Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13290/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:Szent László Kórház 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7. Hrsz:38283/5
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Simi-Ép Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Beáta
Telefon: +36 13561522
E-mail: olah.beata@aeek.hu
Fax: +36 96507907
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: DPC kivitelezés II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000321022020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Hosszú elnevezés: „EBP KERETÉBEN A DÉL-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ - ORSZÁGOS HEMATOLÓGIAI ÉS INFEKTOLÓGIAI INTÉZET SZÁMÁRA A SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ 11. SZ. ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSI MUNKÁI - II. ÜTEM”
11. számú épület alagsorában szellőző gépház és gép telepítése, a magasföldszinten várók, vizesblokkok, átvilágító helyiségek felújítása valamint új mammográfiai és ultrahang vizsgáló kialakítása.
A felújítások a mélyföldszinti és a magasföldszinti területen készülnek és képalkotó diagnosztika egységeit érintik.
A magasföldszinten elkészült a CT telepítése a hozzátartozó helyiségekkel, az ultrahang vizsgálók szintén a várókkal és a szociális helyiségekkel. A terület önálló szellőzőgéppel került kialakításra. A személyzeti oldalról orvosi szoba és leletező valamint teakonyha készült. Építészetileg megújult a teljes középfolyosó az összes gépészeti és elektromos alapvezetékek teljes cseréjével. Ugyancsak új informatikai alaphálózat került kialakításra.
A mélyföldszinten bontásra kerület a már 15 éve nem működő szellőzőgép rendszer és új szellőzőgép került beépítésre. Elkészült a négy teljesen amortizálódott öltöző blokkból egy egység az alapvezetékek cseréjével.
A jelenlegi terv a diagnosztika további felújítását tartalmazza. Ezek a következők:

Magasföldszint
További röntgenvizsgálók a hozzátartozó várókkal és vizesblokkokkal kerülnek felújításra. Az egyik jelenlegi felvételi helyiség kettéosztásával új mammográfiás helyiséget és még egy ultrahang vizsgálót alakítunk ki. Természetesen ezek a helyiségek már gépészetileg is akkor színvonalának megfelelő szellőzéssel, hűtéssel és informatikai hálózattal kerülnek kialakításra.

Mélyföldszint
Az 1.szellőzőgépházban elhelyezésre kerül egy új nagy teljesítményű klímagép, amely alkalmas lesz a magasföldszinten már kiépített alap szellőzővezetékre rácsatlakozva az épület baloldali összes helyiségeinek ellátására. Ennek a szellőgépnek az elhasznált levegőjét nem tudjuk az épület fölé vinni. Ezért ez északi oldalon az épület melletti földrészűben és az út alatt kell átvezetnünk a 100 cm átmérőjű szellőzőcsövet. Viszonylag nagy mélységben, hogy a meglévő szennyvízvezetékeket ne bántsuk.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumokban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 284700000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: DPC kivitelezés II. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak:39714000-0
45000000-7
45261400-8
45262500-6
45300000-0
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szent László Kórház 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7. Hrsz:38283/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hosszú elnevezés: „EBP KERETÉBEN A DÉL-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ - ORSZÁGOS HEMATOLÓGIAI ÉS INFEKTOLÓGIAI INTÉZET SZÁMÁRA A SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ 11. SZ. ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSI MUNKÁI - II. ÜTEM”
11. számú épület alagsorában szellőző gépház és gép telepítése, a magasföldszinten várók, vizesblokkok, átvilágító helyiségek felújítása valamint új mammográfiai és ultrahang vizsgáló kialakítása.
A felújítások a mélyföldszinti és a magasföldszinti területen készülnek és képalkotó diagnosztika egységeit érintik.
A magasföldszinten elkészült a CT telepítése a hozzátartozó helyiségekkel, az ultrahang vizsgálók szintén a várókkal és a szociális helyiségekkel. A terület önálló szellőzőgéppel került kialakításra. A személyzeti oldalról orvosi szoba és leletező valamint teakonyha készült. Építészetileg megújult a teljes középfolyosó az összes gépészeti és elektromos alapvezetékek teljes cseréjével. Ugyancsak új informatikai alaphálózat került kialakításra.
A mélyföldszinten bontásra kerület a már 15 éve nem működő szellőzőgép rendszer és új szellőzőgép került beépítésre. Elkészült a négy teljesen amortizálódott öltöző blokkból egy egység az alapvezetékek cseréjével.
A jelenlegi terv a diagnosztika további felújítását tartalmazza. Ezek a következők:

Magasföldszint
További röntgenvizsgálók a hozzátartozó várókkal és vizesblokkokkal kerülnek felújításra. Az egyik jelenlegi felvételi helyiség kettéosztásával új mammográfiás helyiséget és még egy ultrahang vizsgálót alakítunk ki. Természetesen ezek a helyiségek már gépészetileg is akkor színvonalának megfelelő szellőzéssel, hűtéssel és informatikai hálózattal kerülnek kialakításra.

Mélyföldszint
Az 1.szellőzőgépházban elhelyezésre kerül egy új nagy teljesítményű klímagép, amely alkalmas lesz a magasföldszinten már kiépített alap szellőzővezetékre rácsatlakozva az épület baloldali összes helyiségeinek ellátására. Ennek a szellőgépnek az elhasznált levegőjét nem tudjuk az épület fölé vinni. Ezért ez északi oldalon az épület melletti földrészűben és az út alatt kell átvezetnünk a 100 cm átmérőjű szellőzőcsövet. Viszonylag nagy mélységben, hogy a meglévő szennyvízvezetékeket ne bántsuk.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumokban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Szakemberek többlet szakmai tapasztalata  30
2 2.1. Minőségi kritérium - Név: M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap)  10
3 2.2. Minőségi kritérium - Név: M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap)  10
4 2.3. Minőségi kritérium - Név: M2) c) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Ajánlati ár, tartalékkeret nélkül (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.1.5 és II.2.7 pontokhoz: Kezdete: A szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatási szerződés hatályba lépése.
A Vállalkozó (Nyertes AT) teljesítésének kötbérterhes véghatárideje a szerződés hatálybalépésének napjától (az átadás-átvétel napja is beleszámít) számított 8 hónap.
A munkaterület átadás-átvételének határideje: szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 15 nap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: DPC kivitelezés II. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Simi-Ép Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13910356
Postai cím: Magdolna Utca 28
Város: Budap
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
E-mail: simi.ep.kft@gmail.com
Telefon: +36 704251767
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14391776243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 284700000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: gépészeti szerelési munkák, gépész felelős műszaki vezetői (MV-ÉG) feladatok, elektromos szerelési munkák, villamos felelős műszaki vezetői (MV-ÉV) feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Simi-Ép Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13910356
Postai cím: Magdolna Utca 28
Város: Budap
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14391776243

Hivatalos név: VARIABAU Vegyes profilú építőipari és kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34735020
Postai cím: Trinitárius Utca 2
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11160452210

Hivatalos név: HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52127960
Postai cím: Bokréta Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13792590243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/04/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatot az alábbi Ajánlattevők nyújtottak be:
- Simi-Ép Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1221 Budapest, Magdolna utca 28.), Adószáma: 14391776-2-43
- VARIABAU Vegyes profilú építőipari és kereskedelmi Kft. (3300 Eger, Trinitárius utca 2) Adószáma: 11160452-2-10
- HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1094 Budapest Bokréta Utca 19) Adószáma: 13792590-2-43
Nyertes Ajánlattevő:
- Simi-Ép Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1221 Budapest, Magdolna utca 28.), Adószáma: 14391776-2-43
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges