Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13302/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Beled Város Önkormányzata
Teljesítés helye:9343 Beled, Rákóczi u. 158. sz. 971 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KOVÁCS BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Beled Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62764812
Postai cím: Rákóczi Utca 137.
Város: Beled
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9343
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál László
Telefon: +36 96594170
E-mail: titkarsag@beledhivatal.eu
Fax: +36 96594185
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.beledhivatal.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR001625602019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Központi egészségház felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9343 Beled, Rákóczi u. 158. sz. 971 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Beled Város Önkormányzata a meglévő egészségház korszerűsítését tervezi. Az épület két szintes, melynek földszintjén
a gyermekorvosi, fogorvosi rendelő, a védőnői szolgálat, és egy kazánház helyezkedik el, a második emelten pedig szolgálati lakások találhatóak. A tervezett korszerűsítés a földszinti részt érinti.
A tervezett munkák nem építési hatósági engedély köteles tevékenységek, valamint az épület nem áll műemléki védettség alatt.
A felújítás során a földszint teljes belső átalakítását végzik el az egészségügyi jogszabályok figyelembevételéve.
Jelenleg a beteg és egészséges gyermekek együtt várakoznak a gyermekorvoshoz és a védőnői szolgálatra, amely nem elfogadható egészségügyi szempontból. Két védőnő dolgozik, de részükre csak egy helyiség van biztosítva
így nehezen tudják megoldani az elkülönített munkavégzést.
Az épületnél rendelkezésre áll akadálymentes parkoló és rámpa is készült, valamint a bejárati ajtók is akadálymentesek
lettek az elmúlt évben.
A rámpákra az akadálymentes csőkorlát még nem került felszerelésre, valamint akadálymentes mosdó sem áll rendelkezésre az épületben.
Az épület nem felel meg az energetikai követelményeknek: a külső határoló szerkezetek hőszigetlenek, a régi fa nyílászárók elöregedtek.
A tervezet felújítás során az épület belső terei megújulnak. A gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat részére elkülönített váró lesz biztosítva, így a beteg és egészséges gyermekek nem kerülnek kapcsolatba a várakozás során. A két védőnő részére külön rendelőt alakítunk ki. Az épület akadálymentesen megközelíthetővé válik és akadálymentes mosdó is kialakításra kerülnek. A fogorvosi rendelő külön bejárattal rendelkezik, mely szintén akadálymentesen megközelíthetővé válik és ezen a részen is kialakításra kerül az akadálymentesített mosdó. A kazánházból kialakítunk egy egészségügyi szobát, mely az orvosi rendelésen kívül lehetőséget biztosít különböző szervezetek részére egészségügyi tanácsadásra.
Az épület energetikai felújítása során a homlokzat, a padlás hőszigetelése és a nyílászárócsere lesz elvégezve.
Az épület kívül-belül megújul, amely által egy korszerű, energetikailag hatékony, akadálymentes épület jön létre.
- az épület műszaki adatai:
– földszinti padlóvonala: +0,00 m
– épület körüli járda: -0,48m/ -0,35m
– gerincmagasság: +10,46 m
– épület bruttó alapterülete: 283,9 m2
- a telek adatai:
- teleknagyság: 4217 m2
- beépítési százalék: 18,25 %
A telek közműbekötései meglévők: gáz, víz, villany, szennyvíz.
A csapadékvíz a telekre visszavezetve, elszikkasztva.
Az építkezéshez szükséges tereprendezés, sehol nem haladja meg az 1,0 métert.
A tervezett építészeti – műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és égéstermék – elvezetőkre vonatkozó követelményeknek.
A betervezett anyagok rendelkeznek teljesítménynyilatkozattal.
A telek közműbekötései meglévők: gáz, víz, villany, csatorna.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: "Magyar Falu Program MFB-HOR/2019”

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05336 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Központi egészségház felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KOVÁCS BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95195423
Postai cím: Vasút Utca 9.
Város: Jobaháza
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9323
Ország: Magyarország
E-mail: kovacsbau@gmail.com
Telefon: +36 203207905
Internetcím(ek): (URL) www.kovacsbaukft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68331515
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9343 Beled, Rákóczi u. 158. sz. 971 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Beled Város Önkormányzata a meglévő egészségház korszerűsítését tervezi. Az épület két szintes, melynek földszintjén
a gyermekorvosi, fogorvosi rendelő, a védőnői szolgálat, és egy kazánház helyezkedik el, a második emelten pedig szolgálati lakások találhatóak. A tervezett korszerűsítés a földszinti részt érinti.
A tervezett munkák nem építési hatósági engedély köteles tevékenységek, valamint az épület nem áll műemléki védettség alatt.
A felújítás során a földszint teljes belső átalakítását végzik el az egészségügyi jogszabályok figyelembevételéve.
Jelenleg a beteg és egészséges gyermekek együtt várakoznak a gyermekorvoshoz és a védőnői szolgálatra, amely nem elfogadható egészségügyi szempontból. Két védőnő dolgozik, de részükre csak egy helyiség van biztosítva
így nehezen tudják megoldani az elkülönített munkavégzést.
Az épületnél rendelkezésre áll akadálymentes parkoló és rámpa is készült, valamint a bejárati ajtók is akadálymentesek
lettek az elmúlt évben.
A rámpákra az akadálymentes csőkorlát még nem került felszerelésre, valamint akadálymentes mosdó sem áll rendelkezésre az épületben.
Az épület nem felel meg az energetikai követelményeknek: a külső határoló szerkezetek hőszigetlenek, a régi fa nyílászárók elöregedtek.
A tervezet felújítás során az épület belső terei megújulnak. A gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat részére elkülönített váró lesz biztosítva, így a beteg és egészséges gyermekek nem kerülnek kapcsolatba a várakozás során. A két védőnő részére külön rendelőt alakítunk ki. Az épület akadálymentesen megközelíthetővé válik és akadálymentes mosdó is kialakításra kerülnek. A fogorvosi rendelő külön bejárattal rendelkezik, mely szintén akadálymentesen megközelíthetővé válik és ezen a részen is kialakításra kerül az akadálymentesített mosdó. A kazánházból kialakítunk egy egészségügyi szobát, mely az orvosi rendelésen kívül lehetőséget biztosít különböző szervezetek részére egészségügyi tanácsadásra.
Az épület energetikai felújítása során a homlokzat, a padlás hőszigetelése és a nyílászárócsere lesz elvégezve.
Az épület kívül-belül megújul, amely által egy korszerű, energetikailag hatékony, akadálymentes épület jön létre.
- az épület műszaki adatai:
– földszinti padlóvonala: +0,00 m
– épület körüli járda: -0,48m/ -0,35m
– gerincmagasság: +10,46 m
– épület bruttó alapterülete: 283,9 m2
- a telek adatai:
- teleknagyság: 4217 m2
- beépítési százalék: 18,25 %
A telek közműbekötései meglévők: gáz, víz, villany, szennyvíz.
A csapadékvíz a telekre visszavezetve, elszikkasztva.
Az építkezéshez szükséges tereprendezés, sehol nem haladja meg az 1,0 métert.
A tervezett építészeti – műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és égéstermék – elvezetőkre vonatkozó követelményeknek.
A betervezett anyagok rendelkeznek teljesítménynyilatkozattal.
A telek közműbekötései meglévők: gáz, víz, villany, csatorna.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 73183029
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KOVÁCS BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95195423
Postai cím: Vasút Utca 9.
Város: Jobaháza
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9323
Ország: Magyarország
E-mail: kovacsbau@gmail.com
Telefon: +36 203207905
Internetcím(ek): (URL) www.kovacsbaukft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A beruházás megvalósítása érdekében olyan építési feladatokat kell még megoldani, melyek a használatba vételhez szükségesek. (tetőcsere, villámvédelem) Mértéke: nettó 4.851.514 Ft.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az épületen végzett építési beruházási munkát a kivitelező közbeszerzési eljárás keretében nyerte meg és végzi. Más kivitelezővel történő további munka jelentős költségnövekedést eredményezne. Az új vállalkozónak át kellene vennie a munkaterületet, megismerkedni az eddig elvégzett munkával és kialakítani a saját munkavégzési feltételeket. Ez is azt indokolja és támasztja alá, hogy költségtakarékosabb megoldás a jelenlegi vállalkozóval szerződésmódosítás keretében elvégeztetni a kiegészítő kivitelezési munkálatokat.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 68331515 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 73183029 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben