Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13263/2020
CPV Kód:09211000-1
Ajánlatkérő:Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Teljesítés helye:HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Eni Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter
Telefon: +36 14338012
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kenőanyag beszerzése (2019-2021)
Hivatkozási szám: EKR000749112018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09211000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szem.,tehergj.-k,kerti gépek és csónakmot mot.ol
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09211000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság, 6044 Kecskemét-Hetényegyháza Belsőnyír 280.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1.részajánlati kör (Személy- és tehergépjárművek, kerti gépek és csónakmotorok motorolajai)
Többfokozatú motorolaj közepes terhelésű haszongépjárművekhez
Haszongépjármű motorolaj I./1.
Haszongépjármű motorolaj I./2.
Haszongépjármű motorolaj II.
Haszongépjármű motorolaj III.
Haszongépjármű motorolaj IV.
Haszongépjármű motorolaj V.
Haszongépjármű motorolaj VI.
SHPD típusú dízel motorolaj
Univerzális traktorolaj
Szintetikus személygépkocsi motorolaj I./1.
Szintetikus személygépkocsi motorolaj I./2.
Szintetikus személygépkocsi motorolaj II.
Szintetikus személygépkocsi motorolaj III.
Szintetikus személygépkocsi motorolaj IV.
Szintetikus személygépkocsi motorolaj V.
Katalizátorral összeférhető motorolaj
Kerti kisgépek motorolaja
Magas teljesítményszintű kétütemű motorolaj
Kétütemű motorolaj
Kétütemű csónak motorolaj
1. részajánlati kör
Nettó költség (Ft)
Alapmennyiség keretösszeg
2019. 21 160 000 (Ft)
2020. 36 950 615 (Ft)
2021. 37 389 077 (Ft)
Az árak tartalmazzák a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes- bárminemű - költséget.
A fenti keretösszegek kitöltésére AK kötelezettséget vállal.
A részletes műszaki követelményeket a műszaki követelmények tartalmazza.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén vállalja a műszaki leírás 9.7.2.2. pontjában lévő táblázat szerinti mennyiségű veszélyes hulladékok térítésmentes elszállítását az MH ARB Bázisparancsnokság (Kecskemét-Hetényegyháza) telephelyről, ártalmatlanítását (az érvényben lévő jogszabályok betartása mellett).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 154 - 379682

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szem.,tehergj.-k,kerti gépek és csónakmot mot.ol
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Eni Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79549374
Postai cím: Szabadság Út 117. C. ép. 1. em
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: tabazsofia@hotmail.de
Telefon: +36 209836372
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23525999
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 124149600 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma 2020. július 13.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09211000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09211000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság, 6044 Kecskemét-Hetényegyháza Belsőnyír 280.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.részajánlati kör (Személy- és tehergépjárművek, kerti gépek és csónakmotorok motorolajai)
Többfokozatú motorolaj közepes terhelésű haszongépjárművekhez
Haszongépjármű motorolaj I./1.
Haszongépjármű motorolaj I./2.
Haszongépjármű motorolaj II.
Haszongépjármű motorolaj III.
Haszongépjármű motorolaj IV.
Haszongépjármű motorolaj V.
Haszongépjármű motorolaj VI.
SHPD típusú dízel motorolaj
Univerzális traktorolaj
Szintetikus személygépkocsi motorolaj I./1.
Szintetikus személygépkocsi motorolaj I./2.
Szintetikus személygépkocsi motorolaj II.
Szintetikus személygépkocsi motorolaj III.
Szintetikus személygépkocsi motorolaj IV.
Szintetikus személygépkocsi motorolaj V.
Katalizátorral összeférhető motorolaj
Kerti kisgépek motorolaja
Magas teljesítményszintű kétütemű motorolaj
Kétütemű motorolaj
Kétütemű csónak motorolaj
1. részajánlati kör
Nettó költség (Ft)
Alapmennyiség keretösszeg
2019. 21 160 000 (Ft)
2020. 36 950 615 (Ft)
2021. 37 389 077 (Ft)
Az árak tartalmazzák a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes- bárminemű - költséget.
A fenti keretösszegek kitöltésére AK kötelezettséget vállal.
A részletes műszaki követelményeket a műszaki követelmények tartalmazza.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén vállalja a műszaki leírás 9.7.2.2. pontjában lévő táblázat szerinti mennyiségű veszélyes hulladékok térítésmentes elszállítását az MH ARB Bázisparancsnokság (Kecskemét-Hetényegyháza) telephelyről, ártalmatlanítását (az érvényben lévő jogszabályok betartása mellett).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 0
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 124149600
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Eni Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79549374
Postai cím: Szabadság Út 117. C. ép. 1. em
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: tabazsofia@hotmail.de
Telefon: +36 209836372
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23525999
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az adásvételi szerződés 5. sz mellékletében (kereskedelmi ajánlat) szereplő Kétütemű csónak motorolaj tétel esetében az Eni I-Sea Watercraft 2T termékmegnevezés helyett Eni I-Sea Outboard 2T termékmegnevezés kerül.
Eladó 2020. évben az alábbi egységárakon teljesíti a szállítást:
1. I-base Profressional 20w-50 473
2. I-sigma Top 10w-40 908
3. I-sigma Performace E4 10w-40 711
4. I-sigma Special TMS 10w-40 737
5. I-sigma Top 5w-30 1052
6. I-sigma Performace E7 583
7. I-sigma Top Ms 10w-30 736
8. I-sigma Top MS 10w-40 872
9. I-sigma Performace E7 15w-40 625
10. Multitech 10w-40 770
11. I-sint 10w-40 789
12. I-sint 10w-40 711
13. I-sint 5w-40 845
14. I-sint Tech F 5w-30 902
15. I-sint 5w-30 1040
16. I-sint 0w-20 821
17. I-sint MS 5w-30 928
18. Kerti 2T 1055
19. I-ride Racing 2T 1232
20. Mix 2T 707
21. I-Sea Outboard 2T 2042
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 8-160/LK/Kbt/845/2018-01-1HA azonosítójú adásvételi keretszerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81.§ szerinti nyílt eljárás keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, amellyel összefüggésben a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe vételével 2020. április 27-én az ENI Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe tájékoztatást küldött a szerződés keretében szállított egyik termék Eni I-Sea Watercraft 2T névváltozásáról, illetve hivatkozva a szerződés 2.1.3. pontjában foglaltakra a 2020. évre vonatkozóan a szerződés tárgyát képező termékek nettó egységáráról. A 8-160/LK/Kbt/845/2018-01-1HA azonosítójú szerződés egyéb pontjai változatlanok maradtak. A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak, mivel a szerződés 2.1. pontjában meghatározott rendelkezések minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzítik a termékek árának esetleges változására vonatkozó szabályokat, valamint az adott termék névváltozása -tekintettel arra, hogy a termék műszaki tartalma nem változott, pusztán névváltozás következett be- a Kbt. 141.§ (6) bekezdése szerint nem tekinthető lényegesnek módosításnak.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 124149600 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 124149600 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben