hibaelhárítás a műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelően.
A részletes feladatokat a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
A jelen eljárás hátterét képező műszaki-technikai körülmények:
A szerződés műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg és az Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére és a verseny hiánya nem annak következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg Ajánlatkérő.
Fentiek alapján ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 116510000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30790140
Postai cím: Petzval József Utca 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: htsz@htsz.eu
Telefon: +36 209541773
Internetcím(ek): (URL) https://www.ahrt.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A jelen szerződésmódosítás a szerződésmódosításban meghatározott feladatok ellátása érdekében meghatározott vállalkozói díj növelését foglalja magában.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A portál működéséhez szükséges infrastruktúra üzemeltetés keretében nélkülözhetetlen a Security Operation Center szolgáltatás igénybevétele, melynek során az automatizált rendszerek és kiberbiztonsági elemzők kiértékelik az egyes rendszerkomponensekből érkező eseményeket és detektálják közel valós időben a szolgáltatáshoz kapcsolt rendszerekből származó riasztásokat, lehetséges támadásokat, ezzel lehetővé téve a gyors elhárítást. A Vállalkozó írásban nyilatkozott arról, hogy az információbiztonsági szempontokat figyelembe véve ehhez az infrastruktúrához harmadik személy részére hozzáférést nem biztosíthat, ezáltal a Security OPeration Center szolgáltatást jelenleg csak a Vállalkozó tudja biztosítani a Megrendelő számára a szerződés keretében ellátandó üzemeltetési feladatok Security Operation Center szolgáltatással történő kiegészítésével.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 86100000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 116510000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben