Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13292/2020
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.);Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.);Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.);Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.);Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.);Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.);Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.);Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.);Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.);Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.);Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon: +36 52512700-73055
E-mail: eni.nyerges@gmail.com
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000594202020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000594202020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-920 DE Műszaki Kar eszközparkjának bővítése
Hivatkozási szám: EKR000594202020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés a Debreceni Egyetem Műszaki Kar eszközparkjának bővítésére 11 részajánlattételi körben.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. Mikroszkópia
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés a Debreceni Egyetem Műszaki Kar eszközparkjának bővítésére az alábbi tételben és mennyiségben:
1.1. Egyenes állású oktató anyagvizsgálati mikroszkóp
Mennyiség: 3 db
1.2. Asztali állványos sztereomikroszkóp
Mennyiség: 1 db
1.3. Digitális mikroszkóp
Mennyiség: 1db
A beszerzésre kerülő termék részletes műszaki specifikációi a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.


(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.3. Digitális mikroszkóp hosszmérések pontossága (0.2%-3% között) az alacsonyabb érték a kedvezőbb 20
2 Garancia (12-24 hónap között) a magasabb érték a kedvezőbb  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Csak a teljes részre tehető ajánlat.

II.2.1)
Elnevezés: 2. Anyagvizsgálat
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38410000-2
További tárgyak:38540000-2
38550000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés a Debreceni Egyetem Műszaki Kar eszközparkjának bővítésére az alábbi tételben és mennyiségben:
2.1. Meglévő INSTRON 8801 fárasztógép továbbfejlesztése
2.1.1. Mechanikus ékpályás befogó: mennyiség: 1 db
2.1.2. Érintésmentes Extenzométer: mennyiség: 1 db
2.1.3. Hőkamra: mennyiség: 1 db
2.2. Shore keménységmérő: mennyiség: 1 db
2.3. Optikai emissziós spektrométer: mennyiség: 1 db
2.4. Stancoló kivágó: mennyiség: 1 db
2.5. Folyásindex mérő: mennyiség: 1 db
2.6. Xenon kamra: mennyiség: 1 db
2.7. Korróziós kamra: mennyiség: 1 db
2.8. Színmérő: mennyiség: 1 db
2.9. Cserélhető objektíves kompakt (MILC) fényképezőgép: mennyiség: 1 db
2.10. Távirányítható állvány fényképezőgéphez: mennyiség: 1 db
2.11. Objektív a fényképezőgéphez: mennyiség: 1 db
2.12. Digitális forrasztó- kiforrasztó állomás: mennyiség: 3 db
2.13. Mikrométer: mennyiség: 1 db
2.14. Tolómérő: mennyiség: 1 db
2.15. 10 kN kapacitású elektromechanikus anyagvizsgálógép
2.15.1. Terhelőkeret: mennyiség: 1 db
2.15.2. Érintőképernyős vezérlőpanel: mennyiség: 1 db
2.15.3. Vezérlő elektronika: mennyiség: 1 db
2.15.4. Mechanikus befogó: mennyiség: 1 db
2.15.5. Pneumatikus befogó: mennyiség: 1 db
2.15.6. Vizsgálat vezérlő és kiértékelő szoftver: mennyiség: 1 db
A beszerzésre kerülő termék részletes műszaki specifikációi a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szinkronizált, valós adatgyűjtés frekvenciája egyidejűleg az összes csatornán, függetlenül a felbontástól vagy a csatlakoztatott csatornák számától (1000 - 5000 Hz között) 10
2 Opcionálisan csatlakoztatható, adatgyűjtésre- és vezérlésre is alkalmas mérőcsatornák száma (3 - 10 db között) 10
3 Az erő méréstartományának legalsó értéke (az erőmérő cella kapacitásának %-ában megadva), amelyben az erőmérés 0.5 osztálypontossága garantált (0.1 - 1 % között) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) Minőségi értékelési szempontok a 10 kN kapacitású elektromechanikus anyagvizsgálógépre vonatkoznak.
Csak a teljes részre tehető ajánlat.

II.2.1)
Elnevezés: 3. Optikai mérőrendszer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38410000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés a Debreceni Egyetem Műszaki Kar eszközparkjának bővítésére az alábbi tételben és mennyiségben:
3.1. Optikai deformáció-, elmozdulás-, koordináta mérőrendszer: mennyiség: 1 db
3.2. 3D szkenner: mennyiség: 1 db
3.3. Motorizált forgató asztal 3D szkennerhez: mennyiség: 1 db
A beszerzésre kerülő termék részletes műszaki specifikációi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Maximális képváltási frekvencia (25-100 Hz) - ez az érték 5 Hz pontossággal adható meg 20
2 Analóg adatkimenet valós idejű kiértékeléshez (0-500 Hz) - ez az érték 100 Hz pontossággal adható meg 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) Minőségi értékelési szempontok a 3.1. Optikai deformáció-, elmozdulás-, koordináta mérőrendszerre vonatkoznak.
Csak a teljes részre tehető ajánlat.

II.2.1)
Elnevezés: 4. Ragasztástechnika
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42993200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés a Debreceni Egyetem Műszaki Kar eszközparkjának bővítésére az alábbi tételben és mennyiségben:
4.1. Ikerkartusos termékek adagolására képes kézi ragasztó adagoló: mennyiség: 1 db
4.2. Dugattyús kézi ragasztó adagoló: mennyiség: 1 db
4.3. Fecskendős kézi ragasztó adagoló: mennyiség: 1 db
4.4. Volumetrikus pumpa: mennyiség: 1 db
4.5. Pumpás applikátor: mennyiség: 1 db
4.6. Digitális fecskendős ragasztó adagoló: mennyiség: 1 db
4.7. Digitális gépi ragasztó adagoló: mennyiség: 1 db
4.8. Robot ragasztó adagoló rendszer és kiegészítői
4.8.1. Adagoló robot kezelőpanel: mennyiség: 1 db
4.8.2. 3 tengelyes adagoló robot: mennyiség: 1 db
4.8.3. Ikerkartusos adagoló az adagoló robothoz: mennyiség: 1 db
4.8.4. Vezérlő az adagoló robothoz: mennyiség: 1 db
4.8.5. Volumetrikus szelep adagoló robothoz: mennyiség: 1 db
4.8.6. Szelep vezérlő adagoló robothoz: mennyiség: 1 db
4.8.7. Terméktartály szintjelzővel: mennyiség: 1 db
4.9. LED lámpa ragasztó kikeményítésre: mennyiség: 1 db
A beszerzésre kerülő termék részletes műszaki specifikációi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.


(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Garancia (12-24 hónap között) a magasabb érték a kedvezőbb  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) Minőségi értékelési szempont a 3 tengelyes adagoló robotra vonatkozik.
Csak a teljes részre tehető ajánlat.

II.2.1)
Elnevezés: 5. Megmunkáló központ
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42612000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés a Debreceni Egyetem Műszaki Kar eszközparkjának bővítésére az alábbi tételben és mennyiségben:
1 db Szimultán 3+1 tengelyes megmunkáló központ
A beszerzésre kerülő termék részletes műszaki specifikációi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Mozgástartomány Y irányban (540 - 560 mm között) - ez az érték 5 mm pontossággal adható meg 20
2 Garancia (12-18 hónap között) a magasabb érték a kedvezőbb  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Csak a teljes részre tehető ajánlat.

II.2.1)
Elnevezés: 6. Gépipari méréstechnika
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38410000-2
További tárgyak:38550000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés a Debreceni Egyetem Műszaki Kar eszközparkjának bővítésére az alábbi tételben és mennyiségben:
6.1. Mobil felületi érdességmérő: mennyiség: 2 db
6.2. Érintőképernyős, mobil felületi érdességmérő: mennyiség: 1 db
6.3. Moduláris készülékező készlet: mennyiség: 1 db
A beszerzésre kerülő termék részletes műszaki specifikációi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kompatibilitás másik mérettartományú, moduláris készülékező készletcsaláddal későbbi bővítés céljából (1-3 további készletcsalád) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) Minőségi értékelési szempont a Moduláris készülékező készletre vonatkozik.
Csak a teljes részre tehető ajánlat.

II.2.1)
Elnevezés: 7. Additív gyártás
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés a Debreceni Egyetem Műszaki Kar eszközparkjának bővítésére az alábbi tételben és mennyiségben:
7.1. LFS 3D nyomtató: mennyiség: 1 db
7.2. UV kamra LFS nyomtatóhoz: mennyiség: 1 db
7.3. Ultrahangos mosó LFS nyomtatóhoz: mennyiség: 1 db
7.4. Kompozit 3D nyomtató: mennyiség: 1 db
7.5. SLS 3D nyomtató: mennyiség: 1 db
7.6. Porszűrő állomás az SLS 3D nyomtatóhoz: mennyiség: 1 db
7.7. Homokfúvó állomás az SLS 3D nyomtatóhoz: mennyiség: 1 db
A beszerzésre kerülő termék részletes műszaki specifikációi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kezelhető szálerősítés típusa (3-4 típus között) magasabb érték a kedvezőbb  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) Minőségi értékelési szempont a Kompozit 3D nyomtatóra vonatkozik.
Csak a teljes részre tehető ajánlat.

II.2.1)
Elnevezés: 8. Diagnosztika
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38550000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés a Debreceni Egyetem Műszaki Kar eszközparkjának bővítésére az alábbi tételben és mennyiségben:
1 db Modulrendszerű on-line gépállapot-figyelő rendszer
A beszerzésre kerülő termék részletes műszaki specifikációi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vezetékes kombinált érzékelő (3-6 db között) a magasabb érték a kedvezőbb  20
2 Garancia (12-24 hónap között) a magasabb érték a kedvezőbb 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) Minőségi értékelési szempont a Modulrendszerű on-line gépállapot-figyelő rendszerre vonatkozik.
Csak a teljes részre tehető ajánlat.

II.2.1)
Elnevezés: 9. Mechanika
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38540000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés a Debreceni Egyetem Műszaki Kar eszközparkjának bővítésére az alábbi tételben és mennyiségben:
9.1. Statika alapjai demonstrációs eszköz: mennyiség: 1 db
9.2. Rúdszerkezet vizsgálata demonstrációs eszköz: mennyiség: 1 db
9.3. Síkbeli erőrendszer demonstrációs eszköz: mennyiség: 1 db
9.4. Kéttámaszú tartó demonstrációs eszköz: mennyiség: 1 db
9.5. Rugalmas szál vizsgálatára alkalmas demonstrációs eszköz: mennyiség: 1 db
9.6. Tartókeret: mennyiség: 1 db
9.7. Nyúlásmérés demonstrációs eszköz: mennyiség: 1 db
9.8. Membrán vizsgálat demonstrációs eszköz: mennyiség: 1 db
9.9. Többcsatornás mérőerősítő: mennyiség: 1 db
9.10. Feszültségállapot vizsgálatára alkalmas demonstrációs eszköz: mennyiség: 1 db
9.11. Rudak kihajlása demonstrációs eszköz: mennyiség: 1 db
9.12. Forgó testek tehetetlenségi nyomatékainak vizsgálatára alkalmas demonstrációs eszköz: mennyiség: 1 db
9.13. Centrifugális erő vizsgálatára alkalmas demonstrációs eszköz: mennyiség: 1 db
9.14. Rezgések vizsgálata demonstrációs eszköz: mennyiség: 1 db
9.15. Szabad és gerjesztett rezgések vizsgálatára alkalmas demonstrációs eszköz: mennyiség: 1 db
9.16. Adatgyűjtő rendszer: mennyiség: 1 db
A beszerzésre kerülő termék részletes műszaki specifikációi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Terhelőerő (1000-2000 N között) - ez az érték 100 N pontossággal adható meg a magasabb érték a kedvezőbb  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) Minőségi értékelési szempont a Rudak kihajlása demonstrációs eszközre vonatkozik.
Csak a teljes részre tehető ajánlat.

II.2.1)
Elnevezés: 10. Roncsolásmentes vizsgálat
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38410000-2
További tárgyak:38550000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés a Debreceni Egyetem Műszaki Kar eszközparkjának bővítésére az alábbi tételben és mennyiségben:
10.1. Hőkamera: mennyiség: 1 db
10.2. Rétegvastagságmérő: mennyiség: 1 db
10.3. Hordozható örvényáramos vizsgálókészülék: mennyiség: 1 db
10.4. Ultrahangos falvastagságmérő: mennyiség: 1 db
10.5. Hordozható ultrahangos keménységmérő: mennyiség: 1 db
A beszerzésre kerülő termék részletes műszaki specifikációi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Mérési pontatlanság (0.5°C - 1°C között 37°C referencia hőmérsékleten) - ez az érték 1 tizedesjegy pontossággal adható meg az alacsonyabb érték a kedvezőbb  10
2 Képfrissítés (16 Hz - 30 Hz között) - ez az érték 2 Hz pontossággal adható meg a magasabb érték a kedvezőbb  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) Minőségi értékelési szempont a Hőkamerára vonatkozik.
Csak a teljes részre tehető ajánlat.

II.2.1)
Elnevezés: 11. Hegesztéstechnológia
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42662000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés a Debreceni Egyetem Műszaki Kar eszközparkjának bővítésére az alábbi tételben és mennyiségben:
11.1. Állványos ponthegesztő: mennyiség: 1 db
11.2. Kondenzátoros kisülésű ponthegesztő: mennyiség: 1 db
11.3. Lézerhegesztő gép: mennyiség: 1 db
11.4. Multifunkciós plazmahegesztő rendszer: mennyiség: 1 db
A beszerzésre kerülő termék részletes műszaki specifikációi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Elektronikus plazmagázszabályzás lehetőség (1 - 5 l/min között) - ez az érték 1 l/min pontossággal adható meg a magasabb érték a kedvezőbb  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) Minőségi értékelési szempont a Multifunkciós plazmahegesztő rendszerre vonatkozik.
Csak a teljes részre tehető ajánlat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pont alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan
valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az
eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be. Igazolási mód valamennyi rész vonatkozásában: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (5) bekezdésére
figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő
teszi meg. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt.
67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e
vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 12. §, 14-16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn
nem állását. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ajánlattevő nyilatkozata, amely a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás
bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7
) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós
valamint kérjük Ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján mutassa be a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap)
legjelentősebb szállításait. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatkérő három év
teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: - teljesítés ideje (kezdő és
befejező időpontja) (év, hónap, nap); - a szerződést kötő másik fél; - a szállítás tárgya; - a szállítás mennyisége; - nyilatkozatot arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján az
ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az ajánlattevő ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát, mely az EEKD IV. rész α pontjában található. Az ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti
felhívására köteles benyújtani az alkalmassági feltételek igazolásait. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben
ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia. A Kbt. 65. § (6) bekezdésére
figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Kérjük Ajánlattevőket, hogy
legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő M.1.) ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan referenciával, amely az 1. rész esetében legalább 3 db az első részben szereplő bármelyik mikroszkóp, a 2. rész
esetében legalább 17 db a 2. részben szereplő bármelyik eszköz, a 3. rész esetében legalább 2 db a 3. részben szereplő bármelyik eszköz, a 4. rész esetében legalább 10 db a 4. részben szereplő bármelyik eszköz, az 5. rész esetében legalább 1 db megmunkáló központ, a
6. rész esetében legalább 2 db a 6. részben szereplő bármelyik eszköz, a 7. rész esetében legalább 5 db a 7. részben szereplő bármelyik eszköz, a 8. rész esetében legalább 1 db Modulrendszerű on-line gépállapot-figyelő rendszer, a 9. rész esetében legalább
11 db a 9. részben szereplő bármelyik eszköz , a 10. rész esetében legalább 3 db a 10. részben szereplő bármelyik eszköz, a 11. rész esetében legalább 2 db a 11. részben szereplő bármelyik eszköz szállítására vonatkozik. Az
előírt referencia több szerződésből is teljesíthető. A fenti M.1.) feltétel és
előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1-4;6-10. rész vonatkozásában: AK előleget nem biztosít. 5. és 11. részekben AK 30% előleget biztosít. A 70% az áru átvétele illetve üzembe helyezés után kerül kifizetésre. A szerz. alapján történő kifizetés a Kbt.135. § (1), (5)–(6) és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek.-iben a szla. kézhezvételétől szám. 30 napos fiz. hat. idővel. Az ajánlattétel,elszámolás,kifizetés pénzneme HUF. Ajánlattevő benyújthat elektronikus számlát a Kbt. 27/A.§-ra tekintettel.
Késedelmi kötbér:Mértéke 1,5 %/munkanap,alapja a késedelemmel érintett áru nettó ellenértéke. Hibás teljesítési kötbér:Mértéke 1,5%,alapja a hibásan teljesített áru nettó ellenértéke,max. az érintett közbeszerzési rész értékének 10 %-a. Meghiúsulási kötbér:
Mértéke 25 %,alapja az áru nettó ellenértéke. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak. Jótállás: Teljesítéstől számítva 12 hónap. Részletes feltételek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) szerint. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Korm.r.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlattevő:AT,Ajánlatkérő:AK 1.Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet az irányadó.Az ajánlatok az
EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be.Ajánlattevőktől az EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg.
2.AT-nek szakmai ajánlatként csatolnia
kell a "DEK-920_Ártáblázat" című dokumentumot kitöltve,cégszerűen aláírva.
3.AT-nek csatolnia kell minden egyes
megajánlott terméktétel esetén magyar nyelvű, a termék műszaki paramétereit tartalmazó gyártói műszaki adatlapot vagy
termékleírást vagy termékkatalógust.Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék nem felel meg a műszaki leírásban szereplő
követelményeknek.
4.Nyertes AT a megajánlott termékek megfelelőségét gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és CE megfelelőségi tanúsítvánnyal köteles igazolni.Ajánlatkérő
szerződéskötési feltételként írja elő jelen dokumentum szerződéskötéskor történő benyújtását,mely elmaradása a szerződéskötéstől
való visszalépésnek minősül.
5.Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra
,úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.A fordítás helyessége az AT felelőssége.
6.AT-nek és adott esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében
aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját.Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző,a
kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó,legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
7.Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában.
8.AK a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget.
9.A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amelyen az AT feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés
szerinti összes adatot.
10.AK figyelemmel a Kbt. 81. § (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
11.Kiegészítő tájékoztatás:A Kbt. 56. §-a alapján.
12.AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában.
13.Közös
Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §). 14.Ajánlati biztosíték nem került
előírásra. 15.Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015.(X.30.) Korm. rend.
13.§ szerint kell eljárni.Amennyiben AT tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről AT ajánlatában nyilatkozni
köteles. 16.AK a felhívás IV.2.6. pontjában 2 hónap alatt 60 napot ért. Tekintettel arra, hogy AK a közbeszerzési eljárást külön
jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
17. Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra a dokumentációban foglaltak szerint. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10
Értékelési szempont: Fordított arányosítás: az ár vonatkozásában; a min. szempontok esetében részletes tájékoztatás a "Tájékoztató az Ajánlattételhez" c. dokumentumban
18. FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő, Lajstromszám: 00681
19. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák