Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13350/2020
CPV Kód:34134100-6
Ajánlatkérő:KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EU-Gépker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60776226
Postai cím: Basa Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kokertkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kokertkft.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kosaras tehergépjármű beszerzése II.
Hivatkozási szám: EKR001536032019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34134100-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kosaras tehergépjármű beszerzése II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34134100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1107 Budapest, Basa utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Adásvételi szerződés keretében 1 (egy) darab kosaras tehergépjármű beszerzése. Nyertes ajánlattevő az eredményes közbeszerzési eljárást követően 1 (egy) darab kosaras felépítménnyel rendelkező tehergépjármű szállítására köteles és üzembe helyezésére köteles a műszaki leírásban rögzítettek szerint.
A beszerezni kívánt jármű 3,5 tonna (megengedett legnagyobb össztömegű), EURO 5 vagy 6 motorral rendelkezik; teljesítménye: min. 110 LE; szimpla kabinos; az emelőkosár terhelhetősége: min. 220 kg; emelési magassága: min. 17,7 m; fehér színű; sárga villogó kiépítéssel; klímaberendezéssel; multifunkcionális kormánnyal felszerelt. A részletes feltételek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
Nyertes ajánlattevő kizárólag új tehergépjármű szállítására tehet ajánlatot, azaz nyertes ajánlattevő olyan tehergépjármű szállítására köteles, amelyet korábban teszt-járműként nem alkalmazták és a jármű megfelel a műszaki leírásban foglalt követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 042 - 098931

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kosaras tehergépjármű beszerzése II.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/02/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: EU-Gépker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16071944
Postai cím: Serfőződombi Dulő 5
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: peter@boomlift.eu
Telefon: +36 209535616
Internetcím(ek): (URL) www.boomlift.eu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 21702800 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2020. július 13.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a jogorvoslati kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34134100-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34134100-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1107 Budapest, Basa utca 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében 1 (egy) darab kosaras tehergépjármű beszerzése. Nyertes ajánlattevő az eredményes közbeszerzési eljárást követően 1 (egy) darab kosaras felépítménnyel rendelkező tehergépjármű szállítására köteles és üzembe helyezésére köteles a műszaki leírásban rögzítettek szerint.
A beszerezni kívánt jármű 3,5 tonna (megengedett legnagyobb össztömegű), EURO 5 vagy 6 motorral rendelkezik; teljesítménye: min. 110 LE; szimpla kabinos; az emelőkosár terhelhetősége: min. 220 kg; emelési magassága: min. 17,7 m; fehér színű; sárga villogó kiépítéssel; klímaberendezéssel; multifunkcionális kormánnyal felszerelt. A részletes feltételek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
Nyertes ajánlattevő kizárólag új tehergépjármű szállítására tehet ajánlatot, azaz nyertes ajánlattevő olyan tehergépjármű szállítására köteles, amelyet korábban teszt-járműként nem alkalmazták és a jármű megfelel a műszaki leírásban foglalt követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 21702800
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: EU-Gépker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16071944
Postai cím: Serfőződombi Dulő 5
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: peter@boomlift.eu
Telefon: +36 209535616
Internetcím(ek): (URL) www.boomlift.eu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2.3. Az Eladó által előterjesztett szerződésmódosítási kérelmet a Vevő megvizsgálta és azt – többek között az alábbi indokok alapján – elfogadta. A Szerződésmódosítással összefüggésben Szerződő Felek az alábbi nyilatkozatokat teszik:
2.3.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy az Eladó beszállítójának akadályközlésében megjelölt körülmény egyikük számára sem volt előrelátható a szerződéskötéskor és ezen körülmény kellő gondosság mellett sem volt előrelátható.
2.3.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét.
2.3.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szerződésmódosítás nem jár a Szerződés értékének változásával.
3. A Szerződés módosuló rendelkezései
3.1. A Szerződés teljesítési határidőre vonatkozó pontja:
3.1. Eladó köteles a szerződésben meghatározott gépjárművet a közbeszerzési eljárás során tett ajánlatának megfelelően, a szerződés hatályba lépésének napjától számított 150 napos teljesítési határidőn belül Vevő részére átadni. Vevő a szállítandó gépjármű tekintetében előteljesítést elfogad, azonban Eladó részteljesítésre nem jogosult.
- ról.
3.1. Eladó köteles a szerződésben meghatározott gépjárművet a közbeszerzési eljárás során tett ajánlatának megfelelően, a szerződés hatályba lépésének napjától számított 210 napos teljesítési határidőn belül Vevő részére átadni. Vevő a szállítandó gépjármű tekintetében előteljesítést elfogad, azonban Eladó részteljesítésre nem jogosult.
- ra módosul.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.1. A Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják, miszerint a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem látott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
2.2. Eladó a Szerződésben vállalt teljesítési határidőtől eltérően a jelen Szerződésmódosítás szerinti tartalommal teljesíti a szerződést az alább részletezett szerződéskötéskor előre nem látható körülményre tekintettel.
1) Eladó a Szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegezés megküldését megelőzően (Eladó egyedüli ajánlattevő volt) 2020. január 28-án elküldte megrendelését a Szerződés tárgyát képező emelőkosaras tehergépjárműre vonatkozóan a Gyártónak.
2) A Gyártó a megrendelést visszaigazolta (1. sz. melléklet), 2020. február 3-án.
3) A Gyártó 2020. március 23-án a koronavírusra és a vírus miatt elrendelt olaszországi kormányzati intézkedésekre való hivatkozással arról tájékoztatta a megrendelőit (2. sz. melléklet), így az Eladót is, hogy a gyártást ideiglenesen leállították.
4) Ezt követően a koronavírussal összefüggő olaszországi kormányzati intézkedések nyomán az autógyárak közel 1,5 hónapig nem vagy csak korlátozottan üzemeltek.
5) A Gyártó 2020. július 2 –án tájékoztatta az Eladót, hogy a 10/1540-es számú megrendelését csak késve tudja teljesíteni.
6) Az 1)-5) pontokban írtakra tekintettel Eladó szerződésmódosítási kérelmet terjesztett elő (3. sz. melléklet) 2020. június 30-án, melyhez csatolta az 1)-5) pontokban írtak alátámasztására szolgáló okiratokat (jelen Szerződésmódosítás 1-3. sz. mellékletei) a Vevő felé, melyben kérte a teljesítési határidő 60 nappal történő hosszabbítását, 2020. szeptember 16-ra.
2.3. Az Eladó által előterjesztett szerződésmódosítási kérelmet a Vevő megvizsgálta és azt – többek között az alábbi indokok alapján – elfogadta.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 21702800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 21702800 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben