Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13271/2020
CPV Kód:32582000-6
Ajánlatkérő:Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műsorkészítéssel összefüggő adathordozó beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000061542019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32582000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Különféle memóriakártyák szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32582000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
II. rész Műszaki leírása Az MTVA részére műsorkészítéssel összefüggő adathordozók beszerzése - Különféle memóriakártyák szállítása a szerződés időtartama alatt maximum nettó 21.300.000,- Ft keretösszegig
A részteljesítésben szereplő adathordozókból követelmény a márkaazonosság, kivéve a microSD, SD kártyákat.
Referencia típus és mennyiség meghatározása
SxS memóriakártyák
Gyártmány: SONY
Típus: 2SBS32G1A
Megnevezés: 32 GB-os kártya (2 db/pack)
db: 80 pack
Gyártmány: SONY
Típus: 2SBS64G1A
Megnevezés: 64 GB-os kártya (2 db/pack)
db: 80 pack
micro SD memóriakártyák
Gyártmány: SANDISK
Típus: Extreme microSDXC UHS-I
Megnevezés: 64 GB-os kártya
db: 50
Gyártmány: SAMSUNG
Típus: PRO Endurance microSDHC UHS-I
Megnevezés: 32 GB-os kártya
db: 100
SD memóriakártyák
Gyártmány: SANDISK
Típus: SDHC Class10
Megnevezés: 16 GB-os kártya
db: 50
Gyártmány: Transcend
Típus: SDHC Class10 non-UHS
Megnevezés: 4 GB-os kártya
db: 50
XQD memóriakártyák
Gyártmány: SONY
Típus: QDG64E
Megnevezés: 64 GB-os kártya
db: 10
Gyártmány: SONY
Típus: QDG128E
Megnevezés: 128 GB-os kártya
db: 10
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek.-ben foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 092 - 221970

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Különféle memóriakártyák szállítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46387231
Postai cím: Szentendrei út 283-285.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
E-mail: sales@studiotech.hu
Telefon: +36 12401444
Internetcím(ek): (URL) www.studiotech.hu
Fax: +36 12401445
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 13229000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
AK közli, hogy a 2019/S 092-221970 iktatószámú hirdetményben és a jelen módosító hirdetmény V.2.4.), VII.1.6.) és VII.2.3.) pontokban a felolvasólapon szereplő egyösszegű ajánlati ár került feltüntetésre, az eljárás II. rész tekintetében a keretösszeg 21.300.000,- Ft + ÁFA.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt.148.§-ban foglaltak szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32582000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32582000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
II. rész Műszaki leírása Az MTVA részére műsorkészítéssel összefüggő adathordozók beszerzése - Különféle memóriakártyák szállítása a szerződés időtartama alatt maximum nettó 21.300.000,- Ft keretösszegig
A részteljesítésben szereplő adathordozókból követelmény a márkaazonosság, kivéve a microSD, SD kártyákat.
Referencia típus és mennyiség meghatározása
SxS memóriakártyák
Gyártmány: SONY
Típus: 2SBS32G1A
Megnevezés: 32 GB-os kártya (2 db/pack)
db: 80 pack
Gyártmány: SONY
Típus: 2SBS64G1A
Megnevezés: 64 GB-os kártya (2 db/pack)
db: 80 pack
micro SD memóriakártyák
Gyártmány: SANDISK
Típus: Extreme microSDXC UHS-I
Megnevezés: 64 GB-os kártya
db: 50
Gyártmány: SAMSUNG
Típus: PRO Endurance microSDHC UHS-I
Megnevezés: 32 GB-os kártya
db: 100
SD memóriakártyák
Gyártmány: SANDISK
Típus: SDHC Class10
Megnevezés: 16 GB-os kártya
db: 50
Gyártmány: Transcend
Típus: SDHC Class10 non-UHS
Megnevezés: 4 GB-os kártya
db: 50
XQD memóriakártyák
Gyártmány: SONY
Típus: QDG64E
Megnevezés: 64 GB-os kártya
db: 10
Gyártmány: SONY
Típus: QDG128E
Megnevezés: 128 GB-os kártya
db: 10
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek.-ben foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 13229000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46387231
Postai cím: Szentendrei út 283-285.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
E-mail: sales@studiotech.hu
Telefon: +36 12401444
Internetcím(ek): (URL) www.studiotech.hu
Fax: +36 12401445
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződésmódosítás aláírása 2020. július 09. napján került sor.
1.módosítás követően a szerződés 3.) pontja:
Szállítási határidő / Szerződés időtartama:
Az Eseti megrendelés megküldésétől számított 30 (harminc) nap.
Az adásvételi keretszerződés időtartama a szerződés megkötésétől számított 15 (tizenöt) hónap, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig.
Módosított szerződés 3.) pontja:
Szállítási határidő / Szerződés időtartama:
Az Eseti megrendelés megküldésétől számított 30 (harminc) nap.
Az adásvételi keretszerződés időtartama a szerződés megkötésétől számított 18 (tizennyolc) hónap, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A jelen szerződésmódosítás megfelel a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás tekintetében irányadó, Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételeknek, figyelemmel arra, hogy
- a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát.
- a szerződéses feltételek nem rendelkeznek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 13229000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 13229000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben