Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13285/2020
CPV Kód:85121100-4
Ajánlatkérő:Balatonalmádi Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU213
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonalmádi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15947330
Postai cím: Széchenyi Sétány 1.
Város: Balatonalmádi
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyes Viktória
Telefon: +36 88542475
E-mail: vhegyes@balatonalmadi.hu
Fax: +36 88542493
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonalmadi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Alsóörs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26177447
Postai cím: Endrődi Sándor Utca 49
Város: Alsóörs
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8226
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyes Viktória
Telefon: +36 88542475
E-mail: vhegyes@balatonalmadi.hu
Fax: +36 88542493
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsoors.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Balatonakarattya Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21221664
Postai cím: Iskola Utca 7.
Város: Balatonakarattya
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8172
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyes Viktória
Telefon: +36 88542475
E-mail: vhegyes@balatonalmadi.hu
Fax: +36 88542493
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonakarattya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Balatonfőkajár Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61951370
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 8.
Város: Balatonfőkajár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8164
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyes Viktória
Telefon: +36 88542475
E-mail: vhegyes@balatonalmadi.hu
Fax: +36 88542493
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonfokajar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58328136
Postai cím: Nike Körút 1.
Város: Balatonfűzfő
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyes Viktória
Telefon: +36 88542475
E-mail: vhegyes@balatonalmadi.hu
Fax: +36 88542493
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://balatonfuzfo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Balatonkenese Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17443104
Postai cím: Béri Balogh Ádám Tér 1
Város: Balatonkenese
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8174
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyes Viktória
Telefon: +36 88542475
E-mail: vhegyes@balatonalmadi.hu
Fax: +36 88542493
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.balatonkenese.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Csajág Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88251145
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 1.
Város: Csajág
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyes Viktória
Telefon: +36 88542475
E-mail: vhegyes@balatonalmadi.hu
Fax: +36 88542493
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csajag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Felsőörs község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25604441
Postai cím: Szabadság 2
Város: Felsőörs
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8227
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyes Viktória
Telefon: +36 88542475
E-mail: vhegyes@balatonalmadi.hu
Fax: +36 88542493
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.felsoors.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Királyszentistván Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63525683
Postai cím: Fő Utca 32-34.
Város: Királyszentistván
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8195
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyes Viktória
Telefon: +36 88542475
E-mail: vhegyes@balatonalmadi.hu
Fax: +36 88542493
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kiralyszentistvan.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Küngös Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26387510
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 30. 124
Város: Küngös
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8162
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyes Viktória
Telefon: +36 88542475
E-mail: vhegyes@balatonalmadi.hu
Fax: +36 88542493
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kungos.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Litér Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79001384
Postai cím: Álmos Utca 37.
Város: Litér
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8196
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyes Viktória
Telefon: +36 88542475
E-mail: vhegyes@balatonalmadi.hu
Fax: +36 88542493
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.liter.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Papkeszi Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29618813
Postai cím: Fő Utca 42.
Város: Papkeszi
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8183
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyes Viktória
Telefon: +36 88542475
E-mail: vhegyes@balatonalmadi.hu
Fax: +36 88542493
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://papkeszi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000726412020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000726412020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000726412020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85121100-4
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlattevő feladatát képezi Balatonalmádi, Alsóörs, Balatonakarattya, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi önkormányzatok ellátási kötelezettségébe tartozó központi alapellátási orvosi ügyeleti (felnőtt- és gyermekorvosi) központi háziorvosi ügyelet szolgáltatás ellátása.
A szolgáltatással szemben támasztott részletes követelményt a műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85121100-4
További tárgyak:85000000-9
85140000-2
85141000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8220 Balatonalmádi, Petőfi u. 2-4. szám
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlattevő feladatát képezi Balatonalmádi, Alsóörs, Balatonakarattya, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi önkormányzatok ellátási kötelezettségébe tartozó központi alapellátási orvosi ügyeleti (felnőtt- és gyermekorvosi) központi háziorvosi ügyelet szolgáltatás ellátása.
Ellátással érintett lakónépesség száma 2020. január 1-én:
Alsóörs: 1809 fő,
Balatonakarattya: 959 fő,
Balatonalmádi: 9898 fő,
Balatonfőkajár: 1314 fő,
Balatonfűzfő: 4588 fő,
Balatonkenese: 2602 fő,
Csajág: 811 fő,
Felsőörs: 1811 fő,
Királyszentistván: 483 fő,
Küngös: 504 fő,
Litér: 2192 fő,
Papkeszi: 1545 fő,
Összesen: 28516 fő.
Fentiekben rögzített összlétszámhoz képest maximálisan +/- 10 % ellátandói létszámváltozás lehetőségét az Ajánlatkérő fenntartja, amely változásból eredően Ajánlattevő semmiféle igényt nem jogosult érvényesíteni az Ajánlatkérőkkel szemben.
Az előbbiek szerinti eltérés lehetősége nem településenként, település-csoportonként értelmezendő, hanem valamennyi Ajánlatkérő lakosságszáma adandó össze bármely időpontban (összlétszám) és az ettől történő eltérés vizsgálandó, így a nyertes Ajánlattevő nem jogosult a Ajánlatkérővel vagy azok bármelyikével szemben bármiféle igénnyel élni, ha a lakosságszám csak valamely település(ek)en változik meg az előbbiek szerinti százalékos mértéket meghaladóan, azonban az összes Ajánlatkérő összlétszáma vonatkozásában nem haladja meg a +/- 10 %-ot. Ajánlattevő ennek ismeretében adja meg ajánlatát.
Központi ügyelet rendelkezésre állási ideje:
Központi alapellátási orvosi ügyelet (felnőtt- és gyermekorvosi) biztosítása munkanapokon 16:00-8:00 óráig, szombaton, vasárnap, munkaszüneti- és ünnepnapokon a megelőző munkanap 16:00 órától a következő munkanap 08:00 óráig, műszakonként 1 fő orvossal, 1 fő ápolóval és 1 fő gépkocsivezetővel.
Ügyeleti helyiségek: Balatonalmádi Város Önkormányzata Ajánlatkérő tulajdonában álló Balatonalmádi, Petőfi u. 2-4 sz. alatti, egészségügyi központ épületében található, a központi ügyeletre vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő helyiségekben (97 m2 orvosi, nővér és gépkocsivezető pihenő, tartózkodó teakonyhával, fektető, ügyeletes rendelő, az ügyeletes gépkocsi garázsa) látja el.
A részletes követelményt, feladatleírást karakterkorlátra tekintettel a műszaki tartalom, továbbá a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) II.1.6) pont kiegészítése: részajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés keretében elvégzendő feladat összetettsége szakmai szempontból nem teszi lehetővé a részajánlattétel biztosítását. A részajánlattétel lehetőségét Ajánlatkérő nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás Ajánlatkérő közfeladatainak ellátásához kiemelkedően fontos, és a szolgáltatás tárgyát képező elemek egymással szoros összefüggésben vannak, így a szolgáltatások egybentartása indokolt. Fentieken túl a NEAK finanszírozás lakosság szám alapján történik, az nem bontódik külön gyermek és felnőtt ügyeleti finanszírozásra. Az egységes finanszírozás alapján a gazdaságossági érdekeket figyelembe véve a részajánlattétel biztosítása nem indokolt.
2.) II.2.7) pont kiegészítése: Ajánlattevőnek a szolgáltatás nyújtását a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 5 napon belül, de legkorábban 2020.10.01.16:00 órakor kell megkezdeni. A szolgáltatás nyújtásának befejező időpontja a szolgáltatás megkezdésének napjától számított 5 év azzal, hogy a szerződés azon a naptári napon jár, amely a lejárat hónapjában számánál fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, akkor a szerződés a lejárat hónapjának utolsó napján jár le. A szolgáltatást a befejező napon 08:00 órakor kell befejezni.
3.) Felhívás IV.1.11) 3. pontjának folytatása karakterkorlátra tekintettel:
Műszaki-szakmai alkalmassági követelmény igazolás módja:
Előzetes igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell (az előírt alkalmassági követelmény előzetes igazolására):
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (a nyilatkozatot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével kell benyújtani).
Az ajánlattevőnek a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
M.1.
• a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését és bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot.
• M/1.a) pont szerinti teljesítésbe bevonni kívánt szakember megkívánt szakmai gyakorlatát igazoló, az adott szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot.
• végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolati példányát valamennyi ((M/1.a), M/1.b), M/1.c) szerinti) szakember vonatkozásában.
• az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ajánlatkérő a gyakorlati időként figyelembe vehető hónapok számának meghatározásakor az alábbiak szerint jár el: A gyakorlati idő számítása során összeadja a gyakorlati napok számát, majd elosztja 30-al, és ennek az egész részét veszi figyelembe gyakorlati időként. (pl ha 25,6 a kapott összeg, akkor 25 hónapot vesz figyelembe).

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltak is irányadók.
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
Az alkalmassági követelmények igazolási módjára vonatkozó részletes elvárásokat karakterkorlát miatt a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján tett nyilatkozatával.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rend. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek az ajánlatában – az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése nyomán az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződéstervezetben, illetve műszaki tartalomban rögzítettek szerint.
Szerződés biztosítékai:
Nyertes Ajánlattevő a Ptk. 6:186. §-a szerint kötbért köteles fizetni, figyelemmel a Ptk. 6:187. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra is.
Meghiúsulási kötbér: a felmondás hatályosulása idején még hátralevő időtartamra eső időszakra vonatkozó nettó szolgáltatási díj 25 %-a.
Késedelmi kötbér mértéke: 50.000,- Ft / minden egyes megkezdett késedelemmel érintett óra, de maximum 150.000,- Ft/naptári nap és összesen legfeljebb 10.000.000,- Ft/adott szerződésszegés.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: 200.000,- Ft/hibás teljesítési alkalom.
Az ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérők előleget nem biztosítanak.
A Kbt. 27/A pontja is irányadó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
1)
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli.
Értékelési szempontok és súlyszámuk:
1. Ár szempont megjelölése: Ajánlati ár (nettó Ft / hó), súlyszáma: 75
Az ajánlati ár alatt Ajánlatkérő a NEAK finanszírozás feletti havi szolgáltatási díj összegét érti.
Az ajánlati árat pozitív egész szám formátumban szükséges megadni, nettó Ft/hó mértékegységben a Felolvasólapon.
Minőségi értékelési szempont:
2. Megnevezése: Az M.1.a) alkalmassági feltétel szerinti, a szerződés teljesítésében résztvevő orvos [a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételekkel] sürgősségi ellátásban szerzett tapasztalata (hónapokban megadva, min. 0, max. 36 hónap), súlyszáma: 15
3. Megnevezés: Az M.1.b) alkalmassági feltétel szerinti, a szerződés teljesítésében résztvevő ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt sürgősségi ellátásban szerzett tapasztalata (hónapokban megadva, min. 0, max 36 hónap), súlyszáma: 10
Pontkiosztás módszere: Ár szempont esetében fordított arányosítás, Minőségi értékelési szempontok esetében arányosítás.
Adható pontszám: 0-10.

2)A minőségi értékelési szempontokra megajánlott szakemberek vonatkozásában az ajánlatban be kell nyújtani a szakember megnevezését (szakember nevét) tartalmazó nyilatkozatot.
A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni:
- szakember neve,
- a megnevezett szakember mely értékelési szempont vonatkozásában kerül megnevezésre,
- nyilatkozat az alkalmassági követelmény teljesítéséről.
A nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen aláírni, amely az adott szakembert rendelkezésre bocsátja.
Fentieken túl csatolni szükséges a megjelölt szakember szakmai tapasztalatát bemutató saját kezűleg aláírt önéletrajzát, minimálisan az alábbi adatok megadásával:
• szakember neve
• szakmai gyakorlat teljesítési időszakának kezdete (év, hónap, nap), vége (év, hónap, nap) pontossággal feltüntetve,
• ellátott funkciók és feladatok rövid bemutatása (megrendelő neve, ellátott tevékenység).
- nyilatkozat arról, hogy a szakember a teljesítés ideje alatt rendelkezésre fog állni és a teljesítésben személyesen részt fog venni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ajánlatkérő a gyakorlati időként figyelembe vehető hónapok számának meghatározásakor az alábbiak szerint jár el: A gyakorlati idő számítása során összeadja a gyakorlati napok számát, majd elosztja 30-al, és ennek az egész részét veszi figyelembe gyakorlati időként. (pl ha 25,6 a kapott összeg, akkor 25 hónapot vesz figyelembe).
3) Alkalmassági minimumkövetelmények:
Pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmény
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők) alkalmatlan, ha:
P/1: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontját figyelembe véve az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen legalább nettó 14.000.000 Ft közbeszerzés tárgya (orvosi ügyeleti feladatok ellátása) szerinti árbevétellel.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételbe a NEAK finanszírozás összege is beleszámolható az Ajánlattevők részéről.
Igazolás módja:
Előzetes igazolási mód:
Ajánlattevő Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozata arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül (Űrlap formájában benyújtandó).
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 67. § (3), 65. § (8) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Az ajánlattevőnek a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), mérleg fordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya (orvosi ügyeleti feladatok ellátása) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított –árbevételéről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha Ajánlattevő az Ajánlatkérő által előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát ugyanúgy a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ha az ajánlattevő a P.1.pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Műszaki-szakmai alkalmassági követelmény:
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők) alkalmatlan, ha nem rendelkezik:
M.1. a Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontját figyelembe véve a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 2. mellékletében meghatározott sürgősségi betegellátás (szakmakód: 4601) személyi feltételei között előírt alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M/1.a) legalább 1 fő orvos [a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11.§ (9) bekezdésében előírt feltételeknek megfelelő] szakemberrel; és
M/1.b) legalább 1 fő, ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt szakemberrel; és
M/1.c) legalább 1 fő gépkocsivezető szakemberrel. A gépkocsivezetőnek megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjármű vezetésére jogosító PÁV vizsgával kell rendelkeznie.
Az egyes szakemberek között az átfedés nem megengedett.
Karakterkorlátra tekintettel folytatása a felhívás II.2.14) pontjában.
4) Karakterkorlátra tekintettel az alkalmassági követelmények igazolási módjának teljeskörű megjelölése a Közbeszerzési dokumentumokban.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A beszerzés keretében elvégzendő feladat összetettsége szakmai szempontból nem teszi lehetővé a részajánlattétel biztosítását. A részajánlattétel lehetőségét Ajánlatkérő nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás Ajánlatkérő közfeladatainak ellátásához kiemelkedően fontos, és a szolgáltatás tárgyát képező elemek egymással szoros összefüggésben vannak, így a szolgáltatások egybentartása indokolt. Fentieken túl a NEAK finanszírozás lakosság szám alapján történik, az nem bontódik külön gyermek és felnőtt ügyeleti finanszírozásra. Az egységes finanszírozás alapján a gazdaságossági érdekeket figyelembe véve a részajánlattétel biztosítása nem indokolt.
1. Ajánlati kötöttség időtartama: 30 naptári nap a Kbt-ben foglaltak szerint.
2. Ajánlatok bontása: EKR-ben, Időpont: 2020.08.13. 18:00 óra
3. A Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
4. Amennyiben valamely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan Ajánlatkérő nem bocsátott rendelkezésre űrlapot, akkor Ajánlattevőknek a benyújtandó nyilatkozat papír alapú példányának egyszerű (beszkennelt) elektronikus másolatát nyújtják be (töltik fel) az ajánlatuk részeként. Az ily módon az ajánlat részeként benyújtott minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) az erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.
5. A gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban, elektronikus úton kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az EKR-en keresztül az ajánlatkérőtől.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás teljes tartalmát az EKR rendszer felületén (ekr.gov.hu) hozzáférhetővé teszi.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát, Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pont szerinti nyilatkozatát (nemleges nyilatkozat is szükséges)
7. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatot írásban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül, az erre szolgáló eljárási cselekménnyel, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani.
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban.
9. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlat esetén valamennyi ajánlattevő) nevét és címét, továbbá a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
10. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, az ajánlattevőnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell a benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább az ajánlattevő általi fordításban kell csatolni. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Ajánlattevőnek ez esetben csatolnia kell nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban becsatolt idegen nyelvű iratok fordításának tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik. (adott esetben).
11. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági minimumkövetelményeket – P/1), M/1.a), M/1.b), M/1.c) alkalmassági feltételek tekintetében – szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
12. Ajánlattevőnek ajánlat részeként csatolni szükséges nyilatkozatát – elektronikus űrlap formájában – hogy a benyújtott ajánlat tartalmaz-e üzleti titkot. Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, meg kell adni a részletes indokolást arra vonatkozóan, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna ajánlattevő számára aránytalan sérelmet. Nemleges tartalommal is csatolandó a nyilatkozat!
Amennyiben karakterkorlát miatt az űrlapon nem áll rendelkezésre elegendő hely az indokolás megjelölésére, az űrlapon megjelölt indokolás kiegészítése az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata keretében csatolható be az ajánlat részeként.
13. A Kbt. 73. § (4) bekezdése is irányadó.
14. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő – amennyiben az összegezésben megjelölésre kerül – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
15. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a szerződés kitöltésének érdekében egy, az ajánlattevő adatait tartalmazó nyilatkozatot. A szerződéstervezetet változatlan formában el kell fogadni, annak csatolása az ajánlatban nem szükséges.
16. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
17. Az ajánlat részeként csatolandó Ajánlattevő Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozata (űrlap formában), a nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételek bármelyikének igazolása esetén bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni – kivéve a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti esetkört –, a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Részletes elvárás a KD-ban.
18. Folytatás a VI.4.3) pontban.
19. Az EKR rendszerben alkalmazott karakterkorlát miatt a további követelményeket, csatolandó dokumentumok megjelölését a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
A VI.3) pont folytatása:
20. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bekezdése nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (név, cím, kapcsolattartó feltüntetésével) és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyet az ajánlat részeként csatolni szükséges.
A közös ajánlattevők ajánlatának tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot.
Részletes követelmény a KD-ban.
21. Jelen eljárásban a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
22. Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek) az ajánlata részeként be kell nyújtania cégszerűen aláírt nyilatkozatát, mely szerint a szerződésben foglalt szolgáltatásra (orvosi tevékenység ellátására) vonatkozó, 20.000.000 Ft/év, és minimum 2.000.000 Ft/káresemény összegű felelősségbiztosítást köt, és azt a szerződés időbeli hatálya alatt folyamatosan fenntartja. Ajánlattevő a biztosítás igazolására a kötvény eredeti példányát átadja az Ajánlatkérőnek legkésőbb a szerződéskötéskor.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról is, hogy a felelősségbiztosítási szerződés megkötésének elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte.
23. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
24. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha ajánlattevő az EKR valamely értesítéséről - olyan okból, amely nem Ajánlatkérő hibája, vagy nem Ajánlatkérő magatartásának következménye - nem értesül.
25. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a szerződéskötés feltétele a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelés, melyről szóló átláthatósági nyilatkozatát nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötést megelőzően ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A nyilatkozattétel elmaradása (illetve amennyiben a szervezet a nyilatkozata alapján nem minősül átláthatónak) az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
26. Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként csatolni szükséges cégszerűen aláírt nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy nyertességük esetén legkésőbb a szerződéskötésig átadják a Működési Szabályzatot, figyelembe véve a szerződéstervezetben és műszaki tartalomban rögzített elvárást. A Működési Szabályzat átadásának elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte.
27. Többváltozatú ajánlat nem megengedett.
28. Jelen ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos, közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X.30.) Korm. Rend., valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet is irányadók.
29. Közbeszerzési eljárást lebonyolító kapcsolattartó: Támis-Dobos Marianna (Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Iroda), e-mail: kozbeszerzes.marianna@targetconsulting.hu, telefon: +36-30-820-4404
30. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Támis Norbert (lajstromszám: 00109), e-mail cím: tamisnorbert@gmail.com
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)