Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13366/2020
CPV Kód:09123000-7
Ajánlatkérő:Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár;Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ;Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ;Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:HU333;HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47018624
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Prajda Éva
Telefon: +36 62530166
E-mail: prajda.eva@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74086416
Postai cím: Andrássy Út 44.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Prajda Éva
Telefon: +36 62530166
E-mail: prajda.eva@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87821914
Postai cím: Dr. Rapcsák András Út 16-18.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Prajda Éva
Telefon: +36 62530166
E-mail: prajda.eva@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25827743
Postai cím: Serháztér Utca 6.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Prajda Éva
Telefon: +36 62530166
E-mail: prajda.eva@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82981772
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Prajda Éva
Telefon: +36 62530166
E-mail: prajda.eva@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz energia beszerzése 2021
Hivatkozási szám: EKR000224882020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz energia beszerzése Hódmezővásárhelyen.Földgáz energia szállítása AK részére 2021.01.01. 06:00 CET –
2022.01.01. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan teljes ellátás alapú keretben összesen 241.219 m3/időszak (20-100 m3/h közötti
kategóriában).Földgázenergia szállítása a mellékletben részletezett intézmények részére, teljes ellátás alapú földgáz energia
kereskedelmi szerződés keretében.Vételezés teljesítményértéke:Fogyasztási helyek jegyzékben a fogyasztási helyenként bemutatott gázmérő teljesítmények (m3/h)100 m3/h feletti esetekben bemutatott teljesítmények MJ/h-ban,a havi földgázfogyasztások(m3/hó)kielégítése, illetve az ehhez tartozó éves földgázenergia felhasználások biztosítása.Energiaszolgáltatási igény folyamatos.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 60700065 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Önkormányzat I.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Hódmezővásárhely közigazgatási helye az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum mellékletében
részletezett intézmények tekintetében.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz energia beszerzése Hódmezővásárhelyen. Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2021.01.01. 06:00 CET –2022.01.01. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan. Földgázenergia szállítása a mellékletben részletezett intézmények részére, teljes ellátás alapú földgáz energia
kereskedelmi szerződés keretében Hmvhely MJV Önkormányzata - 25.520 m3/időszak.
Vételezés teljesítményértéke: A Fogyasztási helyek jegyzékben a fogyasztási helyenként bemutatott gázmérő
teljesítmények (m3/h), 100 m3/h feletti esetekben bemutatott teljesítmények MJ/h-ban, a havi földgázfogyasztások (m3/hó) kielégítése,
illetve az ehhez tartozó éves földgázenergia felhasználások biztosítása. Energiaszolgáltatási igény folyamatos. A szállított
földgázenergia minősége feleljen meg az EU és a magyarországi szabványoknak, követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4 pontban meghatározott mennyiségen felüli további 50%-os mennyiség tekintetében földgáz energia szállítása AK részére mind a II.2.7 pont szerinti 12 hónapra, mind pedig további 12 hónap meghoszabbításra vonatkozóan. Az opció AK számára lehívási(megrendelési) kötelezettséget nem jelent.AK az opciót jogosult részben, vagy egészben érvényesíteni, AK az opció részben vagy egészben történő igénybevételére azonban nem köteles, az opció igénybevétele az ajánlati ár (
kumulált ajánlati ár )szerinti összeggel történik.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.11 pont szerinti opció mértéke nem csökkenthető, mert a fogyasztási helyek jellege és kihasználtságának előre nem ismert mértéke miatt a várható felhasználás a hivatkozott sávval lefedhető mértékben változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Önkormányzat II.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Hódmezővásárhely közigazgatási helye az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum mellékletében
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz energia beszerzése Hódmezővásárhelyen. Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2021.01.01. 06:00 CET –2022.01.01. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan teljes ellátás alapú keretben összesen 241.219 m3/időszak (20-100 m3/h közöttikategóriában). Földgázenergia szállítása a mellékletben részletezett intézmények részére, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében: Németh László Városi Könyvtár-20.226 m3/időszak,Tornyai János Múzeum és Közm. Központ - 754 m3/időszak;Hmvhelyi Többcélú Kistérségi Társulás KapcsKözpont- 120.037 m3/
időszak;Hmvhelyi M és Szolg. Nonprofit Zrt. - 74.682 m3/időszak.
Vételezés teljesítményértéke: A Fogyasztási helyek jegyzékben a fogyasztási helyenként bemutatott gázmérő
teljesítmények (m3/h), 100 m3/h feletti esetekben bemutatott teljesítmények MJ/h-ban, a havi földgázfogyasztások (m3/hó) kielégítése,
illetve az ehhez tartozó éves földgázenergia felhasználások biztosítása. Energiaszolgáltatási igény folyamatos. A szállított
földgázenergia minősége feleljen meg az EU és a magyarországi szabványoknak, követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4 pontban meghatározott mennyiségen felüli további 50%-os mennyiség tekintetében földgáz energia szállítása AK részére mind a II.2.7 pont szerinti 12 hónapra, mind pedig további 12 hónap meghoszabbításra vonatkozóan. Az opció AK számára lehívási(megrendelési) kötelezettséget nem jelent.AK az opciót jogosult részben, vagy egészben érvényesíteni, AK az opció részben vagy egészben történő igénybevételére azonban nem köteles, az opció igénybevétele az ajánlati ár (
kumulált ajánlati ár )szerinti összeggel történik.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.11 pont szerinti opció mértéke nem csökkenthető, mert a fogyasztási helyek jellege és kihasználtságának előre nem ismert mértéke miatt a várható felhasználás a hivatkozott sávval lefedhető mértékben változhat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 065 - 154793
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Önkormányzat I.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14507881
Postai cím: Infopark Sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@e2hungary.hu
Telefon: +36 302541842
Internetcím(ek): (URL) www.e2hungary.hu
Fax: +36 14865698
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9919881
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8182886
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Önkormányzat II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14507881
Postai cím: Infopark Sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@e2hungary.hu
Telefon: +36 302541842
Internetcím(ek): (URL) www.e2hungary.hu
Fax: +36 14865698
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 63923576
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52517179
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) Nyertes ajánlat adatai részajánlattételi körönként:
1. részben:
Ajánlattevő neve: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
címe: 1117 Budapest Infopark Sétány 1.
adószáma: 25343502-2-44
kumulált ajánlati ár (nettó HUF/m3): 106,882
2. részben:
Ajánlattevő neve: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
címe: 1117 Budapest Infopark Sétány 1.
adószáma: 25343502-2-44
kumulált ajánlati ár (nettó HUF/m3): 81,158
2) Az ajánlatok értékelési szempontja jelen eljárásban valamennyi rész tekintetében a legalacsonyabb ár a Kbt.76. § (2) bek. a) pontja és 76. § (5) bek. szerint.
3) Az ajánlattételi felhívás V.2.10.) alpontjára - Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseit alkalmazni kívánja – tekintettel Ajánlatkérő az alábbi ajánlatok bírálatát nem végezte el:
1. részajánlattételi körben:
1. Ajánlattevő neve: E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:1134 Budapest Váci út. Út.
Adószáma: 13322142-2-41
Kumulált ajánlati ár (nettó HUF/m3):122,8748
2. Ajánlattevő neve: NKM Energia Zrt.
Székhelye: 1081 Budapest II. János Pál pápa Tér 20
Adószáma: 26713111-2-44
Kumulált ajánlati ár (nettó HUF/m3):138,3806
2. részajánlattételi körben:
1. Ajánlattevő neve: E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1134 Budapest Váci út. Út.
Adószáma: 13322142-2-41
Kumulált ajánlati ár (nettó HUF/m3):82,8129
2. Ajánlattevő neve: NKM Energia Zrt.
Székhelye: 1081 Budapest II. János Pál pápa Tér 20
Adószáma: 26713111-2-44
Kumulált ajánlati ár (nettó HUF/m3):93,0363.
4) Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye:1132 Budapest Váci út 72-74., adószám: 12928130-2-44; 1. részajánlattételi körben a megajánlás - Kumulált ajánlati ár (nettó HUF/m3):108,321; 2. részajánlattételi körben a megajánlás - Kumulált ajánlati ár (nettó HUF/m3):162,649) Ajánlatkérő által 2020.05.27-én az EKR-ben megküldött ajánlati kötöttség lejártát követő ajánlat további fenntartására irányuló felhívására benyújtott nyilatkozata alapján mind az 1., mind a 2. részajánlattételi körben ajánlatát az eredeti ajánlati kötöttségen túl nem tartotta fenn, ezért a Kbt. 70.§ (2) bekezdése alapján az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatát Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)