Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13248/2020
CPV Kód:39162110-9
Ajánlatkérő:Pécsi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat( továbbiakban: BMPSZ ): 7626 Pécs, Egyetem u. 2.;BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2., ÉLTES EGYMI: 7633 Pécs, Építők útja 9., Komlói EGYMI 7300 Komló, Tompa M. utca 14.;BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2., ÉLTES EGYMI: 7633 Pécs, Építők útja 9.;BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2., ÉLTES EGYMI: 7633 Pécs, Építők útja 9., Komlói EGYMI 7300 Komló, Tompa M. utca 14.;BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2.;Pécsi Tankerületi Központ, Pécs, Színház tér 2., 7621;Pécsi Tankerületi Központ, Pécs, Színház tér 2., 7621;Pécsi Tankerületi Központ, Pécs, Színház tér 2., 7621
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74275791
Postai cím: Színház Tér 2
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kis Tamás
Telefon: +36 72795209
E-mail: tamas.kis@kk.gov.hu
Fax: +36 72514600
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/pecs
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000204622020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000204622020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP anyag és eszköz beszerzések 2020
Hivatkozási szám: EKR000204622020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az EFOP-3.1.6-16-2017-00002 és az EFOP-3.2.5-17-2017-00020 számú pályázathoz kapcsolódó különféle anyagok és eszközök beszerzése részajánlattételi lehetőséggel.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.1.6 - Diagnosztikai eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
További tárgyak:33124130-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat( továbbiakban: BMPSZ ): 7626 Pécs, Egyetem u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
WISC-IV tesztkészlet 11 db.
WPPSI-IV tesztkészlet 11 db.
WAIS-IV tesztkészlet 10 db.
Standard Progresszív Mátrixok (SPM)( SPM tesztfüzet, SPM kiértékelő sablon,SPM válaszlapok,Kézikönyv): 5 db.
Színes Progresszív Mátrixok (CPM):
CPM tesztfüzet 8 db,
CPM kiértékelő sablon 8 db,
CPM válaszlapok 7 db,
CPM kézikönyv 1 db.
Nehezített Progresszív Mátrixok (APM):
APM 1 tesztfüzet 6 db,
APM 2 tesztfüzet 6 db,
APM kiértékelő sablon 6 db,
APM válaszlapok 5 db.
Benton teszt (BVRT)(Képsorozatok,Válaszlap,Kézikönyv) 15 db.
Dean - Woodcock (DWNB) neuropszichológiai tesztkészlet (kézi dinamóméterrel) 1 db.
Dean - Woodcock kézi dinamóméter 1 db.
Leiter-3 4 db.
UNIT2 tesztkészlet UNIT2 Tesztkészlet 9 db.
Internetes kiértékelés - 500 kredit 9 db.
SAFA Pszic+A26:F51hiátriai becslőskálák gyermekek és serdülők részére 4 db.
MMPI - A serdülő változat:
Kérdőív,Válaszlap,Kézikönyv 9 db,
Szoftver 100 fő kiértékelésére,USB kulcs a szoftver futtatásához 9 db.
FAST Családstruktúra teszt:
Tesztkészlet 11 db,
Vizsgálati űrlap 11 db,
Kiegészítő lap 11 db.
CAT Gyermek Appercepciós teszt (CAT Táblák,Kézikönyv)8 db.
Rorschach próba:
Táblák,Lokalizációs tábla 7 db,
Jelölőlap ,Mérei Ferenc: Roschach próba 5 db.
Szondi teszt 3 db.
BFQ-C Big Five Kérdőív gyerekeknek Önjellemző kérdőív 8-10 évesek , Önjellemző kérdőív 11-16 évesek,Tanári-szülői kérdőív, Kézikönyv 5 db.
Szoftver 100 fő kiértékelésére 8-10,Szoftver 100 fő kiértékelésére 11-16,Szoftver 100 fő kiértékelésére tanári/szülői,USB kulcs a szoftver futtatásához 3 db.
Világjáték teszt 12 db.
Meixner szókincs és szótanulás próba (4 csomag) 15 db.
TROG Nyelvtani Szerkezetek Megértése Teszt 7 db.
MILL HILL Szókincsteszt 7 db.
d2-R Tesztkészlet 5 db.
Lesóné Kónya Mónika: Tükörtábla-terápia - A kétkezes diszgráfia-vizsgálat és -terápia kézikönyve 9 db.
dr. Juhász Ágnes: Logopédiai vizsgálatok kézikönyve + mellékletek 7 db.
Kas-Lőrik-Molnárné-Szabóné-Szatmáriné: Szól-e? - Szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz 47 db.
dr. Juhász Á.-Dékány J: Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához 8 db.
F.Sedlak-B.Sindelar: Sindelar tréning programcsomag - Iskolás gyermekek fejlesztése. A tanulási zavart okozó részképesség-gyengeségek felismerése és terápiája 8 db.
GMP Diagnosztika GMP12, Mesék 3-14 éves korig 28 db.
GOH beszédhallást vizsgáló készülék 5 db.
Dr. Gósy Mária: Dichotikus teszt 14 db.
3 DM-H Komplex csomag + 2 főnek képzés 6 db.
DSM-V 1 db.
Dr. Gósy Mária: Szubjektív teszt 9 db.
GMP komplett diagnosztikai tesztcsomag (25 db/csomag) 21 db.
Összesen: 418 db.
További részletes eszköz megnevezés és mennyiség a dokumentációban.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bek.ben foglaltak alapján a meghat. gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az eszköznek újaknak kell lennie, helyszínre szállítva, használatra alkalmas átadással.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: A felhívás II.2.7) pontjában előírt teljesítési időtartamot rövidítő időtartam (min.0 - max. 6 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett. A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.1.6 - Oktatást segítő eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2., ÉLTES EGYMI: 7633 Pécs, Építők útja 9., Komlói EGYMI 7300 Komló, Tompa M. utca 14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fehérbot 5 tagú 150 cm (vakoknak) 2 db.
Fehérbot 5 tagú 140 cm (vakoknak) 2 db.
Fehérbot 5 tagú 130 cm (vakoknak) 1 db.
Fehérbot 5 tagú 120 cm (vakoknak) 1 db.
csúszásgátló tekercs 1 db.
szenzoros rágóka 4 db.
szájizom stimuláció 1 db.
Okoskocka akusztikus észlelés 2 db.
Hangkontroll- Hallásélesítő készülék, logopédiai eszköz 11 db.
Légzést javító pipa 2 db.
Abakusz szett 1. 1 db.
Abakusz szett 1. kiegészítő 4 gyermeknek 1 db.
Abakusz szett 2. 1 db.
Abakusz szett 2. kiegészítő 4 gyermeknek 1 db.
É.Whitehouse - W.Pudney: Mindjárt felrobbanok! Könyv 1 db.
Quinn, Patricia O. & Stern, Judith M.- Lassíts egy kicsit! Feladatgyűjtemény ADHD-s gyermekek számára 1 db.
Lori Lite: A dühös polip - Relaxációs mesekönyv 1 db.
Eline Snel - ÜLJ FIGYELMESEN, MINT EGY BÉKA! – MINDFULNESS-GYAKORLATOK GYEREKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK KÖNYV 1 db.
Vibrációs masszírozó matrac 1 db.
Ultrahangos masszírozó bőrápoló, mélymasszázs készülék 1 db.
Hangszerkészlet 1 db.
"digitális kézi elektronikus
nagyító" 2 db.
digitális kézi videonagyító, és felolvasógép 1 db.
Abakusz 2 db.
Braille-jel gyakorló 10 karakteres 1db.
Braille-jel gyakorló 1 karakteres 1db.
Varázsbetű programcsalád 1db.
Stagg PCH 136 chimes 1db.
sámándob (50cm) 1db.
Meinl TBRO6A BS-GR Tamborim 1db.
Hangzó csövek c dúr skála hangjaira 1db.
Iskolai ritmuskészlet 27fős/30 darabos 1db.
Meinl KA 9WW-BK Wah-Wah kalimba 1db.
Varázsbetű programcsalád 1db.
Stagg PCH 136 chimes 1db.
sámándob (50cm) 1db.
Meinl TBRO6A BS-GR Tamborim 1db.
Hangzó csövek c dúr skála hangjaira 1db.
Iskolai ritmuskészlet 27fős/30 darabos 1db.
Meinl KA 9WW-BK Wah-Wah kalimba 1db.
Méret és formák műanyag jétékszett 1db.
Fa formakereső 1db.
Mozaik formák 1db.
Színes kockák 1db.
FELFÖLDI ANDREA - Hol hallod? Könyv 1db.
Odránné - Játékos foglalkozások a beszédmegértés fejlesztéséhez könyv 1db.
Bacskó Mária, Balázs Nikolett, Kőrös Kata, Madocsai Kinga, Mohácsi Eszter, Sáfrán Réka: Szövegértés lépésről lépésre könyv 1db.
Tűzoltóautó játék 1db.
Golyós fa abakusz 1db.
Építkezési játék autó 1db.
Kenyérpirító (fa) játék 1db.
Játék edénykészlet 1db.
Halli Galli társasjáték 1db.
Halli Galli junior társasjáték 1db.
Tick Tack bumm társasjáték 1db.
Bújócska készségfejlesztő kártyajáték 1db.
Mi mennyi? Társasjáték 1db.
Tripoló társasjáték 1db.
Camelot Junior társas fajáték 4db.
Farm játék állatok 1db.
Lépésenként kicsiknek, nagyoknak könyv 1db.
tüskelabda 5-6 cm 30db.
tüskelabda 7 cm 30db.
tüskelabda 9-12 cm 30db.
babzsák - kicsi 30db.
babzsák - nagy 50db.
babzsák készlet 4 db-os 6db.
tornabot 50 cm 15db.
gördeszka 20db.
Hangszerkészlet táskában 1. 5db.
Fali pelenkázó szekrény 1db.
Pelenkázókomód 4db.
Puha pelenkázófeltét 4db.
21400 W mikrohullámú sütő 2db.
Etetőszék műanyag relaxációs funkcióval 4db.
ventilátoros hősugárzó 6db.
Nagy méretű óra 4db.
Kis méretű óra 4db.
Foto sorozat nyelvi csomag 2db.
Tárgyi sorozat 2db.
"konduktív fokosszék, 9 fokos –
továbbfejlesztett modell" 3db.
"konduktív kis lovaglószék –
továbbfejlesztett modell" 2db.
konduktív összerakható három részes lábzsámoly 2db.
konduktív járatólétra összehajtható 2db.
vízágymatrac + vízágykeret vagy talpazat 1db.
További részletes eszköz megnevezés és mennyiség a dokumentációban.
Összesen 719 darab. AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: A felhívás II.2.7) pontjában előírt teljesítési időtartamot rövidítő időtartam (min.0 - max. 6 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett. A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.1.6 - Sport, játék anyagok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
További tárgyak:37524000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2., ÉLTES EGYMI: 7633 Pécs, Építők útja 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rajzpapír tekercs (30 m) 10 tekercs (30m).
Ecset készlet, 6 db 10 készlet (6db-os).
Festék, vegyes színek 10 csomag (8db-os).
Gyöngy , vegyes színek/0,7 kg 10 csomag (0,7 kg).
Gyöngy forma készlet, 4 db, vegyes színek 23 készlet (4 db-os).
Gyöngy, vegyes pasztell színek/0,7 kg 10 csomag (0,7 kg).
Kreatív készlet 7 készlet.
Sörteecset készlet, 6 db-os VEGYES hosszú nyelű, olajfestéshez 4 készlet (6db-os).
örökmozgó homok 2,5kg-os 6 doboz (2,5 kg).
Antiallergén kréta 4 doboz (2,5 kg).
Ecset készlet - 25 db 4 készlet - 25 db.
örökmozgó homok 5kg-os 1 vödör (5kg).
Puha csörgő labda 10cm 12 db.
légzéstechnika játék - Fújós játék 4 az 1-ben 15 db.
Gimnasztik labda 85 cm 10 db.
Érzékelőlabda 75 cm 7 db.
Tüskelabda 7 cm 19 db.
Tüskelabda 8 cm 19 db.
Tüskelabda 9 cm 19 db.
Tojáslabda 100x50 7 db.
Tojáslabda 65x95 7 db.
Puha labdák (20cm) 6 db 10 csomag (6 db-os).
Készségfejlesztő játék - Színes pötyi készlet 3 készlet.
Készségfejlesztő játék - pötyi készlet - Hajós (nagy) 7 készlet.
Papírtégla készlet 36 4 készlet (36 db-os).
Papírtégla készlet 52 5 készlet (52 db-os).
Papírtégla készlet 84 5 készlet (84 db-os).
Bábok felnőtt kézre 14 db.
Bábok gyermek kézre 15 db.
Rajzkészlet 20.
Medencefeltöltő labda (50db/cs) 10 csomag (50 db-os).
Lábtörlő gumi (apró gumi tüskékkel) 1 db.
szivacslabda 14 cm 69 db.
szivacslabda 7 cm 40 db.
szivacslabda 12 cm 40 db.
szivacslabda 17 cm 44 db.
tollaslabda 6 db 5 csomag.
floorball labda 6 db 7 készlet.
erősítő gumi szalag 1,5 m közepes erősségű 91 db.
fitball labda 45 cm 11 db.
fitball labda 55 cm 28 db.
fitball labda 65 cm 21 db.
fitball labda 75 cm 2 db.
fitball labda 85 cm 2 db.
fitball labda 95 cm 2 db.
lufi légző gyakorlathoz 10 db 40 csomag.
parafadugó (agglomerált hengeres 38x22) 500 db.
ping-pong labda 6 db-os 10 csomag (6 db).
Tűszelep (csomag) 2 db.
Röplabda 5 db.
Gumilabda 16 db.
Játék - Több részből és kockából összerakható "játék kamion" 4 doboz.
Játék -Több részből és kockából összerakható "játék hajó" 5 doboz.
Játék - Több részből és kockából összerakható "első építőelemeim" 6 doboz.
Játék -Több részből és kockából összerakható "számvonat" 5 doboz.
Játék -Több részből és kockából összerakható "játszótér" 7 doboz.
Játék -Több részből és kockából összerakható "első repülőgépem" 5 doboz.
Játék -Több részből és kockából összerakható "játékház" 5 doboz.
Játék -Több részből és kockából összerakható "a világ állatai" 5 doboz.
Játék - intelligens gyurmalin szemekkel 5 doboz.
Fejlesztő játék - Fűzhető fa gyümölcs készlet 7 készlet.
Játék - Doktor készlet táskában 5 készlet.
Játék - Állatos gyurmaformázó készlet 7 készlet.
Játék - buborékfújó 10 db.
Játék - Ördöglakat-készlet 10 csomag.
Játék - Mágneses betűk 4 készlet.
További részletes eszköz megnevezés és mennyiség a dokumentációban.
Összesen 1707 egység (db,doboz,csomag,készlet).
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lenniük. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása, valamint összeállítása és leszállítása is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: A felhívás II.2.7) pontjában előírt teljesítési időtartamot rövidítő időtartam (min.0 - max. 6 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett. A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.1.6 - Sport, játék eszközök
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
További tárgyak:37524000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2., ÉLTES EGYMI: 7633 Pécs, Építők útja 9., Komlói EGYMI 7300 Komló, Tompa M. utca 14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Maya társasjáték 1 db.
Rush Hour Junior társasjáték 1 db.
Grimm mesék Braille-ben könyv 1 db.
Otthon illatai fejlesztő (társas) játék 1 db.
Tapintó memóriafejlesztő játék 1 db.
Otthon illatai fejlesztő (társas) játék 1 db.
Tapintó memóriafejlesztő játék 1 db.
Okoskocka anyanyelvi játék 2 db.
Ujj és alkarizomzat erősítő szita 1 db.
Variálható sportlétra 1 db.
Lúdtalpszőnyeg 1 db.
Fitness-labada 10 db.
Kockákból álló építőjáték alapok készlet 1 db.
Kockákból álló építőjáték nagy kreatív kockakészlet 1 db.
Kockákból álló építőjáték "nagy farm" kockakészlet 1 db.
Kockákból álló építőjáték "jármű" kockakészlet 1 db.
Fogas építőkészlet 1 db.
Fogas építőkészlet- munkalap 1 db.
Műanyag építőjáték készlet 1 db.
Műanyag építőjáték készlet 1 db.
Műanyag vonatépítő készlet vonatsínekkel 1 db.
Képépítő játék 1 db.
Kínai csigasorépítő készlet 1 db.
Kínai csigasorépítő készlet – munkalap 1 db.
Kockákból álló építőjáték készlethez alaplap készlet 1 db.
Fa vasúti összerakó nagy készlet 1 db.
Dixit társasjáték 2 db.
Sztorikocka kalandok társasjáték 1 db.
Sztorikocka cselekvések társasjáték 1 db.
Útvonal (Take it easy társasjáték NFT) társasjáték 1 db.
Concept társasjáték 3 db.
Qwirkle társasjáték 3 db.
Brain storm társasjáték (kártya formátum) 1 db.
SET társasjáték (kártya formátum) 1 db.
Ligretto társasjáték (kockajáték forma!) 6 db.
Shape by Shape társasjáték 2 db.
Építőszett szerszámos ládában 2 db.
Előtte- utána fejlesztő társasjáték 1 db.
Képkártyák- Öltözködés társasjáték 1 db.
Arckifejezések társasjáték 1 db.
Elől-hátul-oldalt társasjáték 1 db.
Dönts helyesen! Egészség, biztonság társasjáték 1 db.
Konfliktuskezelés otthon fejlesztő társasjáték 1 db.
Konfliktuskezelés iskolában fejlesztő társasjáték 1 db.
Konfliktuskezelés hazugságok fejlesztő társasjáték 1 db.
Veteményeskert kooperatív társasjáték - Oogsttijd 2 db.
Cacophony szembekötős, csapat társasjáték 2 db.
Állatkert lakói memóriajáték 1 db.
Horgász játék 1 db.
Matalaki - Feed me! - Állatos társasjáték 1 db.
Ufó Farmer Granna logikai társasjáték 1 db.
Hanabi kooperatív társasjáték 1 db.
Bogárkák kooperatív társasjáték 1 db.
Elvarázsolt torony társasjáték 3 db.
Az érzelmek birodalma társasjáték 1 db.
Lük Mini kirakó alaplap 7 db.
Szemtorna játékos feladatok Pocket LÜK füzet + Alaplap 4 db.
Kirakó 2. LÜK mini füzet 2 db.
Nyelvelő 2.o. - LÜK Mini füzet 2 db.
Vadászom, utamból kotródj! LÜK Mini füzet 2 db.
Látom, értem, tudom! Iskolaelőkészítő LÜK Mini füzet 2 db.
Anyanyelv-matematika-logika – LÜK füzet csomag 2. osztályosoknak 1, 1 db.
Lük csomag újdonság 3.osztályosoknak 2 db.
Lük csomag újdonság 2.osztályosoknak 1 db.
Lük csomag újdonság 4.osztályosoknak 2 db.
Original Alias társasjáték 1 db.
Imagine asszociációs társasjáték 1 db.
5 másodperc 3 válasz társasjáték 1 db.
Stragoo Sneak Peek társasjáték 1 db.
Stragoo Tripolo Társasjáték 2 db.
További részletes eszköz megnevezés és mennyiség a dokumentációban.
Összesen 3109 darab.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.Az eszközöknek újaknak kell lenniük. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása, valamint összeállítása és leszállítása is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: A felhívás II.2.7) pontjában előírt teljesítési időtartamot rövidítő időtartam (min.0 - max. 6 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett. A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.1.6 - Elektronikai eszköz
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39713210-8
További tárgyak:33121400-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Mosó-szárítógép,
További részletes eszköz megnevezés a dokumentációban.
Összesített mennyiség: 1 db.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újnak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: A felhívás II.2.7) pontjában előírt teljesítési időtartamot rövidítő időtartam (min.0 - max. 6 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett. A II.2.7) pontban szereplő hónapokban megadott teljesítési időtartamban 1 hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.2.5 - Oktatást segítő anyagok
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tankerületi Központ, Pécs, Színház tér 2., 7621
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Színes kartonpapír 30 db.
Színes kartonpapír 20 db.
Dekor karton 100 db.
Temperafesték, fehér 1 db.
Temperafesték, citrom 1 db.
Temperafesték, narancs 1 db.
Temperafesték, piros 1 db.
Temperafesték, rózsaszín 1 db.
Temperafesték, barna 1 db.
Temperafesték, világoszöld 1 db.
Temperafesték, sötétzöld 1 db.
Temperafesték, világoskék 1 db.
Temperafesték, sötétkék 1 db.
Temperafesték, fekete 1 db.
Színes ceruza 5 db.
Színes ceruza készlet 5 db.
Festőecset készlet 2 db.
Filctoll készlet 5 db.
Díszcsomagoló papír 10 db.
Díszmasni 80 db.
Kötöző szalag 6 db.
Pohár 1 dl müanyag 100 db.
Pohár 2 dl müanyag 100 db.
Pohár talpas müanyag 100 db.
Tányér 21,5 cm müanyag 150 db.
Tányér 17 cm müanyag 50 db.
Evőeszköz kanál müanyag 1 cs.
Evőeszköz villa müanyag 1 cs.
Evőeszköz kés müanyag 1 cs.
Evőeszköz d.kés müanyag 1 cs.
Evőeszköz d.villa müanyag 1 cs.
Evőeszköz mokk.kan. Müanyag 1 cs.
Szívószál 2 cs.
Tálca müanyag 10 db.
Papírtörlő 4 cs.
Szalvéta 40x40 20 db.
Szalvéta 4 cs.
Lombfűrészkeret 5 db.
Fűrészszál 10 cs.
Fűrészszál 3 cs.
Ragasztó 1 db.
Ragasztópisztoly 4 db.
Ragasztópisztoly patron 5 cs.
Faanyag 3 db.
Huzal 1 db.
Csavar és anyacsavar 10 db.
Csavar alátét 20 db.
Csillagcsavarhúzó 6 db.
Fémvágó olló 4 db.
Főzőpohár 10 db.
Keverőrobot 10 db.
Petricsésze 10 db.
Digitális mérleg 1 db.
Papírtörlő 2 db.
Nyeles nagyító dupla lencsével 10 db.
Iránytű összecsukható 25 db.
Digitális stopper óra 5 db.
Moderációs koffer-iskola 1 db.
Honfoglalás és letelepedés 1 db.
Határon túli Magyarország 1 db.
Nyelvakadémia Angol 2 Középhaladó nyelvoktató 1 db.
Gömblombik bőnyakú 2 db.
Gumidugó fúrt 4 db.
Üvegcső 7 mm-es 3 db.
Gömblombik csiszolt dugós 2 db.
Laboratóriumi üveg csavaros tetejű 13 db.
Laboratóriumi üveg csavaros tetejű 10 db.
Bothőmérő 10 db.
Derékszögben hajlított üvegcső vagy háromszög alakú üvegcső 3 db.
Gumicső 4 db.
Rozsdamentes laboratóriumi olló hegyes végű 10 db.
Rozsdamentes laboratóriumi csipesz 4 db.
Aceton 40 db.
Etanol 96%-os 3 db.
Kénpor 1 db.
Grafit por 2 db.
Mészkő darabos 1 db.
Petroléter 40/70 0C 2 db.
Ammónium-karbonát 1 db.
Vas(II)-klorid 1 db.
Réz-szulfát 2 db.
Sósav 20%-os háztartási (Chemitat) 12 db.
Ecet 20%-os háztartási 10 db.
Gumikesztyű latex egyszer-használatos 8 dob.
Szűrőpapír 58 x 58 cm 30 db.
További részletes eszköz megnevezés és mennyiség a dokumentációban.
Összes: 1.147 egység ( db,csomag,doboz).
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszközöknek újaknak kell lenniük. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 5
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00020 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.2.5 - Sport és játék
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
További tárgyak:37524000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tankerületi Központ, Pécs, Színház tér 2., 7621
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Malom társasjáték fából 4 db.
Go&Go bang-go játékkészlet fából 2 db.
Közepes méretű 10 az 1 ben játékgyűjtemény fából 3 db.
Scrabble Original társasjáték 1 db.
Honfoglaló társasjáték 2 térképes 1 db.
Magyar népmesék - A társasjáték 1 db.
Activity Family Classic 1 db.
Ötödölő társasjáték 2 db.
Mágneses sakk készlet 2 db.
Sakk és malom társasjáték készlet 3 db.
Catan telepesei társasjáték 1 db.
Sudoku társasjáték 3 db.
Math dice chase matematikai feladványok 1 db.
Mesterlogika társasjáték 4 db.
Rubik csomag 2 db.
Darts tábla 1 db.
Darts készlet 3 db.
Dobókocka készlet 12 darabos 1 db.
Kültéri kisméretű sakkfigurák - készlet 2 db.
Az idő mágnestáblán, az idő fogalma és mérése 4 db.
Backgammon játék 2 db.
Laser Maze társasjáték 2 db.
Circuit Maze társasjáték 2 db.
Quoridor Travel társasjáték 1 db.
Katamino Deluxe – tarsasjatek 4 db.
Robot teknősök társasjáték - magyar kiadás 2 db.
Quarto Deluxe társasjáték 2 db.
Quixo Classic társasjáték 2 db.
Mancala logikai táblajáték 2 db.
Mio a Robot - tudományos játék 2 db.
Honfoglaló társasjáték 2 térképes 2 db.
Elektromos áramkor építő napelemmel oktató játék 3 db.
Focilabda 20 db.
Röplabda 15 db.
Felnőtt megkülönböztető mez, kifordítható 20 db.
Hajítólabda műanyag bevonattal 120g (dobólabda) 20 db.
Kosárlabda No6 10 db.
Street kosárlabda No7 10 db.
Ismerd fel az érzéseket játék 2 db.
Kvíz Casino társasjáték 1 db.
Érzések képsorozat (32 történet) 1 db.
Csak egy kooperatív partijáték 1 db.
Tick Tack -Bumm társasjáték 1 db.
Magyarnépmesék A társasjáték 1 db.
Rakd sorrendbe Klasszikus mesék 1 db.
Történet mesélő dobókockák 3 db.
Teremhet-e szőlő fügét 1 db.
Brainbox-Világtörténelem társasjáték 1 db.
IQ Party társasjáték 1 db.
Pozitivity - személyiségfejlesztő társasjáték 1 db.
Brainbox Quiz - családi társasjáték 1 db.
Time Flies, Time is up Acticity Angol nyelven 3 db.
Round Trip os Britain and Ireland társasjáték 1 db.
Busy Day Dominoes angol nyelvű társasjáték 3 db.
Brainbox Hungary társasjáték 1 db.
Dixit társasjáték 2 db.
English Championship - Let's Play in English 1 db.
Brainbox Angol nyelvlecke 1 db.
Ticket to Ride Germany 1 db.
Your Tense Map - Térképes igeidő rendszerezés és társasjáték 3 db.
Mall Talk angol nyelvű tásasjáték 3 db.
Word on the Street angol nyelvű társasjáték 1 db.
Bananagrams angol nyelvű társasjáték 3 db.
Concept társas 1 db.
Britannia társasjáték 1 db.
Tabu társasjáték 1 db.
Az időutazó társasjáték 1 db.
Activity társasjáték 1 db.
Scrabble társasjáték 1 db.
Korokon át társasjáték 1 db.
Monopoly társasjáték 1 db.
Szabadulós kalandok társasjáték 1 db.
Honfoglaló társasjáték 2 térképes 1 db.
További részletes eszköz megnevezés és mennyiség a dokumentációban.
Összesen: 212 db.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszközöknek újaknak kell lenniük. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 5
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00020 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.2.5-Szakmai anyagok
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tankerületi Központ, Pécs, Színház tér 2., 7621
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Állványos fúrógép 1 db.
Asztali dekopírfűrész 1 db.
Minicsontváz 1 db.
Bunsen-égő 2 db.
Szerves és szervetlen molekulamodell készlet 3 db.
Laborégő laborgáz, Bunsen-égőfej foglalattal, gázáram és levegő (lánghőmérséklet) szabályzóval 5 db.
Alapfokú meteorológiai (időjárásjelző) állomás 2 db.
Preparáló/bonc készlet 5 db.
Müon-detektor 1 db.
GM-cső (Müon detektorhoz) 3 db.
Koincidencia-jelző doboz 1 db.
További részletes eszköz megnevezés és mennyiség a dokumentációban.
Összesen: 25 db.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszközöknek újaknak kell lenniük. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 5
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00020 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban:AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő (továbbiakban:AK) kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Továbbiakban:R.) 1. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek - valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek - ajánlatának benyújtásakor az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani. A R1. § (2) bekezdése értelmében az AK által a Kbt. 69. §(4)-(8) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá AK a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a R.8.§, 10. § és 12-16.§-ai alapján jár el. A R.8.§ ib) és 10. § gb) pontjában foglaltak szerint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló 2017. évi LIII. trv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló trv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A R. 18. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság útmutatót ad ki a 8-11. §-ban hivatkozott, a Magyarországon, valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. A Hatóság a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő magyarországi hatósági elektronikus nyilvántartásokról útmutatót ad ki. A Hatóság a Kbt. 187. § (10) bekezdése szerinti útmutató mellett a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont ka) alp. foglalt nemzetközi szervezetek tagállamainak és egyezmények részeseinek listáját is közzéteszi honlapján és biztosítja annak folyamatos elérhetőségét. A R. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését, azaz az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontját megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
2. AK a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozza meg, azonban a R. 12. §-ban foglaltakat is alkalmazza.
3. AT -nek nyilatkoznia kell (a Kbt. 67. § (4) bek. alapján), hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.)
4. A R. 13. § alapján, ha AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vált.bejegyz. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Ha AT von. vált.bejegyz. elj. nincs foly., nemleges tart. vált.bejegyz. nyilatk.-ot kell az ajánlat részeként benyújtani.
5. AK felhívja a figyelmet a R. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.-re.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet a Kbt.67.§(1)bek. szerinti Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozat benyújtására köteles,mely szerint megfelel azelőírt alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz az EEKD IV.Rész „alfa” szakasz kitöltését. Az alkalmasság igazolása a Kbt.69.§ szerinti AK felhívásra - utólagos igazolási kötelezettség körében -az alábbiak szerint történik:
M/1. Ismertetni kell a R. 21.§(1) bek. a)pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításait. Csatolandó a R.22.§ (1)-(2)bek.szerinti igazolás vagy nyilatkozat. A dokumentumnak (ref.ig., ref.nyil.) tartalmazni kell legalább a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap részletességgel), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, amelyből egyértelműen ki kell derülnie az M/1. pontban előírt alkalmassági feltételek teljesülésének. Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az AK csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amelyet konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját maga teljesített, figyelemmel a Kbt.140.§(9)bek. meghatározottakra is.
Az alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt.65.§(6)bek. foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben AT az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni,úgy AT alkalmasságát a Kbt.65.§.(7)bek. szerint köteles igazolni. Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést,továbbá köteles szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállal kötelezettségvállalását tartalmazó okirattal igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Azokban az esetekben,amelyekben a 28.§. és 36.§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott,a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó,Kbt.69.§ szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően,kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba,amely ajánlattevőket AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az AT az igazolásokat korábban benyújtotta, az AK nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti,mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
AK felhívja a figyelmet a R. 1. § (7) bekezdésében és a Kbt. 35. § (2a), 65. § (9), (11) és (12), Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek-re is. foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:
M/1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22.§. szerint igazolt szállítási referenciával, amely legalább
1. ajánlati rész esetében: 10 db bármilyen diagnosztikai eszköz,
2. ajánlati rész esetében: 10 db bármilyen oktatást segítő eszköz,
3. ajánlati rész esetében: 10 db bármilyen játék és/vagy sport árucikk,
4. ajánlati rész esetében: 10 db bármilyen játék és/vagy sport árucikk,
5. ajánlati rész esetében: legalább 20.000. Ft értékű elektronikai eszköz szállítása,
6. ajánlati rész esetében: 10 db bármilyen oktatási eszköz,
7. ajánlati rész esetében: 10 db bármilyen sport és/vagy játékeszköz,
8. ajánlati rész esetében: 10 db bármilyen szakmai anyagok
szállítását igazolja.
Az előírt mennyiség több szállítási referenciával is igazolható. Több részre történő ajánlat esetén ugyanazon referencia - amennyiben megfelel- több részre is bemutatható.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek befejezési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül esik, és legfeljebb 6 éven belül megkezdett. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi szállítás osztható, úgy az M1. alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra (a felhívás feladásától visszafelé 3 év). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M1.alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb feltételeknek is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A részletes feltételeket a dok. tartalmazza. Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme HUF. A pénzügyi fedezet 100 %-ban támogatásból, EFOP pályázatok (EFOP-3.2.5-17-2017-00020 és EFOP-3.1.6-16-2017-00002 számú pályázat) keretében (utófinanszírozásos formában) Minden részajánlati körben az előteljesítés megengedett. A kötelező jótállás mértéke 12 hónap a teljesítés igazolását és a sikeres és hiánytalan átadás-átvételt követő naptól számítva. Ajánlatkérő előleget egyik résznél sem biztosít.
Részszámlázás lehetőségét Ajánlatkérő biztosítja az alábbiak szerint: - az 1-5. részajánlati körök esetében a Kbt. 135. § (5) bek. alapján 30% és 60 %-os telj.-nél 1-1 db részszámla + 100% telj.-nél 1 db végszámla, - a 6-8. részajánlati körök esetében 100 % telj.-nél 1 db végszámla benyújtása biztosított. A kifizetés átutalással történik a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., a Kbt. 135. § (1), (6) bek. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. Az
elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
KARAKTERKORLÁTOZÁS,MIATT TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT A KÖZBESZERZÉSI DOK. TART.!
1.Az 1-5.részaj.-kör esetén: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tart.-i elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10, (KÉ2020.évi60.szám;2020.03.25. )
2.A módszerek, amellyel az 1.pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadja Ajánlatkérő (továbbiakban: AK): 1-5.részaj.-kör: 1.részsz:fordított arányosítás,2.részsz.:arányosítás, részl.módszereket a közbeszerzési dok.-ok tartalmazzák.
3.Az ajánlatokat az EKR rendszerben lehet benyújtani a IV.2.2)pontban megadott időpontig.
4.AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők (tov.:AT)jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az M1. feltételek vonatkozásában.
5.AK szerződéses mellékkötelezettségként minden részajánlati körben késedelmi kötbért,hibás teljesítési, meghiúsulási kötbért,és jótállási kötelezettséget határozott meg.A Ptk.6:186.§(1) bekezdésében foglaltak szerint nyertes AT-nek kötbér fizetési kötelezettséget kell vállalnia az alábbiak szerint:A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett eszk. értékének nettó ajánlati ára,mértéke 0,5 %-a/naptári nap,maximális összege legfeljebb az adott rész teljes nettó vételárának 10 %-a,de legfeljebb a teljesítés időtartamának az egyharmadával megegyező intervallumra eső összeg.Hibás teljesítés kötbér mértéke a hibásan teljesített termékek teljes nettó értéke, de legfeljebb az adott rész teljes nettó vételárának 10 %-a,amennyiben AK nem él a szavatossági jogai érvényesítésével.Meghiúsulási kötbér az adott rész teljes nettó vételárának 20 %-a.További részletek a dok.-ban.
6.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66.§(5) bek.szerint.
7.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát a Kbt.66.§(2) és (6)bek.vonatkozóan.A (6)bek.-re vonatkozó nyilatkozat nemleges esetben is csatolandó.
8.Határidők/időpontok magyarországi helyi idő szerint értendők.
9.AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT, mind közös AT-ők vonatkozásában.
10.AK alkalmazza a Kbt. 81.§(4)-(5)bekezdését, azaz:A bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett AT tekintetében vizsgálja az ár aránytalanul alacsony voltát és alkalmazza szükség esetén a Kbt.72.§szerinti eljárást.Az ajánlatok bírálatát, az ajánlati nyilatkozatok alapján az ajánlatok értékelését követően végezi el.Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb, vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot.
11.A szerz.-kötés feltétele, hogy nyertes AT-nek valamennyi rész von.-ban be kell mutatnia - a dok.-ban részletezettek szerint - a megajánlott termék magyar nyelvű műszaki dokumentációját, amely igazolja, hogy a termék megfelel a műszaki leírásban szereplő - minimálisan elvárt - műszaki tartalomnak.Továbbá AT-nek a dok.-ban részletezettek szerint szakmai ajánlatot kell benyújtania Excel ás aláírt PDF formátumban, megadva minden egyes megajánlott termék megnevezését, a konkrét típusmegjelölést vagy gyártót vagy a termék egyedi jellegét, a származási helyet, a termékek szakmai táblázatban feltüntetett műszaki paramétereit, nettó egységárait és a mennyiséggel kiszorzott nettó árat.Amennyiben a nyertesként kihirdetett AT ezen kötelezettségét nem teljesíti, vagy amennyiben a benyújtott dok. szerint megállapítható, hogy a megajánlott áruk (azaz a részen belüli valamennyi termék) közül bármelyik nem felel meg a minimálisan elvárt műszaki követelményeknek, úgy ezt AK a Kbt.131§(4) bekezdés szerinti visszalépésnek tekinti és a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerz.-t, amennyiben az az összegezésben megnevezésre került.
12.AK az eljárásban egyik részaj.-i körben sem alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bekezdése)pontját .
13.A jelen felhívás IV.2.6.pontjában szereplő 2 hónap alatt 60 naptári napot kell érteni.
14.FAKSZ:Dr.Zoric Ildikó;lajst.sz.:00158
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák