Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13228/2020
CPV Kód:92521220-7
Ajánlatkérő:Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
Teljesítés helye:- A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Régészeti feltárásai: Győr-Moson-Sopron Megye illetve azon megyék közigazgatási határain belül, valamint azokon a területeken, melyre vonatkozóan Ajánlatkérő a nagyberuházást megelőző régészeti feltárásvégzésére jogosult. Teljes egészében karakterkorlát miatt a II.2.13) További információ pont alatt található.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Múzeum
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Múzeumi szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20228853
Postai cím: Király Utca 17
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pokovics Krisztina
Telefon: +36 96410220
E-mail: pokovics.krisztina@romer.hu
Fax: +36 96410220
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://romer.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000714682020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000714682020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Múzeum
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Múzeumi szolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Régészeti leletanyag restaurálása, dokumentálása
Hivatkozási szám: EKR000714682020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92521220-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Régészeti leletanyag restaurálása, dokumentálása becsült mennyiségek:
kerámia anyag esetén db egységnél: 26 774 db,
munkaóra esetén:9000 munkaóra,
rekesz esetén:90 rekesz,
kő leletanyag esetén 100 munkaóra,
üveg leletek esetén 280 munkaóra,
csont lelet esetén 350 munkaóra,
fém lelet esetén db egységnél 11 000 db,
munkaóra esetén 2600 munkaóra,
szervesanyag esetén db egységnél 450 db,
munkaóra esetén 100 munkaóra (az egyes munkafolyamatok lelettípusonként részletezve a dokumentációban),
in situ terepi kiszállás 740 munkaóra.
Elvégzendő munkafolyamat - Becsült mennyiség db vagy munkaóra
1.1. Kerámia anyag tisztítása (Ft/munkaóra) 4 000
1.2. Kerámia anyag konzerválása (Ft/db) 7 200
1.3. Kerámia anyag válogatása (Ft/munkaóra) 4 200
1.4. Kerámia anyag ragasztása (Ft/db) 18 700
Kerámia anyag kiegészítése, megerősítése (db és %)
1.5, 10% alatti hiány kiegészítése (db)
1.5.a., 10 cm edény magasságig (Ft/db) 150
1.5.b., 20 cm edény magasságig(Ft/db) 130
1.5.c., 30 cm edény magasságig(Ft/db) 100
1.5.d., 40 cm edény magasságig(Ft/db) 40
1.5.e., 50 cm edény magasságig (Ft/db) 20
1.5.f., 50 cm edény magasság felett (Ft/db) 20
1.6., 10-20%-os hiány kiegészítése (db)
1.6.a., 10 cm edény magasságig (Ft/db) 100
1.6.b., 20 cm edény magasságig (Ft/db) 75
1.6.c., 30 cm edény magasságig (Ft/db) 60
1.6.d., 40 cm edény magasságig(Ft/db) 15
1.6.e., 50 cm edény magasságig (Ft/db) 10
1.6.f., 50 cm edény magasság felett (Ft/db) 8
1.7., 20-30%-os hiány kiegészítése (db)
1.7.a., 10 cm edény magasságig (Ft/db) 15
1.7.b., 20 cm edény magasságig (Ft/db) 15
1.7.c., 30 cm edény magasságig (Ft/db) 10
1.7.d., 40 cm edény magasságig (Ft/db) 10
1.7.e., 50 cm edény magasságig(Ft/db) 8
1.7.f., 50 cm edény magasság felett (Ft/db) 8
1.8., 30-40%-os hiány kiegészítése (db)
1.8.a., 10 cm edény magasságig (Ft/db) 10
1.8.b., 20 cm edény magasságig (Ft/db) 10
1.8.c., 30 cm edény magasságig (Ft/db) 5
1.8.d., 40 cm edény magasságig (Ft/db) 5
1.8.e., 50 cm edény magasságig(Ft/db) 5
1.8.f., 50 cm edény magasság felett (Ft/db) 5
1.9., 40-50%-os hiány kiegészítése (db)
1.9.a., 10 cm edény magasságig (Ft/db) 10
1.9.b., 20 cm edény magasságig (Ft/db) 10
1.9.c., 30 cm edény magasságig (Ft/db) 5
1.9.d., 40 cm edény magasságig (Ft/db) 5
1.9.e., 50 cm edény magasságig(Ft/db) 5
1.9.f., 50 cm edény magasság felett (Ft/db) 5
1.10. Kerámia anyag fugázása, retusfestése (Ft/ munkaóra) 800
1.11. Kő restaurálás (Ft/munkaóra) 100
1.12. Üveg restaurálás (Ft/munkaóra) 280
1.13. Csontanyag restaurálása (Ft/ munkaóra) 350
1.14. Fémtárgy tisztítása (Ft/munkaóra) 2 000
1.15. Fémtárgy konzerválása (Ft/db) 8 000
1.16. Fémtárgy ragasztása (Ft/db) 3 000
1.17. Fémtárgy kiegészítése (Ft/munkaóra) 600
1.18. Kisebb szerves anyagok (fa, bőr) tisztítása (Ft/munkaóra) 100
1.19. Kisebb szerves anyagok (fa, bőr) konzerválása (Ft/db) 300
1.20. Kisebb szerves anyagok (fa, bőr) ragasztása (Ft/db) 150
1.21. Kerámia anyag restaurálása (konzerválás,válogatás, ragasztás stb.) Ft/M30 rekesz 90
2. Régészeti feltárásokon végzett restaurálási feladatellátás
2.1. Terepi in –situ (Ft/munkaóra) 740
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a részajánlatok tételét nem teszi lehetővé, figyelemmel arra, hogy jelen eljárás eredményeképpen megkötendő szerződésben foglalt feladatok egymásra épülnek, egymással összefüggnek szakmailag és ezáltal a munkálatok restaurálási szakmai szempontok, valamint a régészeti leletek állapotának megóvása miatt a több vállalkozó általi megvalósítása adott esetben a tevékenységre kihatással lehet, veszélyeztetné a régészeti leletek állapotát.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Régészeti leletanyag restaurálása, dokumentálása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92521220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: - A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Régészeti feltárásai: Győr-Moson-Sopron Megye illetve azon megyék közigazgatási határain belül, valamint azokon a területeken, melyre vonatkozóan Ajánlatkérő a nagyberuházást megelőző régészeti feltárásvégzésére jogosult.
Teljes egészében karakterkorlát miatt a II.2.13) További információ pont alatt található.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Régészeti leletanyag restaurálása, dokumentálása becsült mennyiségek:
kerámia anyag esetén db egységnél: 26 774 db,
munkaóra esetén:9000 munkaóra,
rekesz esetén:90 rekesz,
kő leletanyag esetén 100 munkaóra,
üveg leletek esetén 280 munkaóra,
csont lelet esetén 350 munkaóra,
fém lelet esetén db egységnél 11 000 db,
munkaóra esetén 2600 munkaóra,
szervesanyag esetén db egységnél 450 db,
munkaóra esetén 100 munkaóra (az egyes munkafolyamatok lelettípusonként részletezve a dokumentációban),
in situ terepi kiszállás 740 munkaóra.
Elvégzendő munkafolyamat - Becsült mennyiség db vagy munkaóra
1.1. Kerámia anyag tisztítása (Ft/munkaóra) 4 000
1.2. Kerámia anyag konzerválása (Ft/db) 7 200
1.3. Kerámia anyag válogatása (Ft/munkaóra) 4 200
1.4. Kerámia anyag ragasztása (Ft/db) 18 700
Kerámia anyag kiegészítése, megerősítése (db és %)
1.5, 10% alatti hiány kiegészítése (db)
1.5.a., 10 cm edény magasságig (Ft/db) 150
1.5.b., 20 cm edény magasságig(Ft/db) 130
1.5.c., 30 cm edény magasságig(Ft/db) 100
1.5.d., 40 cm edény magasságig(Ft/db) 40
1.5.e., 50 cm edény magasságig (Ft/db) 20
1.5.f., 50 cm edény magasság felett (Ft/db) 20
1.6., 10-20%-os hiány kiegészítése (db)
1.6.a., 10 cm edény magasságig (Ft/db) 100
1.6.b., 20 cm edény magasságig (Ft/db) 75
1.6.c., 30 cm edény magasságig (Ft/db) 60
1.6.d., 40 cm edény magasságig(Ft/db) 15
1.6.e., 50 cm edény magasságig (Ft/db) 10
1.6.f., 50 cm edény magasság felett (Ft/db) 8
1.7., 20-30%-os hiány kiegészítése (db)
1.7.a., 10 cm edény magasságig (Ft/db) 15
1.7.b., 20 cm edény magasságig (Ft/db) 15
1.7.c., 30 cm edény magasságig (Ft/db) 10
1.7.d., 40 cm edény magasságig (Ft/db) 10
1.7.e., 50 cm edény magasságig(Ft/db) 8
1.7.f., 50 cm edény magasság felett (Ft/db) 8
1.8., 30-40%-os hiány kiegészítése (db)
1.8.a., 10 cm edény magasságig (Ft/db) 10
1.8.b., 20 cm edény magasságig (Ft/db) 10
1.8.c., 30 cm edény magasságig (Ft/db) 5
1.8.d., 40 cm edény magasságig (Ft/db) 5
1.8.e., 50 cm edény magasságig(Ft/db) 5
1.8.f., 50 cm edény magasság felett (Ft/db) 5
1.9., 40-50%-os hiány kiegészítése (db)
1.9.a., 10 cm edény magasságig (Ft/db) 10
1.9.b., 20 cm edény magasságig (Ft/db) 10
1.9.c., 30 cm edény magasságig (Ft/db) 5
1.9.d., 40 cm edény magasságig (Ft/db) 5
1.9.e., 50 cm edény magasságig(Ft/db) 5
1.9.f., 50 cm edény magasság felett (Ft/db) 5
1.10. Kerámia anyag fugázása, retusfestése (Ft/ munkaóra) 800
1.11. Kő restaurálás (Ft/munkaóra) 100
1.12. Üveg restaurálás (Ft/munkaóra) 280
1.13. Csontanyag restaurálása (Ft/ munkaóra) 350
1.14. Fémtárgy tisztítása (Ft/munkaóra) 2 000
1.15. Fémtárgy konzerválása (Ft/db) 8 000
1.16. Fémtárgy ragasztása (Ft/db) 3 000
1.17. Fémtárgy kiegészítése (Ft/munkaóra) 600
1.18. Kisebb szerves anyagok (fa, bőr) tisztítása (Ft/munkaóra) 100
1.19. Kisebb szerves anyagok (fa, bőr) konzerválása (Ft/db) 300
1.20. Kisebb szerves anyagok (fa, bőr) ragasztása (Ft/db) 150
1.21. Kerámia anyag restaurálása (konzerválás,válogatás, ragasztás stb.) Ft/M30 rekesz 90
2. Régészeti feltárásokon végzett restaurálási feladatellátás
2.1. Terepi in –situ (Ft/munkaóra) 740
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.a) M.2.1. alkalmassági követelmény körében előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban kifejezve az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) 5
2 2.b) M.2.1. alkalmassági követelmény körében előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban kifejezve az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) 5
3 3. Kiszállás vállalásának mértéke – órában kifejezve (min. 2 óra – max. 6 óra) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A teljesítés helye:
-A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Régészeti feltárásai: Győr-Moson-Sopron Megye illetve azon megyék közigazgatási határain belül, valamint azokon a területeken, melyre vonatkozóan Ajánlatkérő a nagyberuházást megelőző régészeti feltárásvégzésére jogosult.
-Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Régészeti Osztály, Régészeti Raktárbázis, Győr, Vasvári Pál u. 4123/39/A hrsz., valamint az Ajánlattevő által biztosított Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területén lévő, őrzött, biztonságos helységekben, épületekben

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Figyelemmel a II.2.5. pont szerinti karakterkorlátra az egyértelműség érdekében az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük az értékelési szempontokat:
Értékelési szempontok:
Ár szempont:
1. Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve - súlyszám összesen: 85;
1.1 Kerámia anyag tisztítása (Ft/munkaóra) - súlyszám: 8;
1.2 Kerámia anyag konzerválása (Ft/db) -súlyszám: 5;
1.3 Kerámia anyag válogatása (Ft/munkaóra) -súlyszám: 8;
1.4. Kerámia anyag ragasztása (Ft/db) -súlyszám: 13;
15. Kerámia anyag kiegészítése, megerősítése 10% alatti hiány kiegészítése
1.5.a. 10 cm edény magasságig (Ft/db) - súlyszám: 1;
1.5.b. 20 cm edény magasságig(Ft/db) - súlyszám: 1;
1.5.c. 30 cm edény magasságig(Ft/db) - súlyszám: 1;
1.5.d. 40 cm edény magasságig(Ft/db) - súlyszám: 0,4;
1.5.e. 50 cm edény magasságig (Ft/db) - súlyszám: 0,3;
1.5.f. 50 cm edény magasság felett (Ft/db)- súlyszám:0,3;
1.6. Kerámia anyag kiegészítése, megerősítése 10-20%-os hiány kiegészítése (db)
1.6.a. 10 cm edény magasságig (Ft/db) - súlyszám: 1;
1.6.b. 20 cm edény magasságig (Ft/db) - súlyszám: 1;
1.6.c. 30 cm edény magasságig (Ft/db )- súlyszám: 1;
1.6.d. 40 cm edény magasságig(Ft/db) - súlyszám: 0,3;
1.6.e. 50 cm edény magasságig (Ft/db) - súlyszám: 0,3;
1.6.f. 50 cm edény magasság felett (Ft/db) 0,3;
1.7. Kerámia anyag kiegészítése, megerősítése 20-30%-os hiány kiegészítése (db)
1.7.a 10 cm edény magasságig (Ft/db) - súlyszám: 0,2;
1.7.b. 20 cm edény magasságig (Ft/db) - súlyszám: 0,2;
1.7.c. 30 cm edény magasságig (Ft/db) - súlyszám: 0,2;
1.7.d. 40 cm edény magasságig (Ft/db) - súlyszám: 0,2;
1.7.e. 50 cm edény magasságig(Ft/db) - súlyszám: 0,2;
1.7.f. 50 cm edény magasság felett (Ft/db) - súlyszám: 0,2;
1.8. Kerámia anyag kiegészítése, megerősítése 30-40%-os hiány kiegészítése (db)
1.8.a.10 cm edény magasságig (Ft/db) - súlyszám: 0,2
1.8.b. 20 cm edény magasságig (Ft/db) - súlyszám: 0,2;
1.8.c. 30 cm edény magasságig (Ft/db) - súlyszám: 0,2;
1.8.d. 40 cm edény magasságig (Ft/db) - súlyszám: 0,2;
1.8.e. 50 cm edény magasságig(Ft/db) - súlyszám: 0,2;
1.8.f. 50 cm edény magasság felett (Ft/db) - súlyszám: 0,2;
1.9., Kerámia anyag kiegészítése, megerősítése 40-50%-os hiány kiegészítése (db)
1.9.a.10 cm edény magasságig (Ft/db) - súlyszám: 0,2;
1.9.b. 20 cm edény magasságig (Ft/db) - súlyszám: 0,2;
1.9.c.,30 cm edény magasságig (Ft/db) - súlyszám: 0,2;
1.9.d. 40 cm edény magasságig (Ft/db)- súlyszám: 0,2;
1.9.e. 50 cm edény magasságig(Ft/db) - súlyszám: 0,2;
1.9.f. 50 cm edény magasság felett (Ft/db) - súlyszám: 0,2;
1.10. Kerámia anyag fugázása, retusfestése (Ft/ munkaóra) - súlyszám: 2;
1.11. Kő restaurálás (Ft/munkaóra) - súlyszám: 0,5;
1.12. Üveg restaurálás (Ft/munkaóra) - súlyszám: 3;
1.13. Csontanyag restaurálása (Ft/ munkaóra) - súlyszám: 3;
1.14. Fémtárgy tisztítása (Ft/munkaóra) - súlyszám: 8;
1.15. Fémtárgy konzerválása (Ft/db) - súlyszám: 5;
1.16. Fémtárgy ragasztása (Ft/db) - súlyszám: 2;
1.17. Fémtárgy kiegészítése (Ft/munkaóra) - súlyszám: 2;
1.18. Kisebb szerves anyagok (fa, bőr) tisztítása (Ft/munkaóra) - súlyszám: 1;
1.19. Kisebb szerves anyagok (fa, bőr) konzerválása (Ft/db) - súlyszám: 0,5;
1.20. Kisebb szerves anyagok (fa, bőr) ragasztása (Ft/db) - súlyszám: 0,5;
1.21. Kerámia anyag restaurálása (konzerválás,válogatás, ragasztás stb.) Ft/M30 rekesz - súlyszám: 8;
2. Régészeti feltárásokon végzett restaurálási feladatellátás
2.1. Terepi in –situ (Ft/munkaóra) - súlyszám: 4;
Minőségi értékelési szempontok:
2.Szakemberek többlet szakmai tapasztalata - súlyszám összesen: 10
2.a) M.2.1. alkalmassági követelmény körében előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban kifejezve az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) – régész szakrestaurátor végzettségű és felsőfokú okleveles restaurátorművész (hónapban kifejezve) - súlyszám: 5
2.a) M.2.1. alkalmassági követelmény körében előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban kifejezve az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) – fém szakrestaurátor (hónapban kifejezve) - súlyszám: 5
3. Kiszállás vállalásának mértéke – órában kifejezve (min. 2 óra – max. 6 óra) - súlyszám: 5
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) alpontja hatálya alá nem tartozását a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos megnevezésével kell igazolnia.
Továbbá ajánlattevőnek a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az igénybe venni kívánt alvállalkozók és az ajánlattevő által az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek vonatkozásában is nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben, hogy azok sem tartoznak a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolása körében Ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 114./A. §-ban előírtakra is figyelemmel - a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdésében foglaltakra is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1 Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. §-sa alapján az ajánlathoz csatolnia kell Rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint Ajánlattevőnek csatolni kell az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, a jelen közbeszerzés tárgya régészeti feltárásokon előkerült leletanyag restaurálása, dokumentálása) szerinti nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Rendelet 19. § (3) bek. szerinti esetben, amennyiben ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérés során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ha az ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgya szerinti (régészeti feltárásokon előkerült leletanyag restaurálása, dokumentálása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az alkalmassági előírásra irányadóak a Rendelet 19. § (3), és (7) bekezdései is.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (régészeti feltárásokon előkerült leletanyag restaurálása, dokumentálása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a 3 évben (36 hónap) összesen a nettó 45 millió HUF értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. A Kbt. 114/A. §-sára figyelemmel, a Rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő ajánlatához csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya - régészeti feltárásokon előkerült leletanyag restaurálása, dokumentálása – szerinti szolgáltatásainak ismertetését a Rendelet 23. §-ában meghatározott módon igazolva.
Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését, a teljesítés helyét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, továbbá meg kell jelölni a kapcsolattartót és annak elérhetőségét.
M2. A Kbt. 114/A. §-sára figyelemmel, a Rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pont alapján ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzukat és rendelkezésre állási nyilatkozatukat, továbbá csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségét igazoló okiratok másolata /képzettségének igazolása.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a szakember neve; szakmai gyakorlat ismertetése (év/hónap pontossággal); az alkalmasság igazolása körében előírt szakmai tapasztalat ismertetése (év/hónap pontossággal); az értékelés körében megajánlott többlet szakmai tapasztalat ismertetése (év/hónap pontossággal); annak érdekében, hogy a szakember teljesítésbe történő bevonásának módja megállapítható legyen (ajánlattevő szakembere, alvállalkozó szervezet szakembere) annak a munkaadónak, foglalkoztatónak a neve, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban áll (amennyiben a szakember, mint természetes személy megbízási szerződéssel alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, az előírt információt nem kell megadni); a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Ha a felsőfokú végzettség a Kbt. 69. §(11) bek.-nek megfelelő nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartás és nyilvántartási szám megjelölése szükséges. Ha nem szerepel Kbt. 69. § (11) bek. nyilvántartásban, vagy nem elérhető, akkor a végzettséget igazoló dokumentum benyújtása szükséges.
A Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 114/A. § figyelemmel ajánlattevő/kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - azonos módon - az ajánlatban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, és megadni az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat. A gazdasági szereplőnek már ajánlatában be kell nyújtania az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolásokat. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személykapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összességében legalább 45 millió HUF összegű régészeti leletek (kerámia, csont, üveg, fém, fa) restaurálásának tevékenységére vonatkozó referenciával/referenciákkal.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2.1 legalább 1 fő felsőfokú régész szakrestaurátor végzettségű és felsőfokú okleveles restaurátorművész végzettségű szakemberrel, aki legalább 3 éves (36 hónap) régészeti leletanyag restaurálási gyakorlattal rendelkeznek
M.2.2 1 fő felsőfokú fém szakrestaurátor végzettségű szakemberrel, aki legalább 3 éves (36 hónap) régészeti leletanyag restaurálási gyakorlattal rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az adott megrendelés értékének nettó 0,5 %-a/nap, mely maximum a teljes szerződéses keretösszeg 5%-a lehet. A Vállalkozó mindaddig köteles fenti mértékű késedelmi kötbér megfizetésére, ameddig késedelme fennáll. A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség A kötbérfizetési kötelezettség a Megrendelő által előírt és jóváhagyott megrendelésre vonatkozó teljesítési határidő, illetve amennyiben részhatáridő került megállapításra, annak elmulasztásától kezdődik.
Károkozásért való felelősség.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A szolgáltatás ellenértékét AK saját forrásból finanszírozza, előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a közbeszerzési dokumentumokban (szerződéstervezetben) meghatározott számlázási rend figyelembevételével kiállított számla alapján fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint. Az ellenszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályai: a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az értékelési módszertana és a képletek tekintetében AK hivatkozik a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.). 1. rsz.: fordított arányosítás, 2. rsz.: egyenes arányosítás, 3. rsz.: fordított arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint, az összegezés EKR rendszeren történő megküldésével, írásban értesíti az eljárás eredményéről. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 70. § (1) bek. megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
2) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg - a Kbt. 131. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
3) Formai előírások: a KD. I. kötetben
4) Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.
5) Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia.
6) Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § (1)–(10) bekezdése szerint biztosítja az EKR rendszeren keresztül.
7) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést) a KD-ben részletezett előírásokra figyelemmel.
8) Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kbt. 114/A. § szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)- k), m) és q ) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányáról.
9) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés és a Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében (nemleges tartalommal is!).
10) Az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
11) A Kbt. 35.§ (8) bekezdésére figyelemmel az ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.
12) Jelen közbeszerzési eljárás során Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint.
13) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza eredménytelenségi okként a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglaltakat.
14) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-t, mely alapján Ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolnia kell az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést és az előírt kizáró okok fenn nem állását, jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő ajánlatát teljeskörűen bírálja el és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra.
15) Az ajánlattétel nyelve a magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítást is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
16) Irányadó idő: A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.
17) Jelen eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Laczkó Katalin lajstromszám 00094. (levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9., e-mail cím: laczko.katalin@lkdr.hu)
18) A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.(jelen felhívásban:”Kbt.”), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet (jelen felhívásban:„Rendelet”) és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (jelen felhívásban: EKR rendelet) az irányadó. A további alkalmazandó jogszabályok a Közbeszerzési Dokumentum I. kötetében találhatók.
19) Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján. A részszempontok és alszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében: 0-10. Az értékelés módszertana a Dokumentációban kerül részletesen meghatározásra
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges