Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13347/2020
CPV Kód:09123000-7
Ajánlatkérő:Budaörs Város Önkormányzata Egyesített Bölcsődei Intézmények;Budaörsi Csicsergő Óvoda;Holdfény Utcai Óvoda;BTG Budaörsi Települési Nonprofit Kft.;Liver 3 És... Football Club Budaörs Sportegyesület
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budaörs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15796772
Postai cím: Szabadság Út 134
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cser Krisztina
Telefon: +36 23447878
E-mail: kozbeszerzes@budaors.hu
Fax: +36 23447891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budaors.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 
Hivatalos név: Egyesített Bölcsődei Intézmények
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26580986
Postai cím: Dózsa György Utca 17/a
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Lászlóné Ildikó
Telefon: +36 23415402
E-mail: ebi@bolcsode-budaors.hu
Fax: +36 23415402
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bolcsode-budaors.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu

Hivatalos név: Budaörsi Csicsergő Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15725163
Postai cím: Clementis László Utca 3.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Veres Gáborné
Telefon: +36 23785868
E-mail: csicsergovezeto@upcmail.hu
Fax: +36 23785868
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csicsergobudaors.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu

Hivatalos név: Holdfény Utcai Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88190745
Postai cím: Holdfény Utca 31.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Maksainé Gecse Erika
Telefon: +36 23423014
E-mail: holdfenyovi@vivamail.hu
Fax: +36 23423238
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.holdfenyovi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu

Hivatalos név: BTG Budaörsi Települési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10158977
Postai cím: Dózsa György Utca 21
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halag Mónika
Telefon: +36 23421010
E-mail: ugyfelszolgalat@btg.hu
Fax: +36 23421010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.btg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu

Hivatalos név: Liver 3 És... Football Club Budaörs Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15318251
Postai cím: Akácfa Köz 3/b
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Harangi Gergely László
Telefon: +36 705060706
E-mail: liverfoci@gmail.com
Fax: +36 23447891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.liverfoci.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzése intézmények részére
Hivatkozási szám: EKR000233002020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2020. 07.01. 06.00 CET-2021. 07.01. 06.00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, földgáz energia szállítási szerződés keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 41064682 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzése intézmények részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Budaörs
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés. Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2020. 07.01. 06.00 CET-2021. 07.01. 06.00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, földgáz energia szállítási szerződés keretében összesen 500.000 m3+50 % mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából.
Felhasználási helyek és szerződő fél
Szerződő fél = Intézmény
1. Egyesített Bölcsődei Intézmények - Pitypang Bölcsőde és Gyermekközpont 2040 Budaörs, Dózsa György u. 17/A.
2. Budaörsi Csicsergő Óvoda 2040 Budaörs, Clementis L. u. 3.
3. Holdfény utcai Óvoda 2040 Budaörs, Holdfény u. 31.
Szerződő fél = Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
4. Rózsa utcai Intézmény 2040 Budaörs, Rózsa u. 17.
5. Volt posta épület 2040 Budaörs, Templom tér 12.
6. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 2040 Budaörs, Iskola tér 1.
Szerződő fél= BTG Nonprofit Kft. 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.
7. Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand 2040 Budaörs, Hársfa u. 6.
Szerződő fél= LIVER 3 és ... FC Budaörs Sportegyesület , 2040 Budaörs, Akácfa köz 3/B.
8. Budaörs, Ifjúság u. Sportpálya 2040 Budaörs, Ifjúság u. hrsz 1036/73
Az szerződést megrendelőként a felhívásban megadott egyes szervezetek kötik meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az alapmennyiségen felül az energiaigény függvényében + 50 % kerülhet az alapmennyiséggel azonos feltételekkel felhasználásra.
A tervezés során a korábbi fogyasztási adatok (tény): 633.960 m3.
Ezért kell erre a mennyiségre kidolgozni az ajánlatot.
A tolerancia sáv figyelembevételével az azonos feltételekkel, kötbérmentesen felhasználható mennyiség 500.000 - 750.000 m3.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 074 - 176008
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Földgáz beszerzése intézmények részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93189921
Postai cím: Váci út. Út. 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzesinfo@eon-hungaria.com
Telefon: +36 308549128
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 67500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 41064682
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Az eljárás során környezetvédelmi szempontok és szociális szempontok nem kerültek figyelembe vételre.
2. Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Ajánlattevő neve: Wattler Kft.
Székhelye: 1094 Budapest Páva Utca 8.
Adószáma:25892714-2-43
Ajánlattevő neve: E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1134 Budapest Váci út. Út. 17.
Adószáma:13322142-2-41.
Ajánlattevő neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1132 Budapest Váci út 72-74.
Adószáma: 12928130-2-44.
Ajánlattevő neve: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1117 Budapest Infopark Sétány 1.
Adószáma: 25343502-2-44.
Ajánlattevő neve: ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1131 Budapest Babér Utca 1-5.
Adószáma: 23720448-2-41.
Ajánlattevő neve: NKM Energia Zrt.
Székhelye: 1081 Budapest II. János Pál pápa Tér 20.
Adószáma: 26713111-2-44.
3. A szerződéskötés a felhívásban leírtak szerinti felek között történt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)