Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13282/2020
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Prizma-Junior Közétkeztetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás  
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33799887
Postai cím: Eötvös Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mogyorósi Sándor
Telefon: +36 13517965
E-mail: mogyorosi.sandor@terezvaros.hu
Fax: +36 13518934
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.terezvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Étkeztetés oktatási intézményekben
Hivatkozási szám: EKR000049182020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Várható napi adagmennyiség teljesítési helyenként: a) Óvodai háromszori étkezés alapmennyiség: 320 adag/nap, opcionális mennyiség 54,4 % Ezen felül különféle diétás 19 adag/nap, opcionális mennyiség 52,63 % Szállítási napok évi 210, opcionális mennyiség további legfeljebb 15 nap
b) Általános iskolai tízórai és uzsonna alapmennyiség 410 adag/nap, opcionális mennyiség 53 % Ezen felül különféle
diétás 20 adag/nap, opcionális mennyiség 40 %
c) Általános iskolai ebéd 650 adag/nap, opcionális mennyiség 56,8 % Ezen felül különféle diétás 38 adag/nap, opcionális mennyiség 10,53 % b), c) pont esetén szállítási napok száma évi 180, opcionális mennyiség további legfeljebb 10 nap
d) Gimnáziumi ebéd 60 adag/nap, opcionális mennyiség 18, 34 %. Ezen felül különféle diétás 3 adag/nap,
e) Szállítási napok száma 180 opcionális mennyiség további legfeljebb 10 nap; A nyári napközis táborban napi háromszori étkezés 60 adag/nap, opcionális mennyiség 70. %, Ezen felül különféle diétás 2 adag/nap a szállítási napok száma 50, opcionális mennyiség további legfeljebb 10 nap. Az opcionális adag-mennyiségek évenkénti viszonylatot jelentenek.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 593644657 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Étkeztetés oktatási intézményekben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55524000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest VI. kerület Terézváros
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési szolgáltatások beszerzése: készételek nyertes ajánlattevő saját üzemében történő elkészítése, naponkénti és adagonkénti szállítása (a továbbiakban együtt: étkeztetés) AK. közbeszerzési dokumentum szerinti oktatási és nevelési intézményeibe, beleértve a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben meghatározottak alapján diétás, és táplálékallergiás készételek szállítását is, valamint az ételhulladék szükség szerinti elszállítását.
Várható napi adagmennyiség teljesítési helyenként:
a) Óvodai háromszori étkezés alapmennyiség: 320 adag/nap, opcionális mennyiség 54,4% Ezen felül különféle diétás 19 adag/nap, opcionális mennyiség 52,63%
Szállítási napok évi 210, opcionális mennyiség további legfeljebb 15 nap
b) Általános iskolai tízórai és uzsonna alapmennyiség 410 adag/nap, opcionális mennyiség 53% Ezen felül különféle diétás 20 adag/nap, opcionális mennyiség 40%
c) Általános iskolai ebéd 650 adag/nap, opcionális mennyiség 56,8 % Ezen felül különféle diétás 38 adag/nap, opcionális mennyiség 10,53 %
b), c) pont esetén szállítási napok száma évi 180, opcionális mennyiség további legfeljebb 10 nap
d) Gimnáziumi ebéd 60 adag/nap, opcionális mennyiség 18, 34 %. Ezen felül különféle diétás 3 adag/nap,
e) Szállítási napok száma 180 opcionális mennyiség további legfeljebb 10 nap;
A nyári napközis táborban napi háromszori étkezés 60 adag/nap, opcionális mennyiség 70. % , Ezen felül különféle diétás 2 adag/nap a szállítási napok száma 50, opcionális mennyiség további legfeljebb 10 nap.
Az opcionális adag-mennyiségek évenkénti viszonylatot jelentenek. A ténylegesen szükséges napi adag- mennyiségeket az intézmények 5 munkanappal korábban közlik a szolgáltatóval.
A diétás étrendek száma adott időszakon belül, illetve tanítási évenként is változhat;
Az étkezési napok, ill. szünetek még azonos intézménytípuson belül is eltérhetnek.
Az intézmények tavaszi, nyári, őszi, téli szünetet tarthatnak, vagy egyéb ok miatt zárva lehetnek. Ebben az időszakban az étkeztetés szünetel, de a 1997. évi XXXI. törvény alapján az önkormányzatot szünidei gyermekétkeztetési feladat terheli.
A Vállalkozó az opcionális mennyiségi körbe eső adagok tekintetében is köteles a megajánlottak szerinti egységáron, a szerződéses feltételek szerint biztosítani a szállítást.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/#magyar (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Ponthatár: 0-10 bírálat módszere az 1.a) alszempontnál fordított. arányosítás, 7. értékelési szempontnál pontozás, 8. értékelési szempontnál ha nincs: 0 pont, ha van: 10 pont, az összes többinél egyenes arányosítás
Ért.szemp.- Súlysz. - Kbt.77. §(1) bek szerinti legkedvezőtlenebb,ill. legkedvezőbb értékek
1) ÁR súlysz: (66)
alszempontok:
a) kalkul. lap szerinti összesen nettó Ft/nap súlysz: (54)
b) tanév azon hónapjának sorsz, melynek első napján a szerz 2.és 3.tanévében a szerz.terv III.2.1.,2.2.pontjai szerint emelni kívánja egységárait súlysz: (4) min.1, max.12
c) szerz.terv III.2.5. pontja szerinti kedvezményekből képzett mutató %-os mért. súlysz: (8) min.1%
továbbiak VI.4.3. pt
2) késedelmi kötbér %-ban súlysz: (3) min.5 %, max.10 %
3) hibás telj kötb Ftban súlysz: (3) min. 300 000 Ft, max. 800 000 Ft
4) meghiúsulási kötb% súlysz: (3) min.5 %,max.20 %
5) élelmezésvezető szakmai tapasztalata hónapban súlysz: (4) max.5 év
6) dietetikus szakember szakmai tapasztalata hónapban sűlysz: (4) max.5 év
7) szakács szakember diétás szakács képesítése és diétás téren szerzett szakmai tapasztalata hónapban súlysz: (4) max 5 év
8) Transparency International Magyarországgal kötött integritási megállapodáshoz való csatlakozási nyilatkozat aláírása az ajánlattételi határidő lejárta előtt súlysz: (3)
9) Változatossági mutatók számtani átlaga ebéd vonatkozásában súlysz: (10) min 60
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 074 - 177153
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: II/0587/2020 Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/15 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Prizma-Junior Közétkeztetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92470460
Postai cím: Bereki Utca 30.
Város: Péteri
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2209
Ország: Magyarország
E-mail: pal.katalin@prizma.hu
Telefon: +36 309708066
Internetcím(ek): (URL) https://prizma.hu/
Fax: +36 13711721
  A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 620236120
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 593644657
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-ban meghatározott információk
a) Az eljárás eredményes volt.
b) a nyertes ajánlattevő adószáma: 10929764-2-13
c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Prizma-Junior Közétkeztetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 2209 Péteri, Bereki Utca 30. 10929764-2-13
FH Gasztro Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft., Magyarország 1121 Budapest, Rege Út 8 14969322-2-43
Julienne Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, Magyarország 1165 Budapest, Újszász Utca 45/B O ép. 10844454-2-42
d) az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok megnevezése: Műszaki alkalmassági követelmény volt közétkeztetésre, diétás ételek szolgáltatására és kiszállítására vonatkozó ISO 14001:2015 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal való rendelkezés. Az ISO 14001:2015 nemzetközi szabvány a környezetközpontú irányítási rendszerek követelményeiről.
(szociális szempont nem került figyelembevételre)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)