Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13312/2020
CPV Kód:98110000-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Teljesítés helye:1089 Budapest, Baross u. 133.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KéK-Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92166372
Postai cím: Kálvária Tér 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Illés Katalin
Telefon: +36 13039300
E-mail: illes.katalin@nive.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: GINOP 624 - Validációs rendszermodell (2)
Hivatkozási szám: EKR001034952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98110000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Országos validációs rendszermodell
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98110000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1089 Budapest, Baross u. 133.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Országos validációs rendszermodell részletes kialakításához, validációs pilot projektek végrehajtásához, értékeléséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatás beszerzése a GINOP-6.2.4-VEKOP-16-2017-00001 azonosítószámú, „A 21.századi szakképzés és felnőttképzés minőségének valamint tartalmának fejlesztése” c. kiemelt projekt keretében három résztevékenység tekintetében
1.rész: Országos validációs rendszermodell részletes kialakításához kapcsolódó szakértői szolgáltatás beszerzése az alábbiak szerint:
a) Háttérelemzés készítése a validációs gyakorlatra vonatkozóan:
A feladat eredményeként tanulmányrész készítése legalább fél szerzői ívnyi terjedelemben (egy szerzői ív 40.000 leütés szóközökkel együtt, amennyiben a tanulmányrész mellékleteket tartalmaz, a mellékletek az elvárt terjedelembe nem számítanak bele), mely külön fejezetként részét képezi majd a validációs rendszerleírásnak.
b) Elsődleges validációs pilot projekt dokumentumainak előkészítése:
A kiválasztott szakképesítésekre vonatkozóan validációs feladatok készítése, a feladatok alkalmazásának kipróbálásával, tesztelés 300 fő bevonásával, a pilot projekt értékelése.
Ajánlattevő elkészíti a "Módszertani útmutató a validációs feladatok készítéséhez és értékeléséhez" című dokumentumot legalább 1 szerzői ív terjedelemben (egy szerzői ív 40.000 leütés szóközökkel együtt) – a mellékletek az elvárt terjedelembe nem számítanak bele.
Validációs szakértőket felkészítő anyag elkészítése: egy PowerPoint típusú prezentáció (minimum 20 dia terjedelemben).
c) Validációs rendszerleírás részletes kidolgozása: legalább 2 szerzői ív terjedelemben (egy szerzői ív 40.000 leütés szóközökkel együtt) – amennyiben a rendszerleírás mellékleteket tartalmaz, a mellékletek az elvárt terjedelembe nem számítanak bele.
d) A folyamatmodell tervezetének elkészítése: legalább 3 (A/4-es) oldal, min. 5.000 leütés terjedelemben
e) Validációs rendszerleírás véglegesítése: legalább 3 szerzői ív terjedelemben (egy szerzői ív 40.000 leütés szóközökkel együtt) – amennyiben a rendszerleírás mellékleteket tartalmaz, a mellékletek az elvárt terjedelembe nem számítanak bele.
A részletes feladatleírás a Műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.4-VEKOP-16-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24358 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Országos validációs rendszermodell
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KéK-Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70379204
Postai cím: Margitbányai Utca 16/B
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: kralikba@msn.com
Telefon: +36 204325530
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 12500000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98110000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98110000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1089 Budapest, Baross u. 133.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Országos validációs rendszermodell részletes kialakításához, validációs pilot projektek végrehajtásához, értékeléséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatás beszerzése a GINOP-6.2.4-VEKOP-16-2017-00001 azonosítószámú, „A 21.századi szakképzés és felnőttképzés minőségének valamint tartalmának fejlesztése” c. kiemelt projekt keretében három résztevékenység tekintetében
1.rész: Országos validációs rendszermodell részletes kialakításához kapcsolódó szakértői szolgáltatás beszerzése az alábbiak szerint:
a) Háttérelemzés készítése a validációs gyakorlatra vonatkozóan:
A feladat eredményeként tanulmányrész készítése legalább fél szerzői ívnyi terjedelemben (egy szerzői ív 40.000 leütés szóközökkel együtt, amennyiben a tanulmányrész mellékleteket tartalmaz, a mellékletek az elvárt terjedelembe nem számítanak bele), mely külön fejezetként részét képezi majd a validációs rendszerleírásnak.
b) Elsődleges validációs pilot projekt dokumentumainak előkészítése:
A kiválasztott szakképesítésekre vonatkozóan validációs feladatok készítése, a feladatok alkalmazásának kipróbálásával, tesztelés 300 fő bevonásával, a pilot projekt értékelése.
Ajánlattevő elkészíti a "Módszertani útmutató a validációs feladatok készítéséhez és értékeléséhez" című dokumentumot legalább 1 szerzői ív terjedelemben (egy szerzői ív 40.000 leütés szóközökkel együtt) – a mellékletek az elvárt terjedelembe nem számítanak bele.
Validációs szakértőket felkészítő anyag elkészítése: egy PowerPoint típusú prezentáció (minimum 20 dia terjedelemben).
c) Validációs rendszerleírás részletes kidolgozása: legalább 2 szerzői ív terjedelemben (egy szerzői ív 40.000 leütés szóközökkel együtt) – amennyiben a rendszerleírás mellékleteket tartalmaz, a mellékletek az elvárt terjedelembe nem számítanak bele.
d) A folyamatmodell tervezetének elkészítése: legalább 3 (A/4-es) oldal, min. 5.000 leütés terjedelemben
e) Validációs rendszerleírás véglegesítése: legalább 3 szerzői ív terjedelemben (egy szerzői ív 40.000 leütés szóközökkel együtt) – amennyiben a rendszerleírás mellékleteket tartalmaz, a mellékletek az elvárt terjedelembe nem számítanak bele.
A részletes feladatleírás a Műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 12500000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KéK-Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70379204
Postai cím: Margitbányai Utca 16/B
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: kralikba@msn.com
Telefon: +36 204325530
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a Szerződés VI.2. pontja értelmében megállapodnak, hogy a Szerződés VI.1. pontban meghatározott időtartamát a jelen Szerződésmódosítás Preambulumában részletezett körülményekre tekintettel a Kbt. 141. §-a (4) bekezdésének c) pontja alapján az alábbi tartalommal módosítják.
„VI.1. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba és maximum tizennégy (14) hónap határozott időtartamra jön létre
Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III. 11.)KR. következtében a járványügyi helyzet alatt az oktatásban is változás következett be, a digitális oktatás szabályai szerint nem volt mód gyakorlati vizsga szervezésére, a bevezetett digitális rendszerű szakképzési rend nem tette lehetővé a szakképző intézmények számára a validációs rendszer gyakorlatban történő tesztelését. A szakképzés 2020/2021-es tanévének megkezdését követően válik lehetővé a pilotok megvalósítása, melynek végrehajtása és eredményeinek tesztelése 3 hónap időtartamra tervezett (1. pilot végrehajtása 2020.okt.15-ig, 2. pilot végrehajtása 2020.okt.30-ig, értékelése ezt követő 1 hónapban valósul meg). Ezt követően kezdhető meg az I. résztevékenységben szereplő ütemterv szerinti 2. ütem 4.és 5. részfeladata, azaz a folyamatmodell tervezetének elkészítése, valamint a validációs rendszerleírás részletes kidolgozása, véglegesítése. Megrendelő ez okból nem tudta biztosítani a feladat megkezdésének feltételeit.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 12500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 12500000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződéses érték nem változik.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben