Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13235/2020
CPV Kód:39162000-5
Ajánlatkérő:Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU212
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Festo Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79947602
Postai cím: Fő Tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Péter
Telefon: +36 34515700
E-mail: kpkfttata@gmail.com
Fax: +36 34515778
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Duális labor eszközbeszerzés ME
Hivatkozási szám: EKR000126092020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Elektronikai tanműhely felszerelése 3
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48921000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Dózsa György út 58.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Elektronikai tanműhely felszerelése, kialakítása 3
Hálozatos tanulás támogatása 1 klt.
PLC labor eszközök 1 klt.
Pneumatika és hidraulika labor eszközök 1 klt.
Szállítás, telepítés, beüzemelés, betanítás. A részletes mennyiségeket, műszaki paramétereket az eszközlista "MVP elektronika beszerzéshez - 3. rész.xlsx" táblázat tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 130 - 318873

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Elektronikai tanműhely felszerelése 3
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Festo Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90230154
Postai cím: Csillaghegyi Út 32-34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.szigeti@festo.com
Telefon: +36 306452611
Internetcím(ek): (URL) www.festo.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 93092180 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás dátuma: 2020.06.30.
A szerződés aláírásának dátuma: 2020.06.29.
Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény megküldésre 2020.07.02-án, időben megtörtént, közzétételének dátuma: 2020.07.08.
Mivel az EKR renszerben egyidőben csak egy hirdetmény kezelése lehetséges, ezért csak az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény megjelenését követően nyílt lehetőség az EKR rendszerben a 2. részre vontakozó szerződés módosításításáról szóló hirdetmény megküldésére, melynek dátuma 2020. 07.08., a megjelenés dátuma 2020.07.17.
A 3. részre vontakozó szerződés módosításításáról szóló hirdetmény megküldésére csak ez után kerülhetett sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtása a Kbt. 148. §-nak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48921000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Dózsa György út 58.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elektronikai tanműhely felszerelése, kialakítása 3
Hálozatos tanulás támogatása 1 klt.
PLC labor eszközök 1 klt.
Pneumatika és hidraulika labor eszközök 1 klt.
Szállítás, telepítés, beüzemelés, betanítás. A részletes mennyiségeket, műszaki paramétereket az eszközlista "MVP elektronika beszerzéshez - 3. rész.xlsx" táblázat tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/05 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 93092180
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Festo Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90230154
Postai cím: Csillaghegyi Út 32-34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.szigeti@festo.com
Telefon: +36 306452611
Internetcím(ek): (URL) www.festo.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eredeti szerződéses feltételek, melyek törlésre kerülnek:
3. TELJESÍTÉSI FELTÉTELEK
3.2 A teljesítés határideje: 2020. 07.31.,mely határidőt a felek kötbérköteles határidőnek minősítenek.
Jelen 1. számú módosításban szereplő hatályba lépő szerződéses feltételek:
3. TELJESÍTÉSI FELTÉTELEK
3.2 Az eszközök szállítási határideje 2020. július 31., a beüzemelés határideje 2020. július 31. + 3 munkanap.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: lndoklás az eszközök szállítási és beüzemelési határidejének vonatkozásában:
A ’volt’ Dózsakerti kollégium épületének felújítása - ahova az eszközök kerülnének elhelyezésre – csúszást mutat, jelenlegi szerződésmódosítás alapján a kivitelezési határidő 2020. július 31. Az eszközök telepítését, beüzemelését az eladó csak ezután tudja megkezdeni, ezért került a szerződés módosításbaba a telepítésre, beüzemelésre a július 31. + 3 munkanapos határidő.
Ezen okok folytán a szerződés lényegesen nem változik, hiszen Kbt. 141. § 6) bekezdés pontjainak egyike sem áll fenn:
a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki
Tekintettel arra, hoqy a Kbt. 141. §_(6) bekezdés a), b) és c) pontiainak egyike sem áll fenn, ezért a szerződés módosítható.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 93092180 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 93092180 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben