Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13322/2020
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft.
Teljesítés helye:3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6., Hrsz: 603/6/M
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Feromont Team Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73227131
Postai cím: Teleki Blanka Út 6
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál Csaba
Telefon: +36 703337676
E-mail: sportpark@sportpark.tujvaros.hu
Fax: +36 49540044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://sportpark.tiszaujvaros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sportcentrum energetikai korszerűsítése 2
Hivatkozási szám: EKR001539402019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Fűtési rendszer korszerűsítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261215-4
További tárgyak:45315000-8
45331000-6
45331110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6., Hrsz: 603/6/M
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.1. Fűtéskorszerűsítés A kazánházban elhelyezett 2*6 db-os FÉG-Vestale kazánblokk lecserélése 4 db kondenzációs állókazánra, új különválasztott rendszerű égéstermék elvezetés és friss levegő ellátás kialakítása. A kazánház átalakítása keretében 1 db szolár és 1 db használati melegvíz tároló rendszerbe építése, a fűtési osztóba keringető szivattyúk beépítése. A kazánházi berendezések gázfogyasztás mérésének a kialakítása. A Játékcsarnok fűtésének a kiegészítésére 6 db U csöves sötétsugárzónak a tetőszerkezet alá történő elhelyezése, a kazánházból leágaztatott új gázellátás kiépítése, a fogyasztásmérés kialakítása.
1.2. Napkollektoros rendszer kialakítása A gépészet és az Uszoda kiszolgáló helyiségeinek a lapos tető szerkezetére 38 db 1*2 m-es síkkollektorokból álló napkollektoros rendszer felszerelése és a kazánházi szolár tárolóba történő bekötése.
1.3. Szabályozás kialakítása A Játékcsarnok légellátó rendszerében lévő ventillátorok szabályozására frekvencia váltók elhelyezése az igényeknek megfelelő légellátás biztosítására . Az uszoda gépházban levő CALPEDA önfelszívó keringető szivattyúk szabályozására frekvenciaváltók felszerelése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02791 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Fűtési rendszer korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Feromont Team Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82344456
Postai cím: Gyár Utca 6
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
E-mail: feromontteam@gmail.com
Telefon: +36 303195959
Internetcím(ek): (URL) www.feromontteam.hu
Fax: +36 46610663
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 81498300
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261215-4
További tárgyak:45315000-8
45331000-6
45331110-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6., Hrsz: 603/6/M
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.1. Fűtéskorszerűsítés A kazánházban elhelyezett 2*6 db-os FÉG-Vestale kazánblokk lecserélése 4 db kondenzációs állókazánra, új különválasztott rendszerű égéstermék elvezetés és friss levegő ellátás kialakítása. A kazánház átalakítása keretében 1 db szolár és 1 db használati melegvíz tároló rendszerbe építése.
A kazánkör és a fűtési kör egy lemezes hőcserélővel leválasztásra kerül. A kazánkörbe és a fűtési körbe keringető szivattyúk kerülnek beépítésre.
A Játékcsarnok fűtésének a kiegészítésére 6 db U csöves sötétsugárzónak a tetőszerkezet alá történő elhelyezése, a kazánházból leágaztatott új gázellátás kiépítése, a fogyasztásmérés kialakítása.
1.2. Napkollektoros rendszer kialakítása A gépészet és az Uszoda kiszolgáló helyiségeinek a lapos tető szerkezetére 38 db 1*2 m-es síkkollektorokból álló napkollektoros rendszer felszerelése és a kazánházi szolár tárolóba történő bekötése.
1.3. Szabályozás kialakítása: A WOLF fűtési kondenzációs állókazánok kaszkád vezérlésének a kialakítása. A Játékcsarnok légellátó rendszerében lévő ventilátorok szabályozása az igényeknek megfelelő légellátás biztosítására . Az uszoda gépházban levő CALPEDA önfelszívó keringető szivattyúk szabályozására frekvenciaváltók felszerelése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 81226610
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Feromont Team Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82344456
Postai cím: Gyár Utca 6
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
E-mail: feromontteam@gmail.com
Telefon: +36 303195959
Internetcím(ek): (URL) www.feromontteam.hu
Fax: +36 46610663
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A műszaki tartalom változik, a tervezettől eltérően a primer kazánkör és a szekunder fűtési kör hőcserélővel történő szétválasztása, valamint a gázterv módosulása miatt.
A műszaki tartalom változása együtt jár a vállalkozói díj módosításával.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó műszakilag egyenértékű, biztonságosabb, jobb megoldást (helyettesítő terméket) ajánlott meg a gyártóval egyeztetve, továbbá a kivitelezés során a TIGÁZ Zrt. -vel történt egyeztetés alapján módosult a gázterv.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 81498300 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 81226610 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben