Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13269/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kiskunmajsa belterület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lanba Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47486715
Postai cím: Fő Utca 82
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ábrahám - Fúrús András
Telefon: +36 77481144
E-mail: titkarsag@kiskunmajsa.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán
Hivatkozási szám: EKR000931692019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Piac rekonstrukciója
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kiskunmajsa belterület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kiskunmajsa, 352/4 hrsz-ú ingatlanon a meglévő piac bővítése pavilon sorral és új piac csarnok építése.
11 db zárt árusító pavilonsor 141,92 m2 hasznos területtel, fedett piactér bővítésé járulékos építményekkel 407,17 m2 alapterülettel
A pontos műszaki leírást és mennyiségeket a műszaki dokumentáció tartalmazza. A beruházás építési engedélyköteles tevékenység.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03176 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Piac rekonstrukciója
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lanba Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19560232
Postai cím: Vágóhíd Utca 75
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
E-mail: lanba@hotmail.hu
Telefon: +36 704069696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 95144654
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kiskunmajsa belterület
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kiskunmajsa, 352/4 hrsz-ú ingatlanon a meglévő piac bővítése pavilon sorral és új piac csarnok építése.
11 db zárt árusító pavilonsor 141,92 m2 hasznos területtel, fedett piactér bővítésé járulékos építményekkel 407,17 m2 alapterülettel
A pontos műszaki leírást és mennyiségeket a műszaki dokumentáció tartalmazza. A beruházás építési engedélyköteles tevékenység.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 95144654
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lanba Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19560232
Postai cím: Vágóhíd Utca 75
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
E-mail: lanba@hotmail.hu
Telefon: +36 704069696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I. A Kivitelezési szerződés eredeti tartalma
5.6. A számlák benyújtásának feltétele az építési műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás csatolása.
Ajánlatkérő a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően benyújtott számlát fogadja be.
A teljesítés igazolás kiadására Megrendelő részéről Váradi Dániel műszaki ellenőr jogosult.
A Vállalkozó akkor jogosult rész-számla kiállítására, ha az elvégzett munkákat Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvette. Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja.
Vállalkozó nyilatkozik, hogy az ajánlati műszaki dokumentációban és az ajánlatban szereplő valamely munkarész elmaradása esetén nem tarthat igényt az adott munkarészre eső vállalkozási díjra. Az ajánlatkérő a megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja el.
9.2. Az építési naplóba a Vállalkozó, a Megrendelő, és a műszaki dokumentációban szereplő műszaki leírásokat készítő tervező, valamint a műszaki ellenőr jogosult bejegyzést tenni.
Az építési naplóba bejegyzést tehet:
Megrendelő képviselője: Patkós Zsolt polgármester
Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr: Váradi Dániel
Névjegyzéki szám: ME-É 03-06823
Telefon: +36 20 / 486 78 00
Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Lantos Ádám István
Névjegyzéki szám: MV-É 03-0381
Telefon: +36 70/ 406 96 96
12.1. A Felek a szerződés alapján egymáshoz intézendő értesítéseiket írásban, a következő személyek részére, a következő címre kötelesek eljuttatni:
A Megrendelő részére:
név: Patkós Zsolt
cím: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.
telefon: +36 77 / 481 144
Műszaki, kivitelezési kérdésekben továbbá:
név: Váradi Dániel
cím: 6120 Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 17.
telefon: +36 20 / 486 78 00
A Vállalkozó részére:
név: Lantos Ádám István
cím: 6120 Kiskunmajsa, Vágóhíd utca 75.
telefon: +36 70 / 406 96 96
II. A Kivitelezési szerződés módosított tartalma
5.6. A számlák benyújtásának feltétele az építési műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás csatolása.
Ajánlatkérő a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően benyújtott számlát fogadja be.
A teljesítés igazolás kiadására Megrendelő részéről Valkai Jenő műszaki ellenőr jogosult.
A Vállalkozó akkor jogosult rész-számla kiállítására, ha az elvégzett munkákat Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvette. Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja.
Vállalkozó nyilatkozik, hogy az ajánlati műszaki dokumentációban és az ajánlatban szereplő valamely munkarész elmaradása esetén nem tarthat igényt az adott munkarészre eső vállalkozási díjra. Az ajánlatkérő a megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja el.
9.2. Az építési naplóba a Vállalkozó, a Megrendelő, és a műszaki dokumentációban szereplő műszaki leírásokat készítő tervező, valamint a műszaki ellenőr jogosult bejegyzést tenni.
Az építési naplóba bejegyzést tehet:
Megrendelő képviselője: Patkós Zsolt polgármester
Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr: Valkai Jenő
Névjegyzéki szám: 03-5598
Telefon: +36 70 / 205 40 27
Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Lantos Ádám István
Névjegyzéki szám: MV-É 03-0381
Telefon: +36 70/ 406 96 96
12.1. A Felek a szerződés alapján egymáshoz intézendő értesítéseiket írásban, a következő személyek részére, a következő címre kötelesek eljuttatni:
A Megrendelő részére:
név: Patkós Zsolt
cím: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.
telefon: +36 77 / 481 144
Műszaki, kivitelezési kérdésekben továbbá:
név: Valkai Jenő
cím: 6120 Kiskunmajsa Rákóczi utca 66.
telefon: +36 70 / 205 40 27
A Vállalkozó részére:
név: Lantos Ádám István
cím: 6120 Kiskunmajsa, Vágóhíd utca 75.
telefon: +36 70 / 406 96 96
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő 2019. március 1-jén megbízási szerződését kötött a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003 projekt kivitelezési munkáinak műszaki ellenőri feladatainak ellátására Váradi Dániel egyéni vállalkozóval. Megbízott a megbízási szerződést 2020. július 10-i hatállyal felmondta. Megrendelő a műszaki ellenőri feladatok további ellátására beszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként 2020. július 10-én szerződést kötött a Steppe Design Tájépítészeti Kft-vel. A műszaki ellenőr személyében történő változás miatt szükségessé vált a kivitelezési szerződés hivatkozott pontjainak módosítása.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 95144654 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 95144654 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben