Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13398/2020
CPV Kód:79530000-8
Ajánlatkérő:Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Teljesítés helye:1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Anglofon Studió Tolmács és Fordító Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK17890
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Apró Zsolt
Telefon: +36 14597516
E-mail: aprozs@mekh.hu
Fax: +36 14597702
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mekh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mekh.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A MEKH fordítási, lektorálási, tolmácsolási munkáinak elvégzése
Hivatkozási szám: BOO_2016/172
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79530000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Energetika, általános jogi fordítás, lektorálás tolmácsolás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79530000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fordítás, lektorálás és tolmácsolás angol, német, francia, orosz, cseh, szlovák, lengyel, román,
horvát, szlovén, szerb, ukrán nyelveken energetikai szaknyelv és általános jogi, valamint hivatali
kommunikáció tekintetében. A feladatokat a felsorolt nyelvekről magyar nyelvre, valamint magyar
nyelvről a felsorolt nyelvekre történő fordítás, lektorálás, tolmácsolás tekintetében kell elvégezni.
Az 1. rész esetében a rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 12 250 000,- Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/10/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12538 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BOO_2016/172-10 Rész száma: 1 Elnevezés: Energetika, általános jogi fordítás, lektorálás tolmácsolás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/10/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Anglofon Studió Tolmács és Fordító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: Cg.01-09-564514
Postai cím: Kecskeméti utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
E-mail: studio@anglofon.hu
Telefon: +36 12667605
Internetcím(ek): (URL) www.anglofon.hu
Fax: +36 13280009
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 12250000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79530000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79540000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész: Fordítás, lektorálás és tolmácsolás angol, német, francia, orosz, cseh, szlovák, lengyel, román,
horvát, szlovén, szerb, ukrán nyelveken energetikai szaknyelv és általános jogi, valamint hivatali
kommunikáció tekintetében. A feladatokat a felsorolt nyelvekről magyar nyelvre, valamint magyar
nyelvről a felsorolt nyelvekre történő fordítás, lektorálás, tolmácsolás tekintetében kell elvégezni.
Az 1. rész esetében a rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 12 250 000,- Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/10/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 12250000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Anglofon Studió Tolmács és Fordító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: Cg.01-09-564514
Postai cím: Kecskeméti utca 13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
E-mail: studio@anglofon.hu
Telefon: +36 12667605
Internetcím(ek): (URL) www.anglofon.hu
Fax: +36 13280009
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek a közbeszerzés eredményeként megkötött keretszerződésük időbeli hatályát - a keretösszeg jelentős mértékű felhasználatlanságára figyelemmel - az első módosítással 2019. június 30-áig, a második módosítással 2020. június 30-áig, a tárgyi módosítással pedig 2021. június 30-áig, de legfeljebb a szerződéses keretösszeg kimerüléséig meghosszabbították.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (6)
bekezdése szerinti, ún. nem lényeges módosítás, tekintettel arra, hogy az kizárólag a korábban
megrendelt keretösszeg felhasználhatóságának az idejét hosszabbítja 12 hónappal.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 12250000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 12250000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben