Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13233/2020
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gov.pecs.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kertváros – Belváros kerékpárút megvalósítása III
Hivatkozási szám: EKR000242912020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a program keretében kíván kerékpáros infrastruktúrát kiépíteni Kertváros és a Belváros városrészek között, valamint közvetlen kapcsolatot teremteni a Tüskésréti tóval. Feltételes elj.: A rendelkezésre álló fedezet alacsonyabb mértékű, Ajánlatkérő a fedezet biztosítása érdekében további támogatásra vonatkozó igényt kíván benyújtani.
Amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt.135. § (12) bekezdés.]

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 009177 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 103 - 247290
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/25 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Fontosabb műszaki elemek: -A létesítmény teljes nyomvonalhossza:4.500 fm. -Jogerős építési engedéllyel rendelkezik:ÚT/536/24/2017. Útépítés: -kerékpáros létesítmény építése, kijelölése:4.500 fm. -emelt térszintű csomóponti átvezetés építése:13 db. -beton kiemelt szegély:2 347 fm. -süllyesztett szegély:1 034,7 fm. -kerti szegély:2 018,1 fm. -K szegély:1 037,3 fm. -beton térburkolat:3 544 m2. -taktilis burkolat:132,7 m2. -burkolati jelek készítése:719 m2. Csapadékvíz elvezetés. -Csapadékcsatorna építése: 174 fm. -Víznyelő akna építése: 36 db. -Meglévő csapadékcsatorna tisztítása: 64m. -Nyomás alatti cső építése: 9,1 fm. Közvilágítás: -meglévő kandeláber áthelyezése: 15 db. -kandeláber bontása: 2 db. -új kandeláber elhelyezése: 51 db. Kertészet, növénytelepítés: -kivágandó fa: 12 db. -tervezett fatelepítés: 105 db. -telepített gyep: 3.910 m2. A nyertes ajánlattevő feladata továbbá: - a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani, - a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése, - minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja; - az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása, - minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges, - az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok,
szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni, - átadási és megvalósulási terv elkészítése, forgalomba helyezési engedély benyújtásához szükséges dokumentáció, továbbá üzemeltetési és karbantartási kézikönyv elkészítése és átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban, - valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és a Megrendelői követelményben foglaltak szerinti elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, újrahasznosítása; - a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása; - a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása, - rendelkezésre állás a forgalomba helyezési eljárás során; Egyenértékűség a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3)-(6) bek szerint. Részletesen lásd a KDban.
Helyesen:
Fontosabb műszaki elemek: -A létesítmény teljes nyomvonalhossza:4.500 fm. -Jogerős építési engedéllyel rendelkezik:ÚT/536/24/2017. Útépítés: -kerékpáros létesítmény építése, kijelölése:4.500 fm. -emelt térszintű csomóponti átvezetés építése:13 db. -beton kiemelt szegély:2 347 fm. -süllyesztett szegély:481,79 fm. -kerti szegély:2 018,1 fm. -K szegély:1 037,3 fm. -beton térburkolat:2004,55 m2. -taktilis burkolat:132,7 m2. -burkolati jelek készítése:1389,86 m2. Csapadékvíz elvezetés. -Csapadékcsatorna építése: 174 fm. -Víznyelő akna építése: 36 db. -Meglévő csapadékcsatorna tisztítása: 64m. -Nyomás alatti cső építése: 9,1 fm. Közvilágítás: -meglévő kandeláber áthelyezése: 15 db. -kandeláber bontása: 2 db. -új kandeláber elhelyezése: 51 db. Kertészet, növénytelepítés: -kivágandó fa: 12 db. -tervezett fatelepítés: 105 db. -telepített gyep: 3.910 m2. A nyertes ajánlattevő feladata továbbá: - a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani, - a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése, - minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja; - az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása, - minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges, - az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok,
szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni, - átadási és megvalósulási terv elkészítése, forgalomba helyezési engedély benyújtásához szükséges dokumentáció, továbbá üzemeltetési és karbantartási kézikönyv elkészítése és átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban, - valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és a Megrendelői követelményben foglaltak szerinti elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, újrahasznosítása; - a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása; - a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása, - rendelkezésre állás a forgalomba helyezési eljárás során; Egyenértékűség a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3)-(6) bek szerint. Részletesen lásd a KDban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
AF II.2.4) módosuló tételek:
– süllyesztett szegély: 1 034,7 fm. – új menny.: 481,79fm
– beton térburkolat:3 544 m2. – új menny.: 2004,55 m2
– burkolati jelek készítése:719 m2. – új menny.: 1389,86 m2
Ajánlatkérő a 2.sz. kiegészítő tájékoztatás tartalmára figyelemmel, valamint az Ajánlati felhívás IV.2.2.) pontjában meghatározott meghosszabbított ajánlattételi határidőre – mely 2020. július 31. napja 10.00 órában került meghatározásra – az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (3)-(5) bekezdése alapján meghosszabbítja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ