Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13385/2020
CPV Kód:71000000-8
Ajánlatkérő:Magyar Cserkészszövetség
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CAN Architects Studio Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Cserkészszövetség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50848225
Postai cím: Tömörkény Utca 3/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szórád Előd
Telefon: +36 205481766
E-mail: szorad.elod@lechnerprojekt.hu
Fax: +36 13945084
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.cserkesz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://lechnerprojekt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nagykovácsi - Tervezési szolgáltatás beszerzése.
Hivatkozási szám: EKR000237952020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés alapján a Nagykovácsi projekthelyszín továbbfejlesztéséhez tervezési szolgáltatásbeszerzése.
A) A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok (a 307. és 919/1. hrsz-ú ingatlanokra külön-különteljesítendő valamennyi feladatrész)
1. Vázlatterv készítése
2. Előzetes vizsgálati terv (környezeti hatásvizsgálat)
3. Jóváhagyási terv készítése
4. Építési eng.-i terv készítése
5. Kiv.-i tervdok. készítése
6. Tervező művezetés [a felhívás II.2.11) pontja szerinti opciós tételként].
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételidokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
A felhívás II.1.4) és II.2.4) pontjaiban ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételeka szerződésterv.-ben és a közbeszerzési műszaki leírásban kerültek rögzítésre.
Folytatása a felhívás II.2.4) pontjában
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 112490000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nagykovácsi - Tervezési szolgáltatás beszerzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71221000-3
71222000-0
71223000-7
71242000-6
71243000-3
71244000-0
71245000-7
71246000-4
71247000-1
71251000-2
71321000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 2. szám /„felülvizsgálat alatt”/ (Nagykovácsi, hrsz. 307.) és Kolozsvár u. 2/A. szám (Nagykovácsi, hrsz. 919/1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B) A tervezés tárgya
B.1) A Kossuth Lajos u. 2. szám /„felülvizsgálat alatt”/ (Nagykovácsi, hrsz. 307.)
Épület átalakítás, korsz., bőv. és új építés:
1. A meglévő torony átalakítása többszintes szálláshellyé
2. A meglévő szállásépület energ.-i korszerűsítése, tartószerk.-i felülvizsg., megerős.-e és átalakítása
3. Új szállásépület bővítmény tervezése
4. Új programszervezői épület és raktár tervezése
5. Porta épület tervezése
Kert- és tájépítészeti, valamint úttervezési feladatok:
6. Szabadtéri rendezvény helyszín tervezése
7. Játszótér tervezése
továbbá:
• az ingatlan Kossuth utcára, valamint Kolozsvár utcára nyíló közútcsatlakozásainak szükség szerinti rendezése, korszerűsítése (figyelembe véve az Ady Endre utca-Kossuth utca csomópontjába tervezett körforgalmat is)
• belső úthálózat, valamint telken belüli parkolóhelyek kialakítása, bővítése, rendezése (autóbusz parkolóhely kialak.)
• körben új sétáló és futó útvonal kert- és tájép.-i tervezése
• 919/1 hrsz. tekintetében kiírásra került 3 db új gyalogos híd kialakítása és 1 db 7,5 t teherbírású gépjármű híd kialakítása az Ördögárok patak felett; a csatlakozások egyeztetése szükséges.
Az ingatlan műemlék telke, műemléki környezet (MK), településképi szempontból meghatározó terület, helyi jelentőségű védett terület, helyi egyedi tájérték, helyi védett természeti terület, természeti érték, természeti emlék területe, továbbá ex. lege arborétum.
B.2) A Kolozsvár u. 2/A. szám tekintetében (Nagykovácsi, hrsz. 919/1.)
Épület átalakítás, korsz., bőv. és új építés:
1. A meglévő 3 db „lakóépület” helyére új, fszt + 2 szintes 12 lakásos szolg.-i lakóépület tervezése
2. A 307 és 919/1 hrsz-ú telkek karbantartásához, gondozásához új karbantartóépület (géptároló szín, műhely, raktár, személyzeti részleg) tervezése
3. Új, többszintes outdoor és hitéleti központ épület tervezése, benne étkezde, vizesblokk, közösségi, rendezvény termek, 8 db 4 ágyas szoba és 100 fős matracszállás
4. A meglévő gazd.-i épület (istálló) energ.-i korsz.-e, átalakítása, tetőterének bőv.-e és beépítése az outdoor központ kiszolgáló épületévé
5. Új kerti pihenő és esőbeálló épület tervezése
6. Az ingatlan ÉK-i végében, az Eötvös Lóránd utca, Ybl Miklós utca útcsatlakozásában „porta” épület tervezése
Kert- és tájépítészeti, valamint úttervezési feladatok:
7. Kortárs kerthelyiség tervezése a központi épület udvarában
8. Az ingatlan D-i oldalában játszótér és erdei tornapálya tervezése
9. Az ingatlan DK-i részén, a domboldalban erdei kalandpark tervezése
10. Az ingatlan É-i oldalán cserkész kert tervezése
11. Az ingatlan ÉK-i végében hitéleti kert kert- és tájépítészeti tervezése
• Az ingatlan Eötvös utcára, valamint Kolozsvár utcára nyíló közútcsatlakozásainak rendezése, korszerűsítése (outdoor és hitéleti központ kapujának megtervezése)
• Belső úthálózat, valamint telken belüli parkolóhelyek kialakítása, rendezése (30 db férőhelyes parkoló, 1 db akadálymentes parkoló, és 2 db autóbusz parkoló és forduló kialakítása)
• 3 db új gyalogos híd kialakítása és 1 db 7,5 t teherbírású gépjármű híd kialakítása az Ördögárok patak felett
Az ingatlan műemléki környezet (MK), településképi szempontból meghatározó terület, helyi jelentőségű védett terület, helyi védett természeti terület, természeti érték, természeti emlék területe, tovább ex. lege arborétum.
B.3) Területi kimutatás a tervezett becsült nettó adatokkal a B.1) és B.2) tételekre együtt (vagyis a 307. és 919/1. hrsz-ú ingatlanokra együttesen)
- kertépítészet / útépítés – 32.420 m2 (ebből erdei kalandpark 3.000 m2; játszótér/erdei tornapálya 1.200 m2; szabadtéri rendezvényhelyszín 6.000 m2; outdoor épület kert helyisége 1.000 m2, cserkészkert 1.500 m2, hitéleti kert 3.000 m2, játszótér 50 m2.)
- kiszolgáló funkciók – 2.250 m2
- szolgálati lakások – 590 m2
- szálláshely – 1.609 m2
- rendezvény / közösségi terek – 960 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szálláshely és/vagy több lakásos lakóépület rendeltetésű épületek tervezésében szerzett szakmai tapasztalat (min. 0 db; max. 10 db) 10
2 Rendezvények megtartására szolgáló és/vagy turisztikai rendeltetésű épületek tervezésében szerzett szakmai tapasztalat (min. 0 db; max. 10 db) 5
3 Szabadtéri rendezvényhelyszínek tervezésében szerzett szakmai tapasztalat (min. 0 db; max. 5 db) 5
4 Tájépítészeti és/vagy szabadtéri sport- és/vagy szabadidős helyszínek tervezésében szerzett szakmai tapasztalat (min. 0 db; max. 5 db) 5
5 Műemlék telkén (ingatlanán), vagy műemléki környezetben elhelyezkedő telken (ingatlanon) való tervezésben szerzett szakmai tapasztalat (min. 0 db; max. 5 db) 5
6 A gyermek/ifjúságnevelés és az épületkomplexum tervezésének szakmai összefüggéseire vonatkozó módszertan szakmai bemutatása  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tervezői művezetésre opciós jogot köt ki, figyelemmel arra a körülményre, hogy a tervezői művezetésre vonatkozóan anyagi fedezettel nem rendelkezik (az kizárólag a megvalósítás /építőipari kivitelezési tevékenységek/ költségvetési támogatásból történő finanszírozása esetén állhat rendelkezésre). Az opciós jog gyakorlására Ajánlatkérő a szerződéskötéstől számított 36 naptári hónapon belül jogosult (vagyis eddig szükséges nyilatkoznia, hogy a tervezői művezetésre igényt tart-e, de a tényleges tervezői művezetések ezen időtartamon túl nyúlhatnak legfeljebb a szerződéskötéstől számított 60 naptári hónapig terjedő időtartamra). A tervezői művezetés maximális keretmennyisége (melynek teljeskörű lehívására az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget): a 307. hrsz-ú ingatlannál 75 mérnöknap; a 919/1. hrsz-ú ingatlannál 75 mérnöknap.
KIEGÉSZÍTÉS A FELHÍVÁS II.2.7) PONTJÁHOZ:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában a hirdetmény kötöttségeire tekintettel tüntetett fel 8 naptári hónapos teljesítési időtartamot. Az egyes tervezési feladatok [felhívás II.2.4) pont B) 1-6. alpontok] teljesítési időtartamai összesen 240 naptári napot tesznek ki, azzal, hogy a kivitelezési tervdokumentáció végleges átadásának határideje nem lehet későbbi időpont, mint 2020. december 15. napja. Ajánlatkérő a szerződéstervezetben rögzíti, hogy amennyiben a Támogatói Okirat módosítása útján meghosszabbításra kerül a támogatás felhasználására biztosított határidő, akkor automatikusan ezt tekintik irányadónak a projektben (az átfutási időtartamok változtatása nélkül).
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 056 - 133061
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nagykovácsi - Tervezési szolgáltatás beszerzése.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CAN Architects Studio Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77727705
Postai cím: Mécs László Utca 8. 5. em. 19.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
E-mail: office@canarchitects.hu
Telefon: +36 703283377
Internetcím(ek): (URL) www.canarchitects.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 112490000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: belsőépítészet; belső közmű; úttervezés; rehabilitáció, akadálymentesítés; egészségügyi és balesetvédelmi terv, munkavédelem; környezetvédelem; talajmechanika; geodézia; lifttervezés; konyhatechnológia; örökségvédelem, műemlékvédelem; energetika; akusztika; audio-vizuál technika; környezetpszichológia; sporttechnológia; világítástervezés; épület- és infografika; tartószerkezeti tervezés; gépészeti tervezés; épületvillamossági tervezés; táj- és kertépítészet; tűzvédelmi tervezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
— CAN Architects Studio Építész Kft. (9024 Győr, Mécs László Utca 8. 5. em. 19.; adószáma: 25908668-2-08.) nyertes ajánlattevő,
— DAW Építész Stúdió Szolgáltató Kft. (1124 Budapest, Vas Gereben Utca 25.; adószáma: 25491911-2-43.),
— Fontos mérnök stúdió Kft. (6726 Szeged, Sas Utca 6. 4a.; adószáma: 24214953-2-06.),
— Global Terv Kft. (1143 Budapest, Stefánia Út 81.; adószáma: 14541744-2-42.),
— Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft. (1191 Budapest, Ady Endre Út 32-40.; adószáma: 22799894-2-43.),
— Konstruma Mérnöki Iroda Kft. (1078 Budapest, Murányi Utca 1.; adószáma: 10259470-2-42.),
— LIMA Design Kft. (1124 Budapest, Németvölgyi Út 97.; adószáma: 25038772-2-43.),
— Óbuda Építész Stúdió Kft. (1033 Budapest, Hévízi Út 3/A.; adószáma: 12771251-2-41.),
— Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc Utca 2.; adószáma: 26295464-2-41.),
— TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Bakony Utca 1/1.; adószáma: 11474762-2-11.),
— Valid Solution Kft. (1091 Budapest, Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.; adószáma: 14939710-2-43.) és Falcon Global Zrt. (1091 Budapest, Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.; adószáma: 26739919-2-43.) közös ajánlattevők.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)