Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13274/2020
CPV Kód:34113300-5
Ajánlatkérő:Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.;3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési szerv, Nemzeti Park
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezet- és Természetvédelem Igazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13675730
Postai cím: Tengerszem Oldal 1.
Város: Jósvafő
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3758
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hordós-Nagy Zsuzsa
Telefon: +36 48506000
E-mail: hordosnagyzsuzsa.anpi@gmail.com
Fax: +36 48506001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://anp.nemzetipark.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000416672020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000416672020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv, Nemzeti Park
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Környezet- és Természetvédelem Igazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Terepjáró (pick-up) haszongépjármű beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000416672020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34113300-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Terepjáró (pick-up) haszongépjármű beszerzése
5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek beszerzése adásvételi szerződés keretében intézmény szolgálati, hivatali személy- és áruszállítási feladatainak könnyű terepen, illetve nehéz útviszonyok között történő ellátása céljából.
1. rész: 13 db ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű
2. rész: 1 db ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 13 db ötszemélyes (pick-up) terepjáró haszonjármű
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34113300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: 13 db, terepi viszonyokhoz jól alkalmazkodó, 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű (járműkategória: N1) szállítása forgalomba helyezett állapotban
Főbb paraméterek:
- Szállítható személyek száma: 5
- Megengedett legnagyobb össztömeg: max. 3500 kg (vontatmány nélkül)
- Karosszéria/felépítmény: duplakabinos platós
- Teljesítmény: minimum 119 kW/159 LE
- Hengerűrtartalom: minimum 1995 cm3
- Tüzelőanyag típusa: dízel
- Környezetvédelmi besorolás: min. EURO 6
- Váltó: 6 fokozatú mechanikus
- Menet közben kapcsolható összkerékhajtás
- Gázlómélység: minimum 499 mm
- Vonóhorog, minimális fékezett vontatási tömeg: 3000 kg
- 9 db jármű zárható plató dobozzal felszerelve
- 9 db jármű csörlő berendezéssel felszerelve
A gépkocsik jótállási időszaka alatti teljes körű garanciális javításának és karbantartásának Jósvafőhöz, és/vagy Bodrogkeresztúrhoz képest közúton mért maximum 70 km-es körzetben levő, az adott gyártmány javítására auditált márkaszerviz(ek) általi biztosítása (szerződéskötési feltétel).
Nyertes Ajánlattevő köteles a gépjárművek kezelésével, vezetéstechnikai sajátosságaival kapcsolatban az átadás-átvétellel egyidejűleg min. 1 órás időtartamú magyar nyelvű képzést tartani Ajánlatkérő által kijelölt személyek (1. rész: 14 fő) részére. A képzés terjedelme és mélysége térjen ki a jármű ismertetésére, a kezelőszervekre, vezetéstechnikára, a gazdaságos üzemeltetésre, a napi karbantartásra.
A szállítandó járművekkel kapcsolatos műszaki elvárásokat – annak terjedelmére tekintettel – a közbeszerzési dokumentáció (Műszaki leírás fejezet) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Gázlómélység (mm) (min. 499 mm – max. 820 mm) 15
2 Ajánlattevő által vállalt szállítási határidő (min. 90 naptári nap – max. 180 naptári nap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00028, KEHOP-4.1.0-15-2016-00051 és KEHOP-4.2.0-15-2016-00010
II.2.14) További információ:
II.2.7 pontban feltüntetett határidő: Ajánlatkérő a II.2.7) pont szerinti 6 hónap alatt 180 naptári napot ért. A szállítási határidőt ajánlatkérő értékelési szempontként alkalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: 1 db ötszemélyes (pick-up) terepjáró haszonjármű
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34113300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: 1 db, terepi viszonyokhoz jól alkalmazkodó, 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű (járműkategória: N1) szállítása forgalomba helyezett állapotban
Főbb paraméterek:
- Szállítható személyek száma: 5
- Megengedett legnagyobb össztömeg: max. 3500 kg (vontatmány nélkül)
- Karosszéria/felépítmény: duplakabinos platós
- Teljesítmény: minimum 141 kW/189 LE
- Hengerűrtartalom: minimum 2250 cm3
- Tüzelőanyag típusa: dízel
- Környezetvédelmi besorolás: min. EURO 6
- Váltó: 6 fokozatú mechanikus vagy automata
- Menet közben kapcsolható összkerékhajtás
- Gázlómélység: minimum 499 mm
- Vonóhorog, minimális fékezett vontatási tömeg: 3000 kg
- A gépkocsi jótállási időszak alatti teljes körű garanciális javításának és karbantartásának Jósvafőhöz képest közúton mért maximum 70 km-es körzetben levő, az adott gyártmány javítására auditált márkaszerviz (saját és/vagy szerződött partner) általi biztosítása (szerződéskötési feltétel).
Nyertes Ajánlattevő köteles a gépjármű kezelésével, vezetéstechnikai sajátosságaival kapcsolatban az átadás-átvétellel egyidejűleg min. 1 órás időtartamú magyar nyelvű képzést tartani Ajánlatkérő által kijelölt személyek (2. rész: 4 fő) részére. A képzés terjedelme és mélysége térjen ki a jármű ismertetésére, a kezelőszervekre, vezetéstechnikára, a gazdaságos üzemeltetésre, a napi karbantartásra.
A szállítandó járművel kapcsolatos műszaki elvárásokat – annak terjedelmére tekintettel – a közbeszerzési dokumentáció (Műszaki leírás fejezet) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Gázlómélység (mm) (min. 499 mm – max. 820 mm) 15
2 Ajánlattevő által vállalt szállítási határidő (min. 90 naptári nap – max. 180 naptári nap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
II.2.7 pontban feltüntetett határidő: Ajánlatkérő a II.2.7) pont szerinti 6 hónap alatt 180 naptári napot ért. A szállítási határidőt ajánlatkérő értékelési szempontként alkalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állását ajánlattevő, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő -adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet- köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát, megfelelőképviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-a is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatásáttartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára 321/2015 (X.30) Korm. rendelet előírja.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás ajánlattevőnek erre vonatkozónyilatkozatát kell csatolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolási módok az V. fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A nyilatkozat IV. részében kizárólag az alfa szakasz kitöltése szükséges.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Korm. rendelet 5–7. § alapján kell kitölteni.
Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részében.
A Kbt. 69. § (3) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt igazolására.
M/1. A Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös ajánlattevőnek/ kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti eszköz szállításairól szóló nyilatkozata.
A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
— a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal),
— a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, elérhetőség),
— a szállítás tárgya,
— a szállítás mennyisége,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.1. Az 1. rész tekintetében alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legalább 8 darab, N1 és/vagy M1 jelzésű járműkategóriába tartozó gépjármű szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával. Ajánlattevő az M/1.1. pont szerinti alkalmasságát egy vagy több referencia bemutatásával is igazolhatja.
M/1.2. A 2. rész tekintetében alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legalább 1 darab, N1 és/vagy M1 jelzésű járműkategóriába tartozó gépjármű szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb referencia követelménynek megfelelni.
Ajánlatkérő a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben megkell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy egyéb formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályok: Kbt.,2013. évi V. tv (Ptk.)
Fizetési feltételek mindegyik részre: a) Igazolt telj követően benyújtott számlák átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Kbt. 135.§(1) bek, és a Ptk. 6:130.§(1)-(2)bek megfelelően szla kézhezvételét követő 30 napon belül, b)AT az 1. részben kötelezően projektenként 1 db részszámla benyújtására jogosult, a 2. részben AT 1 db számla benyújtására jogosult. c) Ak előleget nem fizet, d) Kifizetés, ajánlattétel és az elszámolás pénzneme magyar Ft.
a) Késedelmi kötbér: Nettó ajánlati ár napi 2 %-a. Max. mérték: nettó ajánlati ár 30 %-a,
b) Meghiúsulási kötér: Nettó ajánlati ár 30 %-a,
c) Ptk. szerinti szavatosság
d) Jótállási biztosíték: nettó ajánlati ár 5%-a,. Jótállás: 36 hónap vagy 100 ezer km teljes körű (amelyik előbb teljesül) jótállás
Finanszírozás:
a) Módja: 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet szerinti utófinanszírozással kerül sor
b) Támogatás intenzitása: 100 %
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68.§-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, a Kbt. 66. § (5) bek alapján felolvasólapot.
2) Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi rész esetén: 0-10 pont.
A módszer:
ÁR: Egyösszegű ajánlati ár összesen (nettó Ft): fordított arányosítás.
Gázlómélység (mm) (min. 499 mm - max 820 mm): aránypár alkalmazásával.
Ajánlattevő által vállalt szállítási határidő (min. 90 naptári nap – max. 180 naptári nap): aránypár alkalmazásával.
4) Ajánlattevőnek ajánlata részeként a „Szakmai ajánlat-Nyilatkozat a megajánlott járművekről a műszaki követelményeknek való megfelelőség vonatkozásában” című excel tábla kitöltésével cégszerűen aláírt szakmai ajánlatot kell benyújtania, amely tartalmazza a megajánlott gépjármű(vek) gyártóját és típusát, származási helyét, részletes műszaki leírását, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az teljesíti az adott eljárásban támasztott műszaki paramétereket. A „Szakmai ajánlat-Nyilatkozat a megajánlott járművekről a műszaki követelményeknek való megfelelőség vonatkozásában” című excel táblát Ajánlatkérő a dokumentáció részeként Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja.
5) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bek. és a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltakat.
6) Az ajánlati árat az Ártáblázat kitöltésével kell megadni.
7) Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig a jelen pontban meghatározott mértékben kell az AK rendelkezésére bocsátania a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint. Mértéke: 1 rész tekintetében: 1.500.000 Ft, 2. rész tekintetében: 140.000 Ft.
8) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (5) bekezdésére és a Kbt. 54. § (4), (6)- (7) bekezdéseire.
9) AK kizárja nyertes ajánlattevő(k) részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét.
10) AK nem biztosítja az alternatív ajánlattételt. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a KD szerinti tartalommal.
11) AK csak új gépjárműre fogad el ajánlatot. Jelen közbeszerzési eljárásban az a gépjármű minősül újnak, amelynek semmilyen része nem javított, hiba és sérülésmentes, továbbá, ha forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták azt.
12) A megajánlott gépjármű(vek)nek per-, teher- és igénymentesnek kell lenniük, ajánlatkérő tehermentes tulajdonszerzésének nincsen akadálya, Ajánlatkérő a gépjármű(vek)re korlátozásmentes tulajdonjogot szerezhet.
13) A gépjármű(veke)t érvényes magyarországi műszaki vizsgával, eredetvizsgálattal, ajánlatkérő nevére kiállított forgalmi engedéllyel, járműtörzskönyvvel, környezetvédelmi adatlappal, járműre szerelt forgalmi rendszámmal és a szabványos H betűt feltüntető államjelzéssel kell átadni.
14) A gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal (Általános forgalomba helyezési engedély), vagy azzal egyenértékű dokumentummal, melynek másolatát nyertes ajánlattevőnek a járműtípusra vonatkozóan másolatban legkésőbb a szerződéskötés időpontjára ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a dokumentum csatolásának elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül, mely esetben Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést.
15) A megajánlott gépjármű(vek) forgalmi engedélyébe N1 járműkategória legyen bejegyezve. (Az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti besorolás alapján az N1 járműkat-ba a legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik tartoznak.)
16) A gépjármű(vek)nek meg kell felelniük „A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás időpontjában hatályos – követelményeknek.
17) A közbeszerzési eljárás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett valósul meg.
18 AK egyik rész esetében sem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
19) A jótállási időszak alatti garanciális javítások során eredeti gyári alkatrészeket kell felhasználni. A gépjármű(vek)hez az általános jótállás ideje alatt biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrészellátási kötelezettséget.
20) A jótállási időszak alatt a garancia fenntartása érdekében elvégzendő kötelező szervizek (olajcsere, olaj- és levegőszűrő csere stb.) költsége, továbbá a nem-garanciális javítások, karbantartások elvégzésének költsége nem Ajánlattevőt terhelik, azokat Ajánlatkérő a jótállási időszak alatt saját forrásból finanszírozza.
21) FAKSZ: dr. Takács Éva (00526), dr. Husvéti Zsófia (01069)
22) A tárgyi eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra.
23) Ajánlattevő szerződéskötés esetén köteles valamennyi gépjárművet az általa vállalt teljesítési határidőben, a Vevő részére véglegesen forgalomba és üzembe helyezett állapotban, érvényes hatósági jelzésekkel, környezetvédelmi igazolólappal, kötelező KRESZ tartozékokkal, valamint a szükséges okmányokkal Vevő részére átadni. A teljesítési határidőt ajánlatkérő értékelési szempontként alkalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák