Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13267/2020
CPV Kód:34144400-2
Ajánlatkérő:Ballószög Község Önkormányzata
Teljesítés helye:6035 Ballószög, Rákóczi út 15.;6035 Ballószög, Rákóczi út 15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ballószög Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63736081
Postai cím: Rákóczi Út 15 24
Város: Ballószög
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6035
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 16195285
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 16195414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balloszog.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.balloszog.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000717672020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000717672020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
"Erő- és munkagépek beszerzése 2020"
Hivatkozási szám: EKR000717672020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144400-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú, „Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése".
A projekt célja a Ballószög Község Önkormányzata részére az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás 1. része vonatkozásában egy legalább 106 lőerős, 3300 lökettérfogatú, dízel üzemű, új erőgépet és homlokrakodót kíván beszerezni a hozzá tartozó kiegészítőkkel (nyitható földkanál, krokodil kanál és raklapvilla).
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában egy gémes rézsűkaszát kíván beszerezni a hozzá tartozó adapterekkel, mint cserjevágó és kőrfűrész adapter.
A részletes műszaki előírásokat/követelményeket a Felhívás II.2.4) pontjai és az Ajánlati Dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Erőgép és homlokrakodó
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
További tárgyak:34144400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6035 Ballószög, Rákóczi út 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Új erőgép (traktor):
Új gépjárműnek minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt.
Gyártási év 2019/2020
- Az erőgép motorteljesítménye: legalább 106 LE
- Lökettérfogat: min. 3300 cm3;
- Feltöltés: Turbo+intercooler
- Emisszió min. Tier 3b.
- Nyomaték: min 400 Nm
- Váltó: legalább 12/12 szinkronizált váltómű irányváltóval
- Üzemanyag: dízel
- Üzemanyagtank: min. 100 liter
- Meghajtás: összkerékhajtás; 4x4
- differenciálzár
- Fékrendszer: hidraulikus működtetésű tárcsafék
- Tömeg kiegészítő súlyozás nélkül: min. 3600 kg;
- Tengelytáv. Min. 2300 mm
- Első kerekek min */R24, hátsó kerekek min */R34
- Terhelés Leadó Tengely (TLT): Legalább 540/1000 /perc
Alapspecifikáció:
- Vezetőfülke: hangszigetelt
- Rádió
- Klímaberendezés
- Állítható külső tükrök
- Munkaterület megvilágító lámpák legalább 2 db első és 2 db hátsó
- biztonsági forgó villogó/sárga villogó
- légrugózású vezetőülés
- legalább 3 pont hátsó függesztő berendezés CATII, kihelyezett kapcsolóval a hátsó sárvédőn
- kihelyezett hidraulikus berendezés hidraulika gyors csatlakozók min 3 pár=min 6 db
- hidraulika rendszer min 50 l/perc, 150 bar
- Automata pótkocsi vonófej, hasi húzó, vonópad
- 1+2 vezetékes pótkocsi légfékberendezés
- állítható kormányoszlop
- fix vagy elforduló mellső sárvédő
- mellső súlytartó
- tűzoltó készülék
- Kiegészítő specifikációk, ha a gép nem tartalmazza: pótsúlyok
- Magyar nyelvű gépkönyvvel (műszaki leírással), és felhasználói kézikönyvvel (kezelési-karbantartási útmutatóval)
Egyéb követelmények:
- érvényes műszaki vizsga és a műszaki vizsgáztatás költségeinek vállalása
- A járművet forgalomba és üzembe helyezve kell átadni a vevő által megjelölt helyszínen (közúti forgalomra is alkalmasan)
- legalább 2 év jótállás
- az ajánlattevő vállalja, hogy telephelyén a vevő kijelölt alkalmazottai (legfeljebb 6 fő) számára az erőgép használatáról, berendezéseinek működtetéséről képzést tart összesen 2 alkalommal, legalább 3 órában.
Ajánlattevőnek az ajánlata részeként éves bontásban meg kell adnia a kötelezően előírt szervizek anyagköltségét, 500 üzemóra/évre számítva. Az anyagköltségbe nem tartozik bele az egyéb forgó-kopó alkatrészek költsége, valamint nem tartozik bele minden olyan alkatrész, segédanyag, folyadék cseréje pótlása, amely nem a kötelezően előírt szervizek anyagszükségletébe tartozik.
Homlokrakodó és a hozzá tartozó kiegészítők:
- Rakodási magasság: min. 3200 mm
- Teherbírás: min 1500 kg;
- Csatlakozás: EURO/SMS
- 3. kör hidraulika
- joystick vezérlés
Kiegészítők:
- Nyitható földkanál: min. 1800 mm
- Krokodil kanál (mindkét oldalon tüskék) min. 1500 mm szélesség
- Raklapvilla
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 0 hónap, max 24 hónap)  10
2 Hidraulika rendszer olaj pumpa átáramlása (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 50 l/perc, max. 60 l/perc)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.13) További információ
Felhívás II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Adható pontszám alsó-felső határa: 0-10
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: nettó ajánlati ár, súlyszám: 85, értékelési módszer: fordított arányosítás
2. sz. részszempont: 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 0 hónap, max 24 hónap), súlyszám: 10, értékelési módszer: arányosítás
3. sz. részszempont: hidraulika rendszer olaj pumpa átáramlása (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 50 l/perc, max. 60 l/perc), súlyszám: 5, értékelési módszer: arányosítás

II.2.1) Elnevezés:
Gémes rézsűkasza és adapterek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6035 Ballószög, Rákóczi út 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gémes rézsűkasza és a hozzá tartozó adapterek:
- a gémszerkezet kinyúlása: hátsó egyenes gémállásban a végén lévő mulcsozó fej külső széléig az erőgép tengelyközepétől mérve min 5,4 m, max 6,5 m, az erőgép jobb külső gumi szélétől 45 fokban lefelé megdöntve min. 3,4 m,
- a rézsűkasza jostickkal mozgatható, olajhűtővel ellátott
- a mulcsozó fej min. 110 cm munkaszélességű,
- kések száma min. 10 db
A gémszerkezetnek alkalmasnak kell lennie a munkavégző fejek cseréjére.
Adapterek:
- cserjevágó adapter: min. 200 cm munkaszélesség, 50-100 mm vágási átmérő
- körfűrész adapter: min. 190 cm munkaszélesség, pengék száma: min. 3 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rézsűkasza zúzókések száma (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 10 db, max 15 db) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.13) További információ
Felhívás II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Adható pontszám alsó felső határa: 0-10
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: nettó ajánlati ár, súlyszám: 90, értékelési módszer: fordított arányosítás
2. sz. részszempont: Rézsűkasza zúzókések száma (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 10 db, max. 15 db), súlyszám: 10, értékelési módszer: arányosítás

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész esetén: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az Ajánlatkérő Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Öntisztázás: Kbt. 64.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért Ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában Ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az Ajánlattevő által tett nyilatkozatok keltezése kapcsán irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Valamennyi rész esetében: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be. A fentiekre tekintettel Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb hat éven (72 hónapban) belül megkezdett, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb referenciamunka/referenciamunkák ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább
- a szerződést kötő másik fél megnevezését
- a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát
- a referenciamunka tárgyát
- a szállítás mennyiségét
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban) valamint nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (9)-(12) bekezdései, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése, valamint IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései. A szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, , amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített a közbeszerzés tárgya szerinti
- az 1. rész vonatkozásában legalább 1 db legalább 50 LE motorteljesítményű erőgép
- a 2. rész vonatkozásában legalább 1 db legalább 5 késsel rendelkező rézsűkasza
szállítására vonatkozó referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész tekintetében:
Késedelmi kötbér: alapja a teljes nettó ellenszolgáltatás, mértéke 0,5%/nap, maximum 10 napi tétel. Késedelmes nap alatt naptári nap értendő
Meghiúsulási kötbér: alapja a teljes nettó ellenszolgáltatás, mértéke: 10%
Hibás teljesítési kötbér: alapja a teljes nettó ellenszolgáltatás, mértéke: 10%
Jótállás: min. 2 év
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész esetén:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Nyertes ajánlattevő 1 számla (végszámla) benyújtására jogosult.
Teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bek. szerint.
Irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2), Ptk. 6:155. §, 2017. évi CL. tv., fizetés átutalással, 30 napos határidővel. Elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF
A finanszírozás módja: utófinanszírozás
Támogatás intenzitása: 85 %
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a projekttársaság alapítását kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. érétkelési részszempont (valamennyi rész esetében): Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. napi útmutatója alapján – relatív értékelési szempont (A) – fordított arányosítás (aa)]. Karakterkorlátozás miatt folyt. VI.3.9)
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Folytatás VI.3.6):
I. rész 2-3. értékelési részszempont, II. rész 2. értékelési részszempont: arányosítás (ME Útmutatója Kbt. 77. § (1) bek.)

1. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező szempontokhoz képest szigorúbbak: M/1
2. Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, címét, az értékelésre kerülő adatokat. (Űrlap, használata kötelező)
3. Csatolni kell:
- Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés), akik az eljárásban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek.
- A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást, csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját;
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást [Kr. 13. §.] Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor erről is nyilatkozni kell az ajánlatban (űrlap);
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (űrlap);
- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja alapján tett nyilatkozatot, nemleges esetben is csatolni kell (űrlap);
- nyilatkozat közös Ajánlattevőkről, képviselő Ajánlattevő megjelölése,
- meghatalmazás (adott esetben);
- nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (űrlap);
- nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bek. szerint (űrlap);
- nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. szerint (űrlap);
4. A Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján a kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolását
5. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
6. A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. az irányadók
7. Az eljárás a Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján nem fenntartott.
8. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a projekttársaság alapítását kizárja.
9. Közös ajánlattétel esetén megállapodás csatolása kötelező az KD alapján.
10. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
11. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar.
12. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a.
13. A Kbt. 114. § (6) bek. szerint a kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles megadni. Ajánlatkérő észszerű időnek az Ajánlattételi határidő lejárta előtti 2. munkanapot tekinti. Ajánlatkérő minden esetben észszerűnek tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás kérés legkésőbb az Ajánlattételi határidő lejárta előtti 4. munkanapon Ajánlatkérőhöz beérkezik.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők a részvételi jelentkezésükben vagy az ajánlatukban nyújtsák be.
15. Az ajánlatban csatolni kell (valamennyi rész esetén) a megajánlott eszköz(ök) termékleírását/gyártói adatlapját, amely alapján a Műszaki Leírásban meghatározott műszaki követelményeknek való megfelelés megállapítható.
Az ajánlatban egyértelműen beazonosítható módon ismertetni kell a megajánlott termék gyártójának nevét, a gyártás évét, a megajánlott termék típusát és származási helyét, amely adatok körében hiánypótlásnak helye nincs.
A termékleírás / gyártói adatlap fentieken túli egyéb tartalmi elemei hiánypótolhatók.
16. Szerződéskötési feltétel 1. rész: A megajánlott erőgépnek rendelkeznie kell CE jelöléssel, a CE tanúsítvány megléte a szerződéskötés feltétele. [Nyertes ajánlattevő(k) által teljesítendő. A CE jelölés (a korábbi EC jelölés) az Európai Gazdasági Térségben bizonyos értékesített termékek kötelező megfelelőségi jelölése 1993 óta. A jelölés azt hivatott jelezni, hogy a termék a rá vonatkozó előírásoknak megfelel és szabadon forgalmazható az EGT belső piacán. A jelölés magában foglalja a CE logót és adott esetben egy kapcsolódó négyjegyű számot, amivel az akkreditált szervezeteket lehet azonosítani.]
17. FAKSZ: dr. Varga Dóra Katalin, lajstromszám: 00155
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges